Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TITLE Om Rotary Eiksmarka Rotaryklubb 17.2.2014/POA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TITLE Om Rotary Eiksmarka Rotaryklubb 17.2.2014/POA."— Utskrift av presentasjonen:

1 TITLE Om Rotary Eiksmarka Rotaryklubb 17.2.2014/POA

2 | 2 Rotary kjerneverdier og satsningsområder Samle ledere Utveksle ideer Gjøre innsats Rotarys kjerneverdier: Fellesskap Integritet Mangfold Tjeneste Lederskap RIs satsningsområder: 1.Støtte og styrke klubbene 2.Fokusere på og øke humanitære tjenester 3.Forsterke profil, PR og omdømme

3 | 3 Distrikt 2310 – Kjerneverdier og satsningsområder Medlemsutvikling Prosjekter/TRF Omdømme Kjerneverdier: Tjeneste Fellesskap Mangfold Integritet Lederskap

4 | 4 Distrikt 2310 – Satsningsområder 2014/2015 Medlemsutvikling Mål: netto +1 medl pr klubb Prosjekter/TRF Forsterke Omdømme «Light up Rotary» Kjerneverdier: Tjeneste Fellesskap Mangfold Integritet Lederskap ROTARY betyr: Yrkesnettverk Prosjekter Kunnskap Etikk Kontakter over hele verden Engasjement Vennskap Utvikle gode

5 | 5 Integritet og etikk 4 spørsmål-prøven – 1. Er det sant? – 2. Er det rettferdig overfor alle det angår? – 3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? – 4. Vil det være det beste for alle det angår? Rotarys yrkeskodeks

6 | 6 Integritet og etikk Fra Rotarys yrkeskodeks: – 1. Jeg ser på mitt yrke som en mulighet til å hjelpe andre – 6. Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, å lindre andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker – 8. Jeg hverken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i yrkesmessig sammenheng

7 | 7 1. MEDLEMSUTVIKLING Distriktet har ca. 2290 medlemmer Region 3 Bærum har 300 medlemmer 1.7.2014 Status januar 2015: – Bekkestua netto 3 nye medlemmer, + 3-4 potensielle – Bærums Verk netto 4 nye medlemmer, + 3 potensielle – Eiksmarka 1 nytt medlem, + 2 potensielle – Kolsås netto avgang 2 medlemmer – Lysaker netto tilgang 1 medlem (3 nye og 2 har sluttet) – Sandvika3 nye medlemmer = netto tilgang på 10 nye medlemmer for 6 av 8 klubber Samlet målsetting for disse 6 klubbene er 30 nye medlemmer i løpet av rotaryåret. – Bærum Vest – Bærum RK

8 | 8 MEDLEMSUTVIKLING I REGIONEN 10 nye medlemmer i 6 klubber - (mål: 1 nytt medlem pr. klubb) Alle klubbene er aktive i forb. med medlemsrekruttering Det er helt avgjørende for klubbenes videre utvikling Vi må spørre direkte. Oppfølging face to face. Generelle tiltak gir mindre effekt Utfordring: Mange nye medlemmer slutter etter kort tid Engasjement i (større) initiativ/prosjekter som syns, skaper interesse for å bli medlem, – internasjonalt engasjement er bra, lokalt engasjement er bedre. Yngre potensielle medlemmer krever nye ting, nye prosjekter, engasjementer Tradisjon vs. fornyelse

9 | 9 Vårt budskap til potensielle medlemmer: ? – Hva skiller Rotary fra andre humanitære organisasjoner? – Har vi alle en felles oppfatning av dette? Som vi kan fortelle i heisen? På 2 minutter? – Jeg vil oppfordre Styret eller komite til å formulere et forslag som vi bør pugge og kanskje gjøre som Bekkestua: drille hverandre på – Vi må bruke Facebook-siden vår bevisst! Sørg for «likes»!

10 | 10 DISTRIKTETS MEDLEMSKAPS- OG MANGFOLDSKOMITE - PROSJEKTER 1.Mentoring mot Rotaractere. (Oslo Rotaryklubb) - 10 mentorer  10 Rotaractere. Pilot ferdig – utvides til fler 2.Etablering av «Oslo International Rotaract Club» 3.Rotary som «Integrasjonsfaktor for nye landsmenn» – Presentasjon på flere språk er snart klar for å kunne presenteres i ulike innvandrermiljøer 4.Etablering av en liste med foredragsholdere innen ulike temaer – Fredsarbeid; – Etikk i Rotary; – Rotary historikk og Rotary som samfunnsbygger; – Omdømmebygging etc.

11 | 11 INFORMASJON OG OPPLÆRING Utvikle nye ledere: – Rotary Akademiet – introduksjonsseminar og temaseminarer Temaseminarer (blir utviklet etter behov): TRF - for sertifisering av klubber Prosjekter Hjemmesider og sosiale medier - opplæring i ny webside – hvordan sette opp egen side på Facebook eller LinkedIn etc. Samfunnskontakt / mediekurs Kurs etter ønske – PETS og Distriktstreningen 21. og 22.3.2015 – Distriktskonferansen lørdag 17. oktober 2015 Begge på Quality Hotel Expo, Fornebu

12 | 12 2. UTVIKLE GODE HUMANMITÆRE PROSJEKTER Bidra til RI prosjekter: End Polio Now, TRF Annual Fund Finne gode lokale initiativ. – Her er service-prosjektkomiteen vår godt i gang Økonomisk støtte, drive selv eller i samarbeid med andre klubber Personlig engasjement (bruke av egen tid til å hjelpe) Større initiativ internasjonalt – Er vi store nok eller har vi økonomisk mulighet til å sette i gang et nytt «Kisenyi»? – Videre samarbeid med Fontes? Andre? – Støtte til og samarbeid med en annen klubb VTT – Vocational Training Team

13 | 13 Prosjekter i Bærumsklubbene Bekkestua RK: – Støttepilaren (lokal ildsjel), Yrkesprisen (til ungdom som tar praktisk utdannelse) – Stipend til utdannelse i Uganda – Opplæring av anestesilege(r) i Afghanistan (avsluttet) – Stabæk Fotballs Gatelag for rusmisbrukere – Trimmer hverandre i hva vi står for i Rotary – Idefase til et eller et par større initiativ som skal syns Bærum RK: – Turvennprosjekt – Oppdagelsesreise i musikkens verden – stipend til ung musiker – Leksehjelp på Skui skole, - Yrkesveiledning på Nesbru vgs – Gamalakhe – støtte til Sandvika RKs prosjekt – Mentor ungt entreprenørskap – veiledning til vgs elever i bedriftsetablering

14 | 14 Bærum Vest RK – Veilederen – boligsosialt arbeid i samarbeid med Bærum Kommune – Kjøring av 4 tidlig demente til dagsenter (samarbeid med Bærum Kommune) – Årlig bidrag til Haug skole – til avlastning og ferieopphold – Leksehjelp på Skui skole (samarbeid med Bærum RK) – Aserbajdsjan: tilrettelagt opplæring av funksjonshemmede barn (stoppet) Bærums Verk RK – Greinehytta, inntekter derfra støtter andre klubbers prosjekter – Samarbeid med og økonomisk støtte til Lommedalen Idrettslag – Stipend til yngre under utdannelse – Støtte og økonomiske bidrag til tuberkolosesenter i Litauen Lysaker RK – Mekele Water and Sanitation i Etiopia samarbeid med NKS – Bidrar i Holmekolltreffet (Kolsås RK) – Rusken

15 | 15 Kolsås RK – Gardekonserten, i år går overskudd til End Polio Now – Granlund dagsenter – kjøring av slagpasient – Vedlikehold av benken på Kolsåstoppen; - Elverusken – Holmekolltreffet – for utvekslingsstudenter i Norge; – Ungdomsutveksling Sandvika RK – Rusinformasjon på ungdomsskoler – Hedersgaven – for fortjenstfullt innsats i lokalsamfunnet – Turvennprosjekt med eldre og sykehjemsbeboere – Gamalakhe, Sørafrika, stort utdanningssenter for zulubarn, stadig nye utvidelsesprosjekter – Munster Development Senter. Støtte til innredning av senteret – Klær og sykehusmateriell til Kosovo og Albania – Vil delta i prosjekter med andre klubber i Bærum

16 | 16 Eiksmarka: – Kisenyi-prosjektene : vannanlegg, solcellepanel, utvidelse, flytting (er avsluttet) – Jazzkonserten – Salg av Rotaryjakker og caps (Peters prosjekt – hvem vil overta?) – ERK Prisen; Deltakere på RYLA; – Rotary Peace Fellow Marius Koestler - nå avsluttet – Rusken Felles-arrangementer – Rotary ForretningsForum Region 3 (hver 2. torsdag i måneden) – Båttur med funksjonshemmede - årets båttur blir lørdag 13. juni – Intercitymøter om sommeren – nå utvidet til 8 – Samarbeid med Bærum Kommune – vi ønsker flere klubber til å være med – De fleste klubbene var engasjert i Sandvika byfest og juleboder – avsluttet Møtesamarbeid mellom Bærum Vest, Bærums Verk og Kolsås RK

17 | 17 3. Omdømme - «Light up Rotary» - styrke omdømme og bevissthet om Rotary Samfunnskontakt, bruk av sosiale medier og presse, – Bruke lokalpressen, vi må selv sende inn artikler og bilder Definer aktiviteter, lag Rotarydager i nærmiljøet – Vi blir bedømt på hva vi gjør Fortell de gode historiene – til venner, familie, kolleger, til pressen etc. Hjemmeside og sosiale medier/Facebook-side etc. må være oppdaterte og relevante. – Trykk «like» på Facebook-siden vår

18 | 18 NORFO Kommunikajonskomite – Light up Rotary Kommunikasjonskomiteen i NORFO har laget en strategi, en Plan med felles aktiviteter – tiltak for profilering og omdømmebygging av Rotary. Det er en 3-årsplan med milepæler og er en 8-punktsliste: 1.Prosjektwebside 2.Verktøykasse 3.Jubileumsdagen 23.2.2015 4.Sosiale medier 5.Rotary i 110 6.Videokonkurranse 7.Reklamefrie dager 8.Profileringsmateriell

19 | 19 Light up Rotary – fra KK – Kommunikasjonskomiteen i NORFO: 1.Prosjektwebside - http://lightup.rotary.no Skal vise frem mangfoldet i prosjekter fra Rotaryklubber i Norgehttp://lightup.rotary.no 2.Verktøykasse Relevant materiell med norsk tekst, rapportskjemaer, søknadsskjemaer osv. 3.Jubileumsdagen 23. februar 2015 – Rotary fyller 110 år En del forslag på aktiviteter i nærmiljøet (sendt ut til klubbene) 4.«Rotary i 110» – innsamlingsaksjon – kr 10,- fra hvert medlem vil gi kr 110.000 til End Polio Now 5.Sosiale medier - KK jobber med en enkel beskrivelse hvordan komme i gang. De nye websidene åpner for en enkel kobling mot sosiale medier

20 | 20 6.Videokonkurranse for videregående skoler med medialinje, folkehøgskoler og distriktshøgskoler : Lag korte videosnutter om hva Rotary ER og hva Rotary GJØR. Vinnervideoene søkes vist i TV på reklamefrie dager Fra Bærum er Rosenvinge vgs og Sandvika vgs invitert. 7.Profileringsmateriell. Planlegger å skaffe diverse reklamemateriell med logo ------- Vi har Rotaryjakker og caps selv å selge…….. Vi bør også bruke dem selv!

21 | 21 Light up Rotary i Bærum Jazzkonsert i Østerås kirke i november (Eiksmarka RK) Musikkstipendium til ung musiker, pianisten Ellen Samdal – konsert i Bærum Kulturhus søndag 1. mars (Bærum RK) Dugnadskonsert i Lommedalen kirke 5. mars – inntekt går til lese- og skriveopplæring i Sør-Afrika (Sandvika RK) Gardekonserten - Gardemusikken i Bærum Kulturhus 10. mars – inntekt til End Polio Now (Kolsås RK) Båttur for funksjonshemmede på fjorden lørdag 13. juni (Alle/AG) Åpent intercitymøte planlegges til høsten med tema innenfor Rotarys kjerneverdier (Rotary-dag) Nasjonal videokonkurranse. 2 skoler fra Bærum er invitert Skrive artikler om dette og andre aktiviteter i Budstikka, egne hjemmesider og Facebook-sider

22 | 22 ROTARY FORRETNINGSFORUM I BÆRUM Rotary ForretningsForum på Bekkestua andre torsdag hver måned.: Networking på tvers av klubbene ROTARY FORRETNINGSFORUM Region 3 INVITASJON GJØNNES GÅRD, Gml. Ringeriksvei 56, BEKKESTUA Torsdag 12. mars 2015 kl. 07.00-08.30 Program: Registrering/Frokost Møteleder informerer Egenpresentasjon (maks 1 min) - diskusjon Business case – Oppsummering/mingling Rotary ForretningsForum tilbyr networking og muligheter for yrkesaktive Rotarianere til tjenester, informasjon, råd, kontaktformidling osv. Et business case hver gang gir yrkesinformasjon og mulighet til å bidra med råd og egen erfaring.

23 | 23 Rotary kombinerer yrke med humanitært hjelpearbeid Beyond self: Humanitært engasjement lokalt og internasjonalt For self: Networking, ledererfaring,foredrag, yrkesinformasjon

24 | 24 Prioritering – føring fra Distriktsguvernøren DGs prioriteringer for resten av Rotaryåret: – Medlemsrekruttering, (hvert medlem har ansvar) – Prosjekter og aktiviteter i nærmiljøet, samt bidrag til TRF/Polio Lag en Rotary-dag! Vær synlig i nærmiljøet! – Omdømmebygging – fortell de gode historiene – RI presidentens oppfordring: Tenn et lys Driv humanitær aktivitet i nærmiljøet Oppfordre hvert medlem til å ta kontakt med en som er ensom, sitter alene, trenger hjelp. Gå tur med. Være der for noen! Skape en positiv forskjell for noen hver dag «Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket» (Kinesisk ordtak)

25 | 25 EIKSMARKA-DAGEN – lag en Rotary-dag Arrangere EIKSMARKA-DAGEN eller EIKSMARKA-MARKED tidlig høst, f.eks. første lørdag i september f.eks. på Eiksmarka skoleområde? Samarbeide mellom Eiksmarka Rotaryklubb, Eiksmarka Vel, Eiksmarka skole, Grinilund kirke, Eiksmarka Senter v/Hokholt, evt. Fossum IF..…. andre? Leker for barna, konkurranser, moro Grilling, barbeque Salg av sveler, kaffe, brente mandler, saft Salg av Rotaryjakker og -caps Salgsboder med lokale produsenter/lokal handel, (Bakeriet på Grini, senterbutikker) Underholdning, kultur, Eiksmarka skolekorps, Haug musikkorps, lokale artister Fotostudio Kanskje en anledning til å dele ut ERK-prisen? Tidligere ERK-prisvinnere Presentasjon av gründere i Ung bedrift fra videregående skoler – Etc., etc.

26 | 26 EIKSMARKADAGEN / EIKSMARKAMARKED Formål: – Skape publisitet for Eiksmarka Rotaryklubb i Eiksmarka nærområde - økt omdømme – Skaffe inntekter til klubben (annonsere et bestemt formål på forhånd) – Samarbeide med og komme i inngrep med lokale bedrifter, produsenter og institusjoner/foreninger (Eiksmarka Senter o.a.) potensielle nye medlemmer? Veien videre: – Behandling i Serviceprosjektkomiteen – Forutsetning at klubben er med på dette – Planlegging, prosjektorganisasjon, økonomi, etc. etc.

27 | 27 «THE GREATEST OF ALL ACHIEVMENTS…. ARE THE RESULT OF THE COMBINED EFFORT OF HEART AND HEAD AND HAND WORKING IN PERFECT COORDINATION.» PAUL P. HARRIS, FOUNDER

28 | 28 Takk for oppmerksomheten RI president 2015/16 R.N. Ravindran nye slagord:


Laste ned ppt "TITLE Om Rotary Eiksmarka Rotaryklubb 17.2.2014/POA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google