Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rånåsfoss – Mulig samordning med Auli. Bakgrunn for prosjektet Jernbaneverket har som mål å utvikle stasjoner og knutepunkter som oppfyller brukernes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rånåsfoss – Mulig samordning med Auli. Bakgrunn for prosjektet Jernbaneverket har som mål å utvikle stasjoner og knutepunkter som oppfyller brukernes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rånåsfoss – Mulig samordning med Auli

2 Bakgrunn for prosjektet Jernbaneverket har som mål å utvikle stasjoner og knutepunkter som oppfyller brukernes krav til sikkerhet, tilgjengelighet og service. Pågående prosjekter: –Strekningsvise utviklingsplaner –Stasjonsstrukturprosjektet –Ruteplan 2012 (”R-2012”) –Plattformforlengelsesprosjektet

3 PLATTFORMFORLENGELSER - KONGSVINGERBANEN ALTERNATIV 1 – To sideplattformer og kryssing via planovergang Gangbro 220m plattform til spor 1 og 2 Eksisterende planovergang benyttes. GLOMMA Rånåsfoss kraftverk Trafikkareal St.bygn Drifts- overgang Gangvei avsperret mot spor

4 PLATTFORMFORLENGELSER - KONGSVINGERBANEN ALTERNATIV 2 – To sideplattformer og kryssing via bru i sør Gangbro 220m plattform til spor 1 og 2 Eksisterende planovergang GLOMMA Rånåsfoss kraftverk Trafikkareal St.bygn Gangbro med trapper og heiser Gangvei avsperret mot spor

5 PLATTFORMFORLENGELSER - KONGSVINGERBANEN ALTERNATIV 3 – To sideplattformer og kryssing via kulvert Gangbro 220m plattform til spor 1 og 2 Eksisterende planovergang GLOMMA Rånåsfoss kraftverk Trafikkareal St.bygn Drifts- overgang Ramper 1:20 Trapper Undergang

6 Alternativ 1-3 –Utfordringer: Planovergang Universell utforming – lange ramper til overgangsbru Høyt grunnvannsnivå Kostnader

7 Samordning av Rånåsfoss og Auli –Bakgrunn for forslag om samordning: Auli holdeplass er plaget av hærverk grunnet dårlig ”sosial kontroll” Vanskelig å finne en tilfredsstillende løsning for eksisterende Rånåsfoss stasjon Bedret stasjonsstruktur; færre stopp – kortere reisetid Forslag til lokalitet for ny holdeplass dekker store deler av boligområdene som i dag dekkes av Rånåsfoss stasjon og Auli holdeplass Universell utforming Nærhet til annen kollektivtransport I samsvar med mulighetsstudien ”Samlokalisering av Rånåsfoss og Auli stoppesteder på Kongsvingerbanen” av Statens vegvesen, 1999

8 Samordning av Rånåsfoss og Auli

9

10 PLATTFORMFORLENGELSER - KONGSVINGERBANEN RÅNÅSFOSS (NY) STASJON ALTERNATIV 4 Veibro 220m plattform Eksisterende undergang GLOMMA Eksisterende landbruksvei oppgraderes Trafikkareal

11 Veien videre Planprosess iht Plan- og bygningsloven Ev. behov for konsekvensanalyse avklares med kommunen. Varsel om oppstart av reguleringsarbeid Utarbeidelse av planforslag Offentlig ettersyn av planforslag Behandling av innkomne innspill Ev. vedtak av plan Prosjektering/bygging Prosjektering Bygging (oppstart april 2012) Ferdigstillelse 31.12.2012


Laste ned ppt "Rånåsfoss – Mulig samordning med Auli. Bakgrunn for prosjektet Jernbaneverket har som mål å utvikle stasjoner og knutepunkter som oppfyller brukernes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google