Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eiksmarka Rotaryklubb /POA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eiksmarka Rotaryklubb /POA"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eiksmarka Rotaryklubb 17.2.2014/POA
Om Rotary TITLE Eiksmarka Rotaryklubb /POA President! Rotaryvenner! Jeg kom inn på ganske kort varsel da den adviserte foredragsholder ikke kunne komme i dag. Halvor spurte om jeg kunne si noe Om Rotary. Rotary ble stiftet 23. februar 1905, dvs. For 110 år siden, og jubileumsdagen er mandag neste uke. Da kan det passe å snakke litt om Rotary Rotarys kjerneverdier og satsningsområdet fra RI Strategien Distriktets fokusområder i trå med det Og litt om hva som foregår i Distriktet og i regionen, dvs. I Bærumsklubbene innenfor disse fokusområdene

2 Rotary kjerneverdier og satsningsområder
Rotarys kjerneverdier: Fellesskap Integritet Mangfold Tjeneste Lederskap Samle ledere Utveksle ideer Gjøre innsats RIs satsningsområder: Støtte og styrke klubbene Fokusere på og øke humanitære tjenester Forsterke profil, PR og omdømme

3 Distrikt 2310 – Kjerneverdier og satsningsområder
Prosjekter/TRF Medlemsutvikling Omdømme Kjerneverdier: Fellesskap Integritet Mangfold Tjeneste Lederskap

4 Distrikt 2310 – Satsningsområder 2014/2015
Utvikle gode Prosjekter/TRF Forsterke Omdømme «Light up Rotary» Medlemsutvikling Mål: netto +1 medl pr klubb Kjerneverdier: ROTARY betyr: Fellesskap Yrkesnettverk Vennskap Integritet Prosjekter Mangfold Engasjement Kunnskap Tjeneste Etikk Lederskap Kontakter over hele verden

5 4 spørsmål-prøven Rotarys yrkeskodeks Integritet og etikk
1. Er det sant? 2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 4. Vil det være det beste for alle det angår? Rotarys yrkeskodeks Rotarys yrkeskodeks Jeg ser på mitt yrke som en mulighet til å hjelpe andre Jeg er trofast mot etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske normer i samfunnet Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes høyeste standard Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskolleger, forretningspartnere, konkurrenter, kunder, allmenheten og alle jeg har yrkesmessig forbindelse med Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi. Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, å lindre andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker Jeg gir allmenheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min yrkesvirksomhet Jeg hverken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i yrkesmessig sammenheng.

6 Fra Rotarys yrkeskodeks:
Integritet og etikk Fra Rotarys yrkeskodeks: 1. Jeg ser på mitt yrke som en mulighet til å hjelpe andre 6. Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, å lindre andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker 8. Jeg hverken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i yrkesmessig sammenheng Her ligger marsjordren fra Rotary International til Rotarianerne Og for øvrig følge god folkeskikk og hederlighet Rotarys yrkeskodeks Jeg ser på mitt yrke som en mulighet til å hjelpe andre Jeg er trofast mot etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske normer i samfunnet Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes høyeste standard Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskolleger, forretningspartnere, konkurrenter, kunder, allmenheten og alle jeg har yrkesmessig forbindelse med Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi. Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, å lindre andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker Jeg gir allmenheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min yrkesvirksomhet Jeg hverken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i yrkesmessig sammenheng.

7 Distriktet har ca. 2290 medlemmer
1. MEDLEMSUTVIKLING Distriktet har ca medlemmer Region 3 Bærum har 300 medlemmer Status januar 2015: Bekkestua netto 3 nye medlemmer, potensielle Bærums Verk netto 4 nye medlemmer, + 3 potensielle Eiksmarka 1 nytt medlem, + 2 potensielle Kolsås netto avgang 2 medlemmer Lysaker netto tilgang 1 medlem (3 nye og 2 har sluttet) Sandvika 3 nye medlemmer = netto tilgang på 10 nye medlemmer for 6 av 8 klubber Samlet målsetting for disse 6 klubbene er 30 nye medlemmer i løpet av rotaryåret. Bærum Vest Bærum RK Siste tall jeg hørte var 2287 for distriktet

8 MEDLEMSUTVIKLING I REGIONEN
10 nye medlemmer i 6 klubber - (mål: 1 nytt medlem pr. klubb) Alle klubbene er aktive i forb. med medlemsrekruttering Det er helt avgjørende for klubbenes videre utvikling Vi må spørre direkte. Oppfølging face to face. Generelle tiltak gir mindre effekt Utfordring: Mange nye medlemmer slutter etter kort tid Engasjement i (større) initiativ/prosjekter som syns, skaper interesse for å bli medlem, internasjonalt engasjement er bra, lokalt engasjement er bedre. Yngre potensielle medlemmer krever nye ting, nye prosjekter, engasjementer Tradisjon vs. fornyelse På siste regionmøte gjorde vi opp status og diskuterte hva som gir resultater og hva som ikke gjør det, og her er noen av punktene som ble nevnt Tradisjon vs fornyelse Nye måter å drive møtene på? Har vi stivnet i en gammeldags form? Hvilke behov har egentlig yngre yrkesaktive og hvilke motiver for å gå inn i rotary? Og hvorfor slutter så mange så raskt?

9 Vårt budskap til potensielle medlemmer: ?
Hva skiller Rotary fra andre humanitære organisasjoner? Har vi alle en felles oppfatning av dette? Som vi kan fortelle i heisen? På 2 minutter? Jeg vil oppfordre Styret eller komite til å formulere et forslag som vi bør pugge og kanskje gjøre som Bekkestua: drille hverandre på Vi må bruke Facebook-siden vår bevisst! Sørg for «likes»!

10 DISTRIKTETS MEDLEMSKAPS- OG MANGFOLDSKOMITE - PROSJEKTER
Mentoring mot Rotaractere. (Oslo Rotaryklubb) - 10 mentorer  10 Rotaractere. Pilot ferdig – utvides til fler Etablering av «Oslo International Rotaract Club» Rotary som «Integrasjonsfaktor for nye landsmenn» Presentasjon på flere språk er snart klar for å kunne presenteres i ulike innvandrermiljøer Etablering av en liste med foredragsholdere innen ulike temaer Fredsarbeid; Etikk i Rotary; Rotary historikk og Rotary som samfunnsbygger; Omdømmebygging etc.

11 INFORMASJON OG OPPLÆRING
Utvikle nye ledere: Rotary Akademiet – introduksjonsseminar og temaseminarer Temaseminarer (blir utviklet etter behov): TRF - for sertifisering av klubber Prosjekter Hjemmesider og sosiale medier - opplæring i ny webside – hvordan sette opp egen side på Facebook eller LinkedIn etc. Samfunnskontakt / mediekurs Kurs etter ønske PETS og Distriktstreningen 21. og Distriktskonferansen lørdag 17. oktober 2015 Begge på Quality Hotel Expo, Fornebu

12 2. UTVIKLE GODE HUMANMITÆRE PROSJEKTER
Bidra til RI prosjekter: End Polio Now, TRF Annual Fund Finne gode lokale initiativ. Her er service-prosjektkomiteen vår godt i gang Økonomisk støtte, drive selv eller i samarbeid med andre klubber Personlig engasjement (bruke av egen tid til å hjelpe) Større initiativ internasjonalt Er vi store nok eller har vi økonomisk mulighet til å sette i gang et nytt «Kisenyi»? Videre samarbeid med Fontes? Andre? Støtte til og samarbeid med en annen klubb VTT – Vocational Training Team Prosjekter vi tjener penger på Prosjekter der vi bruker penger – gir økonomisk støtte Samarbeid med andre klubber: Jo større samlet egenkapital, jo større blir støtten fra Global Grant, District Grant, Tiltaksfondet eller NORFO tiltaksfond Men, - vi vil gjerne gjøre alt selv…. VTT Vocational Training Team - erstatter GSE Group Study Exchange Distriktskomite utarbeider retningslinjer og såkalt Statement of Intention – sendes til klubbene Gruppe fagmennesker som reiser ut og blir en periode for å lære opp lokale (helsepersonell, lærere, ingeniører, IT-eksperter etc. etc. ) Skal legge igjen fotavtrykk, kunnskap.

13 Prosjekter i Bærumsklubbene
Bekkestua RK: Støttepilaren (lokal ildsjel), Yrkesprisen (til ungdom som tar praktisk utdannelse) Stipend til utdannelse i Uganda Opplæring av anestesilege(r) i Afghanistan (avsluttet) Stabæk Fotballs Gatelag for rusmisbrukere Trimmer hverandre i hva vi står for i Rotary Idefase til et eller et par større initiativ som skal syns Bærum RK: Turvennprosjekt Oppdagelsesreise i musikkens verden – stipend til ung musiker Leksehjelp på Skui skole, - Yrkesveiledning på Nesbru vgs Gamalakhe – støtte til Sandvika RKs prosjekt Mentor ungt entreprenørskap – veiledning til vgs elever i bedriftsetablering

14 Bærum Vest RK Bærums Verk RK Lysaker RK
Veilederen – boligsosialt arbeid i samarbeid med Bærum Kommune Kjøring av 4 tidlig demente til dagsenter (samarbeid med Bærum Kommune) Årlig bidrag til Haug skole – til avlastning og ferieopphold Leksehjelp på Skui skole (samarbeid med Bærum RK) Aserbajdsjan: tilrettelagt opplæring av funksjonshemmede barn (stoppet) Bærums Verk RK Greinehytta, inntekter derfra støtter andre klubbers prosjekter Samarbeid med og økonomisk støtte til Lommedalen Idrettslag Stipend til yngre under utdannelse Støtte og økonomiske bidrag til tuberkolosesenter i Litauen Lysaker RK Mekele Water and Sanitation i Etiopia samarbeid med NKS Bidrar i Holmekolltreffet (Kolsås RK) Rusken

15 Kolsås RK Gardekonserten, i år går overskudd til End Polio Now Granlund dagsenter – kjøring av slagpasient Vedlikehold av benken på Kolsåstoppen; - Elverusken Holmekolltreffet – for utvekslingsstudenter i Norge; – Ungdomsutveksling Sandvika RK Rusinformasjon på ungdomsskoler Hedersgaven – for fortjenstfullt innsats i lokalsamfunnet Turvennprosjekt med eldre og sykehjemsbeboere Gamalakhe, Sørafrika, stort utdanningssenter for zulubarn, stadig nye utvidelsesprosjekter Munster Development Senter. Støtte til innredning av senteret Klær og sykehusmateriell til Kosovo og Albania Vil delta i prosjekter med andre klubber i Bærum

16 Felles-arrangementer
Eiksmarka: Kisenyi-prosjektene : vannanlegg, solcellepanel, utvidelse, flytting (er avsluttet) Jazzkonserten Salg av Rotaryjakker og caps (Peters prosjekt – hvem vil overta?) ERK Prisen; Deltakere på RYLA; Rotary Peace Fellow Marius Koestler - nå avsluttet Rusken Felles-arrangementer Rotary ForretningsForum Region 3 (hver 2. torsdag i måneden) Båttur med funksjonshemmede - årets båttur blir lørdag 13. juni Intercitymøter om sommeren – nå utvidet til 8 Samarbeid med Bærum Kommune – vi ønsker flere klubber til å være med De fleste klubbene var engasjert i Sandvika byfest og juleboder – avsluttet Møtesamarbeid mellom Bærum Vest, Bærums Verk og Kolsås RK

17 «Light up Rotary» - styrke omdømme og bevissthet om Rotary
Samfunnskontakt, bruk av sosiale medier og presse, Bruke lokalpressen, vi må selv sende inn artikler og bilder Definer aktiviteter, lag Rotarydager i nærmiljøet Vi blir bedømt på hva vi gjør Fortell de gode historiene til venner, familie, kolleger, til pressen etc. Hjemmeside og sosiale medier/Facebook-side etc. må være oppdaterte og relevante. Trykk «like» på Facebook-siden vår Kan vi finne på et sted å slå opp roll ups og selge sveler etc? Eiksmarka senter? Eiksmarkadagen – i forbindelse med nye Eiksmarka senter? Kan vi lage Rotary-dag? Hva med Østerås senter – de har senterdager ute. Kan vi være med? Hva med Røa – i samarbeid med Røa Rotaryklubb? Grini Golfklubb? Eller Haga Golfklubb? Kan vi selge sveler og informere om Rotary når de har turnering? Hva med fotball og/eller tennisarrangementer for barn og unge ved siden av her? Hva med Fossum IL - arrangementer der?

18 NORFO Kommunikajonskomite – Light up Rotary
Kommunikasjonskomiteen i NORFO har laget en strategi, en Plan med felles aktiviteter – tiltak for profilering og omdømmebygging av Rotary. Det er en 3-årsplan med milepæler og er en 8-punktsliste: Prosjektwebside Verktøykasse Jubileumsdagen Sosiale medier Rotary i 110 Videokonkurranse Reklamefrie dager Profileringsmateriell

19 Light up Rotary – fra KK – Kommunikasjonskomiteen i NORFO:
Prosjektwebside Skal vise frem mangfoldet i prosjekter fra Rotaryklubber i Norge Verktøykasse Relevant materiell med norsk tekst, rapportskjemaer, søknadsskjemaer osv. Jubileumsdagen 23. februar 2015 – Rotary fyller 110 år En del forslag på aktiviteter i nærmiljøet (sendt ut til klubbene) «Rotary i 110» – innsamlingsaksjon – kr 10,- fra hvert medlem vil gi kr til End Polio Now Sosiale medier - KK jobber med en enkel beskrivelse hvordan komme i gang. De nye websidene åpner for en enkel kobling mot sosiale medier Vedr. 1 Prosjekter: Thor Hægh oppdaterer listen over prosjekter i distriktet Ligger på hjemmesiden d2310.rotary.no Vedr. 4: Har vi mottatt informasjon om Rotary i 110 i januar?

20 Videokonkurranse for videregående skoler med medialinje, folkehøgskoler og distriktshøgskoler :
Lag korte videosnutter om hva Rotary ER og hva Rotary GJØR. Vinnervideoene søkes vist i TV på reklamefrie dager Fra Bærum er Rosenvinge vgs og Sandvika vgs invitert. Profileringsmateriell. Planlegger å skaffe diverse reklamemateriell med logo Vi har Rotaryjakker og caps selv å selge…….. Vi bør også bruke dem selv!

21 Jazzkonsert i Østerås kirke i november (Eiksmarka RK)
Light up Rotary i Bærum Jazzkonsert i Østerås kirke i november (Eiksmarka RK) Musikkstipendium til ung musiker, pianisten Ellen Samdal – konsert i Bærum Kulturhus søndag 1. mars (Bærum RK) Dugnadskonsert i Lommedalen kirke 5. mars – inntekt går til lese- og skriveopplæring i Sør-Afrika (Sandvika RK) Gardekonserten - Gardemusikken i Bærum Kulturhus 10. mars – inntekt til End Polio Now (Kolsås RK) Båttur for funksjonshemmede på fjorden lørdag 13. juni (Alle/AG) Åpent intercitymøte planlegges til høsten med tema innenfor Rotarys kjerneverdier (Rotary-dag) Nasjonal videokonkurranse. 2 skoler fra Bærum er invitert Skrive artikler om dette og andre aktiviteter i Budstikka , egne hjemmesider og Facebook-sider I tillegg: Fortell om det i selskaper til venner og familie!

22 ROTARY FORRETNINGSFORUM I BÆRUM
Rotary ForretningsForum på Bekkestua andre torsdag hver måned.: Networking på tvers av klubbene ROTARY FORRETNINGSFORUM Region 3 INVITASJON GJØNNES GÅRD, Gml. Ringeriksvei 56, BEKKESTUA Torsdag 12. mars 2015 kl Program: Registrering/Frokost Møteleder informerer Egenpresentasjon (maks 1 min) - diskusjon Business case – Oppsummering/mingling Rotary ForretningsForum tilbyr networking og muligheter for yrkesaktive Rotarianere til tjenester, informasjon, råd, kontaktformidling osv. Et business case hver gang gir yrkesinformasjon og mulighet til å bidra med råd og egen erfaring. Yrkeskodeks paragraf 1 Jeg ser på mitt yrke som en mulighet til å hjelpe andre Paragraf 6: Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, å lindre andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker Paragraf 8: Jeg hverken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i yrkesmessig sammenheng Dette står ikke i motsetning til Rotary ForretningsForum

23 Rotary kombinerer yrke med humanitært hjelpearbeid
Beyond self: Humanitært engasjement lokalt og internasjonalt For self: Networking, ledererfaring,foredrag, yrkesinformasjon

24 Prioritering – føring fra Distriktsguvernøren
DGs prioriteringer for resten av Rotaryåret: Medlemsrekruttering, (hvert medlem har ansvar) Prosjekter og aktiviteter i nærmiljøet, samt bidrag til TRF/Polio Lag en Rotary-dag! Vær synlig i nærmiljøet! Omdømmebygging – fortell de gode historiene RI presidentens oppfordring: Tenn et lys Driv humanitær aktivitet i nærmiljøet Oppfordre hvert medlem til å ta kontakt med en som er ensom, sitter alene, trenger hjelp. Gå tur med. Være der for noen! Skape en positiv forskjell for noen hver dag «Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket» (Kinesisk ordtak)

25 EIKSMARKA-DAGEN – lag en Rotary-dag
Arrangere EIKSMARKA-DAGEN eller EIKSMARKA-MARKED tidlig høst, f.eks. første lørdag i september f.eks. på Eiksmarka skoleområde? Samarbeide mellom Eiksmarka Rotaryklubb, Eiksmarka Vel, Eiksmarka skole, Grinilund kirke, Eiksmarka Senter v/Hokholt , evt. Fossum IF..…. andre? Leker for barna, konkurranser, moro Grilling, barbeque Salg av sveler, kaffe, brente mandler, saft Salg av Rotaryjakker og -caps Salgsboder med lokale produsenter/lokal handel, (Bakeriet på Grini, senterbutikker) Underholdning, kultur, Eiksmarka skolekorps, Haug musikkorps, lokale artister Fotostudio Kanskje en anledning til å dele ut ERK-prisen? Tidligere ERK-prisvinnere Presentasjon av gründere i Ung bedrift fra videregående skoler Etc., etc.

26 EIKSMARKADAGEN / EIKSMARKAMARKED
Formål: Skape publisitet for Eiksmarka Rotaryklubb i Eiksmarka nærområde - økt omdømme Skaffe inntekter til klubben (annonsere et bestemt formål på forhånd) Samarbeide med og komme i inngrep med lokale bedrifter, produsenter og institusjoner/foreninger (Eiksmarka Senter o.a.) potensielle nye medlemmer? Veien videre: Behandling i Serviceprosjektkomiteen Forutsetning at klubben er med på dette Planlegging, prosjektorganisasjon, økonomi, etc. etc.

27 «THE GREATEST OF ALL ACHIEVMENTS…
«THE GREATEST OF ALL ACHIEVMENTS…. ARE THE RESULT OF THE COMBINED EFFORT OF HEART AND HEAD AND HAND WORKING IN PERFECT COORDINATION.» PAUL P. HARRIS, FOUNDER

28 Takk for oppmerksomheten
RI president 2015/16 R.N. Ravindran nye slagord: Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Eiksmarka Rotaryklubb /POA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google