Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konkurranseutsetting og innovative innkjøp – hvis flere oppgaver skal løses bedre Byrådsleder Stian Berger Røsland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konkurranseutsetting og innovative innkjøp – hvis flere oppgaver skal løses bedre Byrådsleder Stian Berger Røsland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konkurranseutsetting og innovative innkjøp – hvis flere oppgaver skal løses bedre Byrådsleder Stian Berger Røsland

2 2

3 Investeringer 2015-2018 Bykassen + kommunale foretak: Ca. 36 mrd 3

4 Konkurranseutsetting Velferdssektor og sykehjem 1998 forankres konkurranseutsetting som et virkemiddel i Oslo kommune Ressursinnsatsen skal vris fra administrasjon til tjenesteyting Flere alternativer og valgmuligheter for den enkelte Rapport fra Oslo Economics på oppdrag fra NHO Service Kvalitetsindikatorene viser at konkurranseutsatte sykehjem i privat regi er noe bedre enn de kommunale Konklusjonen er positiv

5 Oslo kommunes anskaffelsesstrategi 2013-2016 - innovative anskaffelser 5

6 Gjennomføring av anskaffelsesprosessen - innovative anskaffelser Den enkelte virksomhet har ansvar for å forestå egne anskaffelser innenfor tildelt budsjett. Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) er kommunens sentrale kompetanseenhet innen anskaffelser. UKE inngår og forvalter konsernovergripende rammeavtaler og tilbyr rådgivning, kompetansetiltak og bistand til byrådsavdelinger og virksomheter som har behov for det. Og hva kan bli bedre i gjennomføringen av anskaffelser? NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser. Flere gode forenklinger er foreslått Bør beholde samfunnshensyn, innlevering av skatteattest og forutberegnelighet og etterprøvbarhet bør være et grunnleggende prinsipp

7 Hva gjør Oslo kommune? - innovative anskaffelser Vi skal utfordre og stimulere til nytenkning, hvordan kan kommunens behov dekkes på en best mulig måte? Innovasjon dreier seg ikke kun om ny teknologi eller moderne produksjonsmåter, men også om metodikk Jevnlige møter med leverandørmarkedet for IKT- og bygge- og anleggsbransjen Økt bruk av dialog i konkrete anskaffelser Vurdere tiltak for å legge bedre til rette for små og nystartede virksomheter Standard kravspesifikasjon

8 Innovasjon Eksempler fra Oslo kommune Omsorg+ og velferdsteknologi 2. plass i innovasjons-EM i innkjøp 2014 Anskaffelsesprisen for innovasjon 2014 (Difi) Nye og miljøvennlige varmeløsninger for Oslo-skolen Varmepumpeprisen 2012 til Undervisningsbygg KF Alternativ for oljefyring En av verdens mest moderne biogassfabrikker Forskningsrådets innovasjonspris 2012 tildelt Energigjenvinngsetaten og Cambi AS

9 Innovasjon og nye prosjekter Vann- og avløpsetaten vil unngå stengte gater når nye bygg skal kobles til hovedvannledning og når ledningsnettet rehabiliteres, og søker ny gravefri teknologi. (Illustrasjonsfoto.) Foto: Løchen, Per

10 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Konkurranseutsetting og innovative innkjøp – hvis flere oppgaver skal løses bedre Byrådsleder Stian Berger Røsland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google