Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)"— Utskrift av presentasjonen:

1 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)
Familier som hjelper familier Jeanette Skjønhaug Annelise Kvakland RASP - Regional poliklinikk

2 Plan for dagen 9:00-9:45 Spiseforstyrrelse og familie 9:45-10:00 Pause
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Plan for dagen 9:00-9: Spiseforstyrrelse og familie 9:45-10:00 Pause 10:00-10:45 Familiebasert behandling 10:45-11:00 Pause 11:00-11:45 Flerfamiliepraksis 11:45-12:30 Lunsj 12:30-13:15 Praktisk øvelse 13:15-13:30 Pause 13:30-14:15 Brukererfaringer 14:15-14:30 Pause 14:30-15:15 Brukererfaringer 15:15-16:00 Oppsummering Ønsker at dere kan stille spørsmål underveis, samt komme med eksempler på situasjoner/saker? RASP - Regional poliklinikk

3 Retningslinjer for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Retningslinjer for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser For unge mennesker med anoreksi er familieintervensjoner regnet for den fremste og beste behandlingen. Dette støttes i internasjonale og nasjonale retningslinjer. Statens helsetilsyn sine retningslinjer. Underbygges av forskning som vi kommer tilbake til. RASP - Regional poliklinikk

4 Familien blir lett sett som ÅRSAK til problemet
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Hvorfor familien Familien blir lett sett som ÅRSAK til problemet Familien blir oppfattet som EN DEL av problemet Familien er en RESSURS i kampen mot problemet ”Overinnvolvering fra mor evt far. ” ”Mistanker om misbruk” Utvikling av uheldige mønstre i forbindelse med sykdommen. Tilbaketrekning fra den syke ungdommen vanlig: Vil ikke ha støtte fra foreldre, trekker seg bort. Foretrekker en av foreldrene mens den andre blir satt på sidelinja. -Vil ikke være i samme rom som den ene evt begge. -Vil være ”i fred med sykdommen”, -”de forstår ingenting”.. Mange foreldre begynner selv å fundere over ”hva gjorde jeg feil”. – Tør ikke presse på, i frykt for å gjøre vondt værre. Jo flere som står sammen mot sykdommen, jo sterkere.. RASP - Regional poliklinikk

5 ”Det absurde har blitt det normale”
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) ”Det absurde har blitt det normale” Hjemme hos oss har det absurde blitt det normale. Spiser ikke sammen lenger, hun må spise alene med mor, for ellers kan småsøsken forstyrre med kommentarer, eller hun blir stresset av at far sitter ved bordet.-, - ”være på toalettet til frokost er over”, -”far på tur med hunden før måltidet kommer i gang” Har ikke besøk lenger for det blir så fort konflikter, -vi har ikke overskudd til andre, da alle krefter går med til å passe på mat og unngå trening. -går ikke til andre lenger, da hun helst vil være hjemme og vi må jo være sammen med henne.. Det er som å ha et spebarn igjen. Vi må være hjemme med ungdommen vår, og passe på mat og aktivitet. Han krever 100% av oss. Vi får aldri snakket sammen som foreldre, for han er alltid sammen med en av oss eller begge. VI spiser bare det broren min aksepterer til middag. Han bestemmer, ellers blir det fullt leven. Det er alltid kyllingfilet og kokt torsk. Vi har aldri pizza lenger, for det er visst så usunt. RASP - Regional poliklinikk

6 Trinn i familiers omorganisering fritt etter Steinglass 1998
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Trinn i familiers omorganisering fritt etter Steinglass 1998 Gradvis og usynlig tilpasning til sykdommens behov Gradvis omstrukturering av familiens regler og rutiner Dette viser seg gjennom: Beslutningsprosesser hales ut i tid Ressursfordeling i ubalanse Aldersadekvate forventninger endres Starter ofte med omsorg. ”Mor og datter til måltid, gjøre det litt enklere, men nå er det umulig å forandre på.” ”Spesiell type mat fra en butikk i nabokommunen. Hun spiste jo kun hvis fikk det. Vi brukte kr på mat pr mnd.” Vanskelig å ta beslutninger. Vi må få slutt på dette! Vi starter neste uke. Store konflikter/kamper gjør gjerne at man frykter å bryte mønstre som har dannet seg.. Man kan jo risikere at kopper og tallerkener går veggimellom, eller at naboene tror man holder på med barnemishandling. Unngår for å ta hensyn til ungdommen, søsken, seg selv, naboen.. Har kanskje ikke tid eller tålmodighet til å diskutere om det skal være 3 eller 2,5 poteter. All energi brukes på det barnet/ungdommen, og man går på nåler for ikke skape forverring. Søsken og foreldre nedprioritert. Så fort man har tilrettelagt noe, blir det et mønster det er umulig å komme ut av. RASP - Regional poliklinikk

7 Trinn i familiens omorganisering
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Trinn i familiens omorganisering Sykdommen blir det viktigste organiserende prinsipp for hele familiens liv. Vanskelig å planlegge fremover. Det kommer an på formen til ungdommen. ”Vi håper å få dratt på en tur til Danmark i ferien, slik vi pleier, men det kommer jo an på formen til…” RASP - Regional poliklinikk

8 Hvordan familien ble forandret
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Sinne Mistenksomhet Stress Dårlig stemning Foreldre: Stress Tåhev Stille Skyldfølelse Mer krangling Ungdom: Hvordan familien ble forandret Søsken: Bekymrede foreldre Savn Redd for å påvirke Problemer med sosiale settinger Vanskelig å planlegge Fra mestring til feiling Fratatt kontrollen Usikkerhet ”Lov” til å være sint Noe av det første vi arbeider med, i små grupper av foreldre, søsken og ungdommer. Samler sammen tanker i hver gruppe og deler disse i plenum. RASP - Regional poliklinikk

9 Strukturell familieterapi Minuchin
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Strukturell familieterapi Minuchin Den anorektiske familie. (rigiditet, tetthet, overbeskyttende, koalisjoner) Restrukturere familiehierarkiet Den psykosomatiske familien Spesifikke familiemønster som: Rigiditet Vansker med konflikter - konfliktunngåelse Tetthet Overbeskyttende Den ”anorektiske familien”. Bilde på den typiske anorektiske familie, med sammensmelting innad. Hvor går grensen mellom barn og foreldre? Man har gått bort fra denne forståelsen ettersom man vet at familielivet er så mye mer. Innen flerfamilieterapi: restrukturere familiehierarkiet slik at foreldrene kommer på toppen igjen. Vise med tegning?? Forteller ikke familien hva som skal gjøres, men lar dem oppdage selv gjennom øvelser og diskusjoner hvordan deres familie er konstruert og hva som bør endres. Enactment RASP - Regional poliklinikk

10 Narrativ terapi Eksternalisering Fremtidsrettet og løsningsorientert
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Narrativ terapi Eksternalisering Fremtidsrettet og løsningsorientert Unntak fra den problemmettende historien Man blir sine egne historier Narrativ terapi: fokus på framtid og løsninger fremfor årsaksforklaringer osv. Bruker eksternalisering aktivt: felles problem, -lettere å være åpen, -lettere å ta bort skyld og skam. Øvelser som hvordan familien ble forandret, første dagen.. Hva har endret seg siden sist: fokus på mestring/ små unntak/små hendelser.. (Strategisk: løsningen blir problemet –Mor redder situasjonen ved å spise alene med datteren.. Nytt problem; gjør mer av det som ikke nytter, -må bryte mønstre. Mye av samme grunnlaget i systemisk familieterapi; forstå kart og terreng. Man gjør sånn og sånn for oppnå noe. Forstå bakgrunnen for at man handler slik og slik; forstå kartet –Stemmer ikke med terrenget. Oppdage ny informasjon, for så gjøre noe annet; -bryte mønster.) RASP - Regional poliklinikk

11 Family Based Therapy Maudsley modellen:
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Family Based Therapy Maudsley modellen: Ungdommen har ikke kontroll på sin væremåte (behaviour) – sykdommen kontrollerer barnet. Foreldren er midlertidig satt til å ta ansvaret for å hjelpe til å redusere sykdommens makt over ungdommen. Utviklingsoppgaver: da de er arrestert av AN. Ungdommen er embedded (innebygd) i familien og foreldrenes involvering i terapi er avgjørende for suksess i terapien. Behandlingen er opptatt av ungdommens normale utvikling og tar som mål å guide foreldren til å støtte ungdommen med sine utviklingsoppgaver. RASP - Regional poliklinikk

12 Maudsley’s tre faser Fase 1: reduksjon av undervekt Varighet: 2-3mnd
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Maudsley’s tre faser Fase 1: reduksjon av undervekt Varighet: 2-3mnd Tema: Spiseforstyrrelsen, family meal, skape god allianse med foreldrene, frikjenne foreldrene fra skyld. Foreldrene skal selv finne ut hvordan de best kan hjelpe eget barn til å øke vekt og spise normalt. ”You have been sucsessful with bringing up your children to this point and in your personal and professional lives. We hope to encourage the applications of the skills acquired in these earlier successes in helping you resolve the current eating problem with your son/daughter” Noen ganger veldig krevende å ta i mot frustrasjon. Anklager… Ønske om at helsevesenet må ta over. RASP - Regional poliklinikk

13 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)
Maudsley’s tre faser Når ungdommen har overgitt seg til kravene fra foreldrene til å øke matinntaket sitt og familiens stress har avtatt signaliserer fase 2: Overføre kontrollen på spising tilbake til ungdommen Hjelpe foreldrene å akseptere at hovedtema er å hjelpe barnet til god helse, samtidig som man kan begynne å jobbe med relasjonelle vansker Problemene som oppstod i relasjonene ved sykdom kan nå bli brakt frem for gjennomgang. RASP - Regional poliklinikk

14 Maudsleys tre faser Fase 3: stabil vekt, sulting avtatt
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Maudsleys tre faser Fase 3: stabil vekt, sulting avtatt Arbeide mot autonomi og etablere mer aldersadekvate hensiktsmessige familiebånd For foreldre: å reorganiser livet tilbake til normalt Referanse: Treatment Manual for Anorexia Nervosa, A family Based Approach, James Lock, Daniel Le Grange RASP - Regional poliklinikk

15 Psykologisk behandling
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Psykologisk behandling Oversiktstudie fra perioden (Hay 2013): 36 randomiserte behandlingsstudier + to oppfølgingsstudier (hvorav 6 om anoreksi /5 om bulimi). Konklusjoner: Evidensbasen for anoreksibehandling er styrket (har vært svak) Unge med anoreksi: Styrket evidens for familiebasert behandling Bulimi og patologisk overspising : Styrket evidens for kognitiv atferdsterapi (CBT), som har beholdt sin førstevalgposisjon RASP - Regional poliklinikk

16 Prognostiske faktorer ved spiseforstyrrelser
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Prognostiske faktorer ved spiseforstyrrelser Bedre prognose dess kortere sykdomvarighet. Uten effektiv behandling innen tre år er prognosen dårlig (Treasure & Russell 2011) Best prognose hos ungdom (med < 3 års varighet) Dårligere prognose hos pasienter med tidligere sykehusopphold (Strober 1997) Normal vekt ved utskrivning er viktigste prediktor for et videre godt forløp (unge: 95 % av forventet vekt for alder og høyde, voksne BMI >19)(Lock et al 2013) RASP - Regional poliklinikk

17 Flerfamiliegrupper RASP - Regional poliklinikk
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Flerfamiliegrupper RASP - Regional poliklinikk

18 Hva er flerfamiliegrupper
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Hva er flerfamiliegrupper 6-8 familier i gruppe I tillegg til behandling i Bup/lokalt 11 samlinger i løpet av 10 mnd Temaer, smågrupper, øvelser, lunsj og pauser Intensivt i begynnelsen! RASP - Regional poliklinikk

19 RASP - Regional poliklinikk
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Tirsdag (dato) kl. 9:30 – 16:00 9:30 – 10:30 Velkommen 1. Collage - Søndagsmiddag (foreldre) (ungdom) 2. Presentere måltidet (plenum) 10:30 – 11:00 Pause: Kaffe/te, drikke, kjeks og frukt 11:00 – 12:00 1. Fortsette presentasjon av måltidet (plenum) 2. Oppsummering (plenum) 3. Tanker i forkant av lunsjen (ungdom) 4. Planlegge lunsjen (foreldre) 12:00 – 13:00 Lunsj 13:00 – 14:30 1. Feedback 2. Familieskulptur (plenum) 14:30 – 15:00 Pause: Kaffe/te, drikke, kjeks og frukt 15:00 – 16:00 1. Fortsette familieskulptur (plenum) 2. Oppsummering og planer for kvelden (plenum) Fulle dager! Hardt arbeid. Lange pauser. RASP - Regional poliklinikk

20 1. Collage - Søndagsmiddag (foreldre) (ungdom)
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Tirsdag (dato) kl. 9:30 – 16:00 9:30 – 10:30 Velkommen (10 min.) 1.      Collage - Søndagsmiddag (foreldre) (ungdom) Foreldre: lage/sammensette en søndagsmiddag, som dere mener at deres ungdom må spise for å få et passende (suffisient) måltid, som svarer til hennes/hans alder Ungdom: lage/sammensette en søndagsmiddag som du tenker at dine foreldre vil at du må spise (20 min.) 2.      Presentere måltidet (plenum) Hver familie etter tur – rundt et bord i midten 1.      foreldrene redegjør for måltidet – med resonnement og begrunnelser 2.      ungdommen inviteres til å ’modifisere’ måltidet 3.      foreldrene inviteres til å svare på disse ’modifiseringer som de pleier å gjøre hjemme. 4.      ungdommen presenterer sin tallerken – med resonnement og begrunnelser 5.      familien inviteres til å diskutere likheter og forskjeller – terapeutene spør til diskusjonen – ”er det sånn det pleier å være?” – ”hva tenker dere at dere diskuterer – innhold i måltidet, størrelse på porsjon eller annet?” – ”hvordan pleier dere å løse dette?” etc. (30 min. dvs. 10 min. pr. familie) Kokeboka vår.. Endres hele tiden. Forsøker å tilpasse stor/liten/taus/pratsom gruppe osv. (Matcollageøvelsen, senere: Se seg selv gjennom å se andre. Hvem bestemmer egentlig? Hvordan pleier dere å løse dette? Hvordan blir diskusjonen rundt dette hjemme?) RASP - Regional poliklinikk

21 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)
Bakgrunn Peter Laqueur New york, psykosefeltet, Marlborough Family Service i England, Tyskland, Sverige Å finne en måte å gå imot problemet uten å bli avhengig av sykehus, leger og terapeuter. For unge mennesker med anoreksi er familieintervensjoner regnet for den fremste og beste behandlingen. Maudsleymodellen. (Lock og Le Grange) Fort gjort å bli avhengig av terapeuten. (Pasienten som måtte ringe behandleren sin før hvert måltid skulle gjennomføres) Før i avd: Innleggelse uten foreldre i avd. Ofte langvarig.. Vanskelig å komme seg ut. Spiser helst med personell.. Foreldre ta den biten. RASP - Regional poliklinikk

22 Den forandrende interaksjon
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Den forandrende interaksjon Individualterapi Familieterapi Flerfamilieterapi RASP - Regional poliklinikk

23 Faser Problem Relasjon Framtid RASP - Regional poliklinikk
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Faser Problem Relasjon Framtid RASP - Regional poliklinikk

24 Flere fokus samtidig Ut av isolasjon Spise med andre Bryte mønstre
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Flere fokus samtidig Ut av isolasjon Spise med andre Bryte mønstre RASP - Regional poliklinikk

25 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)
Terapeutisk holdning Troen på at hver familie har de ressurser som skal til for å hjelpe seg selv. Ikke lete etter årsaker. Stole på at familiene klarer å hjelpe hverandre. RASP - Regional poliklinikk

26 Terapeutisk tilnærming
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Terapeutisk tilnærming Lede gruppen ved å skape reaksjoner og interaksjoner mellom gruppemedlemmene. Øke avstanden til gruppen, slik at gruppemedlemmene kan bli mer aktive selv. Forlate ekspertrollen og tåle å være uviktig selv. Tydelighet og tilbakeholdenhet RASP - Regional poliklinikk

27 Metaperspektivet Holde fokus på prosessen og gruppen
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Metaperspektivet Holde fokus på prosessen og gruppen Teamarbeid, ukentlige møter – nettverksmøter Rollemodeller Ut av situasjonen Løfte seg opp Mor: ”vi merker når teamet ikke er enige, vi er så usikre i utgangspunktet så når vi merker at teamet ikke er samstemte blir vi enda mer usikker” RASP - Regional poliklinikk

28 Utsagn fra en far etter første samling (dag 4)
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Utsagn fra en far etter første samling (dag 4) Hva endret seg for deg i løpet av samlingen? ”Det samlet seg på et vis tilslutt, i en felles forståelse (eller bare meg?) om at dette/denne samlingen hadde brakt oss videre. Ullent, men sånn føles det.” RASP - Regional poliklinikk

29 Søsken RASP - Regional poliklinikk
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Søsken Før: Spare søsken for mer SF fokus. Nok som det er. Skolen viktigere. Nå: Oppfordrer til full deltakelse. Etterspurt av familier. Alle i familien må være med på prosessen. Forsøker å skape bedre klima i hele familien med gruppen. Lettere med søsken, da de ofte bringer det normale livet inn i gruppen –i motsetning til ”det absurde”. Går ofte også med tanker, frykt, sinne, uro osv, uten å ha noen å snakke med. Blir ofte glade i gruppen med bare søsken. Vi har en øvelse hvor gruppedeltakerne skal spille et rollespill hvor en konstruert familie (i andre roller enn vanlig) får i oppgave å planlegge et selskap for den utvidede familie. Når rollespillet er over snakker gruppen om hva de opplevde underveis, og ofte blir det et fokus på søsken i denne øvelsen. På en samling ble det sagt at ” jeg prøvde å bli helt usynlig og jeg skulle i hvert fall ikke lage noe bråk! Synes ikke jeg kunne si noe om hva jeg ønsket meg, for de hadde nok utfordringer med å få til dette.” I dette rollespillet er det også lett for de som sitter og ser på, å legge merke til hvor vanskelig det kan være å slippe til for søsken. RASP - Regional poliklinikk

30 Utsagn søsken Storesøster 18 år:
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Utsagn søsken Storesøster 18 år: ”Jeg ville egentlig ikke være med, men føler det var annerledes enn jeg hadde forestilt meg. Jeg fikk mer forståelse for sykdommen.” ”Jeg kunne dele mine tanker med andre i samme situasjon som meg og høre hva de mente og hvordan de hadde det” RASP - Regional poliklinikk

31 Utsagn fra en far midt i forløpet
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Utsagn fra en far midt i forløpet Det viktigste som skjedde i dagens samling: ”At vi samles, at vi blir tatt litt ut av hverdagen og får fokus bare på dette. At vi får en følelse av at vi er heldige som får delta på dette, noe som kan hjelpe oss til å nå et mål.” RASP - Regional poliklinikk

32 Utsagn fra en far første samling (dag 1)
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Utsagn fra en far første samling (dag 1) ”Vi må kanskje ha et felles bilde av problemet, før vi kan se en felles løsning.” RASP - Regional poliklinikk

33 Utsagn søsken Søster 14 år:
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Utsagn søsken Søster 14 år: ”Det viktigste som skjedde i dagens samling var at vi fikk sagt det vi mente om familien ved hjelp av familieskulpturen. Så de andre fikk vite hvor du følte du stod i familien” RASP - Regional poliklinikk

34 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)
Utsagn søsken Bror 13 år: Var det noe som endret seg for deg denne samlingen: ”Jeg ble glad fordi jeg fikk skrevet opp alt jeg gleder meg til” Det viktigste som skjedde i denne samlingen: ”Å lære å tenke framover” RASP - Regional poliklinikk

35 Utsagn søsken Søster 14år:
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Utsagn søsken Søster 14år: ”Det som skjedde i dagens samling og som var viktigst var nok at vi fikk tenkt litt på oss selv, om hva VI gjorde om fem år” RASP - Regional poliklinikk

36 Utsagn søsken Søster 9 år: Det viktigste i samlingen:
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Utsagn søsken Søster 9 år: Det viktigste i samlingen: ”Det var at ungdommene skulle lære seg å ikke tenke som de tenker” ”Det var at vi fikk lov til å tegne hva vi følte bak tskjorten” RASP - Regional poliklinikk

37 Skulpturering RASP - Regional poliklinikk
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Skulpturering RASP - Regional poliklinikk

38 kontaktinformasjon Jeanette Skjønhaug Mail:skjj@uus.no
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) kontaktinformasjon Jeanette Skjønhaug Telefon: Anne-Lise Kvakland Telefon: Ekspedisjon: Rasp.no RASP - Regional poliklinikk

39 RASP - Regional poliklinikk
KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus. Oslo universitetssykehus leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands-, regions- og lokalfunksjoner. Sykehuset er landets største med over ansatte og har et budsjett på 18 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge. RASP - Regional poliklinikk


Laste ned ppt "KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google