Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slik var det før! (Stiftsbibliothek St. Gallen: Weltkulturerbe, UNESCO)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slik var det før! (Stiftsbibliothek St. Gallen: Weltkulturerbe, UNESCO)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Slik var det før! (Stiftsbibliothek St. Gallen: Weltkulturerbe, UNESCO)

2 E-læringen – Utfordringer og muligheter i erfaringene med tysk ”Underveis” – sammen med studenter og kolleger

3 Tilbud A.: Elektroniske fjernundervisningskurs - LUVIT B.: Utenfor LUVIT - fra hjemmesiden

4 A. (LUVIT) – 2 forskjellige kurs Ulik målgruppe, ulik profil: 1. 2001/02 Ty 2: 2. halvårsenhet for å få tysklærerkompetanse 2. 2002/03: Ty 15stp ”Deutsch online – Dabei sein”

5 A. 1.Ty 2 - LUVIT Studenter fra hele landet Hovedsakelig ”modne”, samvittighetsfulle kvinnelige (tysklærere) Ca. halvparten med erfaring fra tradisjonelle fjernundervisningskurs Språk -Kultur/Litteratur - Praksis - Didaktikk

6 A. 2. Ty 15stp -LUVIT Litt under halvparten (tysk)lærere, de andre fra andre yrker (flyvertinne, jurist, kunstner, kjemiker, bibliotekar, free-lance) Over halvparten med ”spesiell” tysk bakgrunn (d.v.s. meget gode tyskkunnskaper) Nesten halvparten menn Hovedsakelig fra Oslo og omegn Språk – Kultur/Litteratur – ”Avislesning online”- Læringsstrategier

7 A. Hoveddokumentasjon 1. Ty 2 og 2. Ty 15stp (begge LUVIT- kurs) Egen loggføring Kontinuerlig evaluering sammen med studentene og tyskkollegene Sluttevaluering (18 spørsmål med mange underspørsmål som alle studenter besvarte) Studentenes skriftlige arbeider E-kommunikasjon: E-post/Meldinger, Chat og Forum

8 B. 1. UTENFOR LUVIT: PÅ HJEMMESIDEN ”Elektroniske Seminarpakker” og mer komplekse sider (”venstremeny”) –”DeutschlehrerInnentreffen”(”Det Nasjonale ressurssenter for tysk”: ca. 100 deltakere; lærere fra ungdomsskole og videregående skole samt kolleger fra UiO) –Pedagogisk dag, UiO (lærere fra ungdomsskole og videregående skole)

9 B. 2.”Campus-kurs” – Fra hjemmesiden Vår 2004: Ty 40t – Studenter (ERASMUS) og ansatte fra alle avdelinger ved HiO/åpent for deltakere ”utenfra” IKT en integrert del: ”Søk-oppgaver” (”venstremeny” på hjemmesiden) og erfaringsdeling (på tysk)

10 (Generelle) fordeler Uavhengig av sted (tid) Fleksibilitet Individualisering Mulighet for tett og rask oppfølging Oppdagelseslyst Raskt

11 E-læring: Noen fordeler (språkfag generelt) Variert, autentisk språkmateriale (”språkbad”) Multimedialitet/hypertekstualitet (det utvidede tekstbegrep - bl.a. lydfiler, videoklipp - interaktivitet) Interkulturell forståelse

12 A. Noen av manglene/ulempene ved slike fjernundervisningskurs Krever selvdisiplin Tidsfaktor: –Kommer i tillegg til jobb/familie/sosiale forpliktelser (30stp - 15stp) –Stor arbeidsmengde: ikke regnet nok med de faglige krav (vanskeligere å mestre alene) Behersker systemet/teknikken ikke godt nok

13 Ensomhet/Fremmedgjøring/Arbeid foran pc-en er ”for teknisk” Studenter fra grisgrendte strøk kan føle seg nedprioritert i forhold til ”campus-stud.” A. Mangler: Psykisk

14 A. Mangler: Internett er tidkrevende og dyrt! søk kommunikasjon

15 Mangler: Et fremmedspråk (som tysk) i særdeleshet Det muntlige lider Savner det sosiale, motivasjonen fra klassefellesskap (”Jeg blir motivert når jeg kommer sammen med andre.”/”Jeg lærer best sammen med andre.” – ”Kan vi ikke ha flere seminarer?”/”Kan vi ikke besøke flere ambassader?” )

16 Mangler: IKT-kommunikasjonen (Chat): Virker kunstig og tungvint. Det muntlige må foregå skriftig eller muntlig/skriftlig. Det nonverbale mangler (Det nonverbale letter kommunikasjon, kan virke motiverende, misforståelser kan oppklares raskere.)

17 Hvordan bygge bro over de sosiale mangler og samtidig bruke Internetts fordeler? > >Fornøyde studenter

18 A. Bruke ”Oppslagstavla” bevisst som brobygger – ”Eine menschliche Note” (med link)

19 Humor/selvironi– Eksempel på selvlagt lydfil

20 A. Bruke andre funksjoner i systemet (her LUVIT) maksimalt: Bygge opp en stor linksamling -med bidrag fra studentene (”Mange interessante linker” /”Variert”/”Jeg har innlemmet mange adresser i mine ’Favoritter’”/”Likte å jobbe med disse.”) Bygge opp et rikholdig Navigasjonstre (mapper/undermapper): Mange varierte, (selvproduserte) oppgaver i forskjellige presentasjonsformer (”Jeg liker å klikke meg fram i mappene.”- ”Ryddig system” – ”Virker veldig bra: hva, når hvor?”- ”Har hjulpet meg å konsentrere meg.")

21 A. Bruke andre funksjoner i systemet (her LUVIT) Studentenes bidrag (arbeider, ”funn”, rask publikasjon av klassens diskusjon > eieforhold) Studentmapper (feed-back fra andre studenter)

22 A. Kommunikasjonen Visittkort med bilde og selvpresentasjon på tysk Kontakt stadig opprettholdt (fulgt opp/oppmuntret klassen/den enkelte - NB: riktig dosering!) Oppmuntret til samarbeid (studentinitiativ) Studentenes egeninitiativ: mange hadde kontakt utenom det som var arrangert av oss lærere (mailer/meldinger, chat og forum)! !

23 A. Lærernes reaksjon på studentens arbeider Meget raske svar Fyldig veiledning/fyldige tilbakemeldinger/rettinger > Studentenes vurdering: ”fikk alltid rask hjelp”, ”raskt”, ”grundig”, ”lærerikt”, ”motiverende”, ”oppmuntrende”)

24 A. Samlingene viktige 4 samlinger: ”Både lærerikt og sosialt” Nasjonalgalleri Dürer-Ausstellung Dichterlesung Deutschabend mit Raclette Eintritt: Lied, Gedicht, Spiel.. FILMSERIE MED INNLEDNING OG DISKUSJON

25 … og en ukes ekskursjon – tilpasset studiets profil Ty 2 til Sveits med flere skolebesøk Ty 15stp til Berlin/Potsdam språk og kultur (for eksempel ”litterær” vandring gjennom byen)

26 A. 1. Chat - Ty 2: Blandede erfaringer For lav deltakelse (ikke forpliktende) De tysktalende studenter Skrive tysk med tastatur (hindrer flyt) Redd for å gjøre feil, redd for å ”henge seg ut” Alt blir vist/stående på skjermen ”Falsk” beskjedenhet – undervurdering av egen prestasjon. Behersker språket mangelfullt (arbeider/reagerer for langsomt, har for lite aktivt ordforråd, behersker grammatikken dårlig)

27 A. Hvordan bøte på? Gjøre chat forpliktende Overbevise om chattens verdi Vise eksempler på gode chatter: Chat som et ”ping-pong”-spill Mailkontakt i stedenfor chat ”Konvertert” chattid (for eksempel til flere seminartimer eller flere skriftlige oppgaver)

28 A. 2. Chat -Ty 15 stp – Vellykket Forpliktende (studieplanfestet) God, regelmessig deltakelse (andre venter på én) Studentene likte å chatte og innså verdien Deltakerantall: høyst 5 (4) inklusive læreren Emner: oppgitt på forhånd (studentenes ønsker tilgodesett) –Jo mer konkret, desto lettere, for eksempel ”Avislesning online” –Antall emner per gang: 1-2, høyst 3!

29 A. 2. Chat -Ty 15 stp – Vellykket Feilretting: –læreren som språklig forbilde rettet de egne –NB: Ikke rette studentenes, bortsett fra hvis misforståelser! ”Klargjøring” (Chat ikke kronologisk): læreren ”knyttet” trådene sammen, tok opp noe som hadde blitt sagt før osv. Vellykket når studentene tok opp spørsmål fra de andre, slik at ikke alt ble styrt fra lærer (for eksempel at de selv spurte etter andres mening, etter klargjøring)

30 A. 2. Chat -Ty 15 stp – Vellykket Har hjulpet til å strukturere pensum veldig bra. Har hjulpet til å huske stoffet Alle chatter publisert i LUVIT (også studentenes) Noen forberedte seg ved hjelp av disse chattene til egen parallellchat Noen chatter var organisert av lærer, men fant sted uten lærer. Disse ble også publisert av studentene. Nyttige som videre arbeid (språk og emne)

31 E-kommunikasjon En videre effekt Overvunnet en terskel: turde nå skrive på tysk til tysktalende venner

32 B. Utenfor LUVIT: Demonstrasjon fra hjemmesiden Første forsøk på en mer kompleks side, d.v.s. med venstremeny: Berlin Samarbeid med studenter (brukt deres ”produkter”: –Berlin: en students dagbok (kan utvikles til hypertekst) –Bilder fra studenter

33 Med bidrag fra studentene – kan kompletteres med lydifler, video …

34 B. Ty40t – ”Campus- undervisning”: Arbeid med venstremenyen

35 B.”Elektroniske seminarpakker”: (Ressurssider)Elektroniske seminarpakker Nyere, lettere, litterære tekster med appell til ungdom Leselyst, humor, lek med språket Analyser/interpret./verkpresentasjoner Undervisningsforslag med høy grad av IKT- baserte oppgaver Kombinasjon med kulturkunnskap (for eksempel München)

36 B. Mer kompleks side Venstremeny (forskjellige kategorier) - På høyre side de enkelte forfattere (mange linker derfra)Venstremeny

37 Hjemmesiden Hjemmesidens adresse ligger også på Nettstedet for Læringssenteret Nettstedet til det Nasjonale ressurssenter for Tysk Nettstedet til Aschehoug Forlag (via Tysknytt)

38 Video: når studentene sitter alene foran pc’en og lengter etter HiO og fellesskap …

39 Mindmapping: noen studenter liker å arbeide slik

40 Mindmapping

41

42 Lydfil Eduard der Tintenfisch

43 Septembermorgen Slik kan også studenter og elever arbeide

44 Konsekvenser for fremtidige kurs Chat: Påpeke dens fordeler (språktrening, må reagerte raskt og adekvat, en lagret chat kan være et interessant språkmateriale Mer forpliktende deltakelse i Chat og Forum Økt samarbeid studentene seg imellom (samskriving:”To øyenpar ser mer enn ett.”) Studentene gir gir feed-back på hverandres oppgaver og publiserer dette. Studentene avholder chat selv og publiserer deretter. Økt publikasjon av selvlagde lydfiler, videoklipp, bilder: sted studentene kommer fra, enkelte skoler Læringsstrategier

45 Publikasjoner –E-læring På tysk: 1. (2003/2004) På min hjemmeside:”Elektroniske seminarpakker” og mer komplekse sider (med venstremeny: oppdateres stadig) 2. (Vinter 2003) Presentasjon av forfatteren Root Leeb og hennes verk: I: Tysknytt, Aschehoug Forlag - både i papirutgave og på nettet) NB: Hjemmesidens adresse ligger også på Nettstedet for Læringssenteret Nettstedet til det Nasjonale ressurssenter for Tysk Nettstedet til Aschehoug Forlag (via Tysknytt)

46 På norsk: ”E-læringen og dens emosjonelle side – Hvordan bygge bro over de sosiale mangler? En undersøkelse hos tyskstudenter på HiO” (bearbeidet oversettelse) - 2004 i UNIPED, enten nr. 2 eller 3

47 Samarbeidspartnere/Kontakter Germanistisk, UiO (uoffisielt) Det nasjonale ressurssenter for tysk Aschehoug Forlag (nett- og papirutgave) Landslaget for moderne språk (LMS) Studenter, kolleger og lærere Elever (arbeider med å komme i kontakt med flere) Tysktalende land: forlag og forfattere Goethe-Institut

48 Under arbeid  En bred sammelikning av de to LUVIT-kursene (Ty 2 og Ty 15stp)  Undersøkelse om bruk av de ”elektroniske seminarpakker” (Informanter: studenter, lærere og elever)  Integrering av IKT-basert undervisning i tyskkurset for ERASMUS- studenter (vår 2004): Hovedsakelig utprøving av ”Menü” på min hjemmeside: Zeitunglesen online, Verlage, TV osv. Diskusjon i klassen rundt bruk/nytten. Linkbidrag fra deltakerne.

49

50

51


Laste ned ppt "Slik var det før! (Stiftsbibliothek St. Gallen: Weltkulturerbe, UNESCO)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google