Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

-og hvordan når vi ut? * Budskap/ identitet:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "-og hvordan når vi ut? * Budskap/ identitet:"— Utskrift av presentasjonen:

1 -og hvordan når vi ut? * Budskap/ identitet:
Byåsen fotball i 2015 Sportslig organisering -og hvordan når vi ut? * Budskap/ identitet: *Prosjekt tilhørighet og utvikling.

2 Arrangement-ansvarlig
Trinnorganisering Admin: Trinnansvarlig Hovedtrenere Foreldretrenere Lag/kampleder Økonomiansvarlig Arrangement-ansvarlig Anleggsansvarlig

3 MÅLSTYRING *Hvordan blir trinnets arbeid målt?
*Sportsplan som styringsverktøy *Høyt treningsoppmøte *Lite frafall *Trivsel på økta *Tiltak for å skape miljø *Utviklingsrettede treninger Spillestil Metodikken på feltet blir ny. Utføring/opplæring gjennom sp leder. Motivering for egentrening. Hva gjorde Ødegård og Dahlie?

4 Kompetansekrav UEFA C-lisens krav for alle med fotball-faglig ansvar for ses 2015 Delkurs 1 (Barnefotb kurset 6-8 år): Tirsd 28.okt Torsd 30.okt Tirsd 4.nov Torsd 6.nov Delkurs 2 (Barnefotball –veien videre 9-10 år): Tirsd 11.nov, Torsd 13.novTirsd 18.nov. Torsd 20.nov Delkurs 3 (Mot ungdom –lengst mulig år): Tirsd 25.nov, Torsd 27.nov,Tirsd 2.des Torsd 4.des Delkurs 4 (Ungdomsfotball –lengst mulig-best mulig 13-19år) Tirsd 13.jan, Torsd 15.jan,Tirsd 20.jan,Torsd 22.jan

5 Hvordan tar vi imot 6.åringenè?

6 Trenerens hverdagsverktøy-
Praksis mal for hvordan vi skaper læringsorienterte økter på feltet. *Valg av ferdighet *Valg av læringsmomenter * Valg av øvelser *Igangsette øvelsen m et tydelig øvingsbilde *Påvirke øvelsen-mange gjentakelser *Er det kvalitet? *Øving i relasjon/samspill –får du frem øvingsbildet *Spillaktivitet-har du lagstruktur? *Får du frem gode bilder så forsterk det. * Hold fokus og gi tlbakemeldinger underveis i spillet på det som er tema

7 Trenerforum 4 x i året Kick-off i januar Temabaserte samlinger
Årshjul m/innlevering

8 Årshjul kriterier 1) Slik ivaretar vi tilhørighet og utvikling
2) Når og hvordan vi trener 3) I sportsplanen er våre satsningsområder på feltet scoringsferdighet, 1 angriper, 1.forsvarer, pasningsferdighet, samspill og keeperferdighet, hvordan ivaretar vi dette? 3) Hvilke serier er vi påmeldt i og hvordan vi ivaretar at alle får et kamptilbud 4) Når vi avvikler foreldremøter 5) Hvilke utviklingstiltak er vi med på ved siden av laget, f.eks Akademi, BDO etc.. 6) Hvilke differensierings tiltak gjør vi internt i laget. 7) Sosiale tiltak vi foretar for å styrke tilhørigheten 8) Hvordan vi sikrer at vi får med alle lengst mulig. 9) Navn på trinnleder, hovedtrener, foreldretrenere, arr ansv, osv  

9 Byåsen akademiet Et ekstra treningstilbud for motiverte jenter og gutter i alderen år. Her vil det alltid bli differensiert etter ferdighetsprinsippet. Både lokale og eksterne ressurser vil lede disse øktene. Legges primært utenom sesongens seriespill Torsdager fra

10 Differensiering Differensiering, mestring på sitt eget nivå, skal praktiseres på hver trening. Diff som metode: Potensiale –seleksjon, Læring- vinne, Tålmodighet-kortsigtighet, ulikheter-likhet Hovedregelen er at treningsfordelingen er min. 50/50. Hovedtrener skal ha fokus på hele gruppen i treningsarbeidet. Eks. spillere roterer når det er stasjonstrening, trenerne står på samme stasjon. Spilleren skal bli sett- skal bli forstått. Medbest. Kampdiff seriespill skjer til våren. Sp leder skal konfereres før uttak og endringer. NM kval for 16 vår. Ham-Kam talentcup for 14 og 16. høst

11 Hospitering Hospitering skal være med klar intensjon om at spilleren skal løftes opp permanent etter endt prøveperiode. Det skal foreligge en skriftlig avtale om hospitering godkjent av sportslig leder før iverksettelse av hospitering. Alle parter skal være innforstått med intensjonene om en spiller skal flyttes opp permanent. Hovedregelen er at spilleren er god nok for 1.laget i årsklassen spilleren flyttes opp. Spillerutvikl skjer fortrinnsvis i egen gruppe og treneren måles etter det.

12 Coerver Coaching Brad Douglass – 7-14 år. Viasat –Coerver- Adidas
Trenerkurs 9.mars på Byåsen Arena Aktivitet vår: apr Aktivitet høst: aug

13 Kamparena for utvikling
Kriterier fra kretsen: 3 er 5 er og 7 er fotball for de yngste *Tilbyr både 7er og 9er for 13 åringene og 14 åringene. *Banestørrelse for 9er 13 år kan spilles på tvers av en 11er bane. 60/64 m x 50m. 7 er mål. For 14 år skal det spilles fra 16m - 16m. Da får vi en bane som er 67/73m x 50m. 11 er mål. NM for G-16. Forhold trening/kamp min 3:1

14 Årskull Årskull holdes samlet opp til og med 17 år. Dvs. samlet på trening/sosialt. Dette for å holde lengre på spillere og foreldre i støtteapp. Men kamparena kan være med andre årskull. Dette gjelder spesielt i J/G 14 og J/G 16 års klassen. De beste fra G-14 får tilbud om NM G-16 og Hamar høst. Forb tid settes av. Foreldrerollen. Fremsnakk. Foreldrevett. Rollemodell. Trivsel, tilhørighet, utvikling.

15 BDO-spiller og trenerutvikl tiltak
BDO trenerskole sønd 26.oktober for trenere i J-G 13 og J-G 14 På Klubb BDO Trenerskoles første samling søndag den 26. oktober vil vi sette ulike klubberstrenere i en kontekst. Hvor de vil være et del av et felles trenerteam som skal følge en treningsgruppe på 3 treninger og en kampdag i vinter Første samling vil dreie seg mye om en innføring av hvordan læring foregår, hvem ser vi etter, hvordan skal vi jobbe som team, samt innføring i treningene. Byåsen rep: G-2001 Geir Danielsen, Bjørnar Hofstad G-2002 Tore O Sandvik, Dagfinn Tangvik J-2002/2001: Petter Alstad

16 Norsk fotballtrenerforening
Innmelding klubbmedlemskap Faglig ajourføring. Trenerblad 4 x i året.

17 samling rundt klubbverdiene
Utvikling av holdninger og motivasjon for læring og egentrening like mye som utvikling av ferdigheter. Et tydelig årshjul for aktivitene lages før ses. Holde seg til oppsatt kurs Tydelig ledelse. Tar grep om kursen endres. Felles oppfatning og reaksjon omkring utvikling av gode holdninger er et felles ansvar for alle. Vi snakker med –ikke om! Systematikk i prestasjonsutvikling. Avklare, eksponere, evaluering. Som en del av kvalitetsklubbprosjektet så skal vi gjennomføre et årlig møte i klubb hvor verdigrunnlaget blir disk.


Laste ned ppt "-og hvordan når vi ut? * Budskap/ identitet:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google