Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Odd Egil Lien NHF Region Øst

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Odd Egil Lien NHF Region Øst"— Utskrift av presentasjonen:

1 Odd Egil Lien NHF Region Øst
Besøk i klubb Odd Egil Lien NHF Region Øst

2 Odd Egil Lien NHF Region Øst
Klubbesøk Klubbutvikling er et av punktene i NHFs strategiplan Vedtatt på Håndballtinget i 2007 Et av områdene Region Øst skal ha hovedfokus på i perioden Vedtatt på Regionstinget i 2008 Odd Egil Lien NHF Region Øst

3 Odd Egil Lien NHF Region Øst
Disposisjon Litt om Region Øst Aktuell informasjon Utfordringer i klubben Hva kan vi hjelpe til med? Odd Egil Lien NHF Region Øst

4 Odd Egil Lien NHF Region Øst
Om NHF Region Øst Organiserer all håndballaktivitet i Akershus, Oslo og Østfold 134 klubber 1 713 spillende lag 727 dommere kamper Odd Egil Lien NHF Region Øst

5 Organisasjonskart for norsk idrett
Norges Idrettsforbund Idrettskrets Norges Håndballforbund Idrettsråd NHF Region Øst Klubben Odd Egil Lien NHF Region Øst

6 Odd Egil Lien NHF Region Øst
Lover og bestemmelser Hierarki av lover og bestemmelser der øverste nivåene i hierarkiet gir føringer for de lavere nivåene NIFs lover legger føringer for NHFs lover osv.: Lovverk Strategisk dokument Arena for vedtak 1. NIFs lover og bestemmelser Idrettspolitisk dokument Idrettstinget 2. NHFs lover og bestemmelser NHFs Strategidokument Håndballtinget 3. NHF Region Østs lover Regionens handlingsplan Regionstinget 4. NHF Region Østs seriereglement 5. NHF Region Østs generelle bestemmelser Regionstyret 6. Klubbens lover Handlingsplan/sportslig plan Årsmøtet i klubben Odd Egil Lien NHF Region Øst

7 Møteplasser/ påvirkningsmuligheter
Klubbledermøte i forkant av Forbundsting Mars/april annet hvert år Gjennomgang av saker/forslag og til Forbundstinget Gjennomgang av felles strategiplan for norsk håndball Valg av delegater Regionsting Mai annet hvert år Høyeste myndighet i organisasjonen Viktig arena for påvirkning Temakonferanse November hvert år Sentrale temaer diskuteres Viktig arena for å komme med innspill til Regionsstyret/NHF Sentralt Infomøte høst August hvert år Praktisk info før sesongen Infomøte vår Mars hvert år Info om spilltilbudet for kommende sesong Info om dommerpåmelding Andre møter Dommersamlinger Dommerkontaktsamlinger Samling for utdanningsdrivere Ansatte i klubb mm Brukerundersøkelsen – QuestBack Kartlegger meninger om spilltilbudet Odd Egil Lien NHF Region Øst

8 Odd Egil Lien NHF Region Øst
Politisk vs. ansatte Politikerne vedtar Lover Retningslinjer Administrasjonen gjennomfører vedtakene Tilsvarende system som brukes i den offentlige forvaltningen Regionsleder tilsvarer Ordføreren i en kommune (velges) Daglig leder i regionen tilsvarer Rådmannen i kommunen (ansatt) Odd Egil Lien NHF Region Øst

9 Kommunikasjonskanaler
Nettsider – Info legges ut løpende Kurs Infomøter mm E-post – kun denne brukes i offisiell kommunikasjon mot klubb E-postadresser som er registrert på ulike funksjoner Leder Lotteriansvarlig Dommerkontakt Utdanningsdriver Trenere Oppmenn Vanlig postgang Fakturaer Husk å registrere riktig adresse Ha gjerne en postboks så dere slipper å bytte mellom private adresser Odd Egil Lien NHF Region Øst

10 Hva skjer når? Se ”Plan for håndballåret” August September Oktober
ALLE må betale lisens Betaling av 2. termin av startkontingenten (50 % av totalen) September Frist for påmelding til håndball for funksjonshemmede Frist for søknad om arrangement i perioden påfølgende år. Oktober Påmelding Loppetassen Påmelding Oslo Cup November Brukerundersøkelsen Betaling av 3. termin av startkontingenten (25 % av totalen) Desember Betaling av lisens for de som fyller 13 år etter 1/1 Innmelding av spillere til spillerkartleggingen Januar Frist for søknad om arrangement fra Frist for bruk av vegringsretten i 6., 5., 4., 3., og 2. divisjon Februar Idrettsregistreringen Mars Frist for påmelding av dommere April Frist for påmelding av lag Mai Betaling av 1. termin av startkontingenten (25 % av totalen) Regionsting/Forbundsting Juni Påmelding til dommersamlinger Juli Ferie! Se ”Plan for håndballåret” Odd Egil Lien NHF Region Øst

11 Odd Egil Lien NHF Region Øst
Aktuelt Politiattest Plikter å avkreve politiattest for personer som har ”et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming” Styret skal ha én ansvarlig og én vara Skal være info på nettsider Grasrotandelen Inntil 5 % av spillinnsatsen Kun mulig å støtte et lag av gangen Laget må være registrert i Frivillighetsregisteret (www.brreg.no/frivillighet) Arranger vervekampanje på det lokale senteret/den lokale kommisjonæren osv. Registrening av støtte til lag: Hos kommisjonæren Via internett Via mobil Odd Egil Lien NHF Region Øst

12 Odd Egil Lien NHF Region Øst
Akershus Kom. nr. Kommune Omsetning 2008 Oms/Innb 2008 Grasrotpotensiale totalt Grasrotpot. pr innb 211 VESTBY 1 326 66 213 SKI 1 482 74 214 ÅS 1 914 96 215 FROGN 1 396 70 216 NESODDEN 988 49 217 OPPEGÅRD 1 264 63 219 BÆRUM 1 089 54 220 ASKER 953 48 221 AURSKOG HØLAND 1 693 85 226 SØRUM 1 104 55 227 FET 1 029 51 228 RÆLINGEN 229 ENEBAKK 1 332 67 230 LØRENSKOG 1 778 89 231 SKEDSMO 2 270 114 233 NITTEDAL 1 316 234 GJERDRUM 946 47 235 ULLENSAKER 2 215 111 236 NES (AKERSHUS) 1 631 82 237 EIDSVOLL 1 865 93 238 NANNESTAD 1 300 65 239 HURDAL 1 186 59 Totalt: 1 427 Odd Egil Lien NHF Region Øst

13 Odd Egil Lien NHF Region Øst
Oslo Kom. nr. Kommune Omsetning 2008 Oms/Innb 2008 Grasrotpotensiale totalt Grasrotpot. pr innb 301 OSLO 1 581 79 Totalt: Odd Egil Lien NHF Region Øst

14 Odd Egil Lien NHF Region Øst
Østfold Kom. nr. Kommune Omsetning 2008 Oms/Innb 2008 Grasrotpotensiale totalt Grasrotpot. pr innb 101 HALDEN 1 743 87 104 MOSS 2 306 115 105 SARPSBORG 2 000 100 106 FREDRIKSTAD 1 922 96 111 HVALER 2 346 117 118 AREMARK 749 53.534 37 119 MARKER 1 911 121 RØMSKOG 1 004 32.578 50 122 TRØGSTAD 1 262 63 123 SPYDEBERG 1 577 79 124 ASKIM 1 777 89 125 EIDSBERG 2 554 128 127 SKIPTVET 1 118 56 RAKKESTAD 1 375 69 135 RÅDE 1 243 62 136 RYGGE 2 218 137 VÅLER 968 48 138 HOBØL 949 47 Totalt: 1 895 Odd Egil Lien NHF Region Øst

15 Odd Egil Lien NHF Region Øst
Terminlister Klubbens E-post Info om klubbene Lisens Klubbguiden.no Omberammelser Klubbsiden/ Personlig side Dommer-utdanning Trener-utdanning Spillerutvikling Odd Egil Lien NHF Region Øst

16 Klubbsiden på www.handball.no
Oppdatering av verv Leder Nestleder Dommerkontakt Utdanningsdriver Lotteriansvarlig Andre styremedlemmer Daglig leder Trenere Oppmenn Personlig side Husk at personene selv må inn på sin personlige side for at mail og telefonnummer kan vises Gå inn på personlig side, tast inn den mailadressen du er registrert med så får du tilsendt brukernavn og passord VIKTIG! Lisens for 12-års spillere Registreres før 1/1 hvert år Odd Egil Lien NHF Region Øst

17 Odd Egil Lien NHF Region Øst
Klubbsiden Odd Egil Lien NHF Region Øst

18 Odd Egil Lien NHF Region Øst
Resultat-registrering Serie-påmelding Dommer-påmelding Verv Personer i klubb HJELP?!?!? Klubbsiden Odd Egil Lien NHF Region Øst

19 Odd Egil Lien NHF Region Øst
Pause? Odd Egil Lien NHF Region Øst

20 Suksesskriterier for klubb
Anlegg Tilstrekkelig med treningstid i hall Arrangement Plan for hjemmearrangementer Alle vet hva de skal gjøre under klubbens arrangement Gjennomført opplæring i forkant Dommer Har full kvote Har fungerende dommerkontakt Kommunikasjon God kommunikasjon innad i klubben Gode rutiner for å sjekke kommunikasjon fra Region Organisasjon God ansvarsfordeling i styret Har utarbeidet et planverk Handlingsplan/strategidokument Organisasjonskart Kontinuerlig oppdatering av klubbens kompetanse Trenere, dommere, ledere Gode rutiner for rekruttering av nye tillitsvalgte Velfungerende valgkomité som starter i god tid Møter på Regionens møteplasser Sportslig Sportslig plan Trenere med riktig kompetanse Økonomi Orden i økonomien Kan synliggjøre hva pengene blir brukt til Fordeling mellom lagene Har lokale sponsorer Odd Egil Lien NHF Region Øst

21 Odd Egil Lien NHF Region Øst
Utfordringer Anlegg Arrangement Dommer Kommunikasjon Organisasjon Sportslig Økonomi Odd Egil Lien NHF Region Øst

22 Odd Egil Lien NHF Region Øst
Kurs NHF Region Øst Trenerkurs Trener I Trener II Neptun Trenerseminar NHFs Topphåndballseminar Dommerkurs Barnekamplederkurs Dommerkurs trinn 1 Dommerkurs trinn 2 Veileder/observatørkurs Idrettskretsene har felles kurstilbud: Oslo, Østfold og Akershus: Klubbdrift Økonomistyring Idrettens rammebetingelser Regnskap for IL Juss for IL Klubbens drift – lover, regler og retningslinjer Møteledelse Anlegg generelt Idrettsrådskurs Ny i idrettsrådet Odd Egil Lien NHF Region Øst

23 Utviklingsprosess i klubb
Instruktør fra Idrettskretsen Utvikling av strategi Startmøte Status: hvor står klubben i dag? Definere klubbens innsatsområder og lage fremdriftsplaner Synliggjøre utdanningstilbudet fra krets og særforbund Lage fremtidsplaner i lys av klubbens egne planer 4 timer Oppfølgingsmøte(r) Evaluering av gjennomførte tiltak Definere nye behov og ønsker i klubben Revitalisere / lage nye fremdriftsplaner 3/4 timer Nå situasjon Ønsket situasjon Tiltak Odd Egil Lien NHF Region Øst

24 Odd Egil Lien NHF Region Øst
Evaluering Tilbakemeldinger? Har besøket vært nyttig? Odd Egil Lien NHF Region Øst

25 LTP (Lokal terminplan) - Oversikt over sesongen
1 713 lag x 2 frie omberamminger = omberamminger per sesong 3 426 omberamminger = 20 % av det totale antallet kamper (17 200) I tillegg kommer omberamminger som følge av: Spillere på landslag, regionslag, NM-kamp Spillere på skolearrangementer, konformasjon Deltakelse i NM, EM og VM for videregående skoler, høgskoler og universitet Når trener/dommer er oppnevnt til oppgaver i forbundets/regionens regi Kampkollisjoner mellom kamp i J/G 18 og/eller J/G 20 års laget med senior er omberammelsesgrunn for J/G 18– og eller J/G 20 årslaget. Kamper må pakkes på grunn av: Hull i arrangementet – dommere, spillere, arrangører osv ønsker ikke sitte og vente på at neste kamp skal begynne Ubrukt halltid = ikke behov for all halltiden vi får tildelt? Ubrukt halltid = betaler for tid som ikke brukes En omberammet kamp for et lag betyr også at motstanderen og dommere må endre sine planer I februar ble det flyttet ca kamper Odd Egil Lien NHF Region Øst


Laste ned ppt "Odd Egil Lien NHF Region Øst"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google