Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny likepersonsordning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny likepersonsordning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny likepersonsordning

2 Definisjon likepersonsarbeid
«Organisert overføring av personlige erfaringer mellom personer med nedsatt funksjonsevne og mellom pårørende. Normalt vil den som overfører erfaringer ha lengre og mer erfaring enn de øvrige»

3 Arbeidsrettet likepersonsarbeid
«Ordinært likepersonsarbeid med arbeid og utdanning som tema for tiltakene»

4 Definisjon av likeperson
«… en person den enkelte organisasjon selv har definert til å ha en særskilt rolle i utøvelsen og/eller ledelsen av personens likepersonsarbeid.»

5 Gammel likepersonsordning
Likepersonsarbeid støttet gjennom tiltaks-/ prosjektbasert støtteordning fra BUFdir Søker midler før gjennomføring Midler må betales tilbake om de ikke brukes Midler må betales tilbake om tiltaket ikke gjennomføres Adskilt fra driftsstøtte fra BUFdir Frie midler som baserer seg på «objektive kriterier»

6 Gammel likemannsordning
1. november: Søke midler fra BUFdir 15. januar: Utlyse midler til lokalforeninger 1. februar: Frist for rapporter på fjorårets tiltak fra lokalforeninger. 1. mars: Søknadsfrist for lokalforeninger på årets tiltak. 20. mars: Tildeling ferdig, og godkjennes av styret. 1. april: Samlet rapport på fjorårets tiltak sendes til BUFdir.

7 Ny likepersonsordning
Likepersonsmidlene slås sammen med driftsmidlene. Baserer seg på objektive kriterier (antall medlemmer, antall lokallag, osv) + tidligere gjennomførte likemannstiltak.

8 Ny likepersonsordning
Grunnlagsår Søknadsår Tilskuddsår Pr. 31. desember: Antall medlemmer Antall fylker med medlemmer bosatt Likepersons-telefontjenese (Epifon1) Antall lokallag Antall registrerte likepersoner Antall ordinære likepersonaktiviteter Antall arbeidsrettede likepersonaktiviteter Søknadsfrist for administrasjonen er 15. september. Poeng beregnes på bakgrunn av tall To utbetalinger (januar og juni). Tildelingen består av et basistilskudd og et variabelt tilskudd. Det variable tilskuddet bestemmes av NEFs poengantall (N), totalt poengantall blant søkerorganisasjoner (T), og pengebeløp til fordeling fra BUFdir (P) Formel: N/T*P

9 Dokumentasjon av lokallag
« Som dokumentasjon av lokallag, jf § 6 kreves: Årsrapport for det enkelte grunnlagsår, Lokallagets vedtekter.»

10 Dokumentasjon av lokallag
«Med årsrapport menes et enkelt standardisert skjema fra det enkelte grunnlagsår, datert og signert av lederen for lokallaget, eller to av styrets medlemmer. Rapporten skal inneholde opplysninger om lagets navn, kommune- og fylkestilhørighet, dato for valg av styre, styrets funksjonsperiode, navn på styrets medlemmer pr. 31. desember i grunnlagsåret.» Administrasjonen har laget nytt forsideark til årsmøtepapirer. Sammen med årsmeldingen, vil denne dekke dokumentasjonskravet.

11 Dokumentasjon av likepersoner
Liste med navn og adresse på hver enkelt likeperson i grunnlagsåret. Administrasjonen har tidligere bedt om tilbakemelding om hvem lokalforeningene brukte som informatører, men det var lite respons. Hvem bør telle som likepersoner i NEF?

12 Dokumentasjon av likepersonaktivitet
«Som dokumentasjon… kveves program og/eller beskrivelse av aktiviteten slik den ble gjennomført. Det må foreligge navn og adresse på den personen som har ledet aktiviteten» Kan trolig ikke kombineres med rapportering til arbeids- og strategiprogram. Bruk av nytt medlemssystem kan kanskje oppfylle kravene til rapportering. Har laget et midlertidig skjema for rapportering.

13 Nå legges grunnlaget for utbetaling i 2016
Grunnlagsår 2014 Søknadsår 2015 Tilskuddsår 2016 Rapporter: Årsmøtepapirer med forside Likepersonaktiviteter Likepersoner Søknad sendes inn 9. september. Ka-ching! $$$$$$$

14 Hva betyr dette for lokalforeninger?
Foreløpig ukjent hvor mye rapporteringen fra lokalforeninger vil påvirke tildelingen fra BufDir. Lite sannsynlig med kutt i de totale tildelingene til lokalforeninger. For den enkelte forening vil tildelingen i stor del avhenge av at man har rapportert likemannsaktivitet. Administrasjonen vil måtte finne en tildelingsprofil som ikke gir urimelige utslag.

15 Året 2015 Kan ikke basere tildeling på rapportering fra 2013.
Trolig siste år hvor man må søke om midler i forkant. Totalt beløp som fordeles vil være på nivå med 2014. Fra 2016 vil vi kunne basere oss på rapportering.


Laste ned ppt "Ny likepersonsordning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google