Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 (Ingvild Tellmann, rådgiver, 9. febr.2009) Valgkonferansen 2009 Nytt ved dette valget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 (Ingvild Tellmann, rådgiver, 9. febr.2009) Valgkonferansen 2009 Nytt ved dette valget."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 (Ingvild Tellmann, rådgiver, 9. febr.2009) Valgkonferansen 2009 Nytt ved dette valget

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Lovproposisjonen lagt frem for Stortinget 30. januar 2009 Behandles i Stortinget i løpet av våren Enkelte forslag bygger på St.meld.nr. 33 (2007-2008) Eit sterkt lokaldemokrati

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Endringsforslag - oversikt Tidligstemmegivning Utvidet åpningstid valgdagen Mindretallsrettigheter ved vedtak om utvidet åpningstid og todagersvalg Valgobservasjon Sanksjon ved overtredelse av § 9-9

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Tidligstemmegivning Mottatt høringsuttalelse fra 79 kommuner 28 går i mot forslaget/48 er positive Høringsrunden – noen av innvendingene  kan like godt legge til rette for forhåndsstemmegivning i alle lokaler fra 1. juli  det bør i stedet etableres en brevstemmeordning  jo flere særordninger, jo flere feil  kommunen bør selv avgjøre om det skal kunne avgis tidligstemmer

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Tidligstemmegivning Formål Tidspunkt 1. juli – 9. august Del av forhåndsstemmegivningen Alle kan avgi tidligstemme Særskilt ordning Ikkje krav til dokumentasjon Stemme kan avgis i en hvilken som helst kommune

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 tidligstemmegivning fort. Tilretteleggingen  En enkel ordning  Velger henvender seg til kommunen muntlig eller skiftlig  Sikre hemmelighold  Departementets stemmeseddel  Duplikatkort

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Informasjon til velgerne om ordningen Viktig at kommunene offentliggjør at velgerne har rett til å stemme tidligere Forhåndsstemmegivning Ordinær forhåndsstemmegivning starter 10. august og varer til 11. september. Dersom du vet at du ikke kan avgi stemme i dette tidsrommet, og heller ikke på valgdagen, kan du fra 1. juli henvende deg til kommunen og be om å få stemme.

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Om åpningstidene på valgdagen Funn fra evalueringen –76 % av kommunene hadde ett eller flere valglokaler åpne til kl. 2000 –Bare 5 % opplyser at de åpnet lokalene tidligere enn kl. 0900 –køer oppstår rundt lunsjtider og etter arbeidstidens slutt Kommunene bør vurdere åpningstidene

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Utvidet åpningstid God tilrettelegging en vesentlig del av valggjennomføringen De kommuner som ønsker det kan holde valglokalene åpne til kl. 2100 Vedtak fattes av valgstyret på vanlig måte – valgloven § 9-3 (2)

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Mindretallsrettigheter Gjelder vedtak om utvidet åpningstid og vedtak om todagers valg Slike vedtak kan fattes med tilslutning fra 1/3 av kommunestyrets medlemmer Vilkår –Må fattes samtidig med behandling av budsjettet for valgåret Overgangsbestemmelse 2009 –Fristen er 1. juni 2009

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Valgobservasjon Internasjonale forpliktelser Hjemmel i valgloven om akkreditering Plikt for kommunene til å ta i mot

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Sanksjon ved overtredelse § 9-9 Brudd på valgloven § 9-9 Formålet med forbudet Begrunnelsen for sanksjonshjemmel Medietilsynet Foretak Gebyrets størrelse klageorgan


Laste ned ppt "1 (Ingvild Tellmann, rådgiver, 9. febr.2009) Valgkonferansen 2009 Nytt ved dette valget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google