Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kombinasjon av arbeid og omsorg blant europeiske menn Øystein Gullvåg Holter og Sigtona Halrynjo, AFI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kombinasjon av arbeid og omsorg blant europeiske menn Øystein Gullvåg Holter og Sigtona Halrynjo, AFI."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kombinasjon av arbeid og omsorg blant europeiske menn Øystein Gullvåg Holter og Sigtona Halrynjo, AFI

2 Pågående forskningssatsning 4-årig prosjekt fra Norges Forskningsråds arbeidslivsforskningsprogram ”Inkluderende arbeidsliv” ” Kjønn, mestring og deltagelse i arbeidsliv og hjemmeliv – omsorgsansvar som ekskluderende faktor?” Europeisk forskningssatsning: ”Work Changes Gender” – EU-prosjekt med fokus på menns forhold til arbeid og omsorg i 6 europeiske land

3 Work Changes Gender Se etter ’beste praksis’ blant menn – kombinasjoner av Nye arbeidsformer Likestilling Livskvalitet Eksplorerende studie med strategisk utvalg Ekspertintervjuer – utvalgte organisasjoner Utvalgsproblemer Menn og likestilling – ukjent tema? Kjønn og likestilling = kvinner? Resultat: Mer variert og ’normalt’ utvalg

4 Felles forandringsmønstre blant menn Eksempel: den mannlige fors ø rgermodellen Bare 10 prosent av mennene støttet normen om at “En ektemanns jobb er å tjene penger; en hustrus jobb er å ta seg av hjemmet og familien”. 81 prosent var uenige. Hele 96 prosent støttet tanken om at “Barn trenger en far som er like involvert i oppveksten som moren” – bare 3 prosent var uenige. Likevel: 70 prosent av mennene tjente mer enn ektefelle/partner, 10 prosent tjente likt, og 20 prosent mindre. Modellen er kanskje kulturelt bankrupt - men fortsetter å eksistere i praktiske og økonomiske termer

5 Hva skaper forandring? Mennene fortalte om fire typiske kontekster for forandring Barn, omsorgsoppgaver Kvinner, likestilling Velferd og livskvalitet – identitet mindre tett knyttet til jobb Sosiale og relasjonelle trender i samfunn og arbeidsliv

6 Utløsende momenter Typiske hendelser som startet et forandringsmønster: Å bli far Partner får en karriere Helseproblemer, livskvalitet, velferd Husholdet, ikke arbeidslivet, var oftest startsstedet for forandring

7 To former for kjønn Relasjonell og organisatorisk maskulinitet Ny relasjonell maskulinitet oppstår mest i privatlivet; relasjonen til partner / barn sentral Arbeidslivets organisatoriske maskulinitet bidrar til å forklare hvorfor endringene går sakte Organisatorisk kjønn har vært usynlig, nøytralisert – ’rent objektive krav til arbeidet’ Konflikter og endringer Noen banker på dører, mange observerer… Eksempel: hva skjer når den første mannen på jobben ber om omsorgsperm?

8 Faser i forandringene Fase 1 Pionerer / avvikere ’relasjonell taktikk’, endringer ofte personavhengige, lite tydelige eller kollektive Fase 2 Kjønnstrøbbel og vanliggjøring nye organisatoriske og institusjonelle forhold – konkurranse om mer likestilt arbeidskraft, kvinner står sterkere i organisasjonen, nye menn og ledere ikke lenger isolerte unntak, ledere som rollemodeller, ’gender mainstreaming’ mv. Fase 3 Likestilling for begge kjønn Langt igjen på det europeiske arbeidsmarkedet Pionerbedrifter og organisasjoner går i spissen, ofte på tross av trege institusjonelle rammer

9 Kart 1: Menn & Arbeid/familietilpasninger Omsorg og Karriereposisjon Lappeteppeposisjon, alternativistene Omsorgsansvar Ikke omsorgsansvar Deltid, lav utdanning og posisjon i arbeidslivet Fulltid, høyere utdanning og posisjon i arbeidslivet Tradisjonell Karriereposisjon Working mainly with men Unskilled worker 46-75 hours No reduction of work Care for others College/Craft certificate I earn more Leading position married Partner working fulltime Main free time activity:childcare Reason reduction of work child care/care for others Good career chances 2 children Partner living elsewhere 25 –34 hours Reduction of work experience Other job Reason reduction other job Parental leave 40-45 hours Working mainly with woman Youngest child pre school age Skilled employee Main free time activity:work No parental leave Partner not working Fixed term, spec contract Omsorgsposisjon 18-24 hours Bachelor Master/university partner earns more Unlimited work Reason reduction, education Male partner With parents Fulltime Immigrant Bad career chances Middle career chances 0-4 years in org 10-14 years in org 3 children Youngest child school age hobbies Youngest child teenage Grown up children 0-17 hours in org Freelance/subcontract single Living alone

10 Tilfredshet and dilemmaer – overblikk Omsorg og karriereposisjon Lappeteppe alternativ posisjon Omsorg for barn / fødselspermisjon Ikke omsorg for barn/ fødselspermisjon Deltid, lavere utdanning og and posisjon i arbeidslivet Fulltid, høyere utdanning og posisjon i arbeidslivet Ambisiøs karriereposisjon Omsorgsposisjon Jobb 46-75t i uka. Hovedaktivitet fritid: jobb Gode/middels karriere sjanser, god inntekt, fast jobb Savner fritid og sosialt liv, ønsker å jobbe mindre, men ”umulig” i denne posisjon. Jobb 18-34t i uka. Hovedaktivitet fritid: omsorg for barn og familie og venner Dårlige karrieresjanser og dårlig jobbsikkerhet, relativt fornøyd med inntekt Fornøyd med arbeidstid og bruk av fritid, ganske fornøyd med mengden fritid 18-24 timer i uka: ønsker å jobbe mer Jobb i studert org: 0-17 (freelance) Hovedaktivitet fritid: annen jobb, studier eller hobbier Dårlige karrieresjanser, lav inntekt, lav jobbsikkerhet svært fornøyd med sosialt liv, jobb, mengden fritid ganske fornøyd med livet i det store og hele Jobb 40-45t i uka. Hovedaktivitet fritid: omsorg for barn og husbygging/opp-pussing Fast jobb (god jobbsikkerhet), dårlige (til middels) karrieresjanser, ganske misfornøyd med inntekt Savner fritid og sosialt liv Svært fornøyd med partner og livet i det store og hele

11 Likestilling, fleksibilitet og arbeid/familie-orientering sammenfallende eller motstridende kjennetegn? Omsorg og karriereposisjon Lappeteppe alternativ posisjon Omsorg for barn / fødselspermisjon Ikke omsorg for barn/ fødselspermisjon Deltid, lavere utdanning og and posisjon i arbeidslivet Fulltid, høyere utdanning og posisjon i arbeidslivet Ambisiøs karriereposisjon Omsorgsposisjon Prestasjonsorienterte organisasjoner: likestilling relateres ikke til balanse arbeid-familie. ”Kvinner er velkomne til å jobbe 10 timer om dagen de også.” Arbeid/familie-orienterte organisasjoner: ikke spesielt likestillingsorienterte eller fleksible Derimot ”ikke så prestasjonsorienterte” og ”ikke teknologiske” arbeidsorganisasjoner.

12 Likestilling mellom kjønn - likestilling mellom arbeid og omsorg? Omsorg og karriereposisjon Lappeteppe alternativ posisjon Omsorg for barn / fødselspermisjon Ikke omsorg for barn/ fødselspermisjon Deltid, lavere utdanning og and posisjon i arbeidslivet Fulltid, høyere utdanning og posisjon i arbeidslivet Ambisiøs karriereposisjon Omsorgsposisjon Klassisk mannsposisjon Menn med omsorgsansvar hjemme og som jobber innen utdanning, helse og sosialt arbeid gir uttrykk for de samme dilemmaene og utfordringene som kvinner med disse erfaringene gjør Fra likestilling mellom kjønn til likestilling mellom arbeid og omsorg? Klassisk kvinneposisjon Kjønn som forklaring?

13 Arbeidsdeling og privilegiestruktur Omsorg og karriereposisjon Lappeteppe alternativ posisjon Omsorg for barn / fødselspermisjon Ikke omsorg for barn/ fødselspermisjon Deltid, lavere utdanning og and posisjon i arbeidslivet Fulltid, høyere utdanning og posisjon i arbeidslivet Ambisiøs karriereposisjon Omsorgsposisjon Aktivt omsorgsansvar og reduksjon av arbeid korresponderer med strammere økonomi, lavere jobbsikkerhet og dårlige utviklings- og karrieresjanser ” common sence” Normen om den ubelemrede arbeidstaker Kan normen reforhandles? Eller må vi nøye oss med å velge mellom de etablerte posisjonene? Overtidsjobbing og ”outsourcing av livet” korresponderer med høy jobbsikkerhet, høy inntekt og gode utviklings- og karrieresjanser

14 Hvor finner vi potensial for endring? Omsorg og Karriere-posisjon Lappeteppeposisjon, alternativistene Omsorgsansvar Ikke omsorgsansvar Deltid, lav utdanning og posisjon i arbeidslivet Fulltid, høyere utdanning og posisjon I arbeidslivet Tradisjonell Karriereposisjon, Working mainly with men Unskilled worker Care for others College/Craft certificate I earn more Leading position married Partner working fulltime Main free time activity:childcare Reason reduction of work child care/care for others Partner living elsewhere 25 –34 hours Reduction of work experience Other job Parental leave Working mainly with woman Youngest child pre school age Skilled employee Partner not working Fixed term, spec contract Omsorgsposisjonen Bachelor Master/university partner earns more Unlimited work Reason reduction, education Male partner With parents Fulltime Bad career chances 0-4 years in org 10-14 years in org 3 children Youngest child school age hobbies Youngest child teenage Partner not working Flere kvinner i topp- posisjoner? Flere menn i deltid? Fokus på utfordrerne? Hodejeger Ørjasæter: ”kvinner er ikke villig til å satse alt” Mannsforskere:Omsorgs- posisjon må også være tilgjengelig for menn


Laste ned ppt "Kombinasjon av arbeid og omsorg blant europeiske menn Øystein Gullvåg Holter og Sigtona Halrynjo, AFI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google