Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tospråklig fagopplæring Ny forskrift høsten 2008, planlegging skoleåret 08/09 Fylket kontaktet THVS som Fokusskole om å starte opp først Tospråklig fagopplæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tospråklig fagopplæring Ny forskrift høsten 2008, planlegging skoleåret 08/09 Fylket kontaktet THVS som Fokusskole om å starte opp først Tospråklig fagopplæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tospråklig fagopplæring Ny forskrift høsten 2008, planlegging skoleåret 08/09 Fylket kontaktet THVS som Fokusskole om å starte opp først Tospråklig fagopplæring ble valgt som hovedsatsning fremfor morsmålsopplæring med følgende begrunnelse: a.Erfaring viste at minoritetsspråklige elever sliter med fagspråket b.Aktuelt både for yrkesfag og studiespesialiserende c.Kan inngå i den fag- og timeplan som allerede eksisterer

2 Organisering og iverksetting Koordinator THVS identifiserte de største språkgruppene som ville komme på THVS og SVGS, stillinger ble utlyst, intervjuer og tilsettinger foretatt i juli -09. De to andre regionene (i Tønsberg og Horten) var i gang rett før jul Språkgruppene arabisk, somali og polsk størst på det tidspunktet Ressursen ga 200% tospråklærerstilling ved THVS, elevtallet tilsa lærer i 100% arabisk, 50% somali og 50% polsk på de to storskolene til sammen Utlysningsannonse ut i flere aviser og på fylkesnettsiden, ansatte fra tre byer Lærerne ansatt i fylkeskommunen. Ved endret behov: Ny runde

3 Praktisk gjennomføring ved THVS Hvordan finne elevene? Morsmålslister, inntakslister, rådgiversamarbeid - kvalitetssikring ved forespørsel til alle kontaktlærere etter skolestart Kartlegging: Ordinære kartleggingsrutiner følges Kartleggingssamtale med alle VG1 elever med annet morsmål om opplevde behov begge veier. Tilbud. Reservasjonsskjema. Nytt tilbud etter 1.termin hvis 1/IV Min.spr.koordinator samler i tillegg de tre språkgruppene til informasjon om tilbudet, deretter sammen med lærerne - som lager egne timeplaner ut fra behovet til den enkelte som takker ja. Hel stilling utgjør 22 t/u (årstimer) Enkeltvedtak stilet til eleven. Klageadgang Underviser i ulike fag, enkeltvis, i grupper og deltar i klasser. Individuell tilpasning. Morsmålstrening før eksamen Nødvendig at prosjektleder er tett på, spesielt ved oppstart, evaluering og rapportering Månedlige møter for gjensidig info, oppdatering, samtenking, pedagogiske diskusjoner, evaluering, evt. endringer osv. mellom lærerne og koordinator, studierektor deltar på enkelte møter

4 Erfaringer Elevene har svært god nytte av tospråklig fagopplæring - og får bedre resultater Tospråklærerne er med på å bryte ned fordommer, øke integrering, får spørsmål om mye fra mange – et positivt tilskudd generelt Det er viktig at tospråklærerne har forankring i skolens daglige virke; eks. at pedagogisk leder og avdelingsleder er involvert, teamrom, generell deltakelse i aktiviteter og møter Tospråklige faglærere skal ikke brukes som tolker Elevevalueringsskjema og pedagogisk rapport to ganger årlig viktige verktøy De tospråklige faglærerne har blitt godt mottatt av andre lærere - har solid faglig kompetanse. Viktig med gode fagfolk og kulturrepresentanter for rollen og utbyttet! Brukes i informasjonsarbeid og kulturformidling De tospråklige faglærerne er viktige rollemodeller for sine språkgrupper

5 Utfordringer Flere ønsker tilbudet - og bør få det! Hvilke språkgrupper skal prioriteres? Antall elever i et språk for å starte tilbud? Nok tilgang på kvalifiserte lærere? Økonomi - Hvor mye midler skal fylkeskommunen sette av? Dersom mer tas av skolenes pott, hva annet kuttes? Samarbeid med lærere i klassene – timeplanteknisk og annet: TTT Kontinuitet i språkgrupper? Bør få tilbud alle år i vgs/kun VG1/i perioder? Organisering i regioner både positivt og utfordrende Samarbeid med foreldre

6 5.økt mandager – tilleggstilbud God lærer 10-15 elever – alle nivåer Blir gode! Flest jenter.. Viktig for elever med behov for NOA-eksamen Norsklærer som GNOlærer – satsning etterutdanning GNO

7 Tar inn elevtekster og «oppsporer» feil, systematiser og øver med dem. F.eks. er ordstilling vanskelig. Undervisning og repetisjon i syntaks og setningsanalyse har ført til bevissthet rundt dette - og bedre elevtekster. Sjangerlære vanskelig, bruk tid på det (”Hvorfor må nordmenn lære norsk?”) Viktig å bruke til på samfunnsorientering der det er mulig. Mye de ikke vet om Norge – og om andre deler av verden. Begrepstrening (+visuelt) - lage en «begrepsbank» i alle fag! (ressurs til dette) Øke ordforråd f.eks. ved øvingsoppgaver i Kartleggeren og ”glosebøker” Tekster fra NDLA (www.ndla.no), nettaviserwww.ndla.no www.ressurssidene.no - rettskriving, grammatikk, tegnsetting, sjangerlære (forklaringer, eksempler, øvingsoppgaver og forklaringsvideoer)www.ressurssidene.no NB: Ikke forvente at de kan jobbe med dette på egen hånd uten mye trening først +Evt. bestille yrkesfagbøker fra hjemlandet som støtte – der dette er mulig Elevene får komme med fagvansker i andre fag grunnet svake norskkunnskaper


Laste ned ppt "Tospråklig fagopplæring Ny forskrift høsten 2008, planlegging skoleåret 08/09 Fylket kontaktet THVS som Fokusskole om å starte opp først Tospråklig fagopplæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google