Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs i referanseteknikk Referanse. Å oppgi hvor du har hentet informasjon fra, dvs. hvilke kilder du har brukt, kalles å referere. Mulige kilder:  bøker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs i referanseteknikk Referanse. Å oppgi hvor du har hentet informasjon fra, dvs. hvilke kilder du har brukt, kalles å referere. Mulige kilder:  bøker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs i referanseteknikk Referanse

2 Å oppgi hvor du har hentet informasjon fra, dvs. hvilke kilder du har brukt, kalles å referere. Mulige kilder:  bøker  rapporter  Tidsskriftartikler  aviser  bilder  kart  film  musikk  intervju  avhandlinger  nettdokumenter Bruk kildehenvisninger underveis i teksten (kortversjon)og samle alle referansene til slutt i en referanseliste. Hensikten er å vise til informasjon du bruker i ditt arbeid.

3 Hva refereres? Alle faglige argumenter som ikke bygger på eget materiale, egne resonnement og meninger, skal refereres i teksten og henvises til i referanselisten.  andres meninger og vurderinger  Tallmateriale  Modeller  resultater  Konklusjoner Allmenne sannheter trenger ikke referanse, som f.eks.: Den 17. mai 1814 undertegnet samtlige representanter på Eidsvoll en ny grunnlov for den selvstendige staten Norge

4 Hvorfor referere?  å unngå plagiat  å vise redelighet  for å gi vurderingsgrunnlag Din leser skal rask:  finne tilbake til kildene  kontrollere fakta og etterprøve resultatene  sette seg inn i emnet

5 Hvordan referere?  angi kilden i løpende tekst  oppgi fullstendig informasjon om kilden i referanseliste/ litteraturliste/bibliografi

6 Referansestil En referansestil er et standardisert oppsett for henvisninger og referanser. Harvard  vær konsekvent  vær nøyaktig

7 Sitater og henvisning Du skal også:  opplyse hvor sitatet er hentet fra  vise til forfatter og sidetall

8 Direkte sitat  Gjengis ordrett og nøyaktig Sitater som er tre linjer eller kortere skrives direkte inn i teksten og fremheves med anførselstegn. Eks: I boka» Jeg er Jeg er Malala skriver den nybakte Nobelprisvinneren: »Når pakistanske kvinner sier at de ønsker å bli selvstendige, tror folk det betyr at vi ikke vil lyde til våre fedre, brødre eller ektemann» (Yousafzai, 2014, s. 181)

9 Sitater som er lengre enn tre linjer skal skrives i et eget avsnitt med innrykk. Her brukes det ikke anførselstegn. Eks: I boka Jeg er Malala skriver den nybakte Nobelprisvinneren: Når pakistanske kvinner sier at de ønsker å bli selvstendige, tror folk det betyr at vi ikke vil lyde til våre fedre, brødre eller ektemann. Men det betyr ikke det. Det betyr bare at vi vil bestemme selv. Vi vil ha frihet til å gå på skolen eller arbeide. (Yousafzai, 2014, s. 181)

10 Indirekte sitat (parafrase) Omformuler det en annen forfatter har skrevet.  bytt ord og ordstilling  skriv med dine egne ord  pass på å beholde det opprinnelige meningsinnholdet Eks: Den nybakte Nobelprisvinneren Malala mener om ønsket til å bestemme selv, at det ikke betyr at kvinner ikke vil lyde til fedre eller ektemenn. Men at kvinner ønsker å ha frihet til å gå på skolen eller jobbe. (Yousafzai, 2014, s. 181)

11 Henvisning Når du viser til et helt verk (roman, novellesamling, artikkelsamling, leksikon m.m.) skal tittelen på verket stå i kursiv. Eks: Mange menn i den islamske verden tror at kvinner ikke vil lyde til dem når de ønsker seg mer selvstendighet. I boken Jeg er Malala (Yousafzai, 2014) skriver den nybakte nobelprisvinneren…. Viser du til ei novelle i ei novellesamling, skal tittelen på novella stå mellom sitattegn. Det samme gjelder en artikkel i en artikkelsamling osv). Eks: Novella «Stockholm» av Bjarte Breiteig (Breiteig, 2000) begynner med en skildring av ei leilighet.

12 Referanseliste/kildeliste En referanseliste er en oversikt over alle kildene du har brukt. Den kalles også for litteraturliste eller bibliografi.  Ett system  Harvard  Noter all nødvendig informasjon om kildene underveis Referanseliste skal alltid være alfabetisk.

13 Trykt bok I tekstenI referanselisten (Etternavn, Årstall, Sidetall) Etternavn, N. & Etternavn, N.N. (Årstall) Tittel. Utgivelsessted, Utgiver. Den nybakte nobelprisvinneren hevder at …(Yousafzai, 2014, 181) Yousafzai, M. (2014). Jeg er Malala. Oslo: Cappelen Damm.

14 Elektronisk bok I tekstenI referanselisten (Etternavn, Årstall, Sidetall) Etternavn, N. & Etternavn, N.N. (Årstall) Tittel. Utgivelsessted[Online]. tilgjengelig fra: URL.(hentet: dato) Mange arabiske jenter bruker biblioteket som tilfluktssted … (Vaagan, 2005) Vaagan, R. (2005) Bibliotekene og det flerkulturelle Norge. NB [Online]. Tilgjengelig fra: http://www.nb.no/nbsok/nb/346d434a59 84ad589d4b5a5fa66f40c4?index=8#0 (hentet: 21. oktober 2014) http://www.nb.no/nbsok/nb/346d434a59 84ad589d4b5a5fa66f40c4?index=8#0

15 Kapittel i bok I tekstenI referanselisten (Etternavn, Årstall, Sidetall) Etternavn, N.N. (Årstall) Kapitteltittel. I: Redaktør, A. & Redaktør, B. red. Boktittel. Utgivelsessted, Utgiver, sidetall for kapittelet. En undersøkelse i Norge blant innvandrermiljøet viste at …. (Sørheim, 1997, s. 175). Sørheim, T.A. (1997) Innvandrerne i Norge. I T.H. Eriksen. red. Flerkulturell forståelse. Oslo: Aschehoug, s.170-191

16 Artikkel i trykt tidsskrift I tekstenI referanselisten (Etternavn, Årstall, Sidetall) Etternavn, N.N. & Etternavn, N.N. (Årstall) Artikkeltittel. Tidsskrifttittel, årgang (hefte) måned eller årstid, sidetall. Endringer i spillerutiner ble påvist… (Aasarød & Kristofersen, 2014). Aasarød, A. & Kristofersen, M. (2014) Generasjon Spill. Plot Dokumentarmagasinet, 2 (5/6), s. 63-80.

17 Artikkel i elektronisk tidsskrift I teksten I referanselisten (Etternavn, Årstall, Sidetall) Etternavn, N. N. (Årstall) Artikkeltittel. Tidsskrifttittel [Internett], Årgang (hefte), sider. Tilgjengelig fra: [Hentet dato]. Feil farge gjør at mye mat blir kastet …. (Tsui, 2014). Tsui, B. (2014) Den vakre stygge maten. Aftenposten Innsikt [Internett], 7 (5/6). Tilgjengelig fra: http://www.aftenposteninnsikt.no/klimam ilj/den-vakre-stygge-maten [Hentet 21.oktober 2014]. http://www.aftenposteninnsikt.no/klimam ilj/den-vakre-stygge-maten

18 Artikkel i nettavis I tekstenI referanselisten (Etternavn, Årstall) Etternavn, N. N. (Årstall) Artikkeltittel. Avis, dato, årstall, eventuelt sidetall [Internett]. Tilgjengelig fra: [hentet dato]. Man må se mer nyansert på misbruk av alkohol (Åkernes, 2014). Åkernes, H.L. (2014) Har det kjekt uten alkohol. Bergens Tidende, 20.oktober 2014 [Internett] Tilgjengelig fra: [Hentet 21.oktober 2014]. http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Har- det-kjekt-uten-alkohol- 3223035.html

19 Artikkel i trykt avis I tekstenI referanselisten (Etternavn, Årstall) Etternavn, N. N. (Årstall) Artikkeltittel. Avis, dato [ikke årstall], sidetall, del. Man må se nyansert på en transatlantisk handelsavtale (Wilhelmes, 2014). Wilhemsen,T. (2014) Avtalen som kan forandre Norge. Bergens Tidende, 21.oktober, s. 34.

20 Nettside uten forfatter I tekstenI referanselisten (Tittel på nettsted eller organisasjon, Årstall) Nettstedets navn/Organisasjon. (oppdatert dato/copyright dato) Tittel [Internett], Organisasjon. Tilgjengelig fra: [hentet dato]. Utlendingsdirektoratet (Utlendingsdirektoratet, 2010) belyser temaet internasjonal migrasjon… Utlendingsdirektoratet (2:2010) Innvandring og flukt til Norge [Internett], Utlendingsdirektoratet. Tilgjengelig fra: [hentet 21.oktober 2014].http://www.udi.no/globalassets/global /forskning-fou i/annet/innvandring-og- flukt-til-norge-en-kunnskapsgjennomgang- 1999-2009.pdf

21 Nettside med forfatter I tekstenI referanselisten (Etternavn, Årstall) Etternavn, N.N./Redaktør, N.N. (oppdatert dato/copyright dato)Tittel [Internett], Utgivelsessted, Utgiver (dersom tilgjengelig). Tilgjengelig fra: [hentet dato]. Torbjørn Eggems tillit til norske matvaner (Eggem, 2012) Eggem, T.(2012) Spis deg dum [Internett], Oslo, Samtiden. Tilgjengelig fra: http://www.samtiden.no/spis-deg-dum/ [hentet 21. oktober 2014] http://www.samtiden.no/spis-deg-dum/

22 Artikkel i elektronisk leksikon I tekstenI referanselisten (Artikkeltittel, Årstall) Artikkeltittel (oppdatert dato/copyright dato).Oppslagsverk [Internett], Utgivelsessted, Utgiver (dersom tilgjengelig). Tilgjengelig fra: [hentet dato]. … i begrepet universell utforming ligger flere prinsipper (Universiell utforming, 2014). Universell utforming (6.april 2014) Wikipedia[Internett]. Tilgjengelig fra: [hentet 21oktober 2014].http://no.wikipedia.org/wiki/Universell_ utforming

23 Digitale bilder / Kunst / Fotografi  Sjekk Clara.noClara.no  Bruk tittel på bildet dersom kunstner ikke er gitt  Om dato for bildet ikke er gitt, skriv (u.d.) I tekstenI referanselisten (Etternavn, Årstall) Etternavn, N. Tittel på verket (Årstall) [Medium].Tilgjengelig fra: [Hentet dato]. (Beduya, 2013) Beduya, A. Streetart (3.september 2013) [Internettfoto]. Tilgjengelig fra: https://www.flickr.com/photos/102815275@N07/989207 1314>[Hentet 22.oktober 2014]. https://www.flickr.com/photos/102815275@N07/989207 1314 (Munch, 1883) Munch, E. (1883) Skrik [Digitalisert maleri]. Tilgjengelig fra: [Hentet 22. oktober 2014]http://digitaltmuseum.no/things/skrik-maleri/NMK- B/NG.M.00939?query=munch+skrik&search_context=1& count=9&pos=5

24 Lyd/Film I tekstenI referanselisten (Komponist el artist, Årstall) Komponist/Regissør, A.A. (Årstall) Tittel på komposisjon/film, utøver(e). Plateselskap. [Medium]. I sangen Stella vil Gud gi Stella hele verden om hun bare blir hos han, gir han varme og holder han tett inntil seg (Ida Maria, 2008). Ida Maria (2008) Fortress ’round my heart, Ida Maria Sivertsen. Waterfall records. [Lydopptak CD]. Filmen vant Gullpalmen i Cannes (Kechiche, 2014) Kechiche, A. (Regissør).2014.Blå er den varmeste fargen. Star Media Entertainment. [Film].

25 Eksempel Litteraturliste: Aasarød, A., & Kristofersen, M. (2014, mai/juni). Generasjon Spill. Plot Dokumentarmagasinet, ss. 63-80. Breiteig, B. (2000). Stockholm. I Surrogater (ss. 89- 105). Oslo: Aschehoug. Bårnes, V., & Løkse, M. (2011). Informasjonskompetanse. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Eggem, T. (2012). Spis deg dum. Hentet oktober 21, 2014 fra Samtiden: http://www.samtiden.no/spis-deg-dum/ Kechiche, A. (Regissør). (2014). Blå er den varmeste fargen [Film]. NTNU. (2011, januar 28). Skrive oppgave. Hentet oktober 20, 2014 fra Viko: http://www.ntnu.no/viko/oppgave/ Tsui, B. (2014, juli/august). Den vakre stygge maten. Hentet oktober 21, 2014 fra Aftenposten Innsikt: http://www.aftenposteninnsikt.no/klimamilj/den-vakre-stygge-maten UiB. (2014, august 29). Kildebruk og referanser. Hentet oktober 20, 2014 fra Søk og skriv: http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/ Utlendingsdirektoratet. (2010, 2). Innvandring og flukt til Norge. Hentet oktober 21, 2014 fra Utlendingsdirektoratet : http://www.udi.no/globalassets/global/forskning-fou_i/annet/innvandring-og-flukt- til-norge-en-kunnskapsgjennomgang-1999-2009.pdf Vaagan, R. (2005). Bibliotekene og det flerkulturelle Norge. Hentet oktober 21, 2014 fra NB.no: http://www.nb.no/nbsok/nb/346d434a5984ad589d4b5a5fa66f40c4?index=8#0 Yousafzai, M. (2014). Jeg er Malala. Oslo: Cappelen Damm. Åkernes, H. L. (2014, oktober 20). Ha det kjekt uten alkohol. Hentet oktober 21, 2014 fra Bergens tidene: http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Har-det-kjekt-uten-alkohol-3223035.html

26 Test deg selv  Hva er plagiat?  Hva er forskjell mellom sitat og parafrase?  Hva må refereres?  Hvordan kalles en referanseliste også?  Hvordan skal en referanseliste alltid sorteres?  Lag din egen referanseliste av: Historieboken din, en krim fra Nesbø, novellen «Søsken» av Ingvild Rishøi og artikkelen om litteraturhenvisning på Wikipedia


Laste ned ppt "Kurs i referanseteknikk Referanse. Å oppgi hvor du har hentet informasjon fra, dvs. hvilke kilder du har brukt, kalles å referere. Mulige kilder:  bøker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google