Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fisk, Finnmark og omstilling Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 29.12.2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fisk, Finnmark og omstilling Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 29.12.2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fisk, Finnmark og omstilling Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 29.12.2004

2 Verdier fra havet – Norges framtid En global næring – norsk tilpasning Fra konkurranse i eksportmarkedene Til konkurranse også i råvaremarkedet Lavkostland tar tradisjonelle markeder Kundene: få og mektige, integrerte Norsk næring: SMB og fragmentert Fokus: –Markedsorientering – verdiskaping i møtet med forbruker –Helhetlig verdikjedeperspektiv –Teknologi – redusere kostnadsgapet –Forenkling – mest mulig lik annet næringsliv –Integrerte selskaper

3 Verdier fra havet – Norges framtid En syklisk næring Fiskeri- og havbruk er sykliske –særtrekk/faser Stabil etterspørsel, stort tilbud, fallende priser Fallende etterspørsel, konstant tilbud, ytterligere fallende priser Stigende etterspørsel, redusert tilbud, stigende priser Stigende etterspørsel, økende tilbud, stigende priser Aktørene har stort informasjonstilgang Treffer ofte identiske beslutninger, samtidig Beslutninger som ofte er irreversible

4 Verdier fra havet – Norges framtid

5 Utsiktene for konkurranseutsatt sektorer bedret Valutakursen har svekket seg med om lag 12 pst. siden desember 2002 Veksten internasjonalt har tatt seg opp Bedriftslederne mer optimistiske Rente og kronekurs

6 Verdier fra havet – Norges framtid For mye”stål” i bøyene! Kapasitetsutnyttelsen er ikke god nok Foto: Tore Hummelsund DriftsdøgnBeregnet overkapasitet Fabrikktrålerflåten28015% Stortrålere17550% Småtrålere25025% Ringnot29510% Grønlandsrekeflåten25025% Konvensjonelle over 28 meter 27515% Seitrålflåten24525% Industritrålflåten25025% Samlet er det rom for å redusere havfiskeflåten med om lag ¼ del! Gi rammebetingelser som optimaliserer driften

7 Verdier fra havet – Norges framtid Import og direktelandinger av torsk fra russiske fartøyer i Norge fra 1990 til 2003 Kilde: Fiskeriforskning

8 Verdier fra havet – Norges framtid En ny ”Finnmarkspakke”? Innovasjon Norge/SND 1997 – 2003 –Ca. 1,5 mrd i Finnmark –70 % til fiskerisektoren Resultat: + 22 % kapasitetsøkning –Var det det vi trengte? Svaret burde være:  Gjøre hver fisk mer verdifull –40% av FKDs budsjett til FoU –2,5 mrd. til marin innovasjon/FoU i 2004 =Regjeringen satser på marin sektor

9 Verdier fra havet – Norges framtid 75 millioner til Finnmark Stortinget vedtok fredag 17.12.2004 å bevilge 75 millioner kroner på tiltak for å skape nye arbeidsplasser i Finnmark. Pengene tas fra oljefondet og disponeres av Kommunal- og regionaldepartementet Midlene skal kunne benyttes av lokale og regionale myndigheter, i samarbeid med virkemiddelapparatet og sektormyndigheter.

10 Verdier fra havet – Norges framtid Eksemplet Vardø Stor ledighet – fabrikken står! 4 hovedårsaker: For mange filétfabrikker – for lite fisk Mer fisk eksporteres ferskt Fryst råstoff til Kina Russetorsken forsvant fra Vardø –1995 - 19000 tonn –2001 - 386 tonn Men kongekrabben gav 93 mill. kroner i inntekt til Øst-Finnmark (2003)  ”Kan ikke løses med bare fiskeripolitikk” 19000 tonn er nesten 2 Westfish-anlegg med 180 ansatte på Svartnes 2 skift – hele året

11 Verdier fra havet – Norges framtid

12 Regional forvaltning Er svaret fylkeskommunale ressursselskap/regional forvaltning? Dette vil utfordre: Deltakerloven Forutsigbarheten for næringsutøvere Tilliten for investorer/banker mht. finansiering av fiskefartøy som blir avhengig av vedtak i fylkeskommunen for (fremtidig) drift og inntjening Fiskerettigheter oppnådd vil bli båndlagt med (absolutte) leveringskrav, hvilke konsekvenser kan dette få for –prisfastsettelse på levert fangst –for verdifastsettelsen av den aktuelle flåte Foreslått opprettet to stillinger (årsverk?) for å administrere ordningen - hvem finansierer disse – jo, fiskerne/næringen

13 Verdier fra havet – Norges framtid Jeg tror at det må være en grunnleggende forutsetning for økt norsk marin verdiskaping at våre bedrifter slipper å ta andre hensyn enn de som er nødvendige for å nå egen lønnsomhet, og selvfølgelig de hensyn som må tas for å ivareta miljøet i videste forstand.

14 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeren fra Troms Hadde to båter - har kjøpt to båter Har strukturert; sitter igjen med en båt Nå; 3 fulle torskekvoter, 3 fulle seikvoter, 3 fulle hysekvoter og nesten 3 fulle sildekvoter Økt gjelden fra 12 millioner (1.1.03 betalte 8,5 % rente), til 18 millioner med (rente i dag på 4,5 %). =200.000 kroner mindre i rente i dag en for to år siden - tross for at gjelden er økt med 6 mill. 2003: 6 mann på båten (lotten på kr.264.000,-) 2005: 10 manns besetning (forventet lott på ca. 580.000,-) Til sammen på de 4 båtene var det 11 mann ansatt i utgangspunktet (den ene båten lå mer eller mindre i opplag ) =10 arbeidsplasser sikret, lengdegruppen tilbakeført et kvantum som vil kunne forsvare mer enn 2 arbeidsplasser Han forventer å spare: Forsikring ca. 70 – 100.000,- x 3 Redskaper ca. 100 – 200.000 Vedlikehold fartøy ca. 100 – 400.000 Maskinist ca. 50 – 100.000 Administrasjon ca. 80 – 300.000 Hvilke utslag har Regjeringens politikk gjort for en vanlig fisker?


Laste ned ppt "Fisk, Finnmark og omstilling Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 29.12.2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google