Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rotary International D 2300 DGE Ole Amund Gillebo Rica Hotel Hamar PETS og Distriktssamling 20 Mars 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rotary International D 2300 DGE Ole Amund Gillebo Rica Hotel Hamar PETS og Distriktssamling 20 Mars 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rotary International D 2300 DGE Ole Amund Gillebo Rica Hotel Hamar PETS og Distriktssamling 20 Mars 2010

2 Ray Klinginsmith RI- President 2010-2011 2

3 Hvem er RI-presidenten 2010-2011 ? Kommer fra Club of Kirksville, Missouri, USA Klassifikasjon: Advokat Medlem av Rotary ca. 50 år En lang rekke tillitsverv i Rotary 3

4 4 RI-presidentens tema 2010-2011

5 Klinginsmith om tema og logo : Hva er Rotary? Hva gjør en Rotaryklubb? Mange mennesker stiller disse spørsmålene. Vårt hovedmotto ”Service Above Self” peker på det idealistiske i vår organisasjon, men svarer ikke på disse to spørsmålene. Jeg ville finne et kort tema som forklarer hva Rotary er og gjør for ikke-rotarianere, og samtidig bekrefte våre ledende prinsipper for oss rotarianere. Med utgangspunkt i de fire tjenesteveiene med 5

6 Klinginsmith om sitt tema: Klubbtjenste og Yrkestjeneste, Samfunnstjeneste og Internasjonal tjeneste, ønsker jeg å videreføre arbeidet med å gjøre verden et bedre sted å bo og arbeide. Det er viktig å huske på at Rotary er preget av en ”serviceånd” og samtidig er vi en organisasajon av klubber og enkeltmennesker. Til slutt valgte jeg noen ord som beskriver Rotay`s nåværende oppgave og hva vi er best på: 6

7 Klinginsmith om sitt tema: Building Communities –Bridging Continents (Utveckla Samhallen-Forena Kontinenter / Bygg gode lokalsamfunn/Foren kontinenter) Jeg håper du er enig i at disse fire ordene på en treffende måte reflekterer hvem vi er og hva vi gjør - som rotarianere. Vi er en unik og ledende organisajon – unektelig en av de beste i verden. 7

8 Klinginsmith om sitt motto: På en viktig måte oppmuntrer vi til økt innsats i våre lokalsamfunn og vi er verdens beste til å forene mennesker gjennom internasjonalt samarbeid for å gjøre verden et bedre sted å bo og arbeide. Ed Cadman (RI-president 1985-86): ”Rotary er en enhet uten å være ensrettet”. Vi er heldige som får være rotarianere! 8

9 RI-presidentens prioroteringer A: End Polio Now Siden 1985 Rotary`s største enkelt prosjekt og største suksess. Den gang polio i 125 land. Samarbeid med FN, Unesco, WHO, m.fl. Har utryddet 99% Forkommer nå i 4 land, Nigeria, India,Afhganistan,Pakistan. Melinda og Bill Gates har stilt 355 mill USD til disp. Rotary har lovet seg selv å stille med 200 mill USD innen 30.juni 2012. Til nå ca.halvparten. 9

10 RI-presidentens prioriteringer B: Fra Future Vision Plan 1.Konfliktløsning og fred ▫ Rotary International og TRF bidrar med lederopplæring og ulike støtte prosjekter for barn og unge i konfliktområder samt studieprosjekter. Hva kan vi som rotarianere i D 2300 bidra med ? 2. Sykdom – forbygging og behandling Rotary Foundation bidrar til å redusere årsaken til og konsekvensene av sykdom bl.a. ved å øke kapasiteten til lokale helseressurser, styrke helsemessig infrastruktur, hindre spredning av HIV/AIDS og malaria,drive forbyggende undervisning og opplæring, støtte relevante studier. Hva kan vi gjøre i våre klubber? 10

11 RI-presidentens prioriteringer 3. Rent vann og sanitær ▫ Rotary vil gjøre sitt for at sikker tilgang på rent vann og grunnleggende sanitærforhold kan styrkes i mange lokalsamfunn. Støtte muligheten i lokalsamfunn til å utvikle stabil vanntilførsel og gode sanitæranlegg. Gi utdannelse i lokalsamfunn vedrørende vann, sanitær og helse. Bidra til studier. ▫ Hvordan kan vi som rotarianere i vårt distrikt bidra? 4. Helse for mor og barn Rotary vil bidra til å øke livskvaliteten for mødre og barn ved å være med å redusere barnedødlighet under 5 år., samt redusere antall mødre som dør i barsel. Øke adgang til gode helsetilbud og utdannelse av relevant helsepersonell. Bidra til studier og forskning. Har vi menneskelige, tekniske og økonomiske bidrag i denne sammenheng? 11

12 RI-presidentens prioriteringer 5. Analfbetisme og basis skolegang ▫ Sterkt fokus på at alle barn må få muligheten til å lære å lese og skrive. Redusere kjønnsforskjell i forhold til muligheter. Styrke skoletilbudene for foreldre. Sette lokalsamfunn i stand til å gi adekvate tilbud. Støtte til studieprosjekter.  Hva kan vi bidra med ? 6.Utvikle økonomi i lokalsamfunn og lokal livskvalitet. Fokus på å styrke lokalt entrepenørskap og lederskap, særlig kvinner. Utvikle lokale tiltak og arbeidsplasser, særlig for ungdom. Studieprosjekter. Kan vi være med å støtte noen av disse tiltakene? 12

13 R-D 2300 Målsettinger 2010-2011  Overordnet Motto: Service Above Self  Vi tjener ikke et system eller en organisasjon,men mennesker. Rotary gjør en forskjell i mange lokalsamfunn, på mange arbeidspalsser, for mange barn og mødre, unge og voksne. Et Rotary som ikke tjener andre, tjener ikke til noe. Dette er det vi bygger vi på!  Rotary`s formål :  utvikle vennskap,  stille høye etiske mål til oss selv  virkeliggjøre Rotary`s motto i privatliv og yrkesliv  arbeide for internasjonal forståelse og fred. Dette er det vi bygger opp! 13

14 R-D 2300 Målsettinger 2010-2011 Mer av det vi er gode på: ▫ Ungdomsutveksling ▫ Gruppeutveksling (GSE) ▫ RYLA ▫ Handicamp To viktige fokus: 1. Klubben 2. The Rotary Foundation (TRF) 14

15 R-D 2300 Målsettinger 2010-2011 1.Medlemsutvikling (antall og kvalitet) Øke antall medlemmer fra 1214 til 1280 /2007 nivå. Distriktets langtidsplan; 1300.(2 nye pr. klubb) Kvinner i alle klubber Nye landsmenn Utvide yrkesbredden/gjenspeile lokalsamfunnet Starte nye klubber. Siste klubb etabl. 1988. Etablere minst 1 Rotaractklubb Styrke medlemmenes kunnskaper om Rotary Bevisstgjøring på yrkesetikk. Lederutvikling-for klubb og distrikt. 15

16 R-D 2300 Målsettinger 2010-2011 2.Klubbprosjekter Alle klubber har et prosjekt, -lokalt el. internasjonalt. -alene el. sammen med andre. -gjerne TRF prosjekt. -gjerne miljøprofil. Distriktet etablerer idebank. Samarbeid innen et AG-distrikt? 16

17 R-D 2300 Målsettinger 2010-2011 3. Rotaryfondet (TRF) * Økt bidrag til Rotaryfondet- Rotary`s flaggskip. Motoren i Rotary`s økonomi. * RI`s mål er 100 US dollar pr. medl. Gjennomsnitt i D 2300: ca 20 USD Hvis 100 USD er kr.600 = kr.50 pr.mnd./ 1 kopp kaffe * Økt bidrag til Polio Pluss - min.kr.500.-skattefradrag/ kr.41,66 pr.mnd * Økt bruk av skattefradrag!!! 17

18 R-D 2300 Målsettinger 2010-2011 4. Yrkestjeneste Fokus på yrkesetiske tema i alle klubber. - lese opp fra Rotary`s verdidokumenter og retningslinjer, - bruke 3 min. - kveldens tema minst 1 gang i halvåret. - tema på distriktets hovedmøter og seminarer. 18

19 R-D 2300 Målsettinger 2010-2011 5Informasjon/omdømmebygging(Branding) Alle klubber har webside. Alle klubber synlig i lokalsamfunnet og i lokale media. Lokal kommunikasjon Personlig kommunikasjon (hvorfor er du rotarianer?hva betyr Rotary for deg? hva ønsker du å gi tilbake?) Distriktet etablerer ungdomsside, tar i bruk de nye sosiale medier? Distriktet utvikler Rotaryskolen med vekt på informasjon og kunnskap og lederopplæring. Kurstilbud for interesserte og poteniselle medlemmer Kurstilbud for nye medlemmer. 19

20 R-D 2300 Målsettinger 2010-2011 Kriterier for en effektiv rotary klubb: 1. Beholde medlemmer,rekruttere nye 2. Gjennomføre vellykkede prosjeketer 3. Aktiv støtte til Rotary Foundation (TRF) 4. Utvikle medlemmene til å ta på seg lederoppgaver utover klubbnivå. 20

21 ÅRETS KLUBB Statutter for årets klubb: a) positiv medlemsvekst b) nye prosjekter c) gode bidrag til Rotary Fondet d) markedsføring av Rotary Distriktsrådet er med i vurderingen av for kåring av Årets klubb. 21

22 Ledelse eller management? Ri-president Klinginsmith: Alt ligger til rette for å ta Rotary et skritt videre og utvikle et Rotary for framtida: Rotary`s organisasjon(RI), Rotary Foundation(TRF), et stort antall gode humanitære prosjekter, 1.2 mill. medlemmer, 31000 klubber, over 200 land. Vi skal forvalte det vi er og har. 22

23 Lederskap eller management? La vårt hovedfokus være ledelse og lederskap i distriktet og i klubbene: Bygg vennskap og gode relasjoner Informer, inspirer, deleger! Det er et privilegium å få være en Rotary leder i vår tid! 23

24 Hensikt med PETS 1.Bli kjent og etablere samarbeid 2.Forberede oss for vårt felles rotaryår 2010-2011. 3.Utvikle eierskap til felles mål. 4. Motivere og dyktiggjøre til å ta lederskap. 24


Laste ned ppt "Rotary International D 2300 DGE Ole Amund Gillebo Rica Hotel Hamar PETS og Distriktssamling 20 Mars 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google