Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kundeseminar Enovas støtteordninger for nybygg, ny teknologi og varme Ole Aksel Sivertsen, Frode Olav Gjerstad og Anders Alseth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kundeseminar Enovas støtteordninger for nybygg, ny teknologi og varme Ole Aksel Sivertsen, Frode Olav Gjerstad og Anders Alseth."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kundeseminar Enovas støtteordninger for nybygg, ny teknologi og varme Ole Aksel Sivertsen, Frode Olav Gjerstad og Anders Alseth

2 Enovas støtteprogram for bygg 1.Støtte til energieffektive nybygg 2.Investeringsstøtte til ny teknologi for fremtidens bygg 3.Støtte til varmesentraler 4.Kartleggingsstøtte til eksisterende bygg 5.Støtte til eksisterende bygg KLPs Miljøbygg i Trondheim, hvor Enova er leietaker

3 Støtte til energieffektive nybygg (Lansert januar 2014)

4 Årlig areal År Betydelig utvikling og kompetansebygging

5 Energieffektive nybygg Støtteordningen skal fremskaffe forbildeprosjekter for energieffektive nybygg bygge ny kompetanse bidra til kostnadsreduksjon og markedsspredning for ambisiøse løsninger Støtte Støtte fra 1 – 10 kr/kWh, avhengig av lønnsomhet og ambisjonsnivå Støtten skal være utløsende for høy energiambisjon 5 Lerkendal hotell: Voll Arkitekter AS/ Vizwork AS

6 6 TEK 10 Energiambisjon Ambisjon, netto energibehov Reduksjon i netto energibehov Lokal produksjon eller gjenvinning til egen bruk Egen- produksjon ENERGIRESULTAT Beregning av energiresultat

7 Oppsummert: Vi ønsker å støtte en smartere måte å bygge by på

8 Minstekrav BygningskroppTekniske systemEnergiforsyning Minstekrav til bygningskropp tilsvarende lavenerginivå, med unntak for kontorbygg der det stilles krav om varmetapstall minst på passivhusnivå Minstekrav til distribusjons- virkningsgrad bedre enn 92 % for småhus og 96 % for yrkesbygg / boligblokker, samt romvirkningsgrad bedre enn 90 % Minstekrav til tekniske system tilsvarende lavenerginivå Fornybarandelen skal være bedre enn kravet i TEK og hhv 65 % for bygg >500m² og 60 % for bygg<500m² Overskuddsproduksjon krever avtale om avsetning til nærliggende bygg og anlegg eller lagringsløsninger Minstekrav yrkesbygg: SD anlegg og EOS. Måling yrkesbygg: Både energibærere og energiposter Måling bolig: Måling energibærere og forenklet energipost-oppsett 8

9 Prioritering av søknader Støtte pr kWh Prosjekter med lav støtte pr. kWh prioriteres foran de med høy støtte pr. kWh 9 Illustrasjon: powerhouse.no Spredningseffekt Innovasjonsgrad Geografi Demonstrasjonseffekt Involverte aktører

10 10 Nye Deichmanske hovedbibliotek: Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo Ny teknologi for fremtidens bygg

11 Støtte til ny teknologi for fremtidens bygg Markedsintroduksjon av innovativ energiteknologi Innovative demonstrasjonsprosjekter Fullskala Fysiske installasjoner Ikke brukt i Norge tidligere Markedsgrunnlag i Norge som kan gi et vesentlig bidrag! 11

12 Ny Teknologi – viktige elementer som inngår Måling Dokumentasjon Hente ut kunnskap og info Læringspotensiale Markedsmulighet Teknisk rapport som beskriver prosjektet Rapportere energidata 5 til 10 år Grundig og detaljert dokumentasjon for første driftsår Instrumentering for å kunne dokumentere er nødvendig 12

13 Solceller på Powerhouse Kjørbo

14 Wergelandsveien 7, Oslo Qbiss fra Trimo? 14

15 Termodekke, Sluppen, Trondheim 15 Nytt helhetlig butikkkonsept, KIWI, Auli

16 UNIL / ASKO Våler i Østfold 16

17 Andre prosjekter "Energieffektive nybyg" 17

18 Skarpnes i Arendal nullenergi- og nullutslippsboliger 18

19 Støtte til ny teknologi i fremtidens bygg Innovative enkeltteknologier med energiresultat for bygg Fullskala, reelle driftsforhold Ikke prøvd i Norge før Utløsende investeringsstøtte opptil 50 % av merkostnadene 19 Rema Kroppanmarka: Snøhetta/Rema Eiendom

20 Enovas støtteprogram innen yrkesbygg Ta direkte kontakt med Enovas rådgivere Les programtekstene nøye Opprett bruker på Enovas web-portal (Søknadssenter) Start med å lage en "kladdesøknad" "Gode søknader" fremmes av rådgiver og eies av byggeie! Papirbredden II, Drammen. Entra Eiendom. Arkitekt: LPO arkitekter

21 Kontakt: ole.aksel.sivertsen@enova.no ole.aksel.sivertsen@enova.no 21


Laste ned ppt "Kundeseminar Enovas støtteordninger for nybygg, ny teknologi og varme Ole Aksel Sivertsen, Frode Olav Gjerstad og Anders Alseth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google