Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SUT seminar – Petroleumstilsynet 27.01.2005 Anbefalte retningslinjer for aksept og drift av flyttbare boreinnretninger med samsvarsuttalelse (SUT), eller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SUT seminar – Petroleumstilsynet 27.01.2005 Anbefalte retningslinjer for aksept og drift av flyttbare boreinnretninger med samsvarsuttalelse (SUT), eller."— Utskrift av presentasjonen:

1 SUT seminar – Petroleumstilsynet 27.01.2005 Anbefalte retningslinjer for aksept og drift av flyttbare boreinnretninger med samsvarsuttalelse (SUT), eller som har startet søknadsprosessen. Jan Krokeide - OLF

2 www.olf.noThe Norwegian Oil Industry Association SUT seminar – Petroleumstilsynet 27.01.2005 OLF/NR Retningslinje 082 Bakgrunn. Initiativ i OLF’s ressursgruppe Drilling Managers Forum høsten 2001. Sikre bedre og felles forståelse og praksis i forbindelse med bruk av SUT. (Avklare erfarte ”problemområder”) KONKRAFT identifiserte behov for ”Effektiv og mer enhetlig bruk av SUT”. Mange bidragsytere har resultert i en retningslinje som er ”forankret” på tvers i industrien: Myndigheter: Ptil, Sdir og Htil. Arbeidstagerorg.: DSO, Lederne, LO Industri, NOPEF og OFS. Norges Rederiforbund: Dolphin, Mærsk, Ocean Rig, Odfjell og Smedvig. OLF: BP, ConocoPhillips, Eni Norge, Norsk Hydro, Shell, Statoil og Total. Klasseselskap: Det norske Veritas

3 www.olf.noThe Norwegian Oil Industry Association SUT seminar – Petroleumstilsynet 27.01.2005 OLF/NR Retningslinje 082. Hensikt. Dokumentet er en retningslinje for : Å synliggjøre roller og ansvar mellom myndigheter, boreentreprenør og operatør. Hvordan flyttbare boreinnretninger som har SUT, eller som er i søknadsprosessen for en SUT kan aksepteres og opereres på norsk sokkel. Å standardisere og optimalisere bruken av SUT for å dokumentere overensstemmelse med petroleumslovgivningen. Å klargjøre boreentreprenørs ansvar for og operatørs påseplikt, og omfanget av verifikasjonsaktivitetene.

4 www.olf.noThe Norwegian Oil Industry Association SUT seminar – Petroleumstilsynet 27.01.2005 OLF/NR Retningslinje 082. Dokumentet. Dokumentet foreligger på norsk og engelsk og kan finnes på OLFs nettsider: http://www.olf.no/hms/retningslinjer/?14589 eller Ptils hjemmeside: http://www.ptil.no/Norsk/Helse+miljo+og+sikkerhet/Tilsyn+og+raadgivnin g/SUT_hovedsiden.htm Gjeldende utgave er Revisjon 1 fra 01.03.2004

5 www.olf.noThe Norwegian Oil Industry Association SUT seminar – Petroleumstilsynet 27.01.2005 OLF/NR Retningslinje 082. Innhold (1). Ansvar. Operatør: ”Påseplikt” generelt ”Påseplikt” i forbindelse med avvik/unntak Boreentreprenør: Boreentreprenørs generelle ansvar Ansvar i forbindelse med SUT

6 www.olf.noThe Norwegian Oil Industry Association SUT seminar – Petroleumstilsynet 27.01.2005 OLF/NR Retningslinje 082. Innhold (2). Arbeidsprosessen. Innretninger i søknadsprosessen for SUT: - Generelt - Avvik identifisert i løpet av søknadsperioden Innretninger som har SUT: - Generelt - Nye identifiserte SUT relaterte avvik

7 www.olf.noThe Norwegian Oil Industry Association SUT seminar – Petroleumstilsynet 27.01.2005 OLF/NR Retningslinje 082. Innhold (3). Vedlegg A, B og C. Retningslinjene inneholder flytdiagram med veiledning for: - Behandling av avvik for en rigg som har SUT - Behandling av avvik for en boreentreprenør som søker om SUT Vedlegg D: Ansvar for avviksbehandling (skjematisk) Vedlegg E: Riggverifikasjon for innretning med SUT Viktig: Retningslinjene MÅ IKKE forveksles med SUT Håndboken.


Laste ned ppt "SUT seminar – Petroleumstilsynet 27.01.2005 Anbefalte retningslinjer for aksept og drift av flyttbare boreinnretninger med samsvarsuttalelse (SUT), eller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google