Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetsplanlegging - QFD Forelesningsnotat 3.2 QFD Modul 3 Ref. kap. 3 i læreboken, og pkt. 7 i ISO 9001 HiB/TQM Center.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetsplanlegging - QFD Forelesningsnotat 3.2 QFD Modul 3 Ref. kap. 3 i læreboken, og pkt. 7 i ISO 9001 HiB/TQM Center."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetsplanlegging - QFD Forelesningsnotat 3.2 QFD Modul 3 Ref. kap. 3 i læreboken, og pkt. 7 i ISO 9001 HiB/TQM Center

2 Kvalitetsutvikling Kvalitet Kunde og Samfunn Strategisk ledelse (Hoshin – ledelse) KvalitetKvalitetLeve-ranseLeve-ranseHMSHMSKostnadKostnad Produksjon Organisasjonskultur Riktig første gang Riktig hver gang

3 Tap knyttet til produkt eller tjeneste 1) Prosess relaterte TAP 1) Prosess relaterte TAP 2) Produkt relaterte TAP 2) Produkt relaterte TAP 3) Utnyttelses TAP 3) Utnyttelses TAP Tap knyttet til at produktene eller tjenestene ikke har de kvalitetsegenskapene som møter kundene eller samfunnets virkelige behov

4 QFD – kundedrevet utviklingsarbeid QDF som verktøy for effektiv kundefokusert produkt /tjenesteutvikling QDF = Quality Function Deployment = KVALITETSPLANLEGGING

5 Opprinnelsen til QFD HINSHITSUKINO TENKAI KVALITETFUNKSJONRESULTAT Utviklet i begynnelsen av 1970 årene i Japan QDF- i fire faser, såkalt ”Mekabe system” 1. Kundekrav- 2. Produktkrav- 3. Komponentspesifikasjon -4. Produksjonsmåte QDF- Mitsubishi- Kobe Skipsverft- 1972 QDF- i Toyota – i 1977 QDF- introdusert i USA i 1984 QDF- introdusert i Norge i begynnelsen av 1990.

6 Hva vinner man med QFD? ETTER QFDFØR QFD 4X GEVINST Toyotas rustgarantikostnad for Europa (halvert utviklingstid, sterk redusert utviklingskostnader.)

7 Hva er QDF? Et systematikk som bidrar til å skape kvalitet Et system som kan ”brette ut” alle viktige kvalitetsdimensjoner for å: 1.Se sammenheng mellom kvalitets- og kvalitetsfunksjoner 2.Klarlegge sammenheng mellom kvalitetsfunksjoner 3.Prioritere arbeidet 4.Legge grunnlaget for rask gjennomføring

8 Hvorfor? Identifisere kundebehov – uttrykte og ikke uttrykte Utvikle et produkt/tjeneste som møter de virkelige kundebehovene Utvikle en prosess som produserer dette produktet/denne tjenesten –konkurranse- Nasjonalt og internasjonalt –økende kvalitetsbevissthet hos kunden –de endringer som skjer raskere –økende miljø og sikkerhetskravene øker –krav om redusert fremstillingskostnader –Krav om forebygging av utviklings-og konstruksjonsfeil

9 QFD og ISO 7.3.1 Produktutvikling planlegges og styres (Merk: Med produktutvikling menes her konstruksjon og/eller utvikling av produkter) Fastlegg for hver enkelt fase i utviklingsprosessen kriterier for innganger, resultater og informasjon. For hver overgang til ny fase fastlegges betingelser for frigivelse (OK), vurdering (ikkeOK) og avbrudd - (hva skal skje når det ikke er OK?). Informasjonsflytmatrise Prosjektledelse Quality Function Deployment (QFD) Feileffektanalyse (FMECA) Database over normer, lover og forskrifter Database over kundereaksjoner Fokus i ISO 9001:2008 Aktiviteter som utføres (utvalg) Verktøy som benyttes (utvalg)

10 Hva er kvalitet? Kvalitet bestemmes av brukeren

11 Hva er kvalitet?

12 ISO: ”Kvalitet er helheten av egenskaper og kjennetegn et produkt eller en tjeneste har, som vedrører dens evne til å tilfredsstille (fastsatte) krav eller behov (som er antydet)”. Basiskvalitet:Det brukerne oppfatter som selvfølger - Utstyr virker - Rent og ordentlig (IK/HMS) - Svar på søknad innen frist - Informasjon på internett God kvalitetSvare på høye kundeforventninger - Enkel og lettfattelig veiledning på internett - Inspeksjon og servise ved branninspeksjon i bolig - Kvalitet XSvare på latente – ikke uttrykte behov: - overraskende tilbud - fremtidige behov Unngå missnøye Brukertilfredshet Sensasjon Tilbake

13 Noriaki Kanos model Kunden er svært fornøyd Må ha. (selvfølgeligheter) Dårlig tilstand God tilstand Kunden er svært missfornøyd Det som gjør kunden tilfreds

14 TQM Center Norway a.s ”En god kopp kaffe” - mikronivå EN GOD KOPP KAFFE VARM VEKKER MEG SMAKER GODT GOD LUKT BILLIG MYE HOLDER SEG VARM SERVERINGS TEMPARATUR MENGDE KOFFEIN SMAKS KOMPONENTER SMAKS INTENSITET LUKT KOMPONENT LUKT INTENSITET SALGSPRIS VOLUM TEMPARATUR ETTER SERVERING

15 “God kaffe”- hvem- når og hvor? Brukernes stemme (BS): Hvem? Når? Hvor? Scene 1:en reisendeFrokostPå hotellet forretningsmann Scene 2:en lektor ved mottak av studenter På kontoret Scene 3:kvinnelig studentkjærestbesøk I leiligheten “Jeg vil drikke god kaffe”. Forsøk å endre Hvem Ta I betraktning tidspunktet På hvilket sted vil brukeren drikke kaffe?

16 Eksempel: Kundens kjøpskriterier- Kilde NTNF 1989  pris og innkjøpskostnad  andre anskaffelseskostnader  bedriftens omdømme og ”goodwill”  evne til å levere etter kunde_ spesifikasjoner(lytte til kundens stemme)  leveringstid  leveringssikkerhet og presisjon  geografisk avstand  produktkvalitet  bedriftens økonomiske stilling  enkel installasjon  brukervennlig, lav opplæringstreskel  oppgraderingsmuligheter  standardisering, kompatibilitet  teknologinivå  ”after sale services”  personlig kundebehandling  drifts- og vedlikeholdskostnader (levetidskostnader)  bedriftens kompetanse  innovasjonstakt  design/utseende  levetid  driftssikkerhet

17 Valg av segment og strategi Markedssegment Se inn i framtida Kundens stemme Samfunnets stemme Behov Kvalitetsstrategi Formuler kvalitetsstrategi Identifiser kunden /brukeren /markedet- intern eller ekstern

18 Helikopterblikk TQM Center Norway Kundens stemme Kundens stemme Produkt/ tjeneste design Produkt/ tjeneste design Prosess design Prosess design Produksjon og drift Produksjon og drift Kvalitetsstrategi Se inn i framtida Kundens stemme Samfunnets stemme Vårt segment

19 Kundens stemme Fem hovedfaser i kvalitetsutvikling 1. Identifisere kunder 2. Identifisere behov 3. Design av egenskaper og ytelse 4. Design av prosess egenskaper 5. Produksjon og drift

20 1. Hvem er brukerne? Abstrakt eller konkret. Velg abstraksjonsnivå: - Brukere - Brukere av kommunale omsorgstjenester - Sykehjemsbeboere - Ikke demente beboere - Kari Hansen på Fredly

21 Primær og sekundær kunder Interressenter: Ansatte på sykehjemmet Kommunal saksbehandler Andre beboerePårørendeMottak av beboer på sykehjem TertiærSekundærPrimærTjeneste Ny beboer

22 Kunder: Byggesak TQM Center Norway LeveranseBrukereBrukerbehovKvalitetsindikator Behandlet byggesøknad Profesjonelleutbyggere Forutsigbarhet (til avtalt tid)Overensemmelse med lovt sluttdato/tid Rask saksbehandlingSaksbehandlingstid Godkjent uten merknaderIngen omarbeidstid Akseptabel kostnadIngen omarbeid Småbedrifter (som over)(Som for proff) VeiledningKundemåling* Selvbygger (som over) (som over) Finne riktig adresseUnder 1 time letetid “Vite hvordan man søker”Tilbud om veiledning til alle

23 2. Kundebehov HVA KUNDEKRAV

24 TQM Center Norway Fire hovedvendinger i matrisene FASE 1 Kundens stemme FASE 2 Produktegenskaper FASE 3 Prosess egenskaper FASE 4 Produksjon Ytelseskrav Produktegenskaper Prosessegenskaper Produksjonskrav Kundebehov Prioritering VANSKELIG VIKTIG VANSKELIG VIKTIG NY Krav ti p roduktet Produktegenskaper Prosessegenskaper

25 Hvordan Voice of the company Ønsker fra forstudiet Design requirements Functional demands Pugh selection ABC. Utvikle nytt konsept

26 Variasjon og middelverdi

27 Verktøy: Lappeteknikk TEMA IDE TEMA IDE

28 Egenskaper ved en bildør LETT Å ÅPNE OG LUKKE LETT Å LUKKE UTENFRA LETT Å LUKKE INNENFRA LETT Å ÅPNE Vinduet åpner lett Lett å finne knappen Automatisk åpning Vannet tørkes av

29 Trediagram MÅL METODE HVA? HVORDAN HVORFOR

30 Trediagram - eksempel Døra funker bra Lett å åpne og lukke Vinduet er lett å styre Lett å stenge utenfra Lett å stenge innenfra Lett å åpne Knappen lett tilgjengelig Lett å styre vinduet God tørkefunksjon x

31 Hvordan svare på kundebehovene? HVA Kundekrav HVORDAN

32 Sammenhenger HVA Kundekrav HVORDAN Målbare egenskaper

33 TQM Center Norway TQM Center Norway Matrisen viser sammenhengene Kundebehov Kunder og interessenter Sterk Middels Svak

34 TQM Center Norway TQM Center Norway Kunder og behov Kundebehov Kunder og interessenter Sterk Middels Svak

35 TQM Center Norway Behov og måleverdier HVORDAN HVOR MYE HVA Sterk Middels Svak

36 Innovasjoner og forbedringer ”GJØRE ANNERLEDES” UTENFOR REFERANSE- RAMMEN ( Paradigme) KREATIVE LØSNINGER IDESPRUT NYE TEKNOLOGIER ” GJØRE BEDRE ” INNENFOR REFERANSE- RAMMEN ELIMINER VRAK KOMBINER – KOMPRIMER PARALELLISER TILFØR MERVERDI

37 Produktkrav TQM Center Norway Trinnvis planlegging HVORDAN HVA Hvor mye? RELASJONER HVA HVORDAN HVOR MYE RELASJONER Egenskaper Ytelseskrav Kundens behov/krav

38 Utviklingsstrategi MULIGHETERTILTAKRESULTAT PARADIGME SKIFTE 5% ” GJØR ANNERLEDES”” GJØRE BEDRE ” 95%

39 Ideskaping ANALYTISKMÅLORENTERT NY TENKEMÅTE 1.Definer problemet 2.Analyser 3.Kompenser 1.Definer idealet 2.Optimer helheten 3.Optimer delene Begge metodene er viktige

40 Kunder: Byggesak TQM Center Norway LeveranseBrukereBrukerbehovKvalitetsindikator Behandlet byggesøknad Profesjonelleutbyggere Forutsigbarhet (til avtalt tid)Overensemmelse med lovt sluttdato/tid Rask saksbehandlingSaksbehandlingstid Godkjent uten merknaderIngen omarbeidstid Akseptabel kostnadIngen omarbeid Småbedrifter (som over)(Som for proff) VeiledningKundemåling* Selvbygger (som over) (som over) Finne riktig adresseUnder 1 time letetid “Vite hvordan man søker”Tilbud om veiledning til alle

41 Eksempel oljeskift Rampe Grav Domkraft Suge Mikrober Dagens system ”GJØRE ANNERLEDES” Nye måter Mindre endringer Drenering i gulvet Kundene kjører inn Gjør noe annet mens oljen renner ut Allsidig personell Hjelpemiddel for å forenkle jobben ”GJØRE BEDRE”

42 Pughs konseptvalgmodell EN ENKEL OG EFFEKTIV MODELL AV Prof. STUART PUGH ET ALTERNATIV ER REFERANSE ALLE VIKTIGE KRITERIER TAS MED ALTERNATIVE KONSEPTER SAMMENLIKNES MED REFERANSEN ENKEL GRADERING +, 0 eller -.

43 Pugh eksempel REFERANSE OLJEBYTTE HEISSUGINGRAMPEGRAVMIKROBERDONKRAFT TID LEKKASJER SKADEFARE MILJØKRAV TOTAL 1 +++ + - ++-- --+SS +- S- SSS S 2 2 1 0 5 1 2 2 0

44 Verdi = Funksjon Kostnad En systematisk metode for å øke kundeverdien ved å forbedre og/eller redusere kostnaden Man går gjennom alle funksjoner som produktet skal ha og deretter går man gjennom alle delene mhp. Kostnad og bidrag til funksjonskravene. Verdianalyse

45 Eksempel verdianalyse FUNKSJON Tetting Åpne dør Stenge dør Holde oppe Holde stengt Vern 54 22 3 3 3 13 9 545 5 8 8 9 3 6 3 3 3251145 Kr. Tettingslist 1 Tettingslist 2 Dørdel Døråpning Åpningsmekanisme ETC. DELER

46 Fordelene ved QFD KUNDE PRODUKT PLAN KUNDE KONSTRUKSJONENDRINGER PROTOTYP OG NULL SERIE PRODUKTPLANKONST PROTOYP OG NULL SERIE Forskjeller Tverrfunksjonelle team Fokus på virkelige kundekrav Bedre kommunksasjon internt Fornøyde kunder Kortere tid Lavere kost GEVINSTER

47 Time to market Concurrent engineering pays the big dividends Development time 30-70% less Engineering changes 65-90% fewer Time to market 20-90% less Overall quality200-600% higher White-collar productivity 20-110% higher Dollar sales 5-50% higher Return on assets 20-120% higher Source: Business Week 30.04.90

48 Kostnader 100% 80% 60% 40% 20% TIME OPPORTUNITY WINDOW CONCEPT DETAIL DESIGN PROTOTYPEVALIDATE TRIAL PRODUCTION Design Opportunity Window COST COMMITTED COST EXPENDED Bart Huthwaite, Institute for Competitive Design

49 Hvordan arbeider de ledende? De bruker mye tid på konseptfasen 3%27%55%15% 20%13%22%5% Reduser kompleksiteten først – deretter kostnadene… KonseptKonstruksjo n Endringer og utprøving


Laste ned ppt "Kvalitetsplanlegging - QFD Forelesningsnotat 3.2 QFD Modul 3 Ref. kap. 3 i læreboken, og pkt. 7 i ISO 9001 HiB/TQM Center."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google