Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å inspirere og utruste unge mennesker til læring og suksess gjennom foretaksomhet og entreprenørskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å inspirere og utruste unge mennesker til læring og suksess gjennom foretaksomhet og entreprenørskap."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Å inspirere og utruste unge mennesker til læring og suksess gjennom foretaksomhet og entreprenørskap

3 Entreprenørskap kan læres,...er ikke medfødt... Entreprenørskap i utdanningssammenheng dreier seg om: Ideer – gi tro på egne skapende krefter Kompetanse – hva slags kunnskaper kreves og hvordan skaffe seg disse, samt evne til å bruke kunnskap på nye måter Pågangsmot – vilje til å gjennomføre Handlingsevne – kunne omsette ideer i praksis Samarbeid – evne til samhandling og respekt for andres kunnskaper og egenskaper Nettverk – lære å bruke omgivelsene

4 Kjerneverdier Framtid Samspill Skaperglede

5 er en ideell organisasjon, etablert i - 97, registrert i Brønnøysund, med egen generalforsamling, råd, styre og administrasjon. UE er et samarbeid støttet og etablert av :  Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon  Utdannings- og forskningsdepartementet  Landbruksdepartementet  Næringslivets Hovedorganisasjon  Innovasjon Norge  Nærings- og handelsdepartementet  Kommunal- og regionaldepartementet  Landsorganisasjonen i Norge  Sparebankforeningen i Norge  Brønnøysundregistrene  Skattedirektoratet

6 For å nå entreprenørskap som mål har UE utviklet en rekke ulike pedagogiske metoder –Elevbedrift, ungdomsbedrift, studentbedrift –Partnerskapsavtaler –Vårt lokalsamfunn, smart, plankton, jobb og økonomi

7 Utvikling 1999 – 2005 Akershus 2005/2006 en økning på 50% til i overkant av 1000 elever og 185 ungdomsbedrifter

8 19 fylkeskontor Stort nettverk MÅL: Alle elever i fylket skal ha en reell mulighet til å arbeide med entreprenørskap Alle ungdoms- og studentbedrifter skal ha kontakt med en mentor 10% av et elevkull i universitet og høyskole UE Telemark UE Hordaland UE Finnmark UE Troms UE Nordland UE Nord Trøndelag UE Sør-Trøndelag UE Sogn og Fjordane UE Rogaland UE Buskerud UE Hedmark UE Oppland UE Østfold UE Oslo Fylkesledd UE Agder UE Møre og Romsdal UE Vestfold UE Akershus

9 Ungt Entreprenørskap har solide samarbeidspartnere, og støttes med til sammen 16,8 millioner av fire departement. Kommunal og regional Næring Kunnskaps Landbruk

10 Konsepter: Grunnskole Videregående Høgskole Voksenopplæring

11 The International Dimension

12 Link mellom næringsliv og skole Ungt Entreprenørskap skole næringsliv

13 Læringspyramiden Learning by doing

14 Ikke tenk så mye på hvilken utdanning du velger … det gjelder bare resten av ditt liv!?!  Fra du er 30 år, har du nesten 40 år med arbeidsdager foran deg.  Det er 8 timer 5 dager i uken.  Med litt overtid blir det omtrent 80.800 timer eller det samme som å gå hele v.g.skole 26 ganger.  Tenk om du får en kjedelig jobb!  Tenk om du ikke er forberedt!

15 -50 % av daglige ledere i UB er jenter og over 50 % styreleder - 75 % av elevene sier at UB har gjort skolegangen mer interessant og spennende.  70% av dagens virksomheter vil være borte om 10 år.  25% av alle foretak er etablert de siste 3 årene.  50% av jobbene våre elever skal ut i, finnes ikke i dag.

16 - 88,9 % av lærerne sier det styrker elevenes evner til problemløsing, mens 90, 6 % sier at det betyr mye for elevenes samarbeidsevner - 80 % av lærerne sier at det oppleves utviklende for meg som lærer.  64 % av elevene sier at UB har påvirket fellesskapet mellom lærer og elev på en positiv måte  86 % av lærerne sier at det gjør skolegangen mer interessant og spennende

17

18

19 Etablererhyppighet blant ungdom som har deltatt i UB 2002- undersøkelsen 2005- undersøkelsen under 21 år0,0 % 21 - 24 år6,8 %14,8 % 25 - 28 år17,1 %10,4 % 29 år eller eldre19,6 %26,6 % Totalt9,7 %16,6 %

20 Metal solutions fra Plate og sveis har utviklet et sløyebrett for fisk

21 Småskje UB barneskje med bånd med borrelås fra allmennfaglig studieretning

22 Komplett Catering tar på seg alle mulige oppdrag innenfor Levering av mat

23 Trearbeidsfag

24 Shower of music laminerer sangtekster med sugekopp, slik at du kan synge i dusjen, og på den måten få en god start på dagen.

25

26 UB Året Høsten: Jobbe med kreativitet Søke på stillinger Selge andeler Registrere bedriften Utarbeide forretningsplan Eventuelt intern messe på skolen rundt jul

27 Vinter /vår: Jobbe med produkt Markedsføring Produksjon Salg Eventuelt Fylkesmesse Eventuelt Cambridge eksamen Kanskje NM??? Avvikle innen 30 mai

28 Tverrfaglig samarbeid? Er Ungdomsbedrift noe vi driver med på siden av læreplanene? Ungdomsbedrift er en metode og ikke noe som kommer i tillegg

29 Mentorskap i ungdomsbedrift  Minimum 1 mentor fra næringslivet  Delta på styremøter  Være døråpnere og veileder  Kvalitetsikre og videreutvikle arbeidet  Mentorbrosjyre, database, webside  Mentordag  www.uementor.no

30 Partnerskap Drømtorp – Ski Storsenter Bjørkelangen – Høland Sparebank

31 –Samarbeidet konkretiseres gjennom følgende tiltak:.Høland Sparebank (HS) stiller mentorer til rådighet for ungdomsbedriftene ved skolen. Banken kartlegger hvem som er interessert i å være mentor..HS stiller med minst 1 dommer til skolemesse for ungdomsbedrifter på Bjørkelangen.HS stiller med personer til å holde foredrag for elever innenfor temaer som sparing, lån, forretningsplan. Foredragene skal tilrettelegges for grunnkurs allmennfag, samt ungdomsbedriftene ved skolen. Dette foregår enten gjennom bedriftsbesøk eller skolebesøk, som alle skal være vel forberedte fra begge parter..Banken holder foredrag for det pedagogiske personalet på skolen..Bistå ungdomsbedrifter, som søker kontakter i næringslivet på produktutvikling o.l, med å finne samarbeidspartnere..Skolens ungdomsbedrifter bør åpne konto i Høland Sparebank.Lærere/elever ved Bjørkelangen vgs holder aktuelle datakurs for ansatte i HS..Elever ved Bjørkelangen vgs stilles til rådighet for banken for gjennomføring av ulike markedsundersøkelsesprosjekter for banken..Elever gjennomfører ulike ”case” for banken, som for eksempel, uvikling av hjemmesider, uttesting av fordelsprogram og ”ukjent kunde”. Banken jobber tett med skolen under undersøkelsestadiet.

32 Telenor – Nadderud Valler – Simula Innovasjon

33 http://www.skolearbeidsliv.no Næringsliv i skolen "Næringsliv i skolen" skal bidra til å etablere et langsiktig og forpliktende samarbeid mellom skole og næringsliv og bør formaliseres gjennom en Partnerskapsavtale. Hensikten med samarbeid mellom skole og næringsliv er å: * Gi elevene større innsikt i næringslivets rolle som verdiskaper * Bedre elevenes grunnlag for yrkes- og utdanningsvalg * Bedre arbeidslivets rekrutteringsarbeid * Utnytte skolenes og arbeidslivets kompetanse for å bedre kvaliteten på skoleutvikling og bedriftsutvikling Samarbeidet mellom skole og arbeidsliv bør formaliseres gjennom en Partnerskapsavtale.

34

35 Felles løft for næringsutvikling? Et kinesisk ordtak sier: ”Når forandringens vind blåser, går noen i skjul, mens andre går ut for å bygge vindmøller”.


Laste ned ppt "Å inspirere og utruste unge mennesker til læring og suksess gjennom foretaksomhet og entreprenørskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google