Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rekruttering til lærerutdanningene Akademisk kvalitet Profesjonskvalitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rekruttering til lærerutdanningene Akademisk kvalitet Profesjonskvalitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rekruttering til lærerutdanningene Akademisk kvalitet Profesjonskvalitet

2 StudData allmennlærerutdanning Fagkunnskap lavt vurdert. Størst vekt på holdninger og personlige evner (glad i barn). Vekt på fagkunnskap går ned i løpet av studiet Mange regner med liten arbeidsinnsats. 60% av studentene regner med 30 timers arbeidsuke eller mindre.

3 Kåre Heggen / Lars Inge Terum, SPS ”Det ser altså ut som studentane som kjem til allmennlærar- og sosialarbeiderutdanningane har ei førestilling om at dei kan gjennomføre utdanningane med liten arbeidsinnsats og at fagkunnskap ikkje er så viktig. Det kan vere ein indikasjon på at desse utdanningane har eit rykte som fagleg lite krevjande. Når førestillinga om at fagkunnskap ikkje er så viktig snarare er blitt styrka enn svekka gjennom utdanninga, kan det også bety at det ikkje berre er snakk om eit rykte.”

4 Teori og praksis ”En gjennomgående oppfatning hos kandidatene var at undervisningen i de enkelte fag i for liten grad var knyttet til de metodiske utfordringene i grunnskolen og det ble derfor stilt spørsmål om utdanningens relevans for yrkesutøvelsen.” (NOKUT Evaluering av allmennlærerutdanning – midtveisrapport)

5 Teori og praksis ”Evalueringens datamateriale antyder, som mange tidligere undersøkelser, evalueringer og antagelser at sammenhengen mellom teori og praksis ikke er god.” ”Øvingslærerens relasjon til høgskolen oppfattes som uklar.” (NOKUT Evaluering av allmennlærerutdanning – midtveisrapport)

6 Akademisk kvalitet Forskningsbasert undervisning Fagdidaktikk Fordeling av FoU-ressurser

7 Profesjonskvalitet Fagdidaktikk Studentenes praksiserfaring utnyttes i teoriundervisning Bedre dialog mellom lærerutdanning og barnehage/skole Øvingslærere som ressurs Øvingslæreravtalene

8 Sammenheng teori - praksis Forskning – praksisnær, relevant, høy kvalitet Anvendelse og formidling Praksisundervisning Etter- og videreutdanning Lærerutdannere med erfaring fra barnehager og skoler

9 Opprykksordninger Utdanningsforbundet har vært pådriver for 1. lektor / undervisningsdosent som breddestolpe i karriereutvikling Om kriterier for ny stilling 2003 –”erfaring fra pedagogisk utviklingsarbeid rettet mot praksisfeltet” –Opprykksordning Krav i tariff 2006?

10 Forslag til kvalifikasjonskrav, 2004 Dokumentert omfattende FOU-arbeid på høyt nivå (f eks deltakelse i nasjonale og internasjonale konferanser med papers, publisert arbeid i nasjonale og internasjonale tidsskrifter med referee-ordning, ledelse av FOU-arbeid, oppbygging av vitenskapelige samlinger, utarbeiding av lærebøker eller andre typer læremidler, utviklingsarbeid rettet mot praksisfeltet, kunstnerisk virksomhet på høgt nivå, tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging, yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans for samfunns- og næringsliv, ledelse av og deltakelse i internasjonale prosjekter)

11 Forslag til kvalifikasjonskrav, 2004 Dokumentert omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet på høyt nivå (f eks utarbeiding av lærebøker eller andre typer læremidler, samarbeid med nærings- og samfunnsliv for utvikling av studietilbud, praktisk- pedagogisk utdanning)

12 Utdanningsforbundet vil arbeide for at statusen til student- og undervisningsrelatert arbeid heves praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring fra praksisfeltet blir anerkjent som viktige forutsetninger for å inneha fagstillinger i lærerutdanningene lærerutdanningsinstitusjonenes rolle i etter- og videreutdanning av lærere styrkes

13 Noen muligheter Jobbskifte lærerutdanner – lærer/førskolelærer Krav om samarbeid med praksisfeltet i FoU-arbeid Faggrupper med komplementær kompetanse – fag, didaktikk, forskning, praksis Dyrke lærerutdanningsidentitet


Laste ned ppt "Rekruttering til lærerutdanningene Akademisk kvalitet Profesjonskvalitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google