Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planlegge og prioritere tiltak Systematisk HMS. Stamina Helse En bedriftshelsetjeneste har sitt arbeid forankret i helse, miljø og sikkerhetslovgivningen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planlegge og prioritere tiltak Systematisk HMS. Stamina Helse En bedriftshelsetjeneste har sitt arbeid forankret i helse, miljø og sikkerhetslovgivningen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Planlegge og prioritere tiltak Systematisk HMS

2 Stamina Helse En bedriftshelsetjeneste har sitt arbeid forankret i helse, miljø og sikkerhetslovgivningen, herunder bl.a arbeidsmiljøloven. Stamina Helse har personell med kompetanse innenfor helse, miljø og sikkerhet(HMS), herunder; 2 Bedriftsleger Bedriftssykepleiere Ergoterapeuter Yrkeshygienikere Sosiolog Fysioterapeuter Verneingeniør Organisasjonskonsulenter

3 Hensikt  Opplæring i elektronisk handlingsplan  Starte utarbeidelse av avdelingsvise handlingsplaner HMS  Gjennomgang av de 4 vesentligste elementer i systematisk HMS-arbeid. 3

4 ARBEIDSMILJØ  Arbeidsmiljøutvikling er lagarbeid.  Arbeidsmiljøutvikling handler om daglig praksis.  Arbeidsmiljøet skapes i daglig samhandling og dialog på arbeidsplassen.  Arbeidsmiljøet reguleres også av et lovverk som er fastsatt av myndighet eller virksomheten selv, og ulike roller og ansvarsområder.  Er summen av de mange faktorer som påvirker medarbeiderne, og som alle er en del av.  Arbeidsmiljø er subjektivt!

5 Hva er ”systematisk HMS-arbeid”?  HMS – et samlebegrep.  Systematisk HMS-arbeid er alle systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i tråd med helse, miljø og sikkerhetskrav. 5

6  Internkontroll = HMS-styring  Internkontroll skal etablere effektiv kontroll over tilstander/hendelser som kan føre til skade på personer, ytre miljø og materiell og til tap av produksjon, informasjon og omdømme 6

7 Krav til dokumentasjon Forskrift om systematisk HMS-arbeid (Internkontroll) §5 Alle virksomheter skal dokumentere;  hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet  hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS  hvordan kartlegging av risiko er gjennomført.  hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet.  rutine for å håndtere feil og mangler  hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten 7

8 ”Systematisk HMS-arbeid” 8

9 KARTLEGGE  Statistikk  Risikovurderinger  Vernerunder  Medarbeiderundersøkelse  Medarbeidersamtaler  Helsekontroller  YH-målinger  Annet? 9

10 PLANLEGGE OG PRIORITERE TILTAK  Godt HMS-arbeid er å planlegge tiltak som er målrettet i forhold til virksomhetens/avdelingens mål og risikobilde  Tiltak som er ”årsaksfjernende” i forhold til risiko som kan gå ut over liv og helse skal ha høg prioritet.  En god handlingsplan er både ”ferskvare” og et styringsdokument for kommende periode. Dem må evne å ta inn nye behov for tiltak som oppstår i løpet av året.  Tiltakene skal være målbare. 10

11 Handlingsplan

12 Oppfølging  Har dere utført alle tiltakene dere bestemte dere for?  Har tiltakene hatt den effekten dere ønsket?  Er tiltakene tilstrekkelige, eller må dere gjøre noe mer eller noe annet?  Har det skjedd endringer på arbeidsplassen siden sist?  Kan noen fjernes?  Bør noen videreføres?  Hvilke faste aktiviteter inngår i handlingsplanen hvert år?  Fastsett ny dato for gjennomgang. Gå gjennom vurderingene på nytt, og gjør endringer hvis det er nødvendig.

13 Hvilken som helst bedrift AS INVESTERINGER RESSURSER RESULTAT POTENSIELT TAP (Hva kan skje?) Sykefravær, dårlig omdømme, ”skrapproduksjon”, svinn, forurensning ytre miljø,m.m

14 Hvilken som helst bedrift AS INVESTERINGER RESSURSER RESULTAT

15 Noen ord på tampen “I have not failed.I’ve just found 10 000 ways that won’t work” (Thomas Edison) ”Vanlig folkevett er ikke så vanlig” (Voltaire) 15

16 Lykke til ! Vi gleder oss til et kontinuerlig forbedringsarbeid ilag med dere!


Laste ned ppt "Planlegge og prioritere tiltak Systematisk HMS. Stamina Helse En bedriftshelsetjeneste har sitt arbeid forankret i helse, miljø og sikkerhetslovgivningen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google