Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Selvorganisert selvhjelp Hva er selvorganisert selvhjelp? Hvorfor selvhjelp? Hvordan arbeider en selvhjelpsgruppe? Hvordan komme i gang lokalt? Tromsø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Selvorganisert selvhjelp Hva er selvorganisert selvhjelp? Hvorfor selvhjelp? Hvordan arbeider en selvhjelpsgruppe? Hvordan komme i gang lokalt? Tromsø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Selvorganisert selvhjelp Hva er selvorganisert selvhjelp? Hvorfor selvhjelp? Hvordan arbeider en selvhjelpsgruppe? Hvordan komme i gang lokalt? Tromsø 10. juni 2010 Gunn Anita Vang

2

3 Nasjonal plan for selvhjelp Spre erfaringer om selvorganisert selvhjelp, slik at folk kan gjøre bruk av det når de trenger det. IS 1212

4 Folkehelseperspektivet Frivillighetsmeldinga ”Lat ikkje graset gro att millom grannar” St.meld nr 16 (1993-1994) Opptrappingsplanen for psykisk helse Folkehelsepolitikken. ”Resept for et sunnere Norge” St.meld nr 16 (2002-2003) Samhandlingsreformen Strategiplan for arbeid og psykisk helse Opptrappingsplan for rusfeltet (2010)

5 Rusfeltet og selvhjelp Oppdraget fra Helsedirektoratet: 1.Kartlegge og beskrive selvhjelpstilbudet på rusfeltet 2.Oppsummere/beskrive aktuell forsking om selvhjelp på rusfeltet 3.Komme med forslag til anbefalinger til direktoratet om hvordan selvhjelp som verktøy kan brukes innen rusfeltet og hvordan man skal gjøre selvhjelp kjent blant brukerne, i kommunene og spesialisthelsetjenesten.

6 Selvhjelp Norge Distriktskontorer Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark Telefon: 77 71 22 40

7 Distriktskontorene - oppdrag fra Helsedir: Være et informasjonspunkt for selvhjelp i sitt dekningsområde. Være en pådriver for utvikling av selvhjelpsarbeid i samarbeid med lokale aktører. Være en faglig ressurs i sitt dekningsområde, blant annet ved å holde foredrag, informasjonsmøter og fagdager. Drive lokal igangsettertrening og etablere nettverk for igangsettere. Samarbeide med lokale møteplasser etter hvert som de etableres. Igangsette grupper i samarbeid med lokale aktører i det område/lokalsamfunnet kontoret er etablert.

8 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Helsedirektoratet oppfordrer kommuner, regionale helseforetak, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, NAV-kontor, frivillige organisasjoner og andre interesserte å ta kontakt med distriktskontorene.

9 9 Alle mennesker har iboende ressurser som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres, når livsproblemer oppstår. Selvhjelp er å ta dem i bruk. Selvhjelpsforståelse

10 Selvhjelp er for alle Selvhjelp dreier seg ikke om bruker eller hjelper, men om mennesket. Selvhjelp tar utgangspunkt i det sunne og naturlige, ikke i tillærte roller og mønster.

11 Selvorganisert selvhjelp ”Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv.” Nasjonal plan for selvhjelp IS 1212

12 ”Egenkraftmobilisering (empowerment) er den prosessen som er nødvendig for å styrke og aktivere menneskets egenkraft til å bli kjent med egne problemer, og på denne måten erverve seg nødvendige ressurser for å kunne håndtere hverdagen.” (Talseth, 2000). (Talseth, 2000).

13 ”Selvhjelp er å ta utgangspunkt i opplevelsen av eget problem, gå inn i en prosess sammen med andre (speiling) for gjennom denne å erverve innsikt som aktiverer bruk av erfaringer for å oppnå forandring.” (S.Talseth, 2003)

14 Sunnhet og håndtering av livssmerte. Det dreier seg om hvordan vi kan håndtere sykdom, livskriser, funksjonsproblemer og andre alvorlige livsproblemer på en sunn måte. Psykisk helse

15 Kan vi snakke om det? Psykiatri Psykisk helse

16 Problemet (smerten) som ressurs og drivkraft for endring Smerten som signal og veiviser

17 Prosess Å våge å kjenne på egen smerte. Å bli kjent med eget problem. Å sette seg i stand til å målbære eget behov. Å sette seg i stand til å delta.

18 erfaring Berøre - la seg berøre Bevisstgjøre Bearbeide Bevege

19 Her & nå - Øyeblikket Hva opplever jeg i samspillet med de andre? Hva LAR jeg det gjøre med meg ? Kjenne etter og ta i bruk opplevelsen ”Aha-opplevelsen” Speiling aktiverer endring! Sette ord på øyeblikket = selvhjelp

20 Selvhjelp i 3 setninger Jeg eier problemet Jeg har ansvar for endring Jeg eier muligheten for endring

21 Selvhjelpsmålsetting Hvordan komme videre ? – ikke Hvorfor har vi det s å ille ? Forandring vs l ø sning! Prosess

22 Selvhjelp handler om å endre seg selv – ikke De Andre. Like gyldig i alle relasjoner!

23 23 Et forpliktende arbeidsfelleskap – en prosess Ikke et kurs --> kunnskap innenfra Ikke tidsbegrenset Rådgivning --> ikke en del av en selvhjelpsgruppe Deltakernes felles ansvar for utvikling i gruppa. Lukket og lederløs, rammene er gruppas ledelse Dele og bytte erfaring og kunnskap Nøytral møteplass for selvorganisert selvhjelp Selvhjelp er verktøyet, selvhjelpsgruppa er verkstedet.

24 Nøytrale møteplasser En gratis mulighet for den enkelte til å delta i en selvhjelpsgrupper. –Helsefremmende og forebyggende –I rehabilitering –Parallelt med behandling –For mestring av kronisk sykdom Arbeidslivet skal vite om dette! Utvikling ”Selvhjelp i arbeidslivet – problemet som ressurs” 20.04.2010

25 Bevissthet - ansvarsmobilisering Mulighet for å bearbeide egen livssituasjon Jobbe med egen psykisk helse… Skyldfølelse avmakt uro angst ensomhet frustrasjon... Hva kan en selvhjelpsgruppe bidra til? Å håndtere et problem - å leve med Selvhjelpsgruppe

26 Selvhjelpsgrupper 4-8 personer Menn - kvinner 2 igangsettere Alderspredning Ukentlig Lokaler ----------------------------------------------------------- 2 timer Lederløse Lukkede grupper Enkel bevertning Taushetsplikt - Meldeplikt

27 Selvhjelpsgruppe – en selvhjelpsmøteplass Fellesskap Respekt Gjensidighet Tillit

28 K unnskap innenfra Samhandling Her & nå Treningsarena Selvhjelpsgruppe er en selvhjelpsmøteplass

29 Den som eier problemet, må selv ha et behov, være motivert, for endring. Selvhjelp - en mulighet.

30 Hva skjer i en selvhjelpsgruppe? eget problem Når eget... …er en ressurs.

31 Hva skjer i en selvhjelpsgruppe? ”POSITIVE” glede/lyst oppstemt forelskelse harmoni ”NEGATIVE” sinne sjalusi misunnelse sorg/savn SYMPATI fascinasjon beundring fellesskap kontakt ANTIPATI frustrasjon irritasjon stagnasjon fiendtlighet forakt Gruppe- dynamikk

32 Alle virkeligheter er virkelige nok Den enkeltes bidrag inn i gruppen Respekt for hverandres ulikheter Ulikheter = dynamikk Virkeligheter - Opplevelser

33 Ta en ”runde” hvordan har jeg det her & nå? forventninger - motivasjon Formidle opplevelser den enkelte har i øyeblikket. tanker følelser Våge å komme på banen med seg selv. Ikke si mer enn man kan stå inne for Hvordan komme igang?

34 Hvordan har jeg det? Hva føler jeg akkurat nå? Hva lar jeg skje med meg nå? Bli kjent med forsvaret/roller/”symptomer” Bli kjent med ”motstanden” Bruke speilingsmulighetene i gruppen Prosess skapes når deltagere forholder seg til egne følelser i øyeblikket Hvordan komme igang?

35 Snakke om ting ”utenfor” seg selv ”Klage” gruppe Diskusjonsfora - temagruppe Rådgivning Klikkdannelser ”Hygge” klubb ”Blindgater”

36 Forsiktighet Høflighet Fortellerstadiet Lederjakt Lyserød idyll Beskyttelsesmekanismer Maktkamp Ønske om å slutte Oppvåkning ”Moden alder” Ulike stadier i gruppen

37 Bli igangsetter Egen motivasjon Formidle egen prosess Formidle selvhjelpsforståelse og erfaringer

38 Roller Privat Profesjonell (Igangsetter) Personlig

39 Opplæring av igangsettere Formidle selvhjelpsforståelse og erfaringer Tilstede med seg selv Drive selvhjelp Bruke egen prosess --> kjenne på egen smerte 4-6 ganger --> tilbaketrekning Praktisk tilrettelegging Invitasjon og telefon før første møte Lokaler Igangsetterrollen

40 Grunnforståelse av hva selvhjelp er Erfaringer -->det nytter Egen prosess Tilstedeværelse Våge å være usikker Fra ”leder” til ”menneske” En ”god” igangsetter Bli igangsetter

41 Praktiske oppgaver for igangsetting Skaffe lokaler til gruppen i oppstartfasen Invitere til første gruppemøte og legge praktisk til rette Være med gruppen 4 – 6 ganger

42 Igangsetteropplæring Tromsø 6. og 7. oktober 2010 På Sydspissen Hotell Påmelding: www.selvhjelp.nowww.selvhjelp.no


Laste ned ppt "Selvorganisert selvhjelp Hva er selvorganisert selvhjelp? Hvorfor selvhjelp? Hvordan arbeider en selvhjelpsgruppe? Hvordan komme i gang lokalt? Tromsø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google