Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systemrette arbeid i skolen 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Innovasjonskompetanse er nødvendig for å arbeide systematisk med å kvalitetsutvikle pedagogisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systemrette arbeid i skolen 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Innovasjonskompetanse er nødvendig for å arbeide systematisk med å kvalitetsutvikle pedagogisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Systemrette arbeid i skolen 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Innovasjonskompetanse er nødvendig for å arbeide systematisk med å kvalitetsutvikle pedagogisk og spesialpedagogisk praksis i skolen pedagogisk og spesialpedagogisk praksis i skolen for å realisere de utdanningspolitiske intensjoner.

2 Innovasjon 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Kompetanse i innovasjon gir støtte til å realisere: Omstilling og kvalitetsutvikling Visjoner og mål Visjoner og målMålforståelse Strategivalg for å nå oppsatte mål Evaluering av kvalitetsutvikling

3 Systemrettet arbeid i skolen 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Innovasjonsarbeid Kunnskapsløftet 2006 er en omstilling Kunnskapsløftet 2006 er en omstilling som pågår her og nå, hvor det i implementeringen som pågår her og nå, hvor det i implementeringen forutsettes innovasjonskompetanse for å sikre forutsettes innovasjonskompetanse for å sikre kvalitetsutvikling kvalitetsutvikling

4 Systemrette arbeid i skolen 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Skolens visjoner og idealer (ledestjerner) er forankret i tilpasset og inkluderende opplæring. forankret i tilpasset og inkluderende opplæring. Hvor synlig er disse overordnet mål for alle de involverte i skolens arbeid med kvalitetsutvikling? I hvilken grad er det en felles målforståelse I hvilken grad er det en felles målforståelse for tilpasset og inkluderende opplæring som overordnet for kvalitetsutvikling og hvor synlig for tilpasset og inkluderende opplæring som overordnet for kvalitetsutvikling og hvor synlig er denne? er denne?

5 Systemrette arbeid i skolen 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Kvalitetsutvikling en kontinuerlig prosess i skolen. Hvilke framgangsmåter brukes i skolen for å nå målet om tilpasset og inkluderende opplæring? Hvordan bygger skolen på tidligere forbedring av praksis knyttet til tilpasset og inkluderende opplæring som grunnlag for nye tiltak?

6 Systemrette arbeid i skolen 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Motstand og barrierer i innovasjonsarbeid Praktiske barriererPraktiske barrierer Psykologiske barriererPsykologiske barrierer Verdi barriererVerdi barrierer Maktbarrierer Maktbarrierer

7 Systemrette arbeid i skolen 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Valg av Innovasjonsstrategier Valg av Innovasjonsstrategier RDD strategien (Forskning, utvikling og spredning)RDD strategien (Forskning, utvikling og spredning) PS- strategien (Problemløsning)PS- strategien (Problemløsning) SI strategien (Sosiale interaksjoner)SI strategien (Sosiale interaksjoner) Målstyringsstrategien (Resultatstyring) Målstyringsstrategien (Resultatstyring)

8 Systemrette arbeid i skolen 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Faser i innovasjonsprosessen Avklare her og nåsituasjonenAvklare her og nåsituasjonen Identifisere ønsket situasjonIdentifisere ønsket situasjon Velge strategier for å nå ønsket situasjonVelge strategier for å nå ønsket situasjon Evaluere prosess og resultat Evaluere prosess og resultat

9 Systemrette arbeid i skolen 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Innovasjonsarbeid forutsetter tydelige målformulering på utvalgte utviklingsområder utvalgte utviklingsområder som sikrer mål for å vurdere måloppnåelse.


Laste ned ppt "Systemrette arbeid i skolen 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Innovasjonskompetanse er nødvendig for å arbeide systematisk med å kvalitetsutvikle pedagogisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google