Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Departementsråd Eva Hildrum, Samferdselsdepartementet SSØ-dagen 29. januar 2009 Evalueringer – opp av kontorskuffen og inn i ledermøtet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Departementsråd Eva Hildrum, Samferdselsdepartementet SSØ-dagen 29. januar 2009 Evalueringer – opp av kontorskuffen og inn i ledermøtet."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Departementsråd Eva Hildrum, Samferdselsdepartementet SSØ-dagen 29. januar 2009 Evalueringer – opp av kontorskuffen og inn i ledermøtet

2 2 Evalueringer svært vanlig i transportsektoren Sterk kvalitetssikringstradisjon Våre prosjekter og aktiviteter er ofte kostbare, gjelder mange mennesker og har stor politisk interesse Både ”ex-ante” – underveis – og ”ex-post” evalueringer Legges sjelden i skuffen – evaluering er et arbeidsverktøy i mange tilfeller Ulike grunner til å evaluere – mest effektivt når årsaken er et erkjent behov mer enn ytre press eller mer rituelle årsaker – ofte er det sammensatte årsaker Ikke alltid klart skille mellom evaluering og gransking – i hvert fall ikke i retorikken

3 3 Eksempler fra Samferdselsdepartementet Hanekleivtunnelen Sikkerheten i norsk luftfart Belønningsordningen SDs etats- og selskapsstyring

4 4 Gransking eller evaluering? Etter Hanekleivulykken: sterkt politisk press, krevende utgangspunkt: ulykken skyldtes feil som var gjort 10 år tidligere, kombinasjon av mange faktorer – teknisk, organisatorisk osv. Tett oppfølging og endring av systemer og rutiner i VD Sikkerheten i norskluftfart: utgangspunktet var sterk uro i store deler av norsk luftfart – mangel på flygeledere – effektivisering i AVINOR – store forsinkelser – sterkt politisk fokus. Det var Havarikommisjonen som foretok ”evalueringen” som også mer hadde karakter av gransking. Alle Havarikommisjonens tilrådninger lukket, Stortinget fått tilbakemelding på begge saker.

5 5 Mindre dramatiske eksempler: Belønningsordningen – skal føre til bedre kollektivbruk og mindre bruk av bil i by. Klare mål, erkjent behov, evaluering initiert av departementet og utført av eksterne. Gode og konkrete forslag – følges opp med nye retningslinjer for tildeling samtidig som bevilgningen dobles i 09 til 323 mill SD’s etats- og selskapsstyring – skal gi høyere effektivitet og mer hensiktsmessig samhandling departement/etat – departement/selskap. Initiert av departementet, ekstern bistand, samarbeid med alle etater og selskap. Klare tilrådninger, oppfølging i linjen og rapportering til ledermøtet.

6 6 ”Ut av skuffen” Oppfølgingsrutiner / handlingsplaner Krav om rapportering til f.eks Stortinget Mediefokusering / 3. statsmakt Politisk oppmerksomhet / politisk press Aktivt ledelsesengasjement Kunsten å avslutte oppfølgingen Hvis lederne ikke bryr seg?

7 7 For at oppfølgingen skal bli reell og ikke rituell Må evalueringen ha munnet ut i konkrete forslag som gir en forbedring Forslagene bør være listet opp og konkretisert slik at de kan ”lukkes” på en praktisk måte Dette er ofte avhengig av at mandatet for evalueringen har vært klart og tydelig Dersom Stortinget eller Riksrevisjonen har krevd evalueringen er det viktig å huske på at de har krav på en skikkelig tilbakemelding ”på passende måte” når man lager mandatet Det er et lederansvar å forsikre seg om at evalueringen ikke havner i skuffen – før den er avsluttet. Da skal den havne der.


Laste ned ppt "1 Departementsråd Eva Hildrum, Samferdselsdepartementet SSØ-dagen 29. januar 2009 Evalueringer – opp av kontorskuffen og inn i ledermøtet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google