Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Havbrukspolitisk redegjørelse Stor oppfølgingsinnsats ”Verdensmester i rammebetingelser”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Havbrukspolitisk redegjørelse Stor oppfølgingsinnsats ”Verdensmester i rammebetingelser”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Havbrukspolitisk redegjørelse Stor oppfølgingsinnsats ”Verdensmester i rammebetingelser”

2 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Markedsadgang  Best mulig markedsadgang for norsk sjømat  WTO  EFTA-frihandelsavtaler  Lakseavtalen utløper 30. juli 2002  stabile,  langsiktige og  forutsigbare rammebetingelser

3 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Balansert produksjonsvekst Fortsatt aktiv styring gjennom fôrkvoteordningen Det skal fortsatt være rom for vekst i eksisterende konsesjoner

4 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Nye konsesjoner for laks og ørret Ny næringsvirksomhet i områder som er lite utnyttet til havbruksformål, men som har stort potensial Vederlag ved tildeling Lovforslag før påske om hjemmel i oppdrettsloven til å ta vederlag ved tildeling Tildelingsforskrift klar på sensommeren Tildeling høsten 2001

5 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Nytt system for produksjonsregulering Utnytte eksisterende lokaliteter mer effektivt Miljøvennlig produksjon Nytt system basert på konsesjon fôrkvoter miljømessig bæreevne til den enkelte lokalitet Samarbeid mellom Fiskeri-, miljø- og veterinærmyndigheter

6 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Elektronisk rapportering  Elektronisk rapportering fra oppdrettsnæringa til myndighetene  Målet er at vi allerede til neste år erstatter dagens skjemaer og innfører IKT-basert rapportering

7 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Nasjonale laksefjorder og laksevassdrag  Nasjonale laksefjorder og laksevassdrag  Forslag på høring i mai 2001  Samarbeid mellom Miljøverndepartementet Fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet  Særlig vern for de ville laksestammene  Rom og mulighet til å videreutvikle oppdrettsnæringa

8 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Kommersielt torskeoppdrett  86 millioner til nyskapingsprogram i marin sektor. Kommersielt torskeoppdrett er ett av satsingsområdene  Lønnsom og effektiv intensiv yngelproduksjon  Oppfôring av villfanget yngel en mulighet i en overgangsfase, på sikt et supplement?


Laste ned ppt "Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Havbrukspolitisk redegjørelse Stor oppfølgingsinnsats ”Verdensmester i rammebetingelser”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google