Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tittel på presentasjonenSide 126.03.2015 Pålogging i portal 1/4 Påloggingsbildet hentes fra Fordi bruker er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tittel på presentasjonenSide 126.03.2015 Pålogging i portal 1/4 Påloggingsbildet hentes fra Fordi bruker er."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tittel på presentasjonenSide Pålogging i portal 1/4 Påloggingsbildet hentes fra Fordi bruker er nyopprettet, ligger alle portalbrukere uten passord. Alle må be om passord til sin portalbruker før første gangs pålogging. Dette gjøres ved hjelp av Glemt passord? Velg glemt passord

2 Tittel på presentasjonenSide Pålogging i portal 2/4 Velg brukerident som før 3100****, og din epostadresse. Velg så send, og passord kommer til din epost

3 Tittel på presentasjonenSide Pålogging i portal 3/4 Din epost vil se slik ut. Kopier passordet inn som vist under, og velg logg på

4 Pålogging portal 4/4 Her legger du inn tilsendt passord under ’Gammelt passord’. Så definerer du ditt eget passord som du bekrefter i det nederste feltet. Velg så ’endre’. Passord må være på totalt 8 karakterer og inneholde både bokstaver og tall + minst ett spesialtegn Tittel på presentasjonenSide

5 Tittel på presentasjonenSide Pålogging portal – Oversikt Da kommer du hit. Skjermbildet er nytt, men innholdet er kjent. Tre mappekort + Hjelp (generell hjelp + kundespesifikk hjelp) Leder selvbetjening er kun tilgjengelig for tidligere MSS-brukere.

6 Tittel på presentasjonenSide Pålogging portal - Oversikt Menyen Oversikt er et alternativ til menyene. Det er flere inngangspunkter til samme sted. I tillegg til å velge Reiseregning direkte kan du gå via menyen Reiseadministrasjon eller linken Reiseadministrasjon. Også ikonet er klikkbart.

7 Tittel på presentasjonenSide Sammenligning portal/gammel ESS Innkurv blir eget mappekort Oversikt er nytt menypunkt i tillegg til Kontor, Arbeidstid, Betaling etc. 2 menypunkt endrer navn.

8 Tittel på presentasjonenSide Innkurv Innkurven har 3 mappekort: Oppgaver, Varslinger og Meldinger. Merk: Hjelp til Innkurv OBS! Du kan oppdatere innkurven ved å klikke på Oppdater. (Greit å vite fordi automatisk oppdatering kan ta ca 10 min.)

9 Tittel på presentasjonenSide Innkurv Mappekortene i innkurven Oppgaver: Her ligger oppgaver som skal behandles. Ansatt vil finne aviste fraværssøknader som må endres eller slettes. Leder og ansatt med godkjenningsoppgaver vil motta fraværssøknader, reiseregninger og overtidsposter til godkjenning. Meldinger: Viser eventuelle purringer dersom arbeidsflytoppgaver ikke er utført. Gjelder kun brukere som er godkjennere av enten tid, reise eller overtid. Automatiske varsler som er satt opp i virksom- heten kommer også inn her.

10 Tittel på presentasjonenSide Innkurv Mappekort Oppgaver Merk ikonet bak oppdater. Her kan ansatt med godkjen- ningsoppgaver administrere sin stedfortreder Ved å klikke på selve oppgaven kan du behandle den. En oppgave videresendes ved hjelp av det lille ikonet bak oppgaven For mer informasjon, se Hjelp til Innkurv.

11 Tittel på presentasjonenSide Reiseadministrasjon Reiseadministrasjon har to menypunkter Klikk på Opprett reiseregning for å velge skjema. Klikk deretter på Start.

12 Tittel på presentasjonenSide Opprett reiseregning Bildet for reiseregistrering.

13 Tittel på presentasjonenSide Opprett reiseregning Flere registreringsbilder har en veiviser på toppen. Veiviseren forteller hvor mange trinn som inngår i prosessen og hvor langt i prosessen du har kommet.

14 Tittel på presentasjonenSide Opprett reiseregning Generelle data: Legg inn dato og klokkeslett Merk knapp for å registrere flere reisemål Et nytt felt for kommentarer er lagt til.

15 Tittel på presentasjonenSide Opprett reiseregning Har klikket på knappen Registrer flere reisemål. Kalender gir oversikt, men kan ikke benyttes for registrering Bruk knappen Godkjenn for å lagre. Du får deretter opp et nytt bilde. Du må klikke på Godkjenn også i neste bilde.

16 Tittel på presentasjonenSide Opprett reiseregning Kryss av for kostgodtgjørelse og/eller nattillegg. Knapper for fradrag blir tilgjengelige. Klikk på knappen Registrer utgiftsbilag for å gå til neste trinn. Lagre betyr lagre. Man går ikke ut av bildet om man lagrer.

17 Tittel på presentasjonenSide Opprett reiseregning Registrer utgiftsbilag ligger også på toppen av bildet. Alternativt kan du klikke på Kontroll og send i veiviseren dersom du ikke har utgiftsbilag. Den ansatte får ikke lenger feilaktig opprette reiseforskudd. Knappen ligger der, men feltene bak er ikke lenger tilgjengelig for endring. For ytterligere informasjon, se brukerdokumentasjonen.

18 Tittel på presentasjonenSide Fraværssøknad Registreringsbildet har kalender på toppen. Kalender kan slås på/av. Denne kalenderen kan ikke benyttes for registrering, den har kun visfunksjonalitet.

19 Tittel på presentasjonenSide Fraværssøknad Slå av kalender og registreringsbildet er nesten som før. Merk overgangene til Kvoteoversikt og Fraværsoversikt. Det lille ikonet bak datofeltene gir tilgang til kalenderregistrering Fyll ut søknaden og klikk på knappen Kontroller.

20 Tittel på presentasjonenSide Fraværssøknad Når du har klikket på Kontroller kommer du over i et nytt bilde. Sjekk at registrering er korrekt. Klikk deretter på Send.

21 Tittel på presentasjonenSide Fraværssøknad - endringer Når du oppretter en ny fraværssøknad kontrolleres programmet at: søknaden ikke er i konflikt med allerede godkjent fravær. du har tilstrekkelig restkvote. søknaden ikke er i konflikt med annen søknad under behandling egenmelding ikke er over 8 kalenderdager. fraværstimer beregnes i henhold til din arbeidsplan, inkludert kontroll mot sommer/vintertid. Varsel legger seg inn like under veiviseren, oppe i skjermbildet. Alle situasjonene ovenfor har fram til nå vært mulig, men gått til WF fravær med teknisk feil.

22 Tittel på presentasjonenSide Fraværssøknad - endringer Fraværssøknad: Egenmelding ligger som preutfyllt fraværsårsak, ”Velg fraværsårsak” mangler foreløpig. Bekreftelse om at fraværet er godkjent sendes som e-post.

23 Tittel på presentasjonenSide Annullering av fraværssøknad Gå inn på fraværssøknad. Klikk på ønsket fravær, i kalender eller i oversikt over fravær. Fraværet legger seg ned i bildets nedre del. Klikk på Slett.

24 Tittel på presentasjonenSide Annullering av fraværssøknad Etter å ha klikket på Slett kommer du over i et nytt bilde. Her klikker du på Kontroller. Hadde du valgt Endre i det forrige bildet ville tekstfeltet vært til- gjengelig. Da må du i dette bildet klikke på Send ny forespørsel.

25 Tittel på presentasjonenSide Lønnsslipp Lønnsslipp kan tilsvarende åpnes på flere måter

26 Tittel på presentasjonenSide Lønnsslipp Får opp en dialogboks og må klikke på Åpne

27 Tittel på presentasjonenSide Lønnsslipp

28 Tittel på presentasjonenSide Skifte av passord Klikk på linken Persontilpass Nytt vindu Endre passord kommer opp. Klikk på Endre Felter for å angi gammelt og nytt passord blir tilgjengelige

29 Tittel på presentasjonenSide Problemstilling som kan kreve brukerstøtte hos enkelte kunder. Du vil kunne få problemer ved førstegangsoppslag på lønnsslipp, tidsinformasjon og på mappekort Hjelp. Problemet arter seg slik:

30 Tittel på presentasjonenSide Tidsinformasjon (tidslipp) I eksempelet forsøker en bruker å gå inn på tidsinformasjon, men kommer ikke lenger enn hit. Merk beskjeden på toppen om blokkert område. Velg last ned fil. (Teksten er på engelsk bos brukere med engelsk versjon av IE)

31 Tittel på presentasjonenSide Tidsinformasjon (tidslipp) Brukeren hopper tilbake hit og må velge ”Tidsinformasjon”/”Lønnsslipp” på nytt.

32 Tittel på presentasjonenSide Tidsinformasjon (tidslipp) Ved neste forsøk får bruker opp en dialogboks. Tidsinformasjon (tidslipp) kommer opp

33 Tittel på presentasjonenSide Årsak Problemet skylder sikkerhetsinnstillingen i Internet Explorer. For noen brukere er det innlysende hva man må gjøre og hva som vil skje, for andre brukere ikke.


Laste ned ppt "Tittel på presentasjonenSide 126.03.2015 Pålogging i portal 1/4 Påloggingsbildet hentes fra Fordi bruker er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google