Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Høstkonferansen 2009 Oppreisningsordning i Tromsø kommune juridisk rådgiver Trude Kvanli.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Høstkonferansen 2009 Oppreisningsordning i Tromsø kommune juridisk rådgiver Trude Kvanli."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Høstkonferansen 2009 Oppreisningsordning i Tromsø kommune juridisk rådgiver Trude Kvanli

2 2 Oppreisningsordning i Tromsø kommune - bakgrunn De største kommunene i Norge har foretatt gransking av barnevernsinstitusjoner og mange kommuner i Norge har opprettet en erstatnings- /oppreisningsordning. Første var Bergen (2003). Befringrapporten. NOU 2004:23 (avgitt 01.11.04) Finnmarksrapporten (avgitt 25.09.08) Svikt i alle ledd

3 3 Oppreisningsordning i Tromsø kommune - bakgrunn Rådmannen i Tromsø kommune fikk henvendelse fra en privatperson senhøsten 2006 Startet med å undersøke saken. Innhente informasjon. Konklusjon: Måtte ta stilling til problemstillingen Kommunestyret besluttet i februar 2008 å ikke foreta gransking. Men det ble vedtatt å opprette kompensasjonsordning – oppreisningsordning Politisk oppnevnt utvalg, rådmannen har utrederfunksjon (juni 2008). Vedtekter for ordningen ble vedtatt av kommunestyret mai 2009 Ordningen er ment som en symbolsk og økonomisk kompensasjon for den smerte og de lidelser den enkelte har opplevd å ha blitt påført

4 4 Utdrag fra granskingsrapport fra Finnmark – Korsfjorden barnehjem ”Utvalget har fått mange beskrivelser av fysisk avstraffelse, som slik de beskrives, er straffbare overgrep. Det er også beskrevet straffbare overgrep i form av innestegning i kjeller eller andre rom. Flere informanter har fortalt om seksuelle overgrep begått av mannlige ansatte. Beskrivelsene omfatter mange former for overgrep, fra berøring til voldtekt. Slik overgrepene er beskrevet, er de straffbare, også med mange års strafferamme. I tillegg kommer beretningene om seksuelle overgrep fra andre barnehjemsbarn, og i ett tilfelle fra en person i bygda som har hatt tilgang til barnehjemmet. Når beskrivelsene legges til grunn, må utvalget konkludere med at barn har opplevd alvorlige mangler ved den praktiske og følelsesmessige omsorgen ved Korsfjorden barnehjem. Barn har også blitt utsatt for fysiske overgrep av voldelig og seksuell art.”

5 5 Oppreisningsordning i Tromsø kommune - innhold Unnskyldning – moralsk oppreisning. Ikke ment som erstatning for økonomisk tap Overgrep og omsorgssvikt Før 01.01.93 Avkortning – vurderes konkret Oppreisningsbeløp – vurderes konkret. Maks kr. 725.000,-. Gjelder i 2 år fra utvalget er klar til å ta i mot søknader

6 6 Oppreisningsordning i Tromsø kommune - fremdrift Opprette oppreisningsutvalg. Har mottatt bistand fra fylkesmannen med tanke på mulige kandidater Opprette sekretariat. Er i gang med dette. Det finnes ulike alternative løsninger Eventuelt samarbeid med andre kommuner Fylkeskommunens ansvar

7 7 Oppreisningsordning - oppsummert Bør ta stilling til problemstillingen Sentrale rapporter; Befringutvalget, Finnmarksrapporten. Propp.no. Taperne.no Vurdere samarbeid med øvrige kommuner i Troms

8 8 Takk for meg! juridisk rådgiver Trude Kvanli kontaktinformasjon: 777 90 164 trude.kvanli@tromso.kommune.no


Laste ned ppt "1 Høstkonferansen 2009 Oppreisningsordning i Tromsø kommune juridisk rådgiver Trude Kvanli."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google