Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rydding i arenaer Innspill fra ordførerne i Sandefjord, Larvik og Tønsberg kommuner Invitasjon til bedre interkommunalt samarbeid i Vestfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rydding i arenaer Innspill fra ordførerne i Sandefjord, Larvik og Tønsberg kommuner Invitasjon til bedre interkommunalt samarbeid i Vestfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rydding i arenaer Innspill fra ordførerne i Sandefjord, Larvik og Tønsberg kommuner Invitasjon til bedre interkommunalt samarbeid i Vestfold

2 Innhold Bakgrunn for initiativet –Nåsituasjonen –Fremtidens utfordringer Utfordringer Løsningsalternativer Veien videre

3 Bakgrunn Oppfattet behov og ønske om rydding i arenaene –SLT og innspill fra andre Fremtidens utfordringer –Kommunestruktur –Interkommunalt samarbeid –Regionalutvikling BTV, KS, KRD, Oslofjordsamarbeidet etc. Etablere èn arena som samler kommune- Vestfold

4 Utfordringer Liten gjennomslagskraft mot sentrale myndigheter Svak samordning innad i Vestfold Mange arenaer –KS –9K –VUF –Partnerskap Mange prosjekter/aktiviteter –KS –Partnerskap

5 Utfordringer Reflekterer våre møtearenaer og prosjekter kommune- Vestfolds utfordringer? Hvem initierer? Hvem deltar? Evaluere eksisterende engasjementer nødvendig

6 Eksempler (KS-prosjekter – ajour pr 010104) Statlige rammeoverføringer strategigruppe AU Personalsektor KU HS-sektor AG Lobbyvirksomhet Lederforum O&U Barn & unge samfunnsengasjement Forenkling statlig avtaleverk Energiforum Oppføling av fylkesplan Revisjon av fylkesplan Strategisk plan for landbruk og BU (AG og SG) Ungt entreprenørskap Etablererprogrammet Høyskolens strategiplan Handlingsplan for idrett og friluftsliv Kompetanseutvalg kulturminnevern Rådgivende utvalg for Vestfold informasjonssenter

7 Eksempler KS-prosjekter (forts) Kystled Vestfold Kulturlandskapsgruppe Regionalt utmarksråd Rovviltutvalg Incestsenterets styre Vold mot kvinner Rettssikkerhetsprosjekt Fylkesberedskapsråd Nærings- og regionalpolitisk partnerskap Miljøforum Vestfoldscenarier 2025

8 Utfordringer Med bakgrunn i dette; –Vi har ikke lykkes i å få til et bedre/mer rettferdig inntektssystem for kommunene i Vestfold –Vi kan lykkes bedre med et tydeligere fokus i vårt arbeid for kommunene i Vestfold

9 Løsninger KS ”n-k” VUF Partnerskapskonferansen Rammebetingelser Arbeidsgiver Strategisk samarbeidsarena - Drift - Utvikling

10 Nye KS-V Fokusert –Arbeidsgiverrollen –Rammebetingelser Fortsatt kontaktpunkt FM Prosjekter/forum som ikke faller innenfor primæroppgaven, avvikles eller overføres andre arenaer

11 ”n-k” Strategisk samarbeidsarena –Ikke maktoverføring –Saks-/aksjonsorientert –Initiering av prosjekter –Langsiktig perspektiv Frivillighet –Forpliktende Finansieringsform –Basisbidrag –Prosjektfakturering Vertskommuneløsning –Ingen driftsorg i n-k Drift Strategi/ utvikling Politisk Administrativt !

12 Eksempler Torp Sykehus E 18 Inntektssystemet Voldtektsmottak Jernbane Beredskapssamarbeid

13 Videre prosess… Møter med de ulike parter –Presentasjon av skissen Deltakerne finner felles løsninger, eksempelvis innenfor –Innhold i den politisk plattform for samarbeidet –Organisasjonsform –Finansiering –Ledelse/styring Lokal politisk forankring og behandling –Konsekvens Fremdriftsplan


Laste ned ppt "Rydding i arenaer Innspill fra ordførerne i Sandefjord, Larvik og Tønsberg kommuner Invitasjon til bedre interkommunalt samarbeid i Vestfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google