Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTRO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTRO."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTRO

2 «Ja, tænke det; ønske det; ville det med, - - men gjøre det
«Ja, tænke det; ønske det; ville det med, - - men gjøre det! Nei, det skjønner jeg ikke.» 3. akt, 1. scene i Peer Gynt Arnt Ole Ree, Helse Sør-Øst RHF DRG-forum mars 2015

3 Vekommen til 3. akt i «Hvem skal kode!»
1. akt: DRG-forum 2013 2. akt: DRG-forum 2014

4 «Ja, tænke det; ønske det; ville det med, - - men gjøre det!
Introduksjon av et helseforetak, kodere og en pådriver som skjønner både det å ønske, ville og gjennomføre!

5 Last gjerne ned akt 1 0g 2! og www.drgforum.no/bibliotek

6 Den grunnleggende drøfting av organisering av kodingsarbeidet, - og påviste mangel på system og struktur og internkontroll m.m. startet først gjennom Nasjonal gjennomgang av medisinsk kodepraksis

7 Helse Sør-Øst Teknologi og eHelse versjon1.0 2013
Medisinsk koding Tiltak som bør gjennomføres for å oppnå bedre kodingskvalitet Kartlegging av opplegg for medisinsk koding i utvalgte land Opplæring av kodere, gjennomføring av koding og oppnådde resultater Lastes ned fra

8 Kartlegging av medisinsk koding – Tiltak som kan sikre at koding utføres av godt kvalifiserte kodere
Bakgrunn for utredning av medisinsk koding v/ Helse Sør-Øst RHF Dagens situasjon – status medisinsk koding Kilder til feilkoding jf. Riksrevisjonen / Internrevisjonen Helse Sør-Østs tiltak for å heve kvaliteten – jf. styresak 081/2011 Oppsummering av funnene fra de ulike landene kartlagt i rapporten Erfaringer fra land hvor sykehusene har egne profesjonelle kodere Gode eksempler fra Norge: AHUS og SUS Veien videre Arnt Ole Ree Fagsjef klinisk IKT, koding og standardisering

9 Helse Sør-ØST RHF styresak 081/2011 ang. Nasjonal internkontroll
Helse Sør-Øst RHF vil ta initiativ til at kodingen i større grad utføres av godt kvalifiserte kodere.

10 Fordelene ved å bruke utdannete kodere er mange. Her er de viktigste:
Profesjonelle kodere kjenner reglene og kan å kode Sikrer konsekvent bruk av kodingsretningslinjer Sikrer at alle aktuelle koder blir registrert Bidrar til å sikre lik og felles kodepraksis ved alle helseforetak Sikrer standardisert anvendelse av regler for økonomisk refusjon

11 Helseforetaket har ansvar for korrekt koding
Det har tradisjonelt vært hver enkelt lege som utfører koding av diagnosene for sine pasienter i Norge. MEN: Det finnes ingen regler som pålegger legene dette arbeidet og heller ingen lover eller forskrifter som regulerer utførelsen av den medisinske kodingen.

12 Viktig forutsetning Journaldokumentasjonen må bli bedre
Skal andre enn legen som behandlet pasienten kode oppholdet må det skrives tydelige og gode journaler og epikriser! Diagnosene må uttrykkes i presis og velformulert tekst Koder bør ersatttes av kliniske diagnoser i epikrisene

13 I 2012 ble det også i samarbeid mellom helseregionene og Helsedirektoratet utarbeidet en forprosjektrapport om Nasjonal kodingsmodul

14 Drøfting av utredningen med
Ledergruppe Helse Sør-Øst RHF Helsedirektoratet Legeforeningen Fagdirektørmøtet Helse Sør-Øst vår 2013 Interesse men også litt skepsis Sykehuset Telemark orienterte om omleggingen av kodingsarbeidet eHelse enheten ba om dialogmøte med STHF Mulighet for pilotering av at kodere koder drøftet

15 Våkn opp – her kommer akt 3:
Omlegging av kodepraksis steg for steg – Sykehuset Telemark viser veg!


Laste ned ppt "INTRO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google