Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN til Konferanse om norsk ingeniørutdanning Klækken, 19. og 20. oktober 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN til Konferanse om norsk ingeniørutdanning Klækken, 19. og 20. oktober 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN til Konferanse om norsk ingeniørutdanning Klækken, 19. og 20. oktober 2006

2 FFI har tradisjoner tilbake til 1934 (1934 – ”Lærer- og funksjonærforeningen Oslo tekniske skole”) (1946 – ”Lærerforeningen for de tekniske skoler”) (1977 – ”Norsk Ingeniørhøgskolelag”) FFI ble i 1995 medlem i Norsk Forskerforbund FFI er i dag en av 10 tidligere medlemsforeninger i Norsk Forskerforbund, som fra 1. januar 1999 fortsatte som fagpolitiske foreninger i den nye organisasjonsmodellen til forbundet. FFI har ca 250 medlemmer av tilsatte innen de statlige høgskolene og universiteter. FFI har lokalforeninger ved 13 virksomheter. FFI - Forskerforbundets forening for ingeniørutdanning

3 §1 FORMÅL Forskerforbundets forening for ingeniørutdanning (FFI) er en forening innen Norsk Forskerforbund. Foreningen har som formål å verne om ingeniørutdanningens plass innenfor universitets- og høgskolesystemet bl.a. ved å 1.1 fremme faglige og pedagogiske tiltak, 1.2 diskutere generelle spørsmål knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, 1.3 være ressurs- og kompetansebase for Forskerforbundets hovedstyre i fagpolitiske spørsmål vedrørende ingeniørutdanning, 1.4 ha ansvar for å representere Norsk Forskerforbund i sammenhenger der dette er delegert fra Representantskap/styre.

4 Bakgrunn og idé for konferansen Fra prosjektsøknaden: ”Vi viser til dagens situasjon i Norge der den generelle interessen for realfag og teknologiske fag har vært sviktende i mange år. Svak studenttilgang til teknologiske fagområder er ikke bare truende for våre egne medlemmers interesser, men er også en åpenbar trussel for hele velstandsutviklingen i landet. Det er derfor viktig å få snudd denne trenden. Et bidrag til dette mener vi er å sørge for at de teknologiske utdanningstilbud er organisert på en god måte og har et innhold som er tilpasset det samfunnet vi lever i, slik at de kan fremstå som attraktive for potensielle søkere. Forskerforbundets forening for ingeniørutdanning (FFI) ønsker å bidra til dette ved å arrangere en nasjonal konferanse der tanken er å sette fokus på dagens organisering av norsk 3-årig ingeniørutdanning (bachelor i ingeniørfag). Vi ønsker å diskutere både det faglige innholdet og de krav og forventninger som i dag stilles til det vitenskapelige personalet innen dette utdanningsområdet”.

5 Jeg vil få TAKKE Norsk Forskerforbund for at vi fikk prosjektmidler til å arrangere denne konferansen. Alle FFI medlemmer har fått invitasjon til å delta. Vi endte opp med 38 deltakere inklusive innledere og spesielt inviterte fra andre organisasjoner og næringsliv.

6 Følgende tema vil bli presentert og diskutert : Ingeniørutdanning i et nordisk perspektiv. Aage Frantzen, Rådgiver NITO, Norge. Bert Luvö, Tekniklektor, Chalmers tekniska högskola, Sverige. Gunnar Mohr, Professor, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark. Praksis og næringslivskontakt. Rune Strand Ødegård, Instituttleder HiG. Sverre Narvesen, Daglig leder RTIM (Raufoss Technology and Industrial Management) Internasjonalisering. Knut Brautaset, Dosent HiA / Styreleder i Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) Studentrekruttering og gjennomstrømning. Karl Johan Holmås, Høgskolelektor HiB Faglig organisering og samarbeid. Svein Erik Pedersen, Høgskolelektor HiVe Sissel Ravnsborg, Dekan HiST, Nestleder NRT (Nasjonalt råd for teknologisk utdanning)

7 Torsdag 19. oktober Kl. 11.00 - 13.00 Tema: Ingeniørutdanning i et nordisk perspektiv. Ordstyrer: Ove Kvammen, Instituttleder HiB / Leder FFI. Innledninger ved: Aage Frantzen, Rådgiver NITO, Norge. Bert Luvö, Tekniklektor, Chalmers tekniska högskola, Sverige. Gunnar Mohr, Professor, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark. Spørsmål og diskusjon.

8 Torsdag 19. oktober Kl. 13.00 - 14.00Lunsj

9 Torsdag 19. oktober Kl. 14.00 - 15.30 Tema: Praksis og næringslivskontakt. Ordstyrer: Hans Engenes, Førsteamanuensis HiG. Innledninger ved: Rune Strand Ødegård, Instituttleder HiG. Sverre Narvesen, Daglig leder RTIM (Raufoss Technology and Industrial Management) Spørsmål og diskusjon.

10 Torsdag 19. oktober Kl. 15.30 - 16.00Pause – kaffe – frukt.

11 Torsdag 19. oktober Kl. 16.00 - 17.30Tema: Internasjonalisering. Ordstyrer: Kjell Skaug, Høgskolelektor HiA. Innledning ved Knut Brautaset, Dosent HiA / Styreleder i Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU): ”Internasjonalisering av høyere utdanning: strategi, programmer, muligheter, utvikling og trender”. Spørsmål og diskusjon.

12 Torsdag 19. oktober Kl. 19.30 Aperitiff Kl. 20.00 Middag.

13 Fredag 20. oktober Kl. 09.00 - 10.20 Tema: Studentrekruttering og gjennomstrømning. Ordstyrer: Hans Flornes, Høgskolelektor HiB. Innledning ved: Karl Johan Holmås, Høgskolelektor HiB Spørsmål og diskusjon.

14 Torsdag 19. oktober Kl. 10.20 - 10.50Pause – kaffe - utsjekking.

15 Fredag 20. oktober Kl. 10.50 - 12.20Tema: Faglig organisering og samarbeid. Ordstyrer: Erik Bråthen, Høgskolelektor HiVe Innledninger ved: Svein Erik Pedersen, Høgskolelektor HiVe Sissel Ravnsborg, Dekan HiST, Nestleder NRT (Nasjonalt råd for teknologisk utdanning) Spørsmål og diskusjon.

16 Fredag 20. oktober Kl. 12.20 - 12.30Pause. Kl. 12.30 - 13 00Generell diskusjon - oppsummering - avslutning. Kl. 13.00 – 14.00Lunsj.

17 En stor takk til ALLE for fremmøte og for alle bidrag underveis…


Laste ned ppt "VELKOMMEN til Konferanse om norsk ingeniørutdanning Klækken, 19. og 20. oktober 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google