Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Odd Egil Lien NHF Region Øst Besøk i klubb. Odd Egil Lien NHF Region Øst Klubbesøk Klubbutvikling er et av punktene i NHFs strategiplan –Vedtatt på Håndballtinget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Odd Egil Lien NHF Region Øst Besøk i klubb. Odd Egil Lien NHF Region Øst Klubbesøk Klubbutvikling er et av punktene i NHFs strategiplan –Vedtatt på Håndballtinget."— Utskrift av presentasjonen:

1 Odd Egil Lien NHF Region Øst Besøk i klubb

2 Odd Egil Lien NHF Region Øst Klubbesøk Klubbutvikling er et av punktene i NHFs strategiplan –Vedtatt på Håndballtinget i 2007 Et av områdene Region Øst skal ha hovedfokus på i perioden –Vedtatt på Regionstinget i 2008

3 Odd Egil Lien NHF Region Øst Disposisjon Litt om Region Øst Aktuell informasjon Utfordringer i klubben Hva kan vi hjelpe til med?

4 Odd Egil Lien NHF Region Øst Om NHF Region Øst Organiserer all håndballaktivitet i Akershus, Oslo og Østfold 134 klubber spillende lag 727 dommere kamper

5 Odd Egil Lien NHF Region Øst Organisasjonskart for norsk idrett Norges Idrettsforbund Norges Håndballforbund NHF Region ØstIdrettsråd Idrettskrets Klubben

6 Odd Egil Lien NHF Region Øst Lover og bestemmelser Hierarki av lover og bestemmelser der øverste nivåene i hierarkiet gir føringer for de lavere nivåene NIFs lover legger føringer for NHFs lover osv.: LovverkStrategisk dokumentArena for vedtak 1.NIFs lover og bestemmelserIdrettspolitisk dokumentIdrettstinget 2.NHFs lover og bestemmelserNHFs StrategidokumentHåndballtinget 3.NHF Region Østs loverRegionens handlingsplanRegionstinget 4. NHF Region Østs seriereglement Regionstinget 5. NHF Region Østs generelle bestemmelser Regionstyret 6.Klubbens loverHandlingsplan/sportslig planÅrsmøtet i klubben

7 Odd Egil Lien NHF Region Øst Møteplasser/ påvirkningsmuligheter Klubbledermøte i forkant av Forbundsting –Mars/april annet hvert år –Gjennomgang av saker/forslag og til Forbundstinget –Gjennomgang av felles strategiplan for norsk håndball –Valg av delegater Regionsting –Mai annet hvert år –Høyeste myndighet i organisasjonen –Viktig arena for påvirkning Temakonferanse –November hvert år –Sentrale temaer diskuteres –Viktig arena for å komme med innspill til Regionsstyret/NHF Sentralt Infomøte høst –August hvert år –Praktisk info før sesongen Infomøte vår –Mars hvert år –Info om spilltilbudet for kommende sesong –Info om dommerpåmelding Andre møter –Dommersamlinger –Dommerkontaktsamlinger –Samling for utdanningsdrivere –Ansatte i klubb –mm Brukerundersøkelsen – QuestBack –Kartlegger meninger om spilltilbudet

8 Odd Egil Lien NHF Region Øst Politisk vs. ansatte Politikerne vedtar –Lover –Retningslinjer Administrasjonen gjennomfører vedtakene Tilsvarende system som brukes i den offentlige forvaltningen –Regionsleder tilsvarer Ordføreren i en kommune (velges) –Daglig leder i regionen tilsvarer Rådmannen i kommunen (ansatt)

9 Odd Egil Lien NHF Region Øst Kommunikasjonskanaler Nettsider – –Info legges ut løpende –Kurs –Infomøter –mm E-post – kun denne brukes i offisiell kommunikasjon mot klubb –E-postadresser som er registrert på ulike funksjoner Leder Lotteriansvarlig Dommerkontakt Utdanningsdriver Trenere Oppmenn Vanlig postgang –Fakturaer –Husk å registrere riktig adresse –Ha gjerne en postboks så dere slipper å bytte mellom private adresser

10 Odd Egil Lien NHF Region Øst Hva skjer når? August –ALLE må betale lisens –Betaling av 2. termin av startkontingenten (50 % av totalen) September –Frist for påmelding til håndball for funksjonshemmede –Frist for søknad om arrangement i perioden påfølgende år. Oktober –Påmelding Loppetassen –Påmelding Oslo Cup November –Brukerundersøkelsen –Betaling av 3. termin av startkontingenten (25 % av totalen) Desember –Betaling av lisens for de som fyller 13 år etter 1/1 –Innmelding av spillere til spillerkartleggingen Januar –Frist for søknad om arrangement fra –Frist for bruk av vegringsretten i 6., 5., 4., 3., og 2. divisjon Februar –Idrettsregistreringen Mars –Frist for påmelding av dommere April –Frist for påmelding av lag Mai –Betaling av 1. termin av startkontingenten (25 % av totalen) –Regionsting/Forbundsting Juni –Påmelding til dommersamlinger Juli –Ferie! Se ”Plan for håndballåret”

11 Odd Egil Lien NHF Region Øst Aktuelt Politiattest –Plikter å avkreve politiattest for personer som har ”et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming” –Styret skal ha én ansvarlig og én vara –Skal være info på nettsider –www.idrett.no/politiattestwww.idrett.no/politiattest Grasrotandelen –Inntil 5 % av spillinnsatsen –Kun mulig å støtte et lag av gangen –Laget må være registrert i Frivillighetsregisteret (www.brreg.no/frivillighet)www.brreg.no/frivillighet –Arranger vervekampanje på det lokale senteret/den lokale kommisjonæren osv. –Registrening av støtte til lag: Hos kommisjonæren Via internett Via mobil

12 Odd Egil Lien NHF Region Øst Akershus Kom. nr.KommuneOmsetning 2008Oms/Innb 2008Grasrotpotensiale totaltGrasrotpot. pr innb 211VESTBY SKI ÅS FROGN NESODDEN OPPEGÅRD BÆRUM ASKER AURSKOG HØLAND SØRUM FET RÆLINGEN ENEBAKK LØRENSKOG SKEDSMO NITTEDAL GJERDRUM ULLENSAKER NES (AKERSHUS) EIDSVOLL NANNESTAD HURDAL Totalt:

13 Odd Egil Lien NHF Region Øst Oslo Kom. nr. Kommune Omsetning 2008 Oms/Innb 2008 Grasrotpotensiale totalt Grasrotpot. pr innb 301 OSLO Totalt:

14 Odd Egil Lien NHF Region Øst Østfold Kom. nr.KommuneOmsetning 2008Oms/Innb 2008 Grasrotpotensiale totalt Grasrotpot. pr innb 101HALDEN MOSS SARPSBORG FREDRIKSTAD HVALER AREMARK MARKER RØMSKOG TRØGSTAD SPYDEBERG ASKIM EIDSBERG SKIPTVET RAKKESTAD RÅDE RYGGE VÅLER HOBØL Totalt:

15 Odd Egil Lien NHF Region Øst Dommer- utdanning Trener- utdanning Klubbens E- post Terminlister Klubbsiden/ Personlig side Info om klubbene Lisens Omberammelser Klubbguiden.no Spillerutvikling

16 Odd Egil Lien NHF Region Øst Klubbsiden på Klubbsiden –Oppdatering av verv Leder Nestleder Dommerkontakt Utdanningsdriver Lotteriansvarlig Andre styremedlemmer Daglig leder Trenere Oppmenn Personlig side –Husk at personene selv må inn på sin personlige side for at mail og telefonnummer kan vises –Gå inn på personlig side, tast inn den mailadressen du er registrert med så får du tilsendt brukernavn og passord VIKTIG! Lisens for 12-års spillere –Registreres før 1/1 hvert år

17 Odd Egil Lien NHF Region Øst Klubbsiden

18 Odd Egil Lien NHF Region Øst Klubbsiden Resultat- registrering HJELP?!?!? Dommer- påmelding Serie- påmelding Verv Personer i klubb

19 Odd Egil Lien NHF Region Øst Pause?

20 Odd Egil Lien NHF Region Øst Suksesskriterier for klubb Anlegg –Tilstrekkelig med treningstid i hall Arrangement –Plan for hjemmearrangementer –Alle vet hva de skal gjøre under klubbens arrangement –Gjennomført opplæring i forkant Dommer –Har full kvote –Har fungerende dommerkontakt Kommunikasjon –God kommunikasjon innad i klubben –Gode rutiner for å sjekke kommunikasjon fra Region Organisasjon –God ansvarsfordeling i styret –Har utarbeidet et planverk Handlingsplan/strategidokument Organisasjonskart –Kontinuerlig oppdatering av klubbens kompetanse Trenere, dommere, ledere –Gode rutiner for rekruttering av nye tillitsvalgte Velfungerende valgkomité som starter i god tid –Møter på Regionens møteplasser Sportslig –Sportslig plan –Trenere med riktig kompetanse Økonomi –Orden i økonomien Kan synliggjøre hva pengene blir brukt til Fordeling mellom lagene –Har lokale sponsorer

21 Odd Egil Lien NHF Region Øst Utfordringer Anlegg Arrangement Dommer Kommunikasjon Organisasjon Sportslig Økonomi

22 Odd Egil Lien NHF Region Øst Kurs NHF Region Øst –Trenerkurs Trener I Trener II Neptun Trenerseminar NHFs Topphåndballseminar –Dommerkurs Barnekamplederkurs Dommerkurs trinn 1 Dommerkurs trinn 2 Veileder/observatørkurs Idrettskretsene har felles kurstilbud: Oslo, Østfold og Akershus: –Klubbdrift –Økonomistyring –Idrettens rammebetingelser Regnskap for IL –Juss for IL –Klubbens drift – lover, regler og retningslinjer –Møteledelse –Anlegg generelt –Idrettsrådskurs –Ny i idrettsrådet

23 Odd Egil Lien NHF Region Øst Utviklingsprosess i klubb Instruktør fra Idrettskretsen Utvikling av strategi Startmøte –Status: hvor står klubben i dag? –Definere klubbens innsatsområder og lage fremdriftsplaner –Synliggjøre utdanningstilbudet fra krets og særforbund –Lage fremtidsplaner i lys av klubbens egne planer 4 timer Oppfølgingsmøte(r) –Evaluering av gjennomførte tiltak –Definere nye behov og ønsker i klubben –Revitalisere / lage nye fremdriftsplaner 3/4 timer Tiltak Nå situasjon Ønsket situasjon

24 Odd Egil Lien NHF Region Øst Evaluering Tilbakemeldinger? Har besøket vært nyttig?

25 Odd Egil Lien NHF Region Øst lag x 2 frie omberamminger = omberamminger per sesong omberamminger = 20 % av det totale antallet kamper (17 200) I tillegg kommer omberamminger som følge av: –Spillere på landslag, regionslag, NM-kamp –Spillere på skolearrangementer, konformasjon –Deltakelse i NM, EM og VM for videregående skoler, høgskoler og universitet –Når trener/dommer er oppnevnt til oppgaver i forbundets/regionens regi –Kampkollisjoner mellom kamp i J/G 18 og/eller J/G 20 års laget med senior er omberammelsesgrunn for J/G 18– og eller J/G 20 årslaget. LTP (Lokal terminplan) - Oversikt over sesongen Kamper må pakkes på grunn av: –Hull i arrangementet – dommere, spillere, arrangører osv ønsker ikke sitte og vente på at neste kamp skal begynne –Ubrukt halltid = ikke behov for all halltiden vi får tildelt? –Ubrukt halltid = betaler for tid som ikke brukes En omberammet kamp for et lag betyr også at motstanderen og dommere må endre sine planer I februar ble det flyttet ca kamper


Laste ned ppt "Odd Egil Lien NHF Region Øst Besøk i klubb. Odd Egil Lien NHF Region Øst Klubbesøk Klubbutvikling er et av punktene i NHFs strategiplan –Vedtatt på Håndballtinget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google