Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utskrivningsklare pasienter – Hvem er de og hvor hører de hjemme?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utskrivningsklare pasienter – Hvem er de og hvor hører de hjemme?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utskrivningsklare pasienter – Hvem er de og hvor hører de hjemme?

2

3 En todelt studie KvantitativKvalitativ UKL – omfang og fordeling 1.Uttrekk fra NPR 2.Innhenting av egne data 3.Databehandleravtale 2007-9 data SIV HF Diakonhjemmet UNN HF Helse Finnmark HF (Kirkenes og Hammerfest) UKL – opplevd virkelighet Fem fokusgrupper: HVEM er de HVA eller hvilken helsehjelp HVOR gis helsehjelpen best HVORFOR oppstår problemet HVORDAN håndteres forskriften

4 NPR og datakvalitet

5 Utskrivningsklare pasienter Mer enn 97 % av alle utskrivninger skjer til det tidspunktet sykehuset fastsetter. Utskrivningsklare liggedøgn utgjør ca. 4 % av samlede antall liggedøgn i somatiske sykehus. I løpet av et år er det ca 25 000 pasienter som ikke blir skrevet ut på ”utskrivningsdagen”

6 Hvem er de utskrivningsklare pasientene? Syke eldre over 70 år, som legges inn på grunn av en akutt sykdom eller forverring av kjent situasjon (95 % som øyeblikkelig hjelp). UKL % -vis fordelt etter pas. alder -De har ofte et komplekst og sammensatt sykdomsbilde. -De kan ikke skrives ut til det omsorgsnivået de ble lagt inn fra fordi funksjonsnivået er redusert, både kognitivt og fysisk. -Mange er enslige og har et svekket sosialt nettverk.

7 Hvem er de utskrivningsklare pasientene? 59 % av de utskrivningsklare liggedøgnene er knyttet til pasienter som har: Sykdommer i skjelett-, muskel og bindevevet (27 %). De fleste er behandlet for lårhalsbrudd. Sykdommer i nervesystemet (18 %). Den største gruppen er pasienter som ble lagt inn på grunn av hjerneslag. Sykdommer i åndedrettsorganene (14 %). Den største gruppen er pasienter som ble lagt inn på grunn av lungebetennelse.

8 NSF mener at utfordringene rundt utskrivningsklare pasienter kan løses på følgende måte: 1.Kapasiteten og kompetansen i 1. linjen må bygges ut slik at det blir tilstrekkelig antall institusjonsplasser, eller tilrettelagte boliger, for de sykeste gamle. 2.Hjemmesykepleien må styrkes med økt bemanning av helsepersonell. Avansert hjemmesykepleie kan ivareta svært syke og hjelpetrengende pasienter i eget hjem eller i omsorgsbolig.

9 NSF mener at utfordringene rundt utskrivningsklare pasienter kan løses på følgende måte: 3.Økt elektronisk informasjonsutveksling, ved innskrivning, underveis under sykehusoppholdet og ved utskrivning. 4.Tydelige kommunikasjonslinjer og koordineringsrutiner mellom helse- og omsorgstjenesten, fastlegene og syke- husene, med definerte krav og forpliktelser for alle parter.

10 NSF anbefaler Det innføres ikke betalingsplikt fra første dag sykehusene definerer pasienten som utskrivningsklar fra 2012. Betalingsplikt vil føre til : Økt byråkrati Overkapasitet i kommunene Pasienter i sykehus prioriteres til sykehjemsplasser Økt uenighet om pasientene faktisk er UK De sykeste gamle får redusert tilgang på helsetjenester, både i sykehusene og i kommunene.


Laste ned ppt "Utskrivningsklare pasienter – Hvem er de og hvor hører de hjemme?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google