Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon" Intern revisjon ved XXXXX avdeling XX Revisjonsteam: Revisjonsleder: Ola Nordmann Revisor:Kari.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon" Intern revisjon ved XXXXX avdeling XX Revisjonsteam: Revisjonsleder: Ola Nordmann Revisor:Kari."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon" Intern revisjon ved XXXXX avdeling XX Revisjonsteam: Revisjonsleder: Ola Nordmann Revisor:Kari Nordmann Fagrådgiver: Kari Trestakk Observatør:

2 Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon" Revisjonens omfang Administrasjon av legemidler. Med ”Administrasjon av legemidler ” menes: fra legemidlet er ordinert, gitt pasienten og virkning/bivirkning er observert og dokumentert.

3 Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon" Hensikten med internrevisjon er: Å vurdere behovet for forbedringer eller korrigerende tiltak. Revisjon er en arbeidsmetode for på en objektiv måte kunne bedømme om det vi gjør / måten vi handler på, er i overensstemmelse med eller avviker fra det som er planlagt, dokumentert, lovbestemt eller ønskelig. å imøtekomme myndighetskrav.i Internkontrollforskriften.

4 Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon" Internrevisjoner forts.: Interne revisjoner utføres av personell som ikke har direkte ansvar for de områder der revisjonen utføres, men som fortrinnsvis samarbeidet med det personell det angår. Resultat av interne revisjoner danner grunnlag for eventuelle endringer i kvalitetsmål og aktiviteter; og skal inngå i underlaget for ledelsens gjennomgang

5 Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon" Internrevisjoner forts.: Direktør og ledere kan initiere interne revisjoner. Årlig utarbeides et revisjonsprogram som godkjennes og underskrives av direktøren. Ledere har et selvstendig ansvar for å utarbeide revisjonsplaner og iverksette interne revisjoner innen sine områder.

6 Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon" Det er tre typer kvalitetsrevisjoner : Første parts revisjon; gjennomføres av virksomheten selv, intern revisjon. Andreparts revisjon ; gjennomføres av underleverandører. Tredjeparts revisjon ; utføres av uavhengig part, eksempelvis helsetilsynet, arbeidstilsynet eller et firma som ISO-sertifiserer en virksomhet. Ekstern revisjon.

7 Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon" Lov om helsepersonell § 16 Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.

8 Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon" Lov om helsepersonell § 5 Helsepersonell kan i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver til annet personell hvis det er forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og den oppfølging som gis. Medhjelper er underlagt helsepersonellets kontroll og tilsyn. Elever og studenter skal som regel bare gis oppgaver ut fra hensyn til opplæring.

9 Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon" Plan for dagen 08.00 – 08.30: Åpningsmøte 08.30 – 11.00: Intervju 11.00 – 11.30: Verifikasjon 11.30 – 12.00: Pause 12.00 – 14.30: revisjonsteamet forbereder sluttmøte 14.30 – 15.00: Sluttmøte – oppsummering og framlegg av funn

10 Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon" Rolleavklaringer Det er revisjonsteamets ansvar å påpeke avvik. Det er enhetens ( den revidertes) ansvar å finne frem til nødvendige tiltak, og å iverksette disse.

11 Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon" Faglig forsvarlig God praksis Avvik ? Forbedringsområde I strid med lover, forskrifter og styrende dokumenter

12 Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon" Avvik: Mangel på oppfyllelse av krav gitt i lov og / eller forskrift. Mangel på oppfyllelse av interne krav. Forbedringsområde: Forhold der revisjonsteamet mener det er et forbedringspotensial


Laste ned ppt "Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon" Intern revisjon ved XXXXX avdeling XX Revisjonsteam: Revisjonsleder: Ola Nordmann Revisor:Kari."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google