Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

kan læres, ...er ikke medfødt...

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "kan læres, ...er ikke medfødt..."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å inspirere og utruste unge mennesker til læring og suksess gjennom foretaksomhet og entreprenørskap

2 kan læres, ...er ikke medfødt...
Entreprenørskap kan læres, ...er ikke medfødt... Entreprenørskap i utdanningssammenheng dreier seg om: Ideer – gi tro på egne skapende krefter Kompetanse – hva slags kunnskaper kreves og hvordan skaffe seg disse, samt evne til å bruke kunnskap på nye måter Pågangsmot – vilje til å gjennomføre Handlingsevne – kunne omsette ideer i praksis Samarbeid – evne til samhandling og respekt for andres kunnskaper og egenskaper Nettverk – lære å bruke omgivelsene

3 Kjerneverdier Framtid Samspill Skaperglede

4 er en ideell organisasjon, etablert i - 97, registrert i Brønnøysund,
med egen generalforsamling, råd, styre og administrasjon. UE er et samarbeid støttet og etablert av : Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Utdannings- og forskningsdepartementet Landbruksdepartementet Næringslivets Hovedorganisasjon Innovasjon Norge Nærings- og handelsdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Landsorganisasjonen i Norge Sparebankforeningen i Norge Brønnøysundregistrene Skattedirektoratet

5 For å nå entreprenørskap som mål
har UE utviklet en rekke ulike pedagogiske metoder Elevbedrift, ungdomsbedrift, studentbedrift Partnerskapsavtaler Vårt lokalsamfunn, smart, plankton, jobb og økonomi

6 Utvikling 1999 – 2005 Akershus 2005/2006 en økning på 50% til i overkant av 1000 elever og 185 ungdomsbedrifter

7 19 fylkeskontor Stort nettverk Fylkesledd MÅL:
UE Finnmark 19 fylkeskontor Stort nettverk MÅL: Alle elever i fylket skal ha en reell mulighet til å arbeide med entreprenørskap Alle ungdoms- og studentbedrifter skal ha kontakt med en mentor 10% av et elevkull i universitet og høyskole UE Troms UE Nordland Fylkesledd UE Nord Trøndelag UE Sør-Trøndelag UE Møre og Romsdal UE Hedmark UE Sogn og Fjordane UE Oppland UE Hordaland UE Oslo UE Akershus UE Østfold UE Rogaland UE Vestfold UE Buskerud UE Telemark UE Agder

8 Ungt Entreprenørskap har solide samarbeidspartnere, og støttes med
til sammen 16,8 millioner av fire departement. Kommunal og regional Næring Kunnskaps Landbruk

9 Konsepter: Grunnskole Videregående Høgskole Voksenopplæring

10 The International Dimension

11 Link mellom næringsliv og skole
Ungt Entreprenørskap skole næringsliv

12 Læringspyramiden Learning by doing

13 Ikke tenk så mye på hvilken utdanning du velger … det gjelder bare resten av ditt liv!?!
Fra du er 30 år, har du nesten 40 år med arbeidsdager foran deg. Det er 8 timer 5 dager i uken. Med litt overtid blir det omtrent timer eller det samme som å gå hele v.g.skole 26 ganger. Tenk om du får en kjedelig jobb! Tenk om du ikke er forberedt!

14 70% av dagens virksomheter vil være borte om 10 år.
25% av alle foretak er etablert de siste 3 årene. 50% av jobbene våre elever skal ut i, finnes ikke i dag. 50 % av daglige ledere i UB er jenter og over 50 % styreleder 75 % av elevene sier at UB har gjort skolegangen mer interessant og spennende.

15 64 % av elevene sier at UB har påvirket fellesskapet mellom lærer og elev på en positiv måte
86 % av lærerne sier at det gjør skolegangen mer interessant og spennende 88,9 % av lærerne sier det styrker elevenes evner til problemløsing, mens 90, 6 % sier at det betyr mye for elevenes samarbeidsevner 80 % av lærerne sier at det oppleves utviklende for meg som lærer.

16

17

18 Etablererhyppighet blant ungdom som har deltatt i UB
2002-undersøkelsen 2005-undersøkelsen under 21 år 0,0 % år 6,8 % 14,8 % år 17,1 % 10,4 % 29 år eller eldre 19,6 % 26,6 % Totalt 9,7 % 16,6 %

19 Metal solutions fra Plate og sveis har utviklet et sløyebrett for fisk

20 Småskje UB barneskje med bånd med borrelås fra allmennfaglig studieretning

21 Komplett Catering tar på seg alle mulige oppdrag innenfor
Levering av mat

22 Trearbeidsfag

23 Shower of music laminerer sangtekster med sugekopp, slik at du kan synge i dusjen, og på den måten få en god start på dagen.

24

25 UB Året Høsten: Jobbe med kreativitet Søke på stillinger Selge andeler
Registrere bedriften Utarbeide forretningsplan Eventuelt intern messe på skolen rundt jul

26 Vinter /vår: Jobbe med produkt Markedsføring Produksjon Salg
Eventuelt Fylkesmesse Eventuelt Cambridge eksamen Kanskje NM??? Avvikle innen 30 mai

27 Tverrfaglig samarbeid?
Er Ungdomsbedrift noe vi driver med på siden av læreplanene? Ungdomsbedrift er en metode og ikke noe som kommer i tillegg

28 Mentorskap i ungdomsbedrift
Minimum 1 mentor fra næringslivet Delta på styremøter Være døråpnere og veileder Kvalitetsikre og videreutvikle arbeidet Mentorbrosjyre, database, webside Mentordag

29 Partnerskap Drømtorp – Ski Storsenter Bjørkelangen – Høland Sparebank

30 Samarbeidet konkretiseres gjennom følgende tiltak:
.Høland Sparebank (HS) stiller mentorer til rådighet for ungdomsbedriftene ved skolen. Banken kartlegger hvem som er interessert i å være mentor. .HS stiller med minst 1 dommer til skolemesse for ungdomsbedrifter på Bjørkelangen .HS stiller med personer til å holde foredrag for elever innenfor temaer som sparing, lån, forretningsplan. Foredragene skal tilrettelegges for grunnkurs allmennfag, samt ungdomsbedriftene ved skolen. Dette foregår enten gjennom bedriftsbesøk eller skolebesøk, som alle skal være vel forberedte fra begge parter. .Banken holder foredrag for det pedagogiske personalet på skolen. .Bistå ungdomsbedrifter, som søker kontakter i næringslivet på produktutvikling o.l, med å finne samarbeidspartnere. .Skolens ungdomsbedrifter bør åpne konto i Høland Sparebank .Lærere/elever ved Bjørkelangen vgs holder aktuelle datakurs for ansatte i HS. .Elever ved Bjørkelangen vgs stilles til rådighet for banken for gjennomføring av ulike markedsundersøkelsesprosjekter for banken. .Elever gjennomfører ulike ”case” for banken, som for eksempel, uvikling av hjemmesider, uttesting av fordelsprogram og ”ukjent kunde”. Banken jobber tett med skolen under undersøkelsestadiet.

31 Telenor – Nadderud Valler – Simula Innovasjon

32 http://www.skolearbeidsliv.no Næringsliv i skolen
"Næringsliv i skolen" skal bidra til å etablere et langsiktig og forpliktende samarbeid mellom skole og næringsliv og bør formaliseres gjennom en Partnerskapsavtale. Hensikten med samarbeid mellom skole og næringsliv er å: * Gi elevene større innsikt i næringslivets rolle som verdiskaper * Bedre elevenes grunnlag for yrkes- og utdanningsvalg * Bedre arbeidslivets rekrutteringsarbeid * Utnytte skolenes og arbeidslivets kompetanse for å bedre kvaliteten på skoleutvikling og bedriftsutvikling Samarbeidet mellom skole og arbeidsliv bør formaliseres gjennom en Partnerskapsavtale.

33

34 Felles løft for næringsutvikling?
Et kinesisk ordtak sier: ”Når forandringens vind blåser, går noen i skjul, mens andre går ut for å bygge vindmøller”.


Laste ned ppt "kan læres, ...er ikke medfødt..."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google