Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hilde Majala, Brønnøysundregistrene 2013, Brüssel Samhandlingstjeneste i Altinn - konkursbehandling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hilde Majala, Brønnøysundregistrene 2013, Brüssel Samhandlingstjeneste i Altinn - konkursbehandling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hilde Majala, Brønnøysundregistrene –innovation@altinn 2013, Brüssel Samhandlingstjeneste i Altinn - konkursbehandling

2 Konkursregisteret Gir oversikt over alle konkurser, tvangsavviklinger og tvangsoppløsninger i Norge Har en tjeneste i Altinn som benytter funksjonaliteten samhandlingstjeneste (standard funksjonalitet) Samhandlingstjenesten konkursbehandling er utviklet og «eies» av Brønnøysundregistrene – Konkursregisteret Tjenesten er utviklet i tett samarbeid med Konkursrådet og brukerne (bostyrere) Samhandlingstjenesten konkursbehandling har erstattet tjenesten boside (skreddersøm) i Altinn I 20.3.2013 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala

3 Konkursbehandling Den første tjenesten som benytter samhandlingsfunksjonaliteten i Altinn –En samhandlingstjeneste i Altinn er en måte å sette sammen ulike skjema, meldinger og innsyn på I drift 14.1.2013 Målgruppe: Bostyrere i ca. 5 000 konkursbo per år –Kan også brukes av sekretærer, advokatfullmektiger, borevisorer, kreditorer og andre som har behov –Bostyrer delegerer da til de som har behov Tjenesten gir –Opplysninger om konkursen –Roller hos debitor –Skjema for innsending –Utlegging av opplysninger til kreditorer 20.3.2013 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala

4 Hvorfor elektronisk konkursbehandling? Effektivt for bostyrere og kreditorer Sparer tid og kostnader Besparelse ved elektronisk behandling – 30 – 40 millioner per år Midlene i konkursboene utnyttes mer effektivt 20.3.2013 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala

5 Konkursbehandling – oppretting av tjenesten Konkursregisteret mottar elektroniske melding om konkursåpningen fra tingretten –Godkjennes av Konkursregisteret (KR) Konkursboet i Enhetsregisteret opprettes automatisk –Når registreringen av konkursen er godkjent av Konkursregisteret, sendes informasjon om konkursen elektronisk til Enhetsregisteret, med automatisk registrering i Enhetsregisteret Samhandlingstjenesten Konkursbehandling opprettes automatisk i Altinn etter at konkursen er godkjent av KR Registrering av rollen som bostyrer i konkursboet gir tilgang til konkursbehandling i Altinn Konkursbehandling og konkursboet slettes automatisk seks måneder etter avslutning av konkursbehandlingen 20.3.2013 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala

6 Hvem samhandler? Konkursregisteret Andre registre ved Brønnøysundregistrene –Registrert informasjon fra de ulike registrene gjøres automatisk tilgjengelig i samhandlingstjenesten Enhetsregisteret Foretaksregisteret Løsøreregisteret Regnskapsregisteret Bostyrere Kreditorer 20.3.2013 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala

7 Advokatforeningen –Informasjon om forsikring av konkursboet Konkursregisteret sender informasjon om konkursboet elektronisk til Advokatforeningen Forsikringspapirene om konkursboet sendes elektronisk fra Advokatforeningen til Konkursregisteret etter 2 dager Statens kartverk –Om det er foretatt tinglysning på eiendom eller borett Videreutvikling (pågår) –Andre offentlige etater –Statens kartverk – Gnr og Bnr 20.3.2013 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala

8 Konkursbehandling – satt sammen av flere tjenester i Altinn 8 innsendingstjenester –(skjema) til bruk for bostyrere for å sende informasjon til kreditorer og Konkursregisteret 8 innsynstjenester –som henter informasjon fra Konkursregisteret og presenterer den på en oversiktlig måte 26 meldingstjenester –sender informasjon med varsel på e-post til brukere når det skjer endringer i tjenesten Konkursbehandling Bl.a. til den som er oppnevnt som bostyrer Forsikringsdokumenter Nye opplysninger om roller (f eks tidligere styremedlemmer) 20.3.2013 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala

9 20.3.2013 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala Velg: Logg inn

10 20.3.2013 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala Bostyrere og andre ved advokat- kontoret som skal sende inn skjema må bruke Buypasskort ved pålogging. Kreditorer og andre kan bruke BankID. Velg: BuyPass

11 20.3.2013 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala Velg det konkursboet du skal rapportere for BOSTYRER

12 20.3.2013 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala Velg: Konkursbehandling

13 20.3.2013 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala Skjema til bruk i konkursen Info om konkursbo Utdrag fra bostyrers meldingsboks- viser det som angår denne konkursen Bostyrers arbeidsflate Generell info om tjenesten

14 20.3.2013 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala Velg: Alle dokumenter

15 20.3.2013 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala

16 20.3.2013 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala Velg: Roller for boet

17 20.3.2013 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala

18 20.3.2013 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala Velg: Om boet

19 20.3.2013 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala

20 20.3.2013 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala Velg: Melding til Konkursregisteret

21 20.3.2013 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala

22 20.3.2013 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala Her kan bostyrer og andre med skrivetilgang skrive og lese notater

23 20.3.2013 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala Kreditors arbeidsflate

24 20.3.2013 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala

25 20.3.2013 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala

26 Samhandlingstjenesten konkursbehandling – gjør det enklere for partene i et konkursbo Takk for oppmerksomheten – ta gjerne kontakt ved spørsmål Hilde Majala, mobil +47 915 74 850, hilde.majala@brreg.no 20.3.2013 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala


Laste ned ppt "Hilde Majala, Brønnøysundregistrene 2013, Brüssel Samhandlingstjeneste i Altinn - konkursbehandling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google