Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mars 15 Senter for helsefremmende arbeid 1 - fra avmakt til mestring Helsefremming: “Den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mars 15 Senter for helsefremmende arbeid 1 - fra avmakt til mestring Helsefremming: “Den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse”"— Utskrift av presentasjonen:

1 mars 15 Senter for helsefremmende arbeid 1 - fra avmakt til mestring Helsefremming: “Den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse” som vil si : å skape en helserettet samfunnspolitikk å skape støttende miljøer å styrke lokalsamfunnets muligheter for handling å reorientere helsetjenesten at menneskene kan utvikle sine personlige ferdigheter (Ottawa charteret; WHO, 1986) Enhet for utvikling

2 mars 15 Senter for helsefremmende arbeid 2 Fra prosjekt til å være en integrert del av Ahus?? 1984/85 Prosjekt aktive venterom 1987 Fast helseopplysningsstilling 1996 ”Helseopplysningen” 2000- Avdeling for forebyggende helsearbeid 2007- Senter for helsefremmende arbeid 2012- Utvikling/Helsefremmende

3 mars 15 Senter for helsefremmende arbeid 3 Menneskelig nær - faglig sterk Empowerment: Styrking av kompetanse Selvforståelse og handling Mange har vist at egen selvforståelse er sentral for menneskets handlingskompetanse Pedagogisk metode i veiledning med ”den annen” Etiske betraktninger ;vektlagt verdier som anerkjennelse, brukermedvirkning og ”empowerment”. Etter initiativ fra WHO i 1986,Ottawa-charteret, forplikter det og utfordrer oss både som arbeidsplass og som service-institusjon for befolkningen. Et helsefremmende perspektiv fordrer et noe endret fokus fra det nå tradisjonelle med å lete etter feil og mangler

4 mars 15 Senter for helsefremmende arbeid 4 Menneskelig nær - faglig sterk Strategi frem mot 2016 Pasientforløp Videreutvikle pasientnært forebyggende arbeid Håndtere ulikheter i levekår- og pasientsammensetning

5 mars 15 Senter for helsefremmende arbeid 5 Ny organisering av Senter for helsefremmende arbeid Utviklingsenheten Helle Gjetrang Dir. HPH Nasjonalt Utviklingsprosjekter Rekruttering medlemmer Støtte eksisterende medl. Kommunikasjon intern/ekst. Følge opp nettverksgrupper Administrasjon HPH Lokalt Impl.interne utviklingsprosj. Pådriver-strategisk forankr. Kulturbærer Sikre retningslinjer Etablere standarder Støtte fagmiljøene Representere Ahus i HPH Nasjonalt Folkehelse Tobakk/ poliklinikk Livsstilskurs Samlivskurs Sorgstøtte Ledelse for helse - prosjekt Fag/forskning Samhandling LMS Barn som pårørende Buk.hab/kommunene

6 mars 15 Senter for helsefremmende arbeid 6 Nettverk for helsefremmende sykehus - implementering av helsefremmende verdier, strategier og standarder mot organisasjonen. Læring - og mestring - læringstilbud til kronikere/funksjonshemmede og deres pårørende. Seksjon for sorgstøtte - Sorgstøttetilbud for de som har mistet en av sine nærmeste ved brå uventet død eller langvarig sykdom. Barn som pårørende - Helsepersonell har plikt til å bidra til å ivareta behov som mindreårige barn har som følge av foreldrenes sykdoms tilstand. Migrasjonshelse

7 mars 15 Senter for helsefremmende arbeid 7 HPH-nettverket Selvregulering og frivillighet: Kliniske styringssystemer Akkreditering og sertifisering Kvalitetsindikatorer Benchmarking Peer review / audits /revisjoner Åpen publisering av kvalitetsdata Lokale kliniske protokoller Kontinuerlig læring - læringssirkelen

8 mars 15 Senter for helsefremmende arbeid 8 HPH-nettverkets muligheter Markedsmekanismer: Finansieringssystemer Takster Styring ved kontrakter og avtaler Brukere og pasienter som drivkrefter i kvalitetsforbedring

9 mars 15 Senter for helsefremmende arbeid 9


Laste ned ppt "Mars 15 Senter for helsefremmende arbeid 1 - fra avmakt til mestring Helsefremming: “Den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google