Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RASP - Regional poliklinikk KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Familier som hjelper familier Jeanette Skjønhaug Annelise Kvakland 14.01.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RASP - Regional poliklinikk KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Familier som hjelper familier Jeanette Skjønhaug Annelise Kvakland 14.01.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 RASP - Regional poliklinikk KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Familier som hjelper familier Jeanette Skjønhaug Annelise Kvakland 14.01.2015

2 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Plan for dagen 9:00-9:45 Spiseforstyrrelse og familie 9:45-10:00 Pause 10:00-10:45 Familiebasert behandling 10:45-11:00 Pause 11:00-11:45 Flerfamiliepraksis 11:45-12:30 Lunsj 12:30-13:15 Praktisk øvelse 13:15-13:30 Pause 13:30-14:15 Brukererfaringer 14:15-14:30 Pause 14:30-15:15 Brukererfaringer 15:15-16:00 Oppsummering

3 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Retningslinjer for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser For unge mennesker med anoreksi er familieintervensjoner regnet for den fremste og beste behandlingen. Dette støttes i internasjonale og nasjonale retningslinjer.

4 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Hvorfor familien Familien blir lett sett som ÅRSAK til problemet Familien blir oppfattet som EN DEL av problemet Familien er en RESSURS i kampen mot problemet

5 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk ”Det absurde har blitt det normale”

6 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Trinn i familiers omorganisering fritt etter Steinglass 1998 Gradvis og usynlig tilpasning til sykdommens behov Gradvis omstrukturering av familiens regler og rutiner Dette viser seg gjennom: Beslutningsprosesser hales ut i tid Ressursfordeling i ubalanse Aldersadekvate forventninger endres

7 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Trinn i familiens omorganisering Sykdommen blir det viktigste organiserende prinsipp for hele familiens liv.

8 RASP - Regional poliklinikk KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Hvordan familien ble forandret Foreldre: Stress Tåhev Fra mestring til feiling Usikkerhet Vanskelig å planlegge Søsken: Stille Sinne Stress Dårlig stemning Savn Ungdom: Mistenksomhet Skyldfølelse Mer krangling Bekymrede foreldre Redd for å påvirke ”Lov” til å være sint Fratatt kontrollen Problemer med sosiale settinger

9 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Strukturell familieterapi Minuchin Den anorektiske familie. (rigiditet, tetthet, overbeskyttende, koalisjoner) Restrukturere familiehierarkiet

10 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Narrativ terapi Eksternalisering Fremtidsrettet og løsningsorientert Unntak fra den problemmettende historien Man blir sine egne historier

11 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Family Based Therapy Maudsley modellen: Ungdommen har ikke kontroll på sin væremåte (behaviour) – sykdommen kontrollerer barnet. Foreldren er midlertidig satt til å ta ansvaret for å hjelpe til å redusere sykdommens makt over ungdommen.

12 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Maudsley’s tre faser Fase 1: reduksjon av undervekt Varighet: 2-3mnd Tema: Spiseforstyrrelsen, family meal, skape god allianse med foreldrene, frikjenne foreldrene fra skyld. Foreldrene skal selv finne ut hvordan de best kan hjelpe eget barn til å øke vekt og spise normalt.

13 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Maudsley’s tre faser Når ungdommen har overgitt seg til kravene fra foreldrene til å øke matinntaket sitt og familiens stress har avtatt signaliserer fase 2: Overføre kontrollen på spising tilbake til ungdommen Hjelpe foreldrene å akseptere at hovedtema er å hjelpe barnet til god helse, samtidig som man kan begynne å jobbe med relasjonelle vansker

14 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Maudsleys tre faser Fase 3: stabil vekt, sulting avtatt Arbeide mot autonomi og etablere mer aldersadekvate hensiktsmessige familiebånd For foreldre: å reorganiser livet tilbake til normalt Referanse: Treatment Manual for Anorexia Nervosa, A family Based Approach, James Lock, Daniel Le Grange

15 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Psykologisk behandling Oversiktstudie fra perioden 2005-2012 (Hay 2013): 36 randomiserte behandlingsstudier + to oppfølgingsstudier (hvorav 6 om anoreksi /5 om bulimi). Konklusjoner: Evidensbasen for anoreksibehandling er styrket (har vært svak) Unge med anoreksi: Styrket evidens for familiebasert behandling Bulimi og patologisk overspising : Styrket evidens for kognitiv atferdsterapi (CBT), som har beholdt sin førstevalgposisjon

16 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Prognostiske faktorer ved spiseforstyrrelser Bedre prognose dess kortere sykdomvarighet. Uten effektiv behandling innen tre år er prognosen dårlig (Treasure & Russell 2011) Best prognose hos ungdom (med < 3 års varighet) Dårligere prognose hos pasienter med tidligere sykehusopphold (Strober 1997) Normal vekt ved utskrivning er viktigste prediktor for et videre godt forløp (unge: 95 % av forventet vekt for alder og høyde, voksne BMI >19)(Lock et al 2013)

17 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Flerfamiliegrupper

18 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Hva er flerfamiliegrupper 6-8 familier i gruppe I tillegg til behandling i Bup/lokalt 11 samlinger i løpet av 10 mnd Temaer, smågrupper, øvelser, lunsj og pauser

19 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Tirsdag (dato) kl. 9:30 – 16:00 9:30 – 10:30Velkommen 1. Collage - Søndagsmiddag (foreldre) (ungdom) 2. Presentere måltidet (plenum) 10:30 – 11:00Pause: Kaffe/te, drikke, kjeks og frukt 11:00 – 12:001. Fortsette presentasjon av måltidet (plenum) 2. Oppsummering (plenum) 3. Tanker i forkant av lunsjen (ungdom) 4. Planlegge lunsjen (foreldre) 12:00 – 13:00Lunsj 13:00 – 14:301. Feedback 2. Familieskulptur (plenum) 14:30 – 15:00Pause: Kaffe/te, drikke, kjeks og frukt 15:00 – 16:001. Fortsette familieskulptur (plenum) 2. Oppsummering og planer for kvelden (plenum)

20 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Tirsdag (dato) kl. 9:30 – 16:00 9:30 – 10:30Velkommen (10 min.) 1. Collage - Søndagsmiddag (foreldre) (ungdom) Foreldre: lage/sammensette en søndagsmiddag, som dere mener at deres ungdom må spise for å få et passende (suffisient) måltid, som svarer til hennes/hans alder Ungdom: lage/sammensette en søndagsmiddag som du tenker at dine foreldre vil at du må spise (20 min.) 2. Presentere måltidet (plenum) Hver familie etter tur – rundt et bord i midten 1. foreldrene redegjør for måltidet – med resonnement og begrunnelser 2. ungdommen inviteres til å ’modifisere’ måltidet 3. foreldrene inviteres til å svare på disse ’modifiseringer som de pleier å gjøre hjemme. 4. ungdommen presenterer sin tallerken – med resonnement og begrunnelser 5. familien inviteres til å diskutere likheter og forskjeller – terapeutene spør til diskusjonen – ”er det sånn det pleier å være?” – ”hva tenker dere at dere diskuterer – innhold i måltidet, størrelse på porsjon eller annet?” – ”hvordan pleier dere å løse dette?” etc. (30 min. dvs. 10 min. pr. familie)

21 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Bakgrunn Peter Laqueur New york, psykosefeltet, Marlborough Family Service i England, Tyskland, Sverige Å finne en måte å gå imot problemet uten å bli avhengig av sykehus, leger og terapeuter. For unge mennesker med anoreksi er familieintervensjoner regnet for den fremste og beste behandlingen. Maudsleymodellen. (Lock og Le Grange)

22 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Den forandrende interaksjon Individualterapi Familieterapi Flerfamilieterapi

23 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Faser Problem Relasjon Framtid

24 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Flere fokus samtidig Ut av isolasjon Spise med andre Bryte mønstre

25 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Terapeutisk holdning Troen på at hver familie har de ressurser som skal til for å hjelpe seg selv. Ikke lete etter årsaker. Stole på at familiene klarer å hjelpe hverandre.

26 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Terapeutisk tilnærming Lede gruppen ved å skape reaksjoner og interaksjoner mellom gruppemedlemmene. Øke avstanden til gruppen, slik at gruppemedlemmene kan bli mer aktive selv. Forlate ekspertrollen og tåle å være uviktig selv.

27 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Metaperspektivet Holde fokus på prosessen og gruppen

28 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Utsagn fra en far etter første samling (dag 4) Hva endret seg for deg i løpet av samlingen? ”Det samlet seg på et vis tilslutt, i en felles forståelse (eller bare meg?) om at dette/denne samlingen hadde brakt oss videre. Ullent, men sånn føles det.”

29 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Søsken

30 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Utsagn søsken Storesøster 18 år: ”Jeg ville egentlig ikke være med, men føler det var annerledes enn jeg hadde forestilt meg. Jeg fikk mer forståelse for sykdommen.” ”Jeg kunne dele mine tanker med andre i samme situasjon som meg og høre hva de mente og hvordan de hadde det”

31 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Utsagn fra en far midt i forløpet Det viktigste som skjedde i dagens samling: ”At vi samles, at vi blir tatt litt ut av hverdagen og får fokus bare på dette. At vi får en følelse av at vi er heldige som får delta på dette, noe som kan hjelpe oss til å nå et mål.”

32 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Utsagn fra en far første samling (dag 1) ”Vi må kanskje ha et felles bilde av problemet, før vi kan se en felles løsning.”

33 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Utsagn søsken Søster 14 år: ”Det viktigste som skjedde i dagens samling var at vi fikk sagt det vi mente om familien ved hjelp av familieskulpturen. Så de andre fikk vite hvor du følte du stod i familien”

34 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Utsagn søsken Bror 13 år: Var det noe som endret seg for deg denne samlingen: ”Jeg ble glad fordi jeg fikk skrevet opp alt jeg gleder meg til” Det viktigste som skjedde i denne samlingen: ”Å lære å tenke framover”

35 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Utsagn søsken Søster 14år: ”Det som skjedde i dagens samling og som var viktigst var nok at vi fikk tenkt litt på oss selv, om hva VI gjorde om fem år”

36 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Utsagn søsken Søster 9 år: Det viktigste i samlingen: ”Det var at ungdommene skulle lære seg å ikke tenke som de tenker” ”Det var at vi fikk lov til å tegne hva vi følte bak tskjorten”

37 RASP - Regional poliklinikk KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Skulpturering

38 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk kontaktinformasjon Jeanette Skjønhaug Mail:skjj@uus.no Telefon: 23016215 Anne-Lise Kvakland Mail:kvaf@uus.no Telefon:23016326 Ekspedisjon:23016230 Rasp.no

39 KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) RASP - Regional poliklinikk Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus. Oslo universitetssykehus leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands-, regions- og lokalfunksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 18 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.


Laste ned ppt "RASP - Regional poliklinikk KPHA - Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) Familier som hjelper familier Jeanette Skjønhaug Annelise Kvakland 14.01.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google