Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingstjeneste i Altinn - konkursbehandling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingstjeneste i Altinn - konkursbehandling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingstjeneste i Altinn - konkursbehandling
Hilde Majala, Brønnøysundregistrene 2013, Brüssel

2 Konkursregisteret Gir oversikt over alle konkurser, tvangsavviklinger og tvangsoppløsninger i Norge Har en tjeneste i Altinn som benytter funksjonaliteten samhandlingstjeneste (standard funksjonalitet) Samhandlingstjenesten konkursbehandling er utviklet og «eies» av Brønnøysundregistrene – Konkursregisteret Tjenesten er utviklet i tett samarbeid med Konkursrådet og brukerne (bostyrere) Samhandlingstjenesten konkursbehandling har erstattet tjenesten boside (skreddersøm) i Altinn I Hilde Majala

3 Konkursbehandling Den første tjenesten som benytter samhandlingsfunksjonaliteten i Altinn En samhandlingstjeneste i Altinn er en måte å sette sammen ulike skjema, meldinger og innsyn på I drift Målgruppe: Bostyrere i ca konkursbo per år Kan også brukes av sekretærer, advokatfullmektiger, borevisorer, kreditorer og andre som har behov Bostyrer delegerer da til de som har behov Tjenesten gir Opplysninger om konkursen Roller hos debitor Skjema for innsending Utlegging av opplysninger til kreditorer Hilde Majala

4 Hvorfor elektronisk konkursbehandling?
Effektivt for bostyrere og kreditorer Sparer tid og kostnader Besparelse ved elektronisk behandling 30 – 40 millioner per år Midlene i konkursboene utnyttes mer effektivt Hilde Majala

5 Konkursbehandling – oppretting av tjenesten
Konkursregisteret mottar elektroniske melding om konkursåpningen fra tingretten Godkjennes av Konkursregisteret (KR) Konkursboet i Enhetsregisteret opprettes automatisk Når registreringen av konkursen er godkjent av Konkursregisteret, sendes informasjon om konkursen elektronisk til Enhetsregisteret, med automatisk registrering i Enhetsregisteret Samhandlingstjenesten Konkursbehandling opprettes automatisk i Altinn etter at konkursen er godkjent av KR Registrering av rollen som bostyrer i konkursboet gir tilgang til konkursbehandling i Altinn Konkursbehandling og konkursboet slettes automatisk seks måneder etter avslutning av konkursbehandlingen Meldingen kommer elektronisk fra tingretten til KR Alle konkurser/tvangsoppløsninger/tvangsavviklinger får automatisk et konkursbo i ER Opplysninger om konkursen sendes maskinelt fra Konkursregisteret til Enhetsregisteret Konkursboet opprettes automatisk i Enhetsregisteret på bakgrunn av opplysningene fra Konkursregisteret Opplysninger om konkursboet sendes maskinelt tilbake til Konkursregisteret og bosiden opprettes Det ligger en kobling mellom konkursdebitor og konkursboet både i Enhetsregisteret og Konkursregisteret Bostyrer må melde til tingretten om man ønsker å bruke elektronisk kommunikasjon. Konkursregisteret får dermed beskjed fra tingretten i den elektroniske meldingen derfra Når bostyrer først har ønsket seg elektronisk kommunikasjon, blir det opplysningen stående til bostyrer selv opphever den Bostyrer er den eneste som i utgangspunktet har tilgang til bosiden Bostyrer får e-post når bosiden er tilgjengelig i de tilfeller bostyrer har valgt elektronisk kommunikasjon. Ellers går alt på papir som i dag Seks måneder skal være tilstrekkelig til å få sendt inn sluttinnberetninger eller annen informasjon Det kommer et varsel på e-post og i mottattboksen i Altinn 6 uker før sletting skjer, som en påminnelse. Dersom elektronisk kommunikasjon ikke er valgt, kommer denne påminnelsen i brev Tekst når bosiden er slettet: Bosiden som du ønsker tilgang til er ikke lenger tilgjengelig. Den er slettet fordi det er gått mer enn seks måneder siden konkursbehandlingen opphørte ved avsluttende kjennelse, jf. konkursregisterforskriften § 23. Hilde Majala

6 Hvem samhandler? Konkursregisteret
Andre registre ved Brønnøysundregistrene Registrert informasjon fra de ulike registrene gjøres automatisk tilgjengelig i samhandlingstjenesten Enhetsregisteret Foretaksregisteret Løsøreregisteret Regnskapsregisteret Bostyrere Kreditorer Hilde Majala

7 Videreutvikling (pågår)
Advokatforeningen Informasjon om forsikring av konkursboet Konkursregisteret sender informasjon om konkursboet elektronisk til Advokatforeningen Forsikringspapirene om konkursboet sendes elektronisk fra Advokatforeningen til Konkursregisteret etter 2 dager Statens kartverk Om det er foretatt tinglysning på eiendom eller borett Videreutvikling (pågår) Andre offentlige etater Statens kartverk – Gnr og Bnr Hilde Majala

8 Konkursbehandling – satt sammen av flere tjenester i Altinn
8 innsendingstjenester (skjema) til bruk for bostyrere for å sende informasjon til kreditorer og Konkursregisteret 8 innsynstjenester som henter informasjon fra Konkursregisteret og presenterer den på en oversiktlig måte 26 meldingstjenester sender informasjon med varsel på e-post til brukere når det skjer endringer i tjenesten Konkursbehandling Bl.a. til den som er oppnevnt som bostyrer Forsikringsdokumenter Nye opplysninger om roller (f eks tidligere styremedlemmer) Hilde Majala

9 Velg: Logg inn Hilde Majala

10 Bostyrere og andre ved advokat-kontoret som skal sende inn skjema må bruke Buypasskort ved pålogging. Kreditorer og andre kan bruke BankID. Velg: BuyPass Hilde Majala

11 BOSTYRER Velg det konkursboet du skal rapportere for
Hilde Majala

12 Velg: Konkursbehandling
Hilde Majala

13 Bostyrers arbeidsflate
Skjema til bruk i konkursen Info om konkursbo Generell info om tjenesten Utdrag fra bostyrers meldingsboks- viser det som angår denne konkursen Hilde Majala

14 Velg: Alle dokumenter Hilde Majala

15 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala

16 Velg: Roller for boet Hilde Majala

17 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala

18 Velg: Om boet Hilde Majala

19 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala

20 Velg: Melding til Konkursregisteret
Hilde Majala

21 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala

22 Her kan bostyrer og andre med skrivetilgang skrive og lese notater
Hilde Majala

23 Kreditors arbeidsflate
Hilde Majala

24 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala

25 innovation@altinn 2013 - Hilde Majala

26 Takk for oppmerksomheten – ta gjerne kontakt ved spørsmål
Samhandlingstjenesten konkursbehandling – gjør det enklere for partene i et konkursbo Takk for oppmerksomheten – ta gjerne kontakt ved spørsmål Hilde Majala, mobil , Hilde Majala


Laste ned ppt "Samhandlingstjeneste i Altinn - konkursbehandling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google