Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Senter for helsefremmende arbeid - fra avmakt til mestring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Senter for helsefremmende arbeid - fra avmakt til mestring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Senter for helsefremmende arbeid - fra avmakt til mestring
Enhet for utvikling Senter for helsefremmende arbeid - fra avmakt til mestring Helsefremming: “Den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse” som vil si : å skape en helserettet samfunnspolitikk å skape støttende miljøer å styrke lokalsamfunnets muligheter for handling å reorientere helsetjenesten at menneskene kan utvikle sine personlige ferdigheter (Ottawa charteret; WHO, 1986) april 17 Senter for helsefremmende arbeid

2 Fra prosjekt til å være en integrert del av Ahus??
1984/85 Prosjekt aktive venterom 1987 Fast helseopplysningsstilling 1996 ”Helseopplysningen” 2000- Avdeling for forebyggende helsearbeid 2007- Senter for helsefremmende arbeid 2012- Utvikling/Helsefremmende april 17 Senter for helsefremmende arbeid

3 Menneskelig nær - faglig sterk
Empowerment: Styrking av kompetanse Selvforståelse og handling Mange har vist at egen selvforståelse er sentral for menneskets handlingskompetanse Pedagogisk metode i veiledning med ”den annen” Etiske betraktninger ;vektlagt verdier som anerkjennelse, brukermedvirkning og ”empowerment”. Etter initiativ fra WHO i 1986 ,Ottawa-charteret, forplikter det og utfordrer oss både som arbeidsplass og som service-institusjon for befolkningen. Et helsefremmende perspektiv fordrer et noe endret fokus fra det nå tradisjonelle med å lete etter feil og mangler april 17 Senter for helsefremmende arbeid

4 Menneskelig nær - faglig sterk
Strategi frem mot 2016 Pasientforløp Videreutvikle pasientnært forebyggende arbeid Håndtere ulikheter i levekår- og pasientsammensetning april 17 Senter for helsefremmende arbeid

5 Ny organisering av Senter for helsefremmende arbeid
april 17 Senter for helsefremmende arbeid

6 Nettverk for helsefremmende sykehus - implementering av helsefremmende verdier, strategier og standarder mot organisasjonen. Læring - og mestring - læringstilbud til kronikere/funksjonshemmede og deres pårørende. Seksjon for sorgstøtte - Sorgstøttetilbud for de som har mistet en av sine nærmeste ved brå uventet død eller langvarig sykdom. Barn som pårørende - Helsepersonell har plikt til å bidra til å ivareta behov som mindreårige barn har som følge av foreldrenes sykdoms tilstand. Migrasjonshelse april 17 Senter for helsefremmende arbeid

7 HPH-nettverket Selvregulering og frivillighet:
Kliniske styringssystemer Akkreditering og sertifisering Kvalitetsindikatorer Benchmarking Peer review / audits /revisjoner Åpen publisering av kvalitetsdata Lokale kliniske protokoller Kontinuerlig læring - læringssirkelen april 17 Senter for helsefremmende arbeid

8 HPH-nettverkets muligheter
Markedsmekanismer: Finansieringssystemer Takster Styring ved kontrakter og avtaler Brukere og pasienter som drivkrefter i kvalitetsforbedring april 17 Senter for helsefremmende arbeid

9 Senter for helsefremmende arbeid
april 17 Senter for helsefremmende arbeid


Laste ned ppt "Senter for helsefremmende arbeid - fra avmakt til mestring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google