Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personalsamarbeid Psykososialt arbeidsmiljø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personalsamarbeid Psykososialt arbeidsmiljø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Personalsamarbeid Psykososialt arbeidsmiljø
Hovedmål for et godt personalsamarbeid er: samarbeid, engasjement, trivsel og utvikling, både faglig og personlig. Et godt personalsamarbeid er en grunnleggende forutsetning for å utvikle et godt samarbeid med foreldre og et godt følelsesmessig klima innad i barnehagen. Et godt personalsamarbeid er nødvendig for å kunne utnytte de menneskelige og materielle resursene på en god måte. Et godt personalarbeid er en forutsetning for å trives i jobben.

2 Alle i en personalgruppe har ansvar for å jobbe aktivt for et godt psykososialt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer - Hva bør ligge til grunne i dette ansvaret: - Å ha en åpen, ærlig og direkte kommunikasjon - Være i stand til å gi og ta imot positive og negative tilbakemeldinger - Avklare forventninger til hverandre - Ha gjensidig tillit, og ha omsorg for hverandre - La humor, glede og godt humør prege samarbeidet

3 - Møte hverandre med respekt
- Møte hverandre med respekt. Å vise romslighet, lojalitet, fleksibilitet og toleranse ovenfor hverandre. - Se, lytte, anerkjenne og akseptere hverandre som de mennesker vi er. - Motivere hverandre til egeninnsats, egenutvikling og engasjement i barnehagens totale liv. - tilegne seg relevant kunnskap. Ha opplæring og veiledning av enkelte og personalgruppa som helhet. For eksempel gjennom utviklingssamtaler. - Ta initiativ og ansvar for utvikling og endring hos eg selv og i hele personalgruppa.

4 - Gi hverandre mulighet til å bidra med det de kan og få nye utfordringer. - Ha medansvar for samarbeid om planlegging, gjennomføring og vurdering – i samsvar med barnehagens intensjoner. - Ta vare på nytilsatte / vikarer på en slik måte at de føler seg velkommen, og etter hvert føler at de har noe å tilføre felles skapet.

5 DU HAR STOR PÅVIRKNINGSKRAFT
En eneste forandring i mine tanker om meg selv vil påvirke min kommunikasjon med andre Virginia Satir

6 DEN GODE SIRKELEN BEGYNNER MED DEG

7 MORALLOVEN ”Du skal aldri betrakte mennesket bare som et middel til noe, men alltid også se på det som et mål i seg selv” Immanuel Kant, |1766

8 Psykososialt arbeidsmiljø
Forholdene på den enkelte arbeidsplass har mye å si for læring, kreativitet og utvikling. Et godt psykososialt arbeidsmiljø fremmer samarbeid, fornyelsesevne, effektivitet, virker helsefremmende og øker trivselen

9 Arbeidsmiljøloven 2.1 Formålsparagrafen
Arbeidsmiljølovens mål er å «sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger». I formålsparagrafen er det også pekt på at virksomhetene selv skal løse sine problemer. I § 1 nr. 3 heter det:  å gi grunnlag for at virksomhetene selv kan løse sine arbeidsmiljøproblemer i samarbeid med arbeidslivets organisasjoner og med kontroll og veiledning fra offentlig myndighet

10 Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
Arbeidsmiljøloven og forskrifter til loven regulerer ordningen med verneombud/ hovedverneombud og arbeidsmiljøutvalg og kravene til disse. Det er viktig at verneombudet/hovedverneombudet og arbeidsmiljøutvalget bidrar til og påser at det psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen er godt. De har plikt til å si fra, dersom forholdene ikke er slik som arbeidsmiljøloven forutsetter.

11 Tiltak • medarbeidersamtaler
• arbeidsmiljøsamtaler for hele personalet • verne- og helsepersonell som rådgivere • ulike kartleggingsskjema som utgangspunkt for samtale i kollegiet • dialogverktøyet SAMSPILL.


Laste ned ppt "Personalsamarbeid Psykososialt arbeidsmiljø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google