Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. 2  Alle barn opp til 16 år.  Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, vold eller har vært eksponert for vold  Barnehuset er et tilbud til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. 2  Alle barn opp til 16 år.  Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, vold eller har vært eksponert for vold  Barnehuset er et tilbud til."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 2  Alle barn opp til 16 år.  Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, vold eller har vært eksponert for vold  Barnehuset er et tilbud til voksne psykisk utviklingshemmede for dommeravhør og oppfølging  Barnehuset Trondheim jobber også med unge overgripere, dvs barn som krenker andre barn seksuelt.

3 3 Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Helgeland politidistrikt, Brønnøy tingrett Barn under 17 år : Sør-Trøndelag: 65.078 Nord-Trøndelag:31.268 Helgeland politidistrikt:17.062

4

5

6 Gruet du deg til å komme på Barnehuset?  - 15% gruet seg veldig  - 45% litt  - 41% Nei  (av 200 barn svarte 123)svarprosent på 62

7 Hvordan var det å snakke med politiet i dag? - 76 barn sier at betegnelsen ”greit” passer godt - 19 synes det var slitsomt - 15 synes det var skummelt Og så mange som 70% syntes det var bra etterpå.

8 Om dagen på Barnehuset: ”Alle var hyggelige”, ”Kjempegode mennesker som gjør alt for å hjelpe”, ”Det er snille folk, passer akkurat for barn” ( jente 10 år)

9 Etter din oppfatning, blir barn bedre ivaretatt når bh er involvert enn når det ikke er involvert? Bist.adv-: JA: 82% i noen grad:16%, 2% NEI Forsvarer:JA: 60%, i noen grad:37%, 3% NEI Avhørere: JA:86%, i noen grad: 17%,2% NEI Etterf/påtale: JA:81%, i noen grad: 17%,2% NEI Dommere:JA:76%, i noen grad: 22%, 2% NEI ( 514 ble spurt, 273 svarte, dvs 53%) Åtte av ti svarte at barn blir bedre ivaretatt på B.H

10 Barnehuset Trondheim  Daglig leder  4 rådgivere (barnefaglig bakgrunn, klinisk sosionom/familieterapeut, psyk.sykepleier)  Psykolog  100% konsulent/tekniker (data/video)/kontor/merkantil  Medisinsk personell

11  Oppdage gamle og nye skader  Teste for eventuelle seksuelt overførbare sykdommer  Forsikre / berolige barnet og foreldrene om at kroppen er frisk tross det som har hendt  Dokumentere funn  Sikre spor  Blåmerker/Gjøre tilsvarende like funn hos søsken, styrker straffesaken/bevis  Dårlige tenner, problemer hos tannlege  Følge opp i forhold til ulike problemstillinger av fysisk karakter, vondt i tissen ved vannlating, unormal avføring  Søvnvansker, hodepine stram musklatur mv 11

12 ”Da barneoppdragelse med nødvendighet innebærer bruk av både fysisk makt og trussler, er det i rettspraksis utviklet unntak for visse former for trussler og maktanvendelse som et ledd i barneoppdragelsen.”

13 Anmeldelsene av vold mot barn blir stadig flere. NRK har gått gjennom alle anmeldelser av straffelovens paragraf 219 der ofrene er yngre enn 18 år i tidsrommet fra 2006 til august i år. Det er dyster lesning, antall anmeldelser har hatt en eksplosiv økning.  I 2006 ble det anmeldt 81 saker med vold mot barn.  Allerede året etter var tallet mer enn doblet, og i 2010 var antallet mer enn tidoblet i forhold til antall anmeldelser bare fire år før.  Fra 2010 til 2013 gikk antallet anmeldelser fra 955 til 1 791.  Fra januar til august i 2014 ble det anmeldt 1 138 tilfeller av vold mot barn.

14  Jente, 3 mnd.  Skader:Knusningsskader og blødninger i hjernen, ribbeinsbrudd, flere brudd i lår, legger, fot og arm, lungebetennelse  Varige skader: Døde av skadene  Gjerningspersoner: Mor og far Tiltalt for: Støtte mot inventar, dro og/ eller vrei og/eller ristet kraftig  Fengselsstraff:4 år for både mor og far

15  Gutt, 10 mnd.  Skader: Hjerneskade, hjerneblødninger, flere hjerneinfarkter  Varige skader: Blind, få eller ingen viljestyrte bevegelser, omfattende pleie- og omsorgsbehov som er varig,  Døde 7 år senere, i 2012, av skadene  Gjerningsperson: Far  Tiltalt for: Ristet kraftig og/eller utøvet vold  Fengselsstraff:1 år og 3 mnd

16 Inntil 45 % av barna som har erfart vold i familien trenger behandling. Vitne til vold er like skadelig som å selv bli slått 6-8 barn dør hvert år som følge av mishandling og grov omsorgsvikt Mange saker blir ikke politianmeldt, vanskelig etterforskning pga manglende åstedsgranskning eller for sent. Lovendring nå.. Sjelden det brukes varetektsfengsling og dermed går bevis tapt/eller forspilles. Ofte 2 mulige gjerningspersoner, vanskelig å bevise hvem som har gjort hva. Nær halvparten av alle mishandlingssaker mot barn blir henlagt, 42 % etter bevisets stilling, tilsvarende for vold mot voksne 28%. Liten rettssikkerhet for døde barn, ingen oppnevnelse av bistandsadvokat. 42% av barn som lever med vold i familien er selv utsatt for fysisk vold (Moore & Pepler (1998)) Barnehuset Trondheim

17 Å bli utsatt for vold/overgrep fra dem som skulle ha passet på deg, er ille nok i seg selv. Men noe av det som er kjernen i traumene og selve årsaken til at vold i nære relasjoner er så skadelig, er fordi den som utsettes ikke da har noen nære/fortrolige å søke trøst og støtte hos. Muligheten for heling etter skaden er fraværende og dette er selve motoren i utvikling av traumereaksjoner, og som over tid gjerne ender i fastlåste psykiske symptomer.  Mye god terapi i god omsorg, men mange av disse barna har ikke foreldre som evner å møte de følelsesmessig.

18 Indikasjoner på å at slike overgrep utgjør et samfunnsproblem fordi: Barn og unge under 18 år begår mellom 30-50 % av alle seksuelle overgrep mot barn For å kunne forebygge må vi jobbe med denne gruppen Over halvparten av voksne overgripere forteller at de debuterte som overgripere i tenårene Hvem som blir overgripere finnes det lite tall på, men at ca 30% av barna har blitt utsatt for vold i hjemmet eller har vært vitne til vold. Behandling hjelper, 9 av 10 stopper med overgrep etter dette Hvis ingen behandling, fortsetter 9 av 10. 18

19

20

21


Laste ned ppt "1. 2  Alle barn opp til 16 år.  Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, vold eller har vært eksponert for vold  Barnehuset er et tilbud til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google