Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Materialitet og finansielt volum -Implikasjoner for Statoils internasjonale oppstrømsvirksomhet og gasstrategi Av Petter Osmundsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Materialitet og finansielt volum -Implikasjoner for Statoils internasjonale oppstrømsvirksomhet og gasstrategi Av Petter Osmundsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Petter.Osmundsen@tn.his.no Materialitet og finansielt volum -Implikasjoner for Statoils internasjonale oppstrømsvirksomhet og gasstrategi Av Petter Osmundsen Høgskolen i Stavanger/Norges Handelshøyskole

2 Petter.Osmundsen@tn.his.no Gassomsetning Gassmarkedsstudie –Sammenligner eksportpriser til Tyskland, fra Norge, Russland og Nederland –Norge like pris som Nederland, betydelig bedre enn Russland –Viktig å ta vare på og videreutvikle norske kompetansemiljø innen gassmarkedsanalyse og forhandling

3 Petter.Osmundsen@tn.his.no Utviklingstrender i oljebransjen Økt konsentrasjon –Fusjoner og oppkjøp Økt fokusering –Outsourcing –Innsnevring av strategisk kjerne Leting, utvinning og distribusjon av petroleum Større krav til finansielt volum

4 Petter.Osmundsen@tn.his.no Materialitet Prosjektene må ha en viss størrelse på nåverdi etter skatt for å være interessante –Realiserer ikke et hvert prosjekt med positiv nåverdi –Volum spiller en sentral rolle –10 store prosjekter bedre enn 100 små

5 Petter.Osmundsen@tn.his.no Faglig grunnlag for materialitet Regnskapsteori –Nåverdien må ha et visst volum for å fange opp kostnader som ikke kommer med i prosjektkalkyler Strategi –Fokusering –Krever finansielt volum i hver av disse Bedriftsøkonomi –Heltallsoptimering under bibetingelser

6 Petter.Osmundsen@tn.his.no Knappe faktorer Kapital Fagpersonell –Nøkkelpersonell –Oppbemanning Tar tid Seleksjonsproblem –Nedbemanningskostnader Ønsker stabil organisasjon Ledelseskapasitet –Begrenset evne til å følge opp prosjekter

7 Petter.Osmundsen@tn.his.no Selskapenes optimeringsproblem Maksimer konsernets globale profitt, gitt – Knappe faktorer fagkompetanse ledelseskapasitet kapital –Faste områdeavhengige kostnader –Delbarhetsproblemer Impliserer –Kjerneområder –Krav om materialitet

8 Petter.Osmundsen@tn.his.no Implikasjoner av materialitetskrav Norsk sokkel –Kommersialisering av SDØE-andeler Konsentrasjon av eierskap Kjerneområder Unngå fragmentering, redusere koordineringsproblemer –Økte lisensandeler –Justering av særskatt

9 Petter.Osmundsen@tn.his.no Implikasjoner for Statoils oppstrømsstrategi Behov for økt fokusering –Fire internasjonale U&P-områder Vest-Europa Aserbadsjan Venezuela Vest-Afrika –Tre kjerneområder på norsk sokkel Tampen Haltenbanken Troll/Sleipner

10 Petter.Osmundsen@tn.his.no Oppkjøp innen gass nedstrøms? Mer stabil kontantstrøm Sikre seg del av profitten som kan flytte seg mellom ulike ledd i verdikjeden Sikre posisjoner i europeiske gassmarkeder i endring Svekket fokus? Finansielt volum? Vinnerens dilemma?


Laste ned ppt "Materialitet og finansielt volum -Implikasjoner for Statoils internasjonale oppstrømsvirksomhet og gasstrategi Av Petter Osmundsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google