Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rånåsfoss – Mulig samordning med Auli

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rånåsfoss – Mulig samordning med Auli"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rånåsfoss – Mulig samordning med Auli

2 Bakgrunn for prosjektet
Jernbaneverket har som mål å utvikle stasjoner og knutepunkter som oppfyller brukernes krav til sikkerhet, tilgjengelighet og service. Pågående prosjekter: Strekningsvise utviklingsplaner Stasjonsstrukturprosjektet Ruteplan 2012 (”R-2012”) Plattformforlengelsesprosjektet

3 PLATTFORMFORLENGELSER - KONGSVINGERBANEN
GLOMMA Gangbro 220m plattform til spor 1 og 2 Gangvei avsperret mot spor Trafikkareal Rånåsfoss kraftverk Eksisterende planovergang benyttes. St.bygn Drifts- overgang PLATTFORMFORLENGELSER - KONGSVINGERBANEN ALTERNATIV 1 – To sideplattformer og kryssing via planovergang

4 PLATTFORMFORLENGELSER - KONGSVINGERBANEN
GLOMMA Gangbro 220m plattform til spor 1 og 2 Gangvei avsperret mot spor Rånåsfoss kraftverk Trafikkareal Eksisterende planovergang Gangbro med trapper og heiser St.bygn PLATTFORMFORLENGELSER - KONGSVINGERBANEN ALTERNATIV 2 – To sideplattformer og kryssing via bru i sør

5 PLATTFORMFORLENGELSER - KONGSVINGERBANEN
GLOMMA Gangbro 220m plattform til spor 1 og 2 Ramper 1:20 Trafikkareal Rånåsfoss kraftverk St.bygn Undergang Trapper Drifts- overgang Eksisterende planovergang PLATTFORMFORLENGELSER - KONGSVINGERBANEN ALTERNATIV 3 – To sideplattformer og kryssing via kulvert

6 Alternativ 1-3 Utfordringer: Planovergang
Universell utforming – lange ramper til overgangsbru Høyt grunnvannsnivå Kostnader

7 Samordning av Rånåsfoss og Auli
Bakgrunn for forslag om samordning: Auli holdeplass er plaget av hærverk grunnet dårlig ”sosial kontroll” Vanskelig å finne en tilfredsstillende løsning for eksisterende Rånåsfoss stasjon Bedret stasjonsstruktur; færre stopp – kortere reisetid Forslag til lokalitet for ny holdeplass dekker store deler av boligområdene som i dag dekkes av Rånåsfoss stasjon og Auli holdeplass Universell utforming Nærhet til annen kollektivtransport I samsvar med mulighetsstudien ”Samlokalisering av Rånåsfoss og Auli stoppesteder på Kongsvingerbanen” av Statens vegvesen, 1999

8 Samordning av Rånåsfoss og Auli

9

10 RÅNÅSFOSS (NY) STASJON
Veibro GLOMMA 220m plattform Trafikkareal Eksisterende undergang Eksisterende landbruksvei oppgraderes PLATTFORMFORLENGELSER - KONGSVINGERBANEN RÅNÅSFOSS (NY) STASJON ALTERNATIV 4

11 Veien videre Planprosess iht Plan- og bygningsloven
Ev. behov for konsekvensanalyse avklares med kommunen. Varsel om oppstart av reguleringsarbeid Utarbeidelse av planforslag Offentlig ettersyn av planforslag Behandling av innkomne innspill Ev. vedtak av plan Prosjektering/bygging Prosjektering Bygging (oppstart april 2012) Ferdigstillelse


Laste ned ppt "Rånåsfoss – Mulig samordning med Auli"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google