Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

27.03.20151 Elektronisk registrering i Frivillighetsregisteret (Samordnet registermelding) Hvordan fylle ut skjema - steg for steg Med eksempel fra en.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "27.03.20151 Elektronisk registrering i Frivillighetsregisteret (Samordnet registermelding) Hvordan fylle ut skjema - steg for steg Med eksempel fra en."— Utskrift av presentasjonen:

1 27.03.20151 Elektronisk registrering i Frivillighetsregisteret (Samordnet registermelding) Hvordan fylle ut skjema - steg for steg Med eksempel fra en typisk mindre organisasjon / forening

2 Eksempel: Multikulturell Forening Jeg heter Harry Hamza Vi har en forening som heter Multikulturell forening De som er med i styret for foreningen er: – Aisha Khan, som er styreleder – Harry Hamza, som er nestleder – Kari Nordmann, som er styremedlem Vi har ikke organisasjonsnummer, men skal skaffe det nå. Nå skal jeg registrere foreningen vår i Frivillighetsregisteret/ Enhetsregisteret for første gang. Jeg har logget meg inn i Altinn og kommet inn i det riktige registreringsskjemaet – Tips: Det finnes en egen veiledning for innlogging i Altinn: www.imdi.no/Documents/Presentasjoner/Altinn_steg_for_steg_innlogging.ppt 27.03.20152

3 Dette har jeg klart før jeg begynner Viktige dokumenter, som filer på datamaskinen. Disse skal jeg laste opp som vedlegg i registreringsskjemaet: – Vedtekter – Signert stiftelsesdokument (hvis jeg ikke hadde hatt det kunne jeg ha brukt en kopi av protokoll fra siste årsmøte eller et dokument fra fylkeslag/ sentralorganisasjon som viser at foreningen er godkjent som lokallag) – Signert årsmøteprotokoll som viser valg av de personene som sitter i styret (hvis vi hadde vært nystartet så ville vi ikke hatt dette) Navn og fødselsnummer på kontaktperson som Brønnøysundregistrene kan bruke ved henvendelse til foreningen Navn og fødselsnummer for alle som sitter i styret Informasjon og veiledning om hvordan jeg skal fylle ut skjemaet, som jeg fant på www.brreg.no/frivillighetwww.brreg.no/frivillighet  Dersom du har har behov for å finne ut mer om hvordan du etablerer en organisasjon eller forening, så kan du finne informasjon og veiledning på nettsidene til Frivillighet Norge: http://www.frivillighetnorge.nohttp://www.frivillighetnorge.no 27.03.20153

4 Første av to innledende sider 27.03.20154 Dersom du er usikker på hva ting betyr, så klikk på spørsmålstegnet for mer informasjon. Gjelder dersom organisasjonen/ foreningen ikke er registrert i Enhetsregisteret fra før 

5 Andre av to innledende sider 27.03.20155 Vanligvis er ikke mindre organisasjoner og foreninger registrert i Merverdiavgiftsmantallet eller Foretaksregisteret.

6 Navn og adresse Siden fortsetter 627.03.2015

7 Oppstartsdata 27.03.20157

8 Registrering i andre registre 27.03.20158

9 Registrering i Frivillighetsregisteret 27.03.2015 Siden fortsetter Dette er ikke obligatorisk, men det anbefales. Registrering av vedtektene gjør det enklere for de som gir tilskudd og andre å se hva organisasjonen driver med og hvordan den er organisert. Dersom din forening oppfyller kriterier for å delta i ”Grasrotandelen”, har du mulighet til å motta økonomisk støtte fra tippemidlene til Norsk Tipping. Les mer om du er kvalifisert og hvordan du skal gå fram for å få økonomisk støtte i dokumentet ”vilkårene for grasrotandelen” på www.brreg.no/frivillighet.www.brreg.no/frivillighet  9

10 Formål 27.03.201510 Det er viktig å si hvorfor organisasjonen er opprettet og hva den skal arbeide med.

11 Daglig leder/kontaktperson osv. 27.03.201511 Her velger du hvilken rolle personen skal ha. En kontaktperson kan også være daglig leder. Du kan velge bare én rolle for denne personen. F.nr er det samme som fødselsnummer. D-nummer er et identifikasjonsnummer som blir tildelt personer som ikke står innmeldt i folkeregisteret, men som brukes som identifikasjon på lik linje med fødselsnummer. D-nummer tildeles fysiske personer som skal ha et kortere opphold i Norge enn 6 måneder, og det foreligger et begrunnet behov for det.

12 Styre 27.03.201512 Alle medlemmer i styret må legges inn med 11- sifret fødselsnummer eller D-nummer (unntatt varemedlemmer). Samme person kan ikke ha flere roller i styret samtidig.

13 Revisor/regnskapsfører 27.03.201513 Mindre organisasjoner og foreninger bruker ofte ikke offentlig godkjente revisorer og regnskapsfører. Dersom organisasjonen allikevel bruker offentlig godkjent revisor eller regnskapsfører, registreres det her.

14 Signatur 27.03.201514 Siden fortsetter Mindre organisasjoner og foreninger registrerer vanligvis ikke hvem som gis fullmakt til å opptre og underskrive på enhetens vegne i forretningsforhold. Dersom det allikevel er aktuelt, så registreres det her. Les da først om dette ved å klikke på spørsmålstegnet til venstre for Signatur i skjemaet.

15 Prokura 27.03.201515 Siden fortsetter Mindre organisasjoner og foreninger registrerer vanligvis ikke prokura. Dersom det allikevel er aktuelt, registreres det her. Les da først om dette ved å klikke på lenken prokuraloven i skjemaet.

16 Andre opplysninger 27.03.201516 Dette er kun aktuelt for foretak som inngår i konsern.

17 Kontaktopplysninger 27.03.201517 Siden fortsetter Her er det valgt at utskrifter sendes til innsenders private adresse. Eventuelt kan man velge å sende dem til adressen til organisasjonen/ foreningen.

18 Signering av melding 27.03.201518 Signering betyr hvem som skal godkjenne meldingen.

19 Sammendrag 27.03.201519

20 Eksempel på feilmelding når noe mangler i skjemaet 27.03.201520 Her har utfyller glemt å legge ved stiftelsesdokument og vedtekter, som er obligatorisk å legge ved. Du kan klikke på det som mangler for å komme direkte til der man kan rette opp mangelen. For eksempel kan en her klikke på Stiftelsesdokument. Denne meldingen får du bare opp dersom noe mangler i skjemaet.

21 Legge til vedlegg 27.03.201521 Du får beskjed hvilke typer vedlegg som mangler. I tillegg kan du legge til andre typer vedlegg som ikke er obligatoriske. Du må klikke her for at vedleggene faktisk skal legges ved. Husk å lagre før du går videre.

22 Svaradresse og innsending av skjemaet 27.03.201522 Klikk her for å gå videre til å endelig sende inn skjemaet Her legger du inn mobilnummeret eller e-postadressen til personen som skal signere (godkjenne) registermeldingen. Denne får du opp dersom noe mangler i skjemaet.

23 Statusmelding / bekreftelse 27.03.201523 Dersom det er du selv som skal endelig signere (godkjenne) meldingen, så klikker du på Til Altinn hovedside.

24 Finn meldingen du skal signere 27.03.201524 Klikk på meldingen du skal signere Klikk på Min arbeidsliste

25 Signér (godkjenn) og send inn 27.03.201525

26 Skjemaet er sendt inn I løpet av 1 eller noen få dager får du melding til e-postadressen eller mobilnummeret du ba om å bli varslet på. Logg deg da inn på Altinn igjen: – Om alt gikk bra, så er organisasjonen/foreningen din godkjent og registrert, og at organisasjonen har fått organisasjonsnummer. – Eller så får du melding om hva som er feil eller mangler i registreringen din. 27.03.201526

27 Veiledning og hjelp Brønnøysundregistrene: www.brreg.no, telefon 7500 7500www.brreg.no Din fylkeskommune (Dersom du søker støtte på ordningen post 71 Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling) Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi): www.imdi.no, telefon 2416 8800www.imdi.no Andre kilder for informasjon: – Du finner også mye nyttig informasjon på nettsidene til Frivillighet Norge: www.frivillighetnorge.no, blant annet om hvordan du starter en organisasjon eller organisere din organisasjon på en bedre måte:www.frivillighetnorge.no – Sjekk veilederen ”Ut av startgropa” på nettsidene til Frivillighet Norge. – Sjekk vedtektsgeneratoren: http://buro.unginfo.oslo.no/sider/vedtektsgenerator http://buro.unginfo.oslo.no/sider/vedtektsgenerator 27.03.201527


Laste ned ppt "27.03.20151 Elektronisk registrering i Frivillighetsregisteret (Samordnet registermelding) Hvordan fylle ut skjema - steg for steg Med eksempel fra en."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google