Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

27.03.2015 Hanne N Hollekim - Vegen fra ”Etisk refleksjon og palliasjon” til implementering av etiske refleksjonsgrupper Etikkprosjekt, Ottestad sykehjem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "27.03.2015 Hanne N Hollekim - Vegen fra ”Etisk refleksjon og palliasjon” til implementering av etiske refleksjonsgrupper Etikkprosjekt, Ottestad sykehjem."— Utskrift av presentasjonen:

1 27.03.2015 Hanne N Hollekim - Vegen fra ”Etisk refleksjon og palliasjon” til implementering av etiske refleksjonsgrupper Etikkprosjekt, Ottestad sykehjem våren 2009 – høsten 2010 - Hvilken betydning har systematisk etikkarbeid?

2 27.03.2015Hanne N Hollekim Starten: Ottestad sykehjem deltar i pulje 2 på vegne av Stange kommune, og vi knytter dette prosjektet tett sammen med prosjektet ”Implementering av palliativ standard ved Ottestad sykehjem” Prosjektperiode: vår 2009 – høst 2010 Etisk refleksjon og palliasjon Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark 27.03.2015Hanne N Hollekim

3 27.03.2015Hanne N Hollekim Målsetting: På Ottestad sykehjem: Etablering og implementering av etiske refleksjonsgrupper på avdelingsnivå på tvers av avdelingene Metoder og verktøy for systematisk etisk refleksjon blir brukt. Etikk på dagsorden i daglige refleksjoner rundt pasienttiltak Kompetanseheving på områdene etikk og etisk refleksjon

4 27.03.2015Hanne N Hollekim Målsetting: I Stange kommune: Spredning av kompetanse og hjelp til opprettelse av etiske refleksjonsgrupper i andre virksomheter i kommunen Opprettelse av etisk komite i Stange kommune

5 27.03.2015 Organisering:  Egen ressursgruppe i etisk refleksjon  5 ressurspersoner  Satt sammen på tvers av avdelingene  1 avdelingssykepleier i gruppa  3 av ressurspersonene vært på 3 dagers veilederkurs Nordpå  Alle deltar i samlinger  Prosjektleder vært modell/støtte/veileder etter behov 27.03.2015Hanne N Hollekim

6 27.03.2015Hanne N Hollekim Kompetansehevende tiltak: Veilederkurs i etisk refleksjon: I forbindelse med dette prosjektet reiste 4 av prosjektgruppens medlemmer på veilederkurs i etisk refleksjon 24.- 26.august 2009, på kursstedet Nordpå i Holtålen i Sør- Trøndelag. UnniK AS var arrangør av kurset KICK OFF/ FAGDAG 3.12.09 i forbindelse med prosjektet og Ottestad sykehjems 10 års jubileum Etisk fagseminar for ansatte i Stange kommune, høsten 2010/ våren 2011 er under planlegging Internundervisning i etikk og etisk refleksjon Videreutdanning: 1 ansatt har tatt videreutdanning i etisk refleksjonsveiledning ved Diakonhjemmet Høyskole (30 sp) ”Med fokus på etisk refleksjonsveiledere” Kompetansehevende tiltak for sykehjemmets etisk refleksjonsveiledere i perioden februar- april 2010 27.03.2015Hanne N Hollekim

7 27.03.2015 Metoder / verktøy Implementert: Refleksjonsgrupper på tvers av avdelinger Sekvensiell samtale rundt: Refleksjonskort praksis Musikk / lyrikk Etikk-kalendere Implementeres høsten 2010: Refleksjonsgrupper på avdelingene Flere metoder for refleksjon: Etisk refleksjonsmodell Løsningsfokusert problembehandling

8 27.03.2015 Metoder / verktøy Refleksjonskort Fra KS Fra UnniK Ottestad sykehjems egne kort (ligger også ute på KS’s nettside) ”Det finnes ingen håpløse situasjoner. Håpløshet er forutsetningen for håp” Etisk refleksjon og palliasjon Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark ”Det finnes ingen håpløse situasjoner. Håpløshet er forutsetningen for håp” Etisk refleksjon og palliasjon Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark 27.03.2015Hanne N Hollekim

9 27.03.2015Hanne N Hollekim Hvor er vi i dag? Februar – april 2010: Sykepleierstudentene i sykehjemspraksis innlemmet i refleksjonsgruppene Stort sett alle ansatte ved sykehjemmet deltar i refleksjonsgrupper. Gjennomført refleksjonsstunder tilnærmet hver uke siden oktober 2009 –Alltid ansatte som kommer. Tendens til at de som ”brenner” for det etiske aspektet i sitt arbeid møter hyppigst på refleksjonsstunder, men flere ”hekter seg på ” Hvordan få etternølerne ordentlig med? 27.03.2015Hanne N Hollekim

10 27.03.2015Hanne N Hollekim Hvilken betydning kan etisk refleksjonsveiledning ha for opplevelse ev egen kompetanse i etiske spørsmål?

11 27.03.2015Hanne N Hollekim Kompetanse ”Samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål” (Lai, L m.fl, 1997, s. 32).

12 27.03.2015Hanne N Hollekim Personlig kompetanse Hvem vi er som person Hvem vi lar andre få være i møte med oss Erfaringsbasert, og dermed unik for det enkelte menneske Utvikles vekselvis i samhandling med andre og gjennom egen refleksjon over erfaringer fra samhandling (Skaug, 2005)

13 27.03.2015Hanne N Hollekim Veiledning ” Veiledning er en systematisk faglig og personlig læringsprosess hvor kunnskap, erfaring, visdom og klokhet er hjelpemidler til reflektert erkjennelse. I den anerkjennende dialogen mellom veileder og veiledningskandidat legges grunnlaget for å innfri kandidatens ønske om å få flere og bedre handlingsalternativ i sin praksis” (Teslo, Anne-Lise (red), 2000)

14 27.03.2015Hanne N Hollekim Refleksjonens betydning

15 27.03.2015Hanne N Hollekim Etikkens betydning

16 27.03.2015Hanne N Hollekim Veiledningens betydning

17 27.03.2015 ”Ingen kan lære deg noe som ikke allerede halvveis slumrer i din vitens morgendemring. Læreren som med sitt følge går inn i tempelets skygge, gir ikke så mye av sin visdom som av sin tro og kjærlighet. Hvis han virkelig er vis, ber han deg ikke komme inn i sin visdoms hus, men leder deg til din egen forstands dørterskel”. Kahlil Gibran


Laste ned ppt "27.03.2015 Hanne N Hollekim - Vegen fra ”Etisk refleksjon og palliasjon” til implementering av etiske refleksjonsgrupper Etikkprosjekt, Ottestad sykehjem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google