Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NorVeg-prosjektet -utvikler ny nasjonal vegdatabase

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NorVeg-prosjektet -utvikler ny nasjonal vegdatabase"— Utskrift av presentasjonen:

1 NorVeg-prosjektet -utvikler ny nasjonal vegdatabase
John Mikalsen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Norwegian Public Roads Administration SOSI AG1 Oslo

2 Organisering

3 Prosjektgruppa Harald Wethal (leder) John Mikalsen Morten Woldseth
Navn Etat Harald Wethal (leder) IT-avdelingen, Vegdirektoratet John Mikalsen (Hedmark) Morten Woldseth Skedsmo kommune Odd Willy Aas (sekretær) Pål Tvedt (Oslo) Trond Hovland (Hordaland)

4 Milepeler Forhandlinger ferdig
Alle krav gjennomgått og godkjent (forstått) Instalasjon av piloter Systemet er godkjent Systemet er tatt i bruk Leveringsdag test og feilretting

5 Vegnettsmodellen i NVDB (No)

6 Systemarkitektur i NVDB (No)

7 Systemarkitektur i NVDB
programvare- Flerlags arkitektur ”Tykk” klient ”Tynn” klient

8 Vegnettsmodellen i NVDB (No)
04 R V HP01 KM10, Fra å være: transaksjonsorientert og geometristrukturert STATENS VEGVESEN Vegnett-registeret LISTE HEDMARK VDB L VEGNETT Utskr.dato (Armer/Ramper utelatt) Europa- og Riksveger Status pr. dato VEG HP FRA KM GYLDIG STEDSNAVN NR TIL KM FRA MÅLT EV AKERSHUS/BUDALEN EV EV VIKSELV X222 EV VIKSELV X222 EV UTHUS X24 EV UTHUS X24 EV ÅKERSVIKA X25 EV ÅKERSVIKA X25 EV SNEKKERSVEA NORD EV PELLERVIKA X212 EV PELLERVIKA X212 EV ØKELSRUD ØST EV OPPLAND/MJØSBRUA Til å være: topologiorientert og objekt-strukturert

9 Behov for et ”modellhierarki”
Verksamhetsmodell Begreppsmodel Informationsmodell Utbytesmodell (Tillämpningsmodell) Databasmodell Lagringsmodell Encoding ? Interface specification ? Objektmodell ”komponenter”

10 ISO 19107 Profil for vegnettstopologi
UML-pakkestruktur: Med profil menes en logisk delmengde av en eller flere delstandarder som er tilpasset for et gitt formål eller domene.

11 Vegnettsmodellen i NVDB (No)
Bruk av modell-prinsipper og komponenter fra Vägnet 99 Referansesystem basert på både koordinater og kilometreing Agregering av nettverk og fagdata

12 The ”Port”- in principle
From Vägnet 99 lnk1 : nod2 : nod1 : NetL ink NetNode NetNode p2 : Port p3 : Port p4 : Port p1 : Port

13 The referance-link - in principle
From Vägnet 99 RL1 More stable entity then a simple link RL2 N1 N2 RL1 N1 N2 The referance-link have geometry Keep the OID - if new geometry N4 N3 RL2 The referance-link might connect to two or more nodes Keep the OID - if a new road is connected RL1 N1 N2

14 Road network model in NVDB(National Road Data Base)
complete geometry and topology Node/graph system with Basic:

15 Bruk av “kilometer-stolper” i NVDB
Sammenheng mellom eksisterende km-stolper og faktisk avstand inn på lenken

16 Road network model in NVDB
Neither data models nor co-ordinates gives sufficient support for automatic line aggregating in complex road junctions

17 Road network model in NVDB
Road centre line, full coverage (all road classes). Turn-off line with, geometry and topology. Central reservation, situation with separate (two line) geometry New geometry imported from AUTOCAD-systems. Topology adjusted geometry used in FKB-B (A) (map product specification). GDF-level 0

18 Road network model in NVDB
Simplified “Vbase“ (road geometry), fully integrated topology. All turn-off lines encoded, without geometry and topology. Constitute a logical geometry and topology network. Topology adapted geometry as used in N50 (Norwegian standard map 1:50 000). GDF-level 1

19 Road network model in NVDB
GDF-level 2 Aggregated and simplified road network. Constitute a logical topology on a superior level. Adapted to the geometry of N250

20 Road network model in NVDB
Adjusted version (road geometry database) of Vbase

21 Vegnettsmodellen i NVDB (No)

22 Vegnettsmodellen i NVDB (No)

23 Vegnettsmodellen i NVDB (No)
plan med oppmerkede svingefelt Kilometrering av kryss i På lenkene mellom knutepunktene a-a, b-b, c-c, d-d, e-e og f-f skal det ikke regstreres enkelte type fagdata. Disse strekningene legges inn i VDB med kode “sekundærveg type2”. Sorte knutepunkt vil ligge i VDB, mens grå knutepunkt kun vil finnes i Vbase..

24

25 Vegnettsmodellen i NVDB (No)
Eksempel på topologi som ikke har geometri I et kanalisert kryss vil felt kunne representeres med egen senterlinje-geometri, i ”senterfirkanten” vil det være nødvendig å etablere tilknytninger som nødvendigvis ikke bør ha geometri. Dette for å sikre konektivitet i nettverket for alle svingebevegelser. Disse topologiske elementen må kunne være bærer av informasjon, f eks. vegnummer(vegrute), hastighet mm

26 Bruk av Datakatalog i NVDB (No)

27 Konvertering av fagdata i NVDB (No)

28 Tilpassning av applikasjoner i NVDB (No)

29 Bruk av komponenter i NVDB (No)

30 Behov for modellharmonisering i NVDB (No)

31 Vegnettsmodellen i NVDB (No)

32 Vegnettsmodellen i NVDB (No)


Laste ned ppt "NorVeg-prosjektet -utvikler ny nasjonal vegdatabase"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google