Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Multifunksjonshemmede og vårt forhold til deres seksualitet Kartlegging av behov og ulike tiltak Hafjellseminar Mai 2012 Spes. Sykepleier/seksualveileder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Multifunksjonshemmede og vårt forhold til deres seksualitet Kartlegging av behov og ulike tiltak Hafjellseminar Mai 2012 Spes. Sykepleier/seksualveileder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Multifunksjonshemmede og vårt forhold til deres seksualitet Kartlegging av behov og ulike tiltak Hafjellseminar Mai 2012 Spes. Sykepleier/seksualveileder Cary Skjeggestad

2 Seksualitet?

3 WHO definisjon Seksualitet er en integrert del av et hvert menneskes personlighet Det er et basalt behov og et aspekt av det å være menneske som ikke kan skilles fra andre aspekter av livet Seksualitet er ikke synonymt med samleie, det handler ikke om hvorvidt vi har orgasme eller ei, og endelig er det ikke summen av vårt erotiske liv.Disse kan være en del av vår seksualitet, men behøver ikke være det. Seksualitet er så meget mer. Det er hva som driver oss til å søke etter kjærlighet, varme,intimitet.Den blir utrykt i den måte vi føler,beveger oss på, rører ved og blir rørt ved. Det like mye det å være sensuell som å være seksuell

4 Den seksuelle utvikling PSYKOLOGISK Tanker og drømmer om sex Erotiske fantasier og forestillinger Ønske om å høre sammen med noen. Ønsket om å være elsket og ha en å elske. Å få seg en drømmekjæreste. Å oppfinne en statuskjæreste Å få en skole- eller barnekjæreste Å få en holde i hånden kjæreste Å få en kysse og klemme kjæreste Å ha samleie med sin kjæreste FYSISK Trygghet gjennom tett kroppskontakt Fysisks nærhet og berøring Kysse,klemme,kjærtegn Seksuelle kroppsfornemmelser Utvikling av hypofyse og kjønnshormoner Ereksjon/ reisning og sædutløsning Lubrikasjon/fukting og menstruasjon Pirring omkring erogen soner på kroppen Ønske om tilfredsstille seg ved onani Ønske om å tilfredsstille seg ved samleie

5

6 Seksualfysiologi To uavhengige system fører til ereksjon av penis og clitoris, et fysisk et psykisk. Begge gir reaksjoner vi nervebaner i CNS. A- Fysisk stimulering direkte på kjønnsorgan (perifer stimulering). (ved vasking, dusjing, bading, komme bort i) B- Psykisk- Stimulering fra hjernen, (sentral stimulering). Meget komplisert og individuelt sammensatt. Tanker, fantasier, synsinntrykk som syn, hørsel, lukt og kroppsberøring. (ikke så vanlig for ”vår” gruppe)

7 Fortsetter… Allerede i fosterlivet kan vi observere ereksjon, etter fødsel kan vi se at penis og clitoris blir erigert under drømmesøvn (REM-søvn) og spontant i våken tilstand. Hos nyfødte blir clitoris og penis stive ved berøring. Etter en tid, kanskje noen få år, kan også psykiske faktorer føre til ereksjon.

8 Mannen Mannens ytre kjønnsorgan består av penis og pungen (scrotum). Penis består av 3 svamplegemer. De 2 øverste ligger parallelt, det nederste (som urinrør går igjennom) danner også glans. Indre kjønnsorgan: sædblære, sædledere, testikler (prod testosteron), bitestikler (prod sædceller) og prostatakjertel. I pungen ligger testikler og bitekstikler.

9 Hos mannen Fysisk: Ereksjon skjer når penis stimuleres særlig på undersiden. Her er reseptorer (mottakere) som reagerer på direkte stimulering og som ofte gir ereksjon. Nerveimpulser sendes så til CNS i sacralområdet som så sender impulser tilbake til penis, blodstrøm endres og penis blir stiv. Også utv. hemmede får nattlig reisning og sæduttømming (spes i pubertet)

10 Mannen fortsetter…. De 3 svamplegemene i penis fylles med blod ved at de glatte muskelcellene slapper av (ikke viljekontroll) men påvirkes som sagt av fysiske forhold og følelseslivet vårt. Derav presses svamplegemene mot hinnen rundt dem og blodkar klemmes sammen slik at fylningen består.

11 Kvinnen Ytre kjønnsorgan er skjeden, clitoris (svamplegemer) og de små og store kjønnslepper. Indre kjønnsorgan: livmor, eggledere og eggstokk (prod kvinnelig kj.hormon og frigjør 1 egg om måneden) Kj leppers fasong og størrelse varier mye, clitoris mer el mindre synlig. Skjedens form varier (ca 10 cm dyp i normal tilstand)

12 Kvinnen… Fysisk stimulering av urinrørsåpning og clitoris (og områdene rundt) kan føre til økt blodgjennomstrømning i clitoris, kjønnslepper, livmor, skjedevegg og andre deler av genitalia. Kj lepper svulmer litt opp, clitoris blir erigert, og underliv inntar en mørkere farge.Skjeden blir lengre og bredere. Skjeden blir fuktig. Varmefølelse i underliv. Brystene blir større, brystvorten og området rundt blir erigert. Surhetsgrad i skjeden endre så sædcellene skal overleve.

13 Den seksuelle respons syklus LYST: (fantasier om og lyst til å ha sex) OPPHISSELSE: (subjektiv følelse av seksuell nytelse og medfølgende fysiologiske forandringer) ORGASME: (den seksuelle nytelsen kommer til et topp-punkt, hvor seksuell spenning utløses) AVSLAPNINGSFASE: (følelse av muskulær avslapning og generelt velvære)

14 Hva gjelder hos de multifunksjonshemmede? Fysisk berøring (ved vasking, bading, dusjing, toalettbesøk med mer) kan føre til reisning og ”seksuelle” reaksjoner i kroppen både til mann og kvinne. I behagelige situasjoner eks. sitter i armkrok og hører på musikk, kan fysiske reaksjoner skje, uten at det er bevisst seksualitet. Bevisste tanker om at dette er seksuelt, seksuell opphisselse, er ikke der. Har ikke lært, har ingen kunnskap og erfaring, kan ikke forstå).

15 Ligner mer på det lille barnets nytelse og berøring og lystopplevelse i sin egen kropp. De blir ikke ”tent” på oss voksne rundt. SANSEOPPLEVELSER KAN GI OSS ALLE GODE LIV

16 Retten til et seksualliv Ikke nedfelt i grunnloven WHO 1975 Helse har et seksuelt aspekt det gjelder alle mennesker. Nou 2001:22 FRA BRUKER TIL BORGER”seksualitet og seksuelle opplevelser er en viktig del av livet” Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 8 ”hegner om4 rettigheter privatlive,familielivet,hjemmet og korspondansen.” FN s standardregler om like muligheter for handicappede, regel nr. 9. ” Familieliv og personlig integritet.”

17 Hjelpekunst Søren Kikegaard 1859 Forhold mellom Hjelperen og den der skal hjelpes må være sådan at man – Når det i sannhet skal lykkes en at føre et menneske til et bestemt sted, først og fremst må passe på at finne ham der hvor Han er og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst. Enhver der ikke kan det, Han er selv i innbilding når Han mener at kunne hjelpe en annen.

18 Permission Limited information Specefic suggestion Intensive therapy Plissit- modellen

19 But s 4 trins plan for tiltak 1. Still en diagnose –Etter grundig observasjon av samlet adferd og på bakgrunn av vurderinger av den enkeltes nivå, kunnskap og behov, sikrer man seg at beboerens frustrasjoner skyldes uforløsbare seksuelle behov 2. Lag en handlingsplan –Dreier det seg om et seksuelt problem utarbeides et forslag til handlingsforløp, som dels hjelper beboeren til å få løst sitt seksuelle behov -og om mulig lære ham/henne selv å løse det. 3 Drøft i personalgruppen –Planen drøftes og godkjennes i det tverrfaglige behandlingsteam forut for igangsetting, slik at alle får anledning til å uttale seg. –Da unngår man unødig kritikk el. Feilaktig misstanke.

20 But s 4 trins plan for tiltak forts 4.Drøfting med pårørende??( situasjonsbetinget) –Den vedtatte plan drøftes med pårørende, hvis ikke hensynet til beboeren tilsier noe annet. 5. Planen drøftes med beboeren. –Planen presenters for og aksepteres av beboeren, slik at seksualopplæringen skjer i full forståelse med denne. –NB. Dersom beboer verbalt eller på annen måte motsetter seg behandling/opplæring skal denne høres.

21 Tekniske hjelpemidler Hvordan skaffe hjelpemidler? –Kondomeriet eller Cupido Kan fåes som hjelpemidler gjennom NAV Etter henvisning fra fastlege eller habiliteringstjenesten.Legen fyller ut et spesialt skjem som sendes til firmaet som selger hjelpemidlet. Firmaet sender hjelpemidlet til bruker og regning til NAV Vibratorer og annet.

22 Utdrag av aktuelt lovverk Aslak Syse :utredning Østfold vernepleier høgskole 1993 Retten til et seksualliv er ikke nedfelt i grunnloven el. ordinært lovverk i Norge. Folkerettslig er det heller ikke regler som sikrer retten ti et seksualliv Den enkeltes rett til å få tilfredstillet sine seksuelle behov er henlagt til den private sfære. Privatsfæren er beskyttet gjennom bestemmelser som hegner om privatlivets fred.

23 Straffeloven § 19 omhandler seksualforbrytelser §192 staffes den for voldtekt som skaffer seg selv eller en annen seksuell omgang ved å benytte seg av vold eller truende adferd, eller benytte seg av personens manglende evner til å sette seg til motverge som følge av bevistløshet eller andre grunner. Strafferamme inntil 10 år. §193 slår fast at den som misbruker stilling, tillits-eller avhengihetsforhold til å skaffe seg seksuell omgang strafffes med inntil 5 år. Det samme gjelder den som utnytter en annens psykiske lidelse eller psykisk utviklingshemming i samme henseende.

24 OPPSUMMERING lov og regelverk –Mennesker med utviklingshemming har rett til å få forholdene lagt til rette for å kunne ha et seksualliv på egne premisser og vernes mot overgrep-dette innebærer at de skal ah tilpasset opplæring og veiledning. –Tjenesteytere har ikke plikt til å gjøre noe som strider mot egen oppfatning,men har plikt til å tollere. –Sentrale paragrafer i Straffelovens kapitel 19 som gjelder seksuelle overgrep er §§193-206. Det er viktig å kjenne til hovedinnholdet i loven og samtidig klart for seg hvilket ansvar som ligger hos andre instanser som politi og rettsvesen.

25 Overgrep Forekomst 3,4 ganger mer enn hos funksjonsfriske Hvem er overgriper –33%ANDRE BEBOERE –14% PERSONALET –40% FAMILIE –13%ANDRE Viktig tegn: 98% av de utsatte viser adferdsproblemer DU HAR PLIKT TIL Å MELDE FRA

26 Overgrep Håndbok Utviklingshemming og seksualitet Forebygge og håndtere overgrep Fylkesmanne i Finnmark /helse finnmark februar 2011 Utviklingshemming og seksualle overgrep Forebyggingog oppfølging Helse sør øst 2009 Overgrepsmottak Veileder for helsetjenesten Sosial og helsedirektoratet IS-1457 Utgitt 07/2007

27 Materiell liste Kropp Identitet og seksualitet heidi.lappegaard@nlsh.noheidi.lappegaard@nlsh.no tlf 75534920 sex kunn og kropp kunn Veileder til opplæringsprogram Mens og hygiene KVINNER OG PERSONLIG HYGIENE MENN OG PERSONLIG HYGIENE Habiliteringstjenesten for voksne Hedmark. Tlf. 62556500 ESS WWW.exben, Exben DA,p.b9320,7424TrondheimWWW.exben Distribuerer også en rekke bøker og materialer. Jeg lurer på en samtalegenerator /spill Tone Grude og VigdisMolvik Larsen tlf. 37095266

28 Bøker og hefter bestilling Exben Da ess@exben.noess@exben.no Habiliteringstjenesten i Hedmark –kristin.gjersem@sykehuset-innlandet.kristin.gjersem@sykehuset-innlandet NETTSTED: Nettverk funksjonshemmede seksualitet og samliv nfss.no

29 Videreutdanning HiOA Sexsologi og funksjonshemmede –Tilrettelagt som deltidsstudium over 2 semestre. Den organiserte undervisning omfatter 3 samlinger a inntil 4 dager. I tillegg nettstøttet undervisning/veiledning mellom samlingene. –Søknadsfrist 15.04.2012 –Kvalifikasjonskrav; 3 årig høgskole innen helse og sosialfag.


Laste ned ppt "Multifunksjonshemmede og vårt forhold til deres seksualitet Kartlegging av behov og ulike tiltak Hafjellseminar Mai 2012 Spes. Sykepleier/seksualveileder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google