Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fredrik Clausen Skedsmo kommune 31.05.06 Smitteverndagene 2006 Skedsmo kommune: Største kommune på Romerike 42000 innbyggere Senterfunksjon for nabokommuner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fredrik Clausen Skedsmo kommune 31.05.06 Smitteverndagene 2006 Skedsmo kommune: Største kommune på Romerike 42000 innbyggere Senterfunksjon for nabokommuner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fredrik Clausen Skedsmo kommune 31.05.06 Smitteverndagene 2006 Skedsmo kommune: Største kommune på Romerike 42000 innbyggere Senterfunksjon for nabokommuner Hovedstad: Lillestrøm Besøkes av mange til Norges Varemesse og Strømmen Storsenter.

2 Fredrik Clausen Skedsmo kommune 31.05.06 Skedsmo kommune: personell Kommunen har 30 fastleger Felles legevakt med Lørenskog og Rælingen for nesten 90.000 innbyggere 15.3 årsverk helsesøstre fordelt på 21 personer 274 sykehjemsplasser + kjøpte plasser

3 Fredrik Clausen Skedsmo kommune 31.05.06 Smittevernplan Skedsmo kommune har en smittevernplan med en delplan om pandemisk influensa. Denne er en del av plan for helsemessig og sosial beredskap som igjen er en del av kommunens beredskapsplan Kommuneoverlegen er medlem av kommunens beredskapsledelse

4 Fredrik Clausen Skedsmo kommune 31.05.06 Influensa pandemi Pandemisk influensa: hva betyr dette for vår kommune i et verstefalls-scenario beregnet ut i fra Spanskesyken? (50% smittet og 25% blir syke over 6 måneder) Med en overdødelighet på 0.4-1.1% vil det bety ekstra dødsfall i kommunen på 45-120 personer i løpet av en 6 mnd. periode, eller ca. 2-5 pr. uke.

5 Fredrik Clausen Skedsmo kommune 31.05.06 Antall syke i Skedsmo: konsekvenser Antallet syke/sengeliggende når pandemien er på det høyeste: 8%: Dvs. mer enn 3000 personer Hva vil det bety for legevakt og fastlegene i kommunen? Dersom 10% får en komplikasjon og ca. 20% (?) søker profesjonell hjelp: ca. 600 ekstra pasienter i løpet av en uke fordelt på legevakt og 30 fastleger.

6 Fredrik Clausen Skedsmo kommune 31.05.06 Hvordan kan dette håndteres i kommunen? Legekontorene har i noe varierende grad tilgang til vikarer, og noen deltidsleger kan utvide sin kapasitet. Med 2-3 leger ute av funksjon til enhver tid vil det aldri være snakk om kollaps, heller ikke på legevakten som har en base på mer enn 70 leger. Legevakten vil måtte øke sin kapasitet (50%?)

7 Fredrik Clausen Skedsmo kommune 31.05.06 På helsesøstersiden med 21 personer til å dekke opp for 15.3 hjemler skulle det også ligge godt til rette for å opprettholde vanlig virksomhet ved å utvide deltids stillinger, og vil kunne være i beredskap i forhold til massevaksinering Pleie- og omsorg vil få en betydelig økt belastning i og utenfor institusjon

8 Fredrik Clausen Skedsmo kommune 31.05.06 Informasjon Informasjon til befolkningen vil bli sentralt og følgende elementer er vitale: Tillit Samordning Aktiv informasjon Åpenhet Publikumsforståelse

9 Fredrik Clausen Skedsmo kommune 31.05.06 Antiviral behandling Prioriterte grupper til antiviral behandling: 1) Primærprofylakse vedv. smitteeksponert personell i helsetjenesten: ca. 90 personer 2) Sekundærprofylakse: ”ringbehandling” i tidlig fase 3) Behandling av influensasyke med økt risiko for komplikasjoner: totalt 1500-2000?

10 Fredrik Clausen Skedsmo kommune 31.05.06 Forts. prioriterte grupper for antiviralbehandling: 4) Behandling av influensasyke gravide 5) Behandling av influensasyke uten økt risiko for komplikasjoner 6) Primærprofylakse for nøkkelpersonell i samfunnskritiske tjenester

11 Fredrik Clausen Skedsmo kommune 31.05.06 Vaksinering og prioritering Prioriterte grupper for vaksine: 1) Smitteeksponert personell i helsetjenesten (ca. 90 personer) 2) Personer med økt risiko for komplikasjoner (7-8000) 3) Barn i alder 6-24 mnd.: 8-900 4) Gravide: 4-500

12 Fredrik Clausen Skedsmo kommune 31.05.06 Prioriterte grupper for vaksinering, fort.: 5) Nøkkelpersonell 6) Helse og omsorgspersonell med pasientkontakt 7) Frivillige pleiere med pasientkontakt 8) Barn i barnehage og personale 9) Barn i grunnskolen

13 Fredrik Clausen Skedsmo kommune 31.05.06 Prioriterte grupper for vaksinering, forts.: 10) Sjåfører og andre med kundekontakt i kollektivtransport 11) Personell i servicenæring med stor publikumskontakt 12) alle andre Vaksinatører: Helsesøstre, fastleger og BHT og opplært personell

14 Fredrik Clausen Skedsmo kommune 31.05.06 Utstyr til publikum Forbedret hostehygiene og håndhygiene vil kreve papirtørkler og såpe. Bruk av munnbind er aktuelt under kontakt med andre utenfor sykerommet. Termometer er viktig for å stille diagnosen.

15 Fredrik Clausen Skedsmo kommune 31.05.06 Mottak av vaksine: Oppbevaring og håndtering av pandemivaksinen i kommunen: Tilstrekkelig kjølekapasitet og lagringsplass (3-4 m3) og forsvarlig oppbevaring (sikring av vaksinen). Utvalgte vaksinasjonssteder, adresselister

16 Fredrik Clausen Skedsmo kommune 31.05.06 Beskyttelse av helsepersonell: 1) Håndhygiene (alkoholbasert desinfeksjons middel) 2) Hansker 3) Beskyttelsesfrakk med ev. visir 4) Munnbind og åndedrettsvern 5) Antiviral profylakse

17 Fredrik Clausen Skedsmo kommune 31.05.06 Målsetting beredskapsplan Målsettingen for beredskapsplanen for pandemisk influensa er bredere enn målsettingen i smittevernloven: 1) Forebygge smittespredning og redusere sykelighet og død 2) Behandle og pleie syke og døende hjemme og i institusjon 3) Opprettholde nødvendige samfunnstjenester innenfor alle sektorer 4) Gi fortløpende kunnskapsbasert informasjon

18 Fredrik Clausen Skedsmo kommune 31.05.06 Tiltaksplan sett i forhold til de forskjellige fasene i 5 punkter: 1) Planlegging og koordinering 2) Overvåking og vurdering 3) Forebygging og begrensning 4) Respons 5) Kommunikasjon


Laste ned ppt "Fredrik Clausen Skedsmo kommune 31.05.06 Smitteverndagene 2006 Skedsmo kommune: Største kommune på Romerike 42000 innbyggere Senterfunksjon for nabokommuner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google