Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Odd Egil Lien NHF Region Øst Besøk i klubb. Odd Egil Lien NHF Region Øst Klubbesøk Klubbutvikling er et av punktene i NHFs strategiplan –Vedtatt på Håndballtinget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Odd Egil Lien NHF Region Øst Besøk i klubb. Odd Egil Lien NHF Region Øst Klubbesøk Klubbutvikling er et av punktene i NHFs strategiplan –Vedtatt på Håndballtinget."— Utskrift av presentasjonen:

1 Odd Egil Lien NHF Region Øst Besøk i klubb

2 Odd Egil Lien NHF Region Øst Klubbesøk Klubbutvikling er et av punktene i NHFs strategiplan –Vedtatt på Håndballtinget i 2007 Et av områdene Region Øst skal ha hovedfokus på i perioden 2008-2010 –Vedtatt på Regionstinget i 2008

3 Odd Egil Lien NHF Region Øst Disposisjon Litt om Region Øst Aktuell informasjon Utfordringer i klubben Hva kan vi hjelpe til med?

4 Odd Egil Lien NHF Region Øst Om NHF Region Øst Organiserer all håndballaktivitet i Akershus, Oslo og Østfold 134 klubber 1 713 spillende lag 727 dommere 17 200 kamper

5 Odd Egil Lien NHF Region Øst Organisasjonskart for norsk idrett Norges Idrettsforbund Norges Håndballforbund NHF Region ØstIdrettsråd Idrettskrets Klubben

6 Odd Egil Lien NHF Region Øst Lover og bestemmelser Hierarki av lover og bestemmelser der øverste nivåene i hierarkiet gir føringer for de lavere nivåene NIFs lover legger føringer for NHFs lover osv.: LovverkStrategisk dokumentArena for vedtak 1.NIFs lover og bestemmelserIdrettspolitisk dokumentIdrettstinget 2.NHFs lover og bestemmelserNHFs StrategidokumentHåndballtinget 3.NHF Region Østs loverRegionens handlingsplanRegionstinget 4. NHF Region Østs seriereglement Regionstinget 5. NHF Region Østs generelle bestemmelser Regionstyret 6.Klubbens loverHandlingsplan/sportslig planÅrsmøtet i klubben

7 Odd Egil Lien NHF Region Øst Møteplasser/ påvirkningsmuligheter Klubbledermøte i forkant av Forbundsting –Mars/april annet hvert år –Gjennomgang av saker/forslag og til Forbundstinget –Gjennomgang av felles strategiplan for norsk håndball –Valg av delegater Regionsting –Mai annet hvert år –Høyeste myndighet i organisasjonen –Viktig arena for påvirkning Temakonferanse –November hvert år –Sentrale temaer diskuteres –Viktig arena for å komme med innspill til Regionsstyret/NHF Sentralt Infomøte høst –August hvert år –Praktisk info før sesongen Infomøte vår –Mars hvert år –Info om spilltilbudet for kommende sesong –Info om dommerpåmelding Andre møter –Dommersamlinger –Dommerkontaktsamlinger –Samling for utdanningsdrivere –Ansatte i klubb –mm Brukerundersøkelsen – QuestBack –Kartlegger meninger om spilltilbudet

8 Odd Egil Lien NHF Region Øst Politisk vs. ansatte Politikerne vedtar –Lover –Retningslinjer Administrasjonen gjennomfører vedtakene Tilsvarende system som brukes i den offentlige forvaltningen –Regionsleder tilsvarer Ordføreren i en kommune (velges) –Daglig leder i regionen tilsvarer Rådmannen i kommunen (ansatt)

9 Odd Egil Lien NHF Region Øst Kommunikasjonskanaler Nettsider – www.handball.no/ron –Info legges ut løpende –Kurs –Infomøter –mm E-post –klubbnavn@ronhandball.no – kun denne brukes i offisiell kommunikasjon mot klubb –E-postadresser som er registrert på ulike funksjoner Leder Lotteriansvarlig Dommerkontakt Utdanningsdriver Trenere Oppmenn Vanlig postgang –Fakturaer –Husk å registrere riktig adresse –Ha gjerne en postboks så dere slipper å bytte mellom private adresser

10 Odd Egil Lien NHF Region Øst Hva skjer når? August –ALLE må betale lisens –Betaling av 2. termin av startkontingenten (50 % av totalen) September –Frist for påmelding til håndball for funksjonshemmede –Frist for søknad om arrangement i perioden 01.05 - 31.08 påfølgende år. Oktober –Påmelding Loppetassen –Påmelding Oslo Cup November –Brukerundersøkelsen –Betaling av 3. termin av startkontingenten (25 % av totalen) Desember –Betaling av lisens for de som fyller 13 år etter 1/1 –Innmelding av spillere til spillerkartleggingen Januar –Frist for søknad om arrangement fra 01.09 - 30.04 –Frist for bruk av vegringsretten i 6., 5., 4., 3., og 2. divisjon Februar –Idrettsregistreringen Mars –Frist for påmelding av dommere April –Frist for påmelding av lag Mai –Betaling av 1. termin av startkontingenten (25 % av totalen) –Regionsting/Forbundsting Juni –Påmelding til dommersamlinger Juli –Ferie! Se ”Plan for håndballåret”

11 Odd Egil Lien NHF Region Øst Aktuelt Politiattest –Plikter å avkreve politiattest for personer som har ”et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming” –Styret skal ha én ansvarlig og én vara –Skal være info på nettsider –www.idrett.no/politiattestwww.idrett.no/politiattest Grasrotandelen –Inntil 5 % av spillinnsatsen –Kun mulig å støtte et lag av gangen –Laget må være registrert i Frivillighetsregisteret (www.brreg.no/frivillighet)www.brreg.no/frivillighet –Arranger vervekampanje på det lokale senteret/den lokale kommisjonæren osv. –Registrening av støtte til lag: Hos kommisjonæren Via internett Via mobil

12 Odd Egil Lien NHF Region Øst Akershus Kom. nr.KommuneOmsetning 2008Oms/Innb 2008Grasrotpotensiale totaltGrasrotpot. pr innb 211VESTBY 18 329 577 1 326 916.47966 213SKI 40 726 800 1 482 2.036.34074 214ÅS 29 327 611 1 914 1.466.38196 215FROGN 19 879 092 1 396 993.95570 216NESODDEN 16 670 360 988 833.51849 217OPPEGÅRD 30 592 509 1 264 1.529.62563 219BÆRUM 117 819 434 1 089 5.890.97254 220ASKER 50 413 770 953 2.520.68948 221AURSKOG HØLAND 23 697 807 1 693 1.184.89085 226SØRUM 15 766 287 1 104 788.31455 227FET 10 255 161 1 029 512.75851 228RÆLINGEN 16 452 716 1 089 822.63654 229ENEBAKK 13 179 828 1 332 658.99167 230LØRENSKOG 56 621 111 1 778 2.831.05689 231SKEDSMO 104 754 558 2 270 5.237.728114 233NITTEDAL 26 662 016 1 316 1.333.10166 234GJERDRUM 5 168 561 946 258.42847 235ULLENSAKER 59 662 573 2 215 2.983.129111 236NES (AKERSHUS) 30 198 630 1 631 1.509.93282 237EIDSVOLL 37 152 419 1 865 1.857.62193 238NANNESTAD 13 856 978 1 300 692.84965 239HURDAL 3 060 061 1 186 153.00359 Totalt: 740 247 859 1 427 37.012.393

13 Odd Egil Lien NHF Region Øst Oslo Kom. nr. Kommune Omsetning 2008 Oms/Innb 2008 Grasrotpotensiale totalt Grasrotpot. pr innb 301 OSLO 886 101 100 1 581 44.305.05579 Totalt: 886 101 100 1 581 44.305.055

14 Odd Egil Lien NHF Region Øst Østfold Kom. nr.KommuneOmsetning 2008Oms/Innb 2008 Grasrotpotensiale totalt Grasrotpot. pr innb 101HALDEN 48 955 593 1 743 2.447.78087 104MOSS 67 037 146 2 306 3.351.857115 105SARPSBORG 102 085 510 2 000 5.104.276100 106FREDRIKSTAD 138 340 714 1 922 6.917.03696 111HVALER 9 293 050 2 346 464.653117 118AREMARK 1 070 683 749 53.53437 119MARKER 6 619 403 1 911 330.97096 121RØMSKOG 651 557 1 004 32.57850 122TRØGSTAD 6 358 428 1 262 317.92163 123SPYDEBERG 8 001 537 1 577 400.07779 124ASKIM 25 716 489 1 777 1.285.82489 125EIDSBERG 26 835 600 2 554 1.341.780128 127SKIPTVET 3 940 042 1 118 197.00256 128RAKKESTAD 10 334 736 1 375 516.73769 135RÅDE 8 481 995 1 243 424.10062 136RYGGE 30 867 773 2 218 1.543.389111 137VÅLER 4 132 843 968 206.64248 138HOBØL 4 385 450 949 219.27347 Totalt: 503 108 549 1 895 25.155.427

15 Odd Egil Lien NHF Region Øst www.handball.no/ron Dommer- utdanning Trener- utdanning Klubbens E- post Terminlister Klubbsiden/ Personlig side Info om klubbene Lisens Omberammelser Klubbguiden.no Spillerutvikling

16 Odd Egil Lien NHF Region Øst Klubbsiden på www.handball.no Klubbsiden –Oppdatering av verv Leder Nestleder Dommerkontakt Utdanningsdriver Lotteriansvarlig Andre styremedlemmer Daglig leder Trenere Oppmenn Personlig side –Husk at personene selv må inn på sin personlige side for at mail og telefonnummer kan vises –Gå inn på personlig side, tast inn den mailadressen du er registrert med så får du tilsendt brukernavn og passord VIKTIG! Lisens for 12-års spillere –Registreres før 1/1 hvert år

17 Odd Egil Lien NHF Region Øst www.handball.no/ron Klubbsiden

18 Odd Egil Lien NHF Region Øst Klubbsiden Resultat- registrering HJELP?!?!? Dommer- påmelding Serie- påmelding Verv Personer i klubb

19 Odd Egil Lien NHF Region Øst Pause?

20 Odd Egil Lien NHF Region Øst Suksesskriterier for klubb Anlegg –Tilstrekkelig med treningstid i hall Arrangement –Plan for hjemmearrangementer –Alle vet hva de skal gjøre under klubbens arrangement –Gjennomført opplæring i forkant Dommer –Har full kvote –Har fungerende dommerkontakt Kommunikasjon –God kommunikasjon innad i klubben –Gode rutiner for å sjekke kommunikasjon fra Region Organisasjon –God ansvarsfordeling i styret –Har utarbeidet et planverk Handlingsplan/strategidokument Organisasjonskart –Kontinuerlig oppdatering av klubbens kompetanse Trenere, dommere, ledere –Gode rutiner for rekruttering av nye tillitsvalgte Velfungerende valgkomité som starter i god tid –Møter på Regionens møteplasser Sportslig –Sportslig plan –Trenere med riktig kompetanse Økonomi –Orden i økonomien Kan synliggjøre hva pengene blir brukt til Fordeling mellom lagene –Har lokale sponsorer

21 Odd Egil Lien NHF Region Øst Utfordringer Anlegg Arrangement Dommer Kommunikasjon Organisasjon Sportslig Økonomi

22 Odd Egil Lien NHF Region Øst Kurs NHF Region Øst –Trenerkurs Trener I Trener II Neptun Trenerseminar NHFs Topphåndballseminar –Dommerkurs Barnekamplederkurs Dommerkurs trinn 1 Dommerkurs trinn 2 Veileder/observatørkurs Idrettskretsene har felles kurstilbud: Oslo, Østfold og Akershus: –Klubbdrift –Økonomistyring –Idrettens rammebetingelser Regnskap for IL –Juss for IL –Klubbens drift – lover, regler og retningslinjer –Møteledelse –Anlegg generelt –Idrettsrådskurs –Ny i idrettsrådet

23 Odd Egil Lien NHF Region Øst Utviklingsprosess i klubb Instruktør fra Idrettskretsen Utvikling av strategi Startmøte –Status: hvor står klubben i dag? –Definere klubbens innsatsområder og lage fremdriftsplaner –Synliggjøre utdanningstilbudet fra krets og særforbund –Lage fremtidsplaner i lys av klubbens egne planer 4 timer Oppfølgingsmøte(r) –Evaluering av gjennomførte tiltak –Definere nye behov og ønsker i klubben –Revitalisere / lage nye fremdriftsplaner 3/4 timer Tiltak Nå situasjon Ønsket situasjon

24 Odd Egil Lien NHF Region Øst Evaluering Tilbakemeldinger? Har besøket vært nyttig?

25 Odd Egil Lien NHF Region Øst 1 713 lag x 2 frie omberamminger = 3 426 omberamminger per sesong 3 426 omberamminger = 20 % av det totale antallet kamper (17 200) I tillegg kommer omberamminger som følge av: –Spillere på landslag, regionslag, NM-kamp –Spillere på skolearrangementer, konformasjon –Deltakelse i NM, EM og VM for videregående skoler, høgskoler og universitet –Når trener/dommer er oppnevnt til oppgaver i forbundets/regionens regi –Kampkollisjoner mellom kamp i J/G 18 og/eller J/G 20 års laget med senior er omberammelsesgrunn for J/G 18– og eller J/G 20 årslaget. LTP (Lokal terminplan) - Oversikt over sesongen Kamper må pakkes på grunn av: –Hull i arrangementet – dommere, spillere, arrangører osv ønsker ikke sitte og vente på at neste kamp skal begynne –Ubrukt halltid = ikke behov for all halltiden vi får tildelt? –Ubrukt halltid = betaler for tid som ikke brukes En omberammet kamp for et lag betyr også at motstanderen og dommere må endre sine planer I februar ble det flyttet ca 2 000 kamper


Laste ned ppt "Odd Egil Lien NHF Region Øst Besøk i klubb. Odd Egil Lien NHF Region Øst Klubbesøk Klubbutvikling er et av punktene i NHFs strategiplan –Vedtatt på Håndballtinget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google