Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) – en kort presentasjon Interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 1907.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) – en kort presentasjon Interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 1907."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) – en kort presentasjon Interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 1907

2 Hoved- styret NKF byggesak Nettverk: 282 kommuner Kurs/kon- feranser NKF bygg og eiendom Nettverk: 240 kommuner Kurs/kon- feranser NKF plan og miljø Kurs/kon- feranser NKF infrastruktur NKF veg og trafikk Nettverk: 113 kommuner Kurs/kon- feranser Nettverk: 25 kommuner Visjon: Kunnskapsdeling for et bedre samfunn 2 NKF - interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 1907 Regionalavdelinger NKF BTV NKF Rogaland NKF Hordaland NKF Trøndelag

3 Medlemsutvikling i NKF 2009-14 NKF - interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 1907 3 Ny medlemsmodell fra 2014: -Hver virksomhet har ett medlemskap, og registrerer det ønskede antall personer på medlemskapet -Virksomheter som har betalt for personlige medlemskap, har nå registrert disse på virksomhetene -Antall personer registrert på medlemskapene er stigende.

4 Tverrfaglige aktiviteter NKF - interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 1907 4  Kommunaltekniske fagdager – foreningens hovedarrangement: – Hvert 2. år – Konferanser, befaringer og årsmøte  Informasjon og kommunikasjon: – Tidsskriftet – kommunalteknikk.no – nkfnett.no  Messen Miljø & Teknikk: – Hvert 3. år (21. gang i 2016) – 150-200 utstillere – 5000 besøkende – Kurs og konferanser – Befaringer

5 Hovedmål i strategiplan 2014-2017 NKF - interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 1907 1.KUNNSKAPSLEVERANDØR Vi bidrar til økt kunnskap innen alle kommunaltekniske områder 2.SAMFUNNSAKTØR Vi bidrar til at samfunnsutviklingen baseres på et kommunalteknisk helhetssyn 3.FORENINGEN Vi representerer den ledende og samlende forening på de kommunaltekniske områdene 5

6 Hovedstyret 2014-16 NKF - interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 1907 6 Ole Johan Krog, styreleder Ann-May Berg, nestleder Øystein Håvarstein, styremedlem Anne-Karén Birkeland, styremedlem Malvin Bjorøy, styremedlem May-Britt Dahl, varamedlem Tore Justad, varamedlem

7 Hovedstyrets ansvar  Øverste myndighet mellom årsmøtene  Ansvaret for: – Foreningens løpende drift – Representasjon utad – Samarbeidet med andre organisasjoner – Årsmøtene i foreningen – Samordning av virksomheten NKF - interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 1907 7

8 NKFs kjerneområder 1.Bygg og eiendom 2.Byggesak 3.Plan og miljø 4.Vann og avløp / infrastruktur i grunn 5.Veg og uteområder NKF - interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 1907 8

9 Bygg og eiendom  Ivaretas av fagforumet NKF bygg og eiendom  Forumet er Norges ledende innen kommunal bygg- og eiendomsforvaltning – Representerer 80 % av kommunal bygningsmasse – Utgjør et betydelig kompetansemiljø innen byggforvaltning og drift – Bistår kommunene i å profesjonalisere bygg- og eiendomsforvaltningen NKF - interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 1907 9

10 NKF bygg og eiendom – viktigste aktiviteter  Nettverks- og temagrupper i 240 kommuner  Kurs og konferanser  Artikler i tidsskriftet og på nett  Videreutvikling og drift av IK-bygg  Utredninger, kartlegginger, høringsinnspill og standardiseringsarbeid NKF - interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 1907 10

11 Byggesak  Ivaretas av fagforumet NKF byggesak  Forumet er Norges ledende innen byggesak i kommunene – Representerer 70 % av landets kommuner – Utgjør et betydelig kompetansemiljø – Bistår kommunene i å profesjonalisere saksbehandlingen NKF - interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 1907 11

12 NKF byggesak - viktigste aktiviteter  Nettverksgrupper i 282 kommuner  Kurs og konferanser  Artikler i tidsskriftet og på nett  Temahefter  Utvikling og drift av PBL-styringsverktøy  Fast høringsinstans ved endring av regelverk  Representert i Blankettkomiteen og ByggSøk NKF - interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 1907 12

13 Plan og miljø  Ivaretas av fagforumet NKF plan og miljø  Forumet representerer de som arbeider innenfor det planfaglige området – Bistår kommunene i å profesjonalisere planleggingen – Utgjør et betydelig kompetansemiljø – Bidrar til at miljøhensyn ivaretas i arealplanleggingen NKF - interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 1907 13

14 NKF plan og miljø – viktigste aktiviteter  Kurs og konferanser (tett samarbeid med NKF byggesak)  Artikler i tidsskriftet og på nett  Temahefter  Dialog med myndigheter og fagmiljøer  Erfaringsutveksling gjennom Nordisk plansamarbeid NKF - interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 1907 14

15 Vann og avløp / infrastruktur i grunn  Ivaretas av fagforumet NKF infrastruktur  Forumet utgjør et betydelig tverrfaglig kompetansemiljø – Styret har representanter fra avfall og gjenvinning, plan- og byggesak, vann og avløp, veg og uteområder – Bidrar til at kommunenes behov ivaretas ved utbygging og vedlikehold av VA og infrastruktur i grunn  Samarbeidsavtale med Norsk Vann  Satsningsområde fra 2015 NKF - interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 1907 15

16 NKF infrastruktur – viktigste aktiviteter  Nettverksgrupper – under oppbygging (foreløpig 25 kommuner med)  Kurs og konferanser i samarbeid med NKFs fagfora, Norsk Vann og andre aktuelle partnere  Dialog med offentlige myndigheter  Representasjon i samarbeidsorganer  Høringsinnspill  Artikler i tidsskriftet og på nett NKF - interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 1907 16

17 Veg og uteområder  Ivaretas av fagforumet NKF veg og trafikk  Forumet er Norges ledende innen kommunale veger og tilhørende infrastruktur – Utgjør et betydelig kompetansemiljø innen kommunal vegforvaltning – Bistår kommunene i å profesjonalisere vegforvaltningen NKF - interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 1907 17

18 NKF veg og trafikk – viktigste aktiviteter  Nettverksgrupper med 129 kommuner  Kurs og konferanser  Artikler i tidsskriftet og på nett  Utvikling og drift av vegjusdatabase  Utredninger og høringsinnspill NKF - interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 1907 18

19 Regionalavdelinger  Arbeider på tvers av fagområdene  Fire avdelinger: – NKF Buskerud-Telemark-Vestfold – NKF Rogaland – NKF Hordaland – NKF Trøndelag  Viktigste aktiviteter – Generell nettverksbygging – Kurs og konferanser NKF - interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 1907 19

20 Tidsskriftet  10 utgaver i året  Alle kommunaltekniske fagområder  19 000 lesere NKF - interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 190720

21 Kommunalteknikk.no  Fokus på kjerneområdene  Alt om foreningen  Nyheter fra NKF og andre  Presentasjon av kurs og konferanser  Tidsskriftet i pdf-versjon  Nyhetsbrev hver uke NKF - interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 1907 21

22 Diskusjonsforumet nkfnett.no  Fagområder – Bygg og eiendom – Byggesak – Plan og miljø – Vann og avløp – Veg og uteområder  Åpent for medlemmer  2500 brukere NKF - interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 1907 22

23 Messen Miljø & Teknikk  Eies av NKF og KS  Tre dager hvert 3. år – neste gang april 2016  Dekker alle kommunaltekniske områder – i prinsippet, men flest utstillere innen: – Vann og avløp – Veg og uteområder – FDV for bygg og eiendom  Arrangementer i tillegg til utstilling: – Kurs/konferanser og befaringer – Tre hovedkonkurranser  Norges beste uterom  Norges beste drikkevann  Norges beste kommune i vedlikehold av skoler  Nøkkeltall for messen i 2013 – Den 20. messen – 179 utstillere – i hovedsak fra Norge og noen fra Skandinavia og Tyskland – 6 300 m2 – Om lag 5 tusen besøkende NKF - interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 1907 23

24 Internasjonalt engasjement  Nordisk samarbeid – Nordisk Kommunalteknisk Samarbeidskomité (NKS) – Sverige: Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen - KT – Danmark: Kommunalteknisk Chefforening - KTC – Finland: Suomen Kuntatekniikan Yhdistys - SKTY – Island: Samtök tæknimanna sveitarfe'laga - SATS – Estland: Eesti Kommunaalmajanduse Ühing (EKÜ)  Internasjonalt – International Federation of Municipal Engineering - IFME – Nordisk plansamarbeid (opprettet i 2013, og ivaretas av NKF plan og miljø) – Consortium of European Building Control – CEBC (ivaretas av NKF byggesak) NKF - interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 1907 24

25 Administrasjonen  Daglig drift  Sekretariatsbistand til fagfora og regionalavd  Adm av nettverksgrupper  Kurs- og konferanseadm  Redaksjon for tidsskrift og nett  Adr: Borggata 1, 0650 Oslo  Tlf: 22 04 81 40  E-post: nkf@kommunalteknikk.no  Nettsted: www.kommunalteknikk.no NKF - interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 1907 25

26 Administrasjonen i bilder NKF - interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 1907 26 Torbjørn Vinje, direktør Aslaug Koksvik, stedfortr/rådgiver Elisabeth Leikanger, rådgiver Kjersti Larsstuen, rådgiver Trude Stølan, førstekonsulent Andreas Birkeland, førstekonsulent Ansvarsområder, se: kommunalteknikk.nokommunalteknikk.no


Laste ned ppt "Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) – en kort presentasjon Interesseorganisasjon, kunnskapsleverandør og samfunnsaktør siden 1907."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google