Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy Virkninger av utfasing av atomkraft i Europa Rolf Golombek CREE minimseminar 10 november 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy Virkninger av utfasing av atomkraft i Europa Rolf Golombek CREE minimseminar 10 november 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy Virkninger av utfasing av atomkraft i Europa Rolf Golombek CREE minimseminar 10 november 2014

2 Atomkraft i Europa Blandet bilde etter Fukushima 2011 –Utfasing vs. på vent vs. planer om økt kapasitet –EUs atomkraftkapasitet i 2030 kan bli 20 prosent lavere enn i 2009 Virkninger av utfasing innen 2030 forutsatt at –Investeringer avhenger primært av lønnsomhet –Langtidsperspektiv; ingen flaskehalser –Effektive energimarkeder –Klimapolitikk i 2030 iht ferskt EU-vedtak –Fornybar elektrisitet: økonomi vs. lokasjon vs. regulering

3 Nuclear policy in EU member states *www.world-nuclear.org, IEA Electricity Information Statistics database, Eurelectric (2011)www.world-nuclear.org

4 Virkninger av lavere atomkraftkapasitet Partielle korttidseffekter av mindre atomkraftkapasitet –Høyere kraftpriser; investeringsinsentiver og vridninger i energietterspørselen Mer fornybarkapasitet (også pga. klimapolitikken) –Intermittent: økt prisvariasjon –Veldig lave priser i noen perioder; slår beina under inv. insentiver? Numerisk modell –Kvantifisere nettoeffekter; hvor mye fornybar og type fornybar –Alle aktiviteter i energimarkedene blir berørt

5 Atomkraftutfasing: problemstillinger Virkningen på samlet kraftproduksjon Virkningen på sammensetningen av kraftteknologiene Virkninger på konsum av energi Sensitivitet –Klimapolitikk og virkemidler –CCS –Energieffektivitet Velferdseffekter

6 LIBEMOD Numerisk likevektsmodell for energimarkedene Europa: elektrisitet, gass og biomasse Verden: olje, kull og biodrivstoff Private aktører tar beslutninger –Investeringer, utvinning, produksjon, handel og konsum Myndighetene fastlegger politikk –CO 2 avgifter/mål –Utfasing av atomkraft –Støtte til CCS utbygging Modellen fastlegger alle priser og kvanta i energimarkedene

7 LIBEMOD Utvinning fossile brensler Produksjon bioenergi Produksjon Elektrisitet Investeringer kraftgenerering Kapasitetsmarked elektrisitet Investeringer internasjonale transportkapasiteter Handel Innenlandsk transport Konsum sluttbrukere CO 2 -utslipp Priser Modell-land Markedsstruktur Tidshorisont Usikkerhet

8 Etterspørsel etter energi Kraftsektoren – teknologisubstitutter Sluttbrukere - CES aggregat/etterspørselsfunksjoner

9 Kraftproduksjon Effektiviteter –Eksisterende verk vs. nye verk Kostnadstyper –Brensler –Vedlikehold –Startkostnader –Investeringer (nye verk) Teknologirestriksjoner –Vedlikeholdt kapasitet –Periodeproduksjon –Årsproduksjon

10 Costs of new electricity in 2030 (€2009/MWh) Assumptions: Fuel prices: Coal and gas prices EU30 in 2009, bio based on Schröder et al. (2013), nuclear from OECD (2011). Load hours: 70% for coal, gas, nuclear, CCS and bio. Wind and solar based on good locations in Europe (3500 and 2500 hours) Cost of investment decreasing over time for some technologies: solar (3 % annually), wind (1 % annually), CCS (0.5 % annually)

11 Cost of electricity from CCS in 2030 (€2009/MWh) Sources: ZEP (2011), IEA GHG (2011) and own assumptions. Efficiencies: For greenfield gas 52 % and greenfield coal 37 %. For retrofit an 8 percentage point reduction from «good» existing plants for coal and gas. Fuel prices: Coal and gas prices in EU 30 in 2009.

12 LIBEMOD compared to other sources LIBEMOD (OECD 2010, IEA ETSAP 2011, IRENA 2012 and own assumptions) EU (2013), EU Energy, Transport and GHG Emissions Trends to 2050 Schröder et al (2013), Data documentation, Current Prospective Costs of Electricity Generation until 2050

13 Klimapolitikk i 2030 40 prosent GHG utslippsreduksjon relativt til 1990 GHG utslipp i ETS: 43 prosent lavere enn i 2005 GHG utslipp i ikke-ETS: 30 prosent lavere enn i 2005 Transformere disse målene til LIBEMOD –LIBEMOD har kun utslipp av CO2 –ETS i LIBEMOD omfatter hele industrisektoren Mål for fornybarandel i energietterspørselen –27 prosent; blir dette nådd hvis klimamålene realiseres?

14 Scenarios for 2030 Reference 50 % phase-out 100 % phase-out No policy Efficient High emissions Low emissions Cheap CCS EU renewable target National renewable policy Balancing power Energy efficiency Nuclear capacities reflect decisions after 2010. 40 percent GHG reduction. ETS/non-ETS targets. Nuclear capacities reduced by 50 % (2009). 40 percent GHG reduction. ETS/non-ETS targets. Complete nuclear phase-out by 2030. 40 percent GHG reduction. ETS/non-ETS targets. Complete nuclear phase out by 2030. No environmental target. Complete nuclear phase out by 2030. 40 percent GHG reduction. One common emission target.. Complete nuclear phase-out by 2030. 20 percent GHG reduction. ETS/non-ETS targets. Complete nuclear phase-out by 2030. 50 percent GHG reduction. ETS/non-ETS targets. Complete nuclear phase-out by 2030. 40 percent GHG reduction. ETS/non-ETS targets. Costs of CCS investment costs reduced by 50 %. Complete nuclear phase-out by 2030. 40 percent GHG reduction. ETS/non-ETS targets. EU renewable energy target of 40 %. Complete nuclear phase-out by 2030. 40 percent GHG reduction. ETS/non-ETS targets. Subsidies to renewable energy in selected countries. Complete nuclear phase-out by 2030. 40 percent GHG reduction. ETS/non-ETS targets. Increased requirement of balancing power. Complete nuclear phase-out by 2030. 40 percent GHG reduction. ETS/non-ETS targets. High energy efficiency rates that exactly neutralizes the effect of economic growth on demand for energy.

15 National renewable policy scenario Feed-in-tariffs (€/MWh) CountryBio power Reservoir hydro power Run-of-riverSolar powerWind power AT 200000 BE 00000 BG 20 CH 020 0 CY 2000 CZ 20 DE 020 DK 00000 EE 00000 ES 20 0 FI 00000 FR 20 GB 20 0 GR 20 0 HU 00000 IE 20 0 IS 00000 IT 2000 0 LT 00000 LU 20 LV 00000 MT 00000 NL 00000 NO 00000 PL 00000 PT 20 0 RO 00000 SE 00000 SI 020 0 SK 20

16 Capacity by technology in EU 30 in 2030 (GW)

17 Power generation in Europe in 2030 (TWh)

18 CO 2 price in Europe in 2030 (€/tCO 2 )

19 Energy consumption in Europe in 2030 (Mtoe)

20 Renewable share in EU 30 in 2030 European Commission proposal: 27 %

21 Producer and consumer prices in 2030 (€2009/MWh or €2009/toe)

22 Capacity by technology in EU-30 in 2030 (GW)

23 Power generation in Europe in 2030 (TWh)

24 CO 2 price in Europe in 2030 (€/tCO 2 )

25 Energy consumption in Europe in 2030 (Mtoe)

26 Renewable share in EU-30 in 2030 European Commission proposal: 27 %

27 Welfare in 100 % phase-out scenario relative to reference scenario (Million €2009)

28 Electricity producer surplus by technology (except for nuclear power) relative to reference scenario (Million €2009)

29 Virkninger av full utfasing av atomkraft Små virkninger på samlet produksjon av elektrisitet Små virkninger på samlet konsum av energi Store virkninger på sammensetningen av kraftteknologier Mer fornybarkraft, særlig vind og bio


Laste ned ppt "Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy Virkninger av utfasing av atomkraft i Europa Rolf Golombek CREE minimseminar 10 november 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google