Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUP sin rolle i skolefraværsproblematikk med særlig fokus på psykisk helse Psykologspesialist Margrethe Reigstad Aase.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUP sin rolle i skolefraværsproblematikk med særlig fokus på psykisk helse Psykologspesialist Margrethe Reigstad Aase."— Utskrift av presentasjonen:

1 BUP sin rolle i skolefraværsproblematikk med særlig fokus på psykisk helse Psykologspesialist Margrethe Reigstad Aase

2 Ulike betegnelser Skolevegring Skolefobi Skulking
Foreldremotivert tilbakeholdelse fra skolen (Kilde: skolevegringstiltaket ved SSBU)

3 Bekymringsfullt skolefravær
Fravær fra undervisningen og det sosiale fellesskapet i skolen, gyldig eller ugyldig, av et omfang/en hyppighet som medfører bekymring knyttet til elevens faglige utvikling, samt elevens sosiale tilhørighet og utvikling. Ingul, 2011

4 Noen definisjoner Vansker med å møte på skolen på grunn av emosjonelt ubehag (King & Bernstein, 2001) Vegring initiert av barnet mot å gå på skolen eller bli der hele skoledagen (Kearney & Silverman, 1996) Skolevegring vs. skoleskulk

5 Hva vet vi om skolevegring?
Barna kjenner, som nevnt, emosjonelt ubehag ved å møte eller bli på skolen. Økning omkring overganger eller endringer Barneskole til ungdomskole, etter ferier, ved skilsmisse mellom foreldrene, flytting eller skolebytte f.eks

6 Hva vet vi forts… Likt fordelt mellom kjønn (Sundby, 2006).
Mye tyder på at det oppstår jevnt fordelt over hele det evnemessige spekteret (King, 2000). Økende alder – oftere prediktivt for alvorligere symptomatologi (Sundby, 2006) Er et SYMPTOM – ingen lidelse

7 Forekomst 5-28 % av barn og ungdom viser til enhver tid et eller flere tegn på skolevegringsatferd (Kearney, 2001). 1 % av befolkningen. 5 % av barn og unge henvist til BUP (King et al., 2000). Inntil 28% vil sannsynligvis vise skolevegringsatferd på et tidspunkt i skolegangen. (Kearney& Bensaheb, 2006)

8 BUP Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
Barn og unge mellom år BUPs hovedoppgaver: å hjelpe barn fra 0-18 år og deres familier i form av utredning og behandling av psykiske lidelser.

9 Behandlerteam-poster
Seksjonsleder KIDSA Merkantil Poliklinikk Familieteam Allmennpsyk.team Nevroteam Sped/småbarnsteam BPP Behandlerteam-poster Liaison Vaktsystem UPP Frida Knudsen Gunhild Odland Torill Toft Georg Reinhardt Inger- Synnøve Valen Hildur Østhus Hanne Digre Spiseforstyr-relse poliklinikk Solveig Kirkhus ADHD-poliklinikk Anne-Britt Taftø

10 Psykisk lidelse / uhelse
Psykisk helse Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer psykisk helse som ”en tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet”. Psykisk lidelse / uhelse Psykiske lidelser påvirker blant annet oppførsel og væremåte, tanker (kognisjon) og følelser og kan få store følger for dagliglivet og omgivelsene. Felles for alle psykiske plager og lidelser er at de påvirker våre tanker, følelser, atferd, væremåte og omgang med andre. Funksjonsnedsettelse

11 Viktig for psykisk helse
Venner Nettverk Støtte Følelse av tilhørighet

12 Henvisninger og inntak
Hvor mange barn og unge henvises BUP hvert år 2011: 552 2012: 606 2013: 692 2014: 678

13 Prioriteringsveileder: Psykisk helsehjelp for barn og unge
Kap. 14 Skolevegring Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten Utredning/diagnostikk Tiltak rettet mot barn/unge og familie for tilbakeføring til skolen Samarbeid med skole og andre kommunale instanser Rett til prioritert helsehjelp Maksimumsfrist: 4 uker

14 BUP? Ikke alle skal til barne- og ungdomspsykiatrien
Skolevegring / alvorlig skolefravær er ingen psykisk lidelse Skolevegring / skolefravær er ingen diagnose Mistanke om psykiske vansker/lidelse hos barnet Samspill- /relasjonelle vansker i familien eller vennenettverket

15 Henvisninger til BUP Haugesund 2011-14
Antall nyhenviste 2011: 552 2012: 606 2013: 692 2014: 678 Antall henvist pga. skolevegring 2011: 26 (4,7 %) 2012: 25 (4,2 %) 2013: 38 (5,5 %) 2014: 30 (4,3 %) Angst, depressive lidelse, atferdsvansker

16 Uavhengig av hva vanskene kalles…
MÅL: tilbake på skolen Bedre prognose av å opprettholde normal aktivitet Foreldreinvolvering aktuelt og oftest til hjelp Betydningen av sosiale relasjoner Støtte Forutsigbarhet

17 Når barnet/ungdommen kommer til BUP…
Ofte gått lang tid Forventninger Utredning / kartlegging Behandling Samarbeid BUP Haugesund har per i dag ingen enhetlige retningslinjer og/eller behandlingslinjer for denne gruppen – eller for flyt i henhold til denne gruppen barn og unge. Det vil forhåpentligvis komme etter hvert blant annet pga det fokuset som nå settes på denne problematikken rundt om i kommunene

18 Erfaringer fra prosjekt JBUP
Forskning gir ingen klare svar… Betydningen av tidlig intervensjon Foreldresamarbeid og kontakt med hjemmet Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid Felles forståelse av vanskene Felles målsetting

19 Erfaringer forts… Tid og ressursbesparende, samt MYE lettere for familiene der avklaringer i samarbeidet og alternative tiltak er på plass på forhånd (slippe finne opp kruttet i hver enkelt sak på nytt…) At det er viktig å være fleksibel og ”tenke utenom boksen” i disse sakene – alle må gi det lille ekstra i perioder…

20 Erfaringer fortsettelse
Viktigheten av relasjonen og tilliten mellom skole og hjem (elev / lærer) Familieperspektiv og familiearbeid (vel så viktig som individfokus på barnet). Systemperspektiv i arbeidet. Fleksibilitet Tålmodighet Individuell tilpasning av tiltak

21 Samarbeid og tverrfaglighet som nøkkelord for endring
Eleven Skole Skolehelsetjenesten PP-tjenesten Familien Venner/nettverk BUP

22 Takk for meg!

23 Angst, depressive tilstander og atferdsvansker
2011: 56 2012: 69 2013: 82 2014: 85 Atferdsvansker 2011: 80 2012: 80 2013: 69 2014: 59


Laste ned ppt "BUP sin rolle i skolefraværsproblematikk med særlig fokus på psykisk helse Psykologspesialist Margrethe Reigstad Aase."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google