Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asker Kommune Svangerskapsomsorgen Barne- og Familieenheten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asker Kommune Svangerskapsomsorgen Barne- og Familieenheten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Asker Kommune Svangerskapsomsorgen Barne- og Familieenheten
«Jordmødrene i svangerskapsomsorgen følger deg gjennom hele graviditeten….også når barnet ditt har kommet til verden»

2 Hvem er vi Seks jordmødre og en lege. (4,20% jordmorstilling + 0,25% lege) 2013 Asker Kommune fødsler år. 75% går til jordmor i kommunen. I 2012 gikk 65% til jordmor økende % antall gravide som går til jordmor Organisert under enhet oppvekst. Barne- og familieenheten. Avdeling forebyggende barn.

3 Tidlig intervensjon Overordnet mål BFE:
«Barn og unge og deres familie skal gis hjelp og bistand til rett tid på rett sted med riktig hjelp og så tidlig som mulig» Kvalitet Tidlig innsats Samordning av tjenester Sammen på veg.

4 Vårt tilbud Alle gravide som tar kontakt får tilbud om svangerskapsomsorg hos jordmor. Vi følger Nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen. Alle gravide får tilbud om livsstilsamtale, helst før uke 12. Første virkedag etter hjemkomst fra barsel, tilbys barselbesøk i hjemmet til de som reiser før 48 timer, eller dersom det er ønske / behov.

5 Livstilsamtalen Primært en kartleggingssamtale. Setter av god tid. Forteller om seg selv, familien og graviditeten Helse - fysisk/psykisk (Vold, overgrep, spiseforstyrrelser) Tweak Kost Mosjon Tidligere svangerskap, fødsler, amming Informasjon/ veiledning om videre oppfølging og tilbud i kommunen

6 kompetanse og kunnskapsstøtte
Alle jordmødre og helsesøstre på småbarnhelsestasjonen har hatt heldagskurs med KoRus. (Tweak) Jordmødrene har gått på kurs MI metoden kompetansesenteret Rus Oslo. Veiledning MI. Halv dag hver 3 uke i 1 år. Vi har psykologisk veiledning en gang i måneden, hvor vi øver på MI Vi er godkjent som ammekyndig helsestasjon

7 God rådgivning Empatisk kommunikasjon
Evne til innlevelse og evne til å formidle innlevelse på en måte som oppleves støttende

8 «Askerprosjektet» Samordning av tjenester i Barne- og familieenheten
Tidlig livsstilsamtale Ja takk - Jordmor hjem

9 Ja takk - Jordmor hjem Differensiert tilbud.
Tidlig intervensjon – Problemer og utfordringer fanges opp. Familien kan føle seg trygg hjemme, kan reise tidligere hjem fra sykehuset. Møter kjent jordmor. Brukervennlig tilbud, slipper å komme tilbake poliklinisk Mer samhandling i kommunehelsetjenesten og mellom kommunehelsetjenesten og helseforetakene. Ressursbesparende

10 2013 162 brukere av prosjektet i 2013.
10 har hatt mer enn ett hjemmebesøk Det har vært 3 re-innleggelser. 1 barn og 2 kvinner Det er gjort en evaluering av brukertilfredshet som viser høy tilfredshet. Samtlige viser at de ville takket ja til tilsvarende tilbud igjen Det er gjort en evaluering av helsesøstrene hvor 12 av 14 opplever at samarbeidet mellom jordmor og helsesøster blitt bedre etter at vi startet med «Jordmor hjem» : 162 kvinner har fått ett eller flere barselbesøk av jordmor i kommunen.

11 Trygg barseltid- en evaluering av prosjektet «Ja takk, jordmor hjem»
Marianne Heldaas, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Master i Jordmorfag. Mai 2014. Formål: Nådde prosjektet sin målsetting? Opplevde kvinnene økt trygghet etter hjemkomst? Metode: Evalueringsstudie. Kvalitativ metode. 15 dybdeintervju med kvinner som hadde fått barselbesøk av jordmor

12 Kvinnenes opplevelser:
Trygt og praktisk – ville takket ja til tilsvarende tilbud igjen Avgjørende for tidlig hjemreise Viktig å bli møtt av en trygg og faglig dyktig jordmor, framfor det å bli møtt av samme jordmor i svangerskap- og barseltid. Viktig å bli behandlet individuelt og bli tatt på alvor, ut fra egne behov. Etterspør mer forberedelse til amming og foreldrerollen i svangerskapet

13 Resultater Vi jobber oftere på tvers i BFE. Andre yrkesgrupper kan komme inn eller ha en veiledende og rådgivende funksjon Vi samarbeidet tett med Samordnet Rus tiltak. Vi har en «Rus under graviditet» gruppe Svangerskapsomsorgen henviser «mange» målrettede brukere til Forebyggende Familieteam VVHF. Økt antall henvisninger til Bup og barneværn Vi fulgte opp dobbelt så mange med utfordringer innen rus og psykiatri i 2012/13 enn 2011. Positive tilbakemeldinger fra brukere

14 Synergieffekter Mer bevisst på å kartlegge mulige utfordringer også etter svangerskapet Fra bekymring til handling – økt samhandling og samarbeid med andre instanser Primærkontakt. Vi er ofte med i samtaler selv om andre instanser kommer inn. Opplever stor vilje til endring hos den gravide. De fleste ønsker frivillig hjelp og tiltak. Mer spennende og utfordrende å jobbe som jordmor i Asker kommune.

15 Veien videre Ingen skal oppleve å gi utrykk for problemer, og ikke få tilbud om oppfølging Vi vil gi den gravide et individuelt tilpasset hjelpetilbud så raskt som mulig. Vi skal implementere retningslinjene for barselomsorgen trygt og sikkert inn i kommunens tjenester Spre opplysninger om god helse under graviditeten Alle gravide skal bli møtt med en empatisk holdning. Vi vet at ingen ønsker å skade sitt barn.


Laste ned ppt "Asker Kommune Svangerskapsomsorgen Barne- og Familieenheten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google