Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUS240 1 Planlegging og styring Produksjon av varer og tjenester Produksjonens ressurser Planlegging og styring Aktivitetene som forener leveranser og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUS240 1 Planlegging og styring Produksjon av varer og tjenester Produksjonens ressurser Planlegging og styring Aktivitetene som forener leveranser og."— Utskrift av presentasjonen:

1 BUS240 1 Planlegging og styring Produksjon av varer og tjenester Produksjonens ressurser Planlegging og styring Aktivitetene som forener leveranser og etterspørsel Etterspørsel etter varer og tjenester Produksjonens kunder

2 BUS240 2 Planleggingshorisonter (kap 3.) Langsiktig, > 1 år  Strategisk, design  Investeringer i anlegg, produktutvikling, nettverk Mellomlang sikt, 2 mnd - 18 mnd  Taktisk, planlegging  Bestemme kapasitet (personale), lager, o.l. Kortsiktig, < 3 mnd  Operasjonell, styring og drift  Detaljert planlegging og drift av produksjonen

3 BUS240 3 Planlegging og styring Planlegging  Bestemme hva som skal skje  Bestemme når det skal skje  Bestemme hvilke ressurser som skal brukes Styring  Undersøke hva som skjer  Bestemme om avviket i forholdet til planen er for stort  Forandre innsatsen av ressurser dersom avviket er for stort eller eventuelt lage ny plan

4 BUS240 4 Betydningen av planlegging og styring Tidshorisont Timer/dager Dager/uker/måneder Måneder/år Mellomlang planlegging og styring Bruker delvis oppsplittede prognoser Bestemmer ressurser Målene er både økonomiske og i produksjonstermer Langtidsplanlegging og -styring Bruker aggregerte prognoser Bestemmer ressurser i aggregert form Målene er i økonomiske termer Korttidsplanlegging og -styring Bruker oppsplittede prognoser eller aktuell etterspørsel Endrer ressursbruk for å korrigere avvik fra plan Ad hoc-beslutninger med bakgrunn i produksjonenes mål PLANLEGGING STYRING

5 BUS240 5 Forsyning og etterspørsel Usikkerheter i forsyning og etterspørsel Uavhengig etterspørsel  Størrelsen på etterspørselen er tilfeldig – ikke avhengig av andre kjente faktorer Avhengig etterspørsel  Avhenger av annen kjent produksjon i egen eller annen bedrift eller avhenger av andre kjente faktorer

6 BUS240 6 Uavhengig og avhengig etterspørsel Etterspørselen etter dekk er i stor grad styrt av tilfeldige faktorer DEKK- MANN Uavhengig etterspørsel, for eksempel dekkforhandler Avhengig etterspørsel, for eksempel dekklager i en bilfabrikk Etterspørselen etter dekk avhenger av antall biler som produseres

7 BUS240 7 Total gjennomløpstid (P) og ledetid (D) Prosjekt (Resource to order)  Ressurser anskaffes etter at kunden har bestilt produktet. Ordreproduksjon (Make to order, MTO) RessurserProduksjonLevering D P RessurserProduksjonLevering D P

8 BUS240 8 Total gjennomløpstid og ledetid II Ordremontasje (Assemble to order) Lagerproduksjon (Make to stock, MTS) Ressurser Dele- produksjon Montering D P RessurserProduksjonLevering D P

9 BUS240 9 Planleggings- og styringsaktiviteter 1. Belastningsplanlegging (loading)  Hvor mye skal gjøres på de ulike arbeidssentrene 2. Igangsetting (sequencing)  Rekkefølge på jobbene når flere jobber ligger i kø ved et arbeidssenter 3. Terminplanlegging (scheduling)  Når skal ting gjøres (nøyaktig tidspunkt for start og slutt av hver jobb) 4. Overvåking og styring

10 BUS240 10 1. Belastningsplanlegging (loading) Maksimum tilgjengelig tid Planlagt tilgjengelig tid Planlagt driftstid Verdiskapende produksjonstid Andre prod.tap Omstilling Ikke arbeidstid (Andre pauser, stillstand, havari, lav hastighet, kvalitetsfeil)

11 BUS240 11 Endelig belastning når... Belastning kan begrenses (lege, frisør) Belastning må begrenses (fly) Kostnaden ved begrenset belastning er ikke for høy (sportsbilforhandler)

12 BUS240 12 Uendelig belastning når... Belastning ikke kan begrenses (legevakt) Ikke nødvendig å begrense belastning (McDonald’s) Kostnaden ved begrenset belastning er for høy (bank, kompleksitet) Det vil ofte bli for komplisert når en forsøker å planlegge med endelig belastning – løs heller problemene når de oppstår

13 BUS240 13 2. Igangsetting / Rekkefølge (sequencing) Fysiske skranker (farge/utstyr/restmateriale) Prioritering av kunder Ferdigdato (frist) LIFO Last In - First Out FIFO First In - First Out Lengste operasjons- eller produksjonstid Korteste operasjons- eller produksjonstid

14 BUS240 14 Johnsons regel Før Etter

15 BUS240 15 3. Terminplanlegging (scheduling) Detaljert timeplan Antall alternativer er enormt Framlengs planlegging  Produksjon så tidlig som mulig Baklengs planlegging  Produksjon så sent som mulig Ressursbelastning  F.eks. oppsett av vaktplaner

16 BUS240 16 Gantt-diagram Framlengs planlegging A C B E D H F G I FRIST NÅ Tid PLAN Aktuell framdrift

17 BUS240 17 Baklengs planlegging A C B E D H F G I FRIST

18 BUS240 Oppsett av vaktplan 18 MTOTFLS Peter XXXXX Marie XXXXX Cecilie XXXXX Walter XXXXX Jon XXXXX Emil XX Frida XX

19 BUS240 19 4. Styring: Trykkstyring SENTRALT PLANLEGGINGS- OG STYRINGSSYSTEM Stasjon ETTER- SPØRSEL Instruksjoner PROGNOSE ELLER TRYKKSTYRING Stasjon Instruksjoner Trykksystem (Push system)  Aktiviteter styres av et sentralt system, for eksempel Manufacturing Resource Planning (MRP - se kap.14). Avbrudd i en aktivitet medfører at varer hoper seg opp foran aktiviteten.

20 BUS240 20 4. Styring: Sugstyring SUGSTYRING Stasjon ETTER- SPØRSEL Ønske Levering Sugsystem (Pull system)  Aktiviteter styres av kunden (ekstern eller intern). Ved avbrudd i en aktivitet vil aktivitetene oppstrøms også stoppe opp. (se kap. 15)

21 BUS240 21 4. Styring med tromme, lager og tau 11,5211 Lageret (buffer) er plassert før flaskehalsen Trommen (drum) i flaskehalsen setter produksjonstakten Tauet (rope) kommuniserer og styrer foregående aktiviteter Teori: Theory of Constraints (TOC) Dataløsning: Optimized Production Technology (OPT)

22 BUS240 22 Muligheter for styring Er det enighet om målsetningen?  Uklare strategier medfører problemer Kan resultatet av produksjonen måles?  Dersom en ikke kan registrere avvik kan en heller ikke styre Sammenheng mellom input og output  Dersom output er tilfeldig uavhengig av input er styring umulig Antall repetisjoner  Kan en lære av tidligere erfaringer?


Laste ned ppt "BUS240 1 Planlegging og styring Produksjon av varer og tjenester Produksjonens ressurser Planlegging og styring Aktivitetene som forener leveranser og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google