Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fordelene ved å være mange er mange

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fordelene ved å være mange er mange"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fordelene ved å være mange er mange
lofavør Fordelene ved å være mange er mange

2 LOfavør - Hovedmålsetning
LOfavør skal understøtte LOs organisatoriske hovedmålsetning om en ytterligere styrkning av posisjonen som den ledende arbeidstaker organisasjonen i Norge gjennom å: Bidra til flere nye medlemmer Bidra til større medlemslojalitet Vi arbeider ut i fra det medlemmene oppfatter som det viktigste i medlemskapet TRYGGHET

3 Målsetning for LOfavør
Hovedmålsetning: LOfavør skal understøtte LOs organisatoriske hovedmålsetning om en ytterligere styrkning av posisjonen som den ledende arbeidstakerorganisasjonen i Norge gjennom å: Bidra til flere nye medlemmer Bidra til større medlemslojalitet Visjon: Trygghet for den enkelte – merverdi i medlemskapet LOfavør skal bygge opp under tryggheten medlemskapet med: Trygghet i privatlivet Trygghet i privatlivet er ikke noe nytt i fagbevegelsen, Fra tidlig av så var det viktig å få sine familiemedlemmer trygt nede i jorda. Med bakgrunn i dette ble det laget stønadskasser i mange av LOs forbund. Så kom kollektiv hjem som den første kollektive forsikringen i sin tid. inn etter at det ble avdekket at utrolig mange medlemmer manglet innboforsikring (etter noen alvorlige branner i leilighetskompleks og borettslag) Fra 1998 til nå har LOfavør utviklet seg på mange områder. I dag har vi Trygghet for medlemmene i privatlivet Og så må vi en gang for alle slå fast at Det er LO/forbundene og medlemmene som eier LOfavør. Dvs at LOfavør er en del av medlemsskapet IKKE noe «annet» som at dette er noe banken driver med. Jeg ser jo at det har blitt slik, da det litt historisk har vært forsikringene som er relatert til LOfavør og LOfavør har på mange måter levd ”sitt eget liv”. men det ligger jo også mange andre fordeler der, og vi har faktisk en plikt på oss til å informere om alle aspekter av medlemsskapet også LOfavør Det er ingen som forventer at dere skal kunne alt. Men dere bør kjenne til at det finnes et fordelsprogram som inneholder alt fra forsikring/bank og ferie/fritid og hvor dere og medlemmene finner informasjonen. Dette er deres fordelsprogram hvor dere er med på å bestemme hvordan skal utvikle seg videre.

4 LOFAVØR.NO

5 LOFAVØR.NO registreringsskjema for app og min side
Om du registrerer deg via appen eller lofavør.no trenger du bare å lage et passord, da det er det det samme passordet du skal bruke på begge steder

6 Medlemskapet nå på mobile n
Du kan enten gå inn via lofavør.no/Min side å registrere deg der som ny bruker, eller du kan laste ned vår app og registre deg der (se etter riktig ikon da vi har flere apper du kan laste ned). Du velger da et eget passord som du skal bruke både på side og på appen.

7 Kode H på kortet Kollektiv Hjem
Som medlem i et LO- forbund har du Norges beste innboforsikring i medlemskapet ditt Dette er den eneste innboforsikringen i Norge uten øvre forsikringssum, noe som gir deg trygghet for at du får tilbake det tingene dine er verdt Forsikringen gjelder på: - Medlemmets faste bosted i Norden - I annen bolig som bebos av medlemmet i Norden - Ting som midlertidig (inntil 3 år) befinner seg utenfor forsikringsstedet - På nytt bosted etter flytting - Forsikringen dekker IKKE fritidsbolig - Egenandelen er på kun kr Er det to eller flere personer i husstanden som har LOfavør Kollektiv hjem bortfaller egenandelen. Skadebeløpet må imidlertid overstige kr NYTT 2015 Student- og lærlingmedlemmer slipper også egenandelen hvis skaden overstiger kr For yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden, gjelder forsikringen når disse midlertidig oppholder seg i Norden. Forsikringssummen er begrenset til kr NB! Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder ditt medlemskap Forsikringen gjelder ikke NJF og NFL, elevmedlemmer og personer som har valgt å reservere seg Kode H på kortet

8 Kode H på kortet Kollektiv Hjem Forsikringen dekker blant annet:
Skade på innbo og løsøre i hjemmet ditt i forbindelse med brann, eksplosjons- og vannledningsskade Bygningsmessige forandringer hvis noen i husstanden blir avhengig av rullestol Tyveri i forbindelse med innbrudd Skader ved typiske uhell Gjenstander som er midlertidig utenfor hjemmet som blir stjålet fra motorvogn, campingvogn eller båt Matvarer i fryseboks Låst sykkel utenfor forsikringsstedet Flyttegodset ditt mot transportskader innen Norden Rettshjelp når sikrede er part i egenskap av privatperson Ansvarsforsikring Nytt 2015: ID tyveri Kode H på kortet

9 Kode G på kortet Grunnforsikring Forsikringen dekker blant annet
LOfavør Grunnforsikring gir en engangsutbetaling til etterlatte ved dødsfall – Utbetalingen er høyest i de livsperiodene hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Erstatningen utbetales uansett dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer. Forsikringen dekker blant annet Deg som medlem Ektefelle /samboer og hjemmeboende ugifte barn under 21 år Dødsfall uansett årsak i fritid og arbeidstid Hele døgnet i hele verden kr , kroner per barn under 21 år ved dødsfall Yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden har rett til dobbel forsikringssum NB! Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder medlemskapet ditt Kode G på kortet

10 GRUNNFORSIKRING

11 Fritidsulykkesforsikring
Forsikringen gir deg som medlem erstatning hvis du blir utsatt for en ulykke i fritiden. Forsikringen dekker blant annet Deg som medlem frem til fylte 70 år Ulykkesskader i fritiden som fører til varig medisinsk invaliditet eller død Behandlingsutgifter til lege og tannlege, fysioterapi og lignende etter ulykkesskade som ikke dekkes av trygder eller fra annet hold, med inntil 5% av forsikringssummen Behandling og opphold hos private legevakter og klinikker etter samme satser som ved behandling i offentlig institusjon Gjelder i tidsrommet hvor du ikke er dekket av den lovpålagte yrkesskadeforsikringen Kode F på kortet

12 Fordelsleverandører

13 LOFAVØR STANDARD REISEFORSIKRING
* Uthevet i grønt er nytt fra SOS International Alarmtjenesten SOS garanterer hjelp hele døgnet i hele verden: tlf fra utlandet

14 LOFAVØR TOPP REISEFORSIKRING
* Uthevet i grønt er nytt fra SOS International Alarmtjenesten SOS garanterer hjelp hele døgnet i hele verden: tlf fra utlandet

15 NB! Det er bare du som har reiseforsikringen via forbundet eller har tegnet en individuell LOfavør reiseforsikring som vil få reiseforsikringsbeviset i appen

16 Felles for LOfavør skadeforsikringer - Lavere egenandel
Du får rabatt på skadeforsikringene etter hvor mange forsikringer du har: 3 forsikringer (eller kun hus+bil) gir 10 % rabatt - 4 forsikringer gir 15 % rabatt - 5 forsikringer (eKunde) gir 20 % rabatt Felles for LOfavør skadeforsikringer - Lavere egenandel Hurtigere opptjening av bonus LOfavør Reiseforsikring LOfavør Husforsikring (sopp og råte inkludert i begge) LOfavør Bilforsikring LOfavør Motorsykkelforsikring LOfavør Campingvogn/tilhenger LOfavør Moped og snøscooter . LOfavør Verdisak LOfavør Ulykkesforsikring LOfavør Fritidsbåt LOfavør Fritidshus LOfavør Hunde- og katteforsikring LOfavør Student- lærlingforsikring LOfavør Barne- og ungdomsforsikring LOfavør Uførepensjon LOfavør Livsforsikring LOfavør Kritisk sykdom LOfavør Betalingsforsikring boliglån . LOfavør Uførekapital Nå teller også disse forsikringene med i bonustrappen Gruppeavtaler forbund: Postkoms Uføre- og dødsfallsforsikring Fagforbundets Gruppeforsikring NNNs Uføreforsikring NAFs Gruppeforsikring NFFs Gruppelivsforsikring NOFs Gruppeforsikring EL & IT forbundets uføre- og ektefelleforsikring

17 Bank Alle SpareBank 1 sin banker og filialer tilbyr rådgivning og de til enhver tid beste produktene til deg som LO medlem Økonomisk rådgivning tilpasset deg Dyktige rådgivere kan hjelpe deg med det du måtte lure på: Hvor mye kan jeg låne? Leie eller eie? Sparing og pensjon Hvilke forsikringer har jeg gjennom mitt medlemskap? Fordeler for deg: LOfavør Brukskonto LOfavør Sparekonto LOfavør Boliglån LOfavør Konfliktlån LOfavør Forskudd på lønnsgaranti LOfavør Ung LOfavør BSU med dobbel rente første året! Som ny BSU sparer 0,25 prosentpoeng høyere enn normal BSU rente LOfavør Boliglån UNG - rabatt på boliglån og fri etablering LOfavør Betalingsforsikring UNG- uten krav til helseerklæring!

18 Lofavør pensjonskapitalbevis nyhet
Ved å samle dine avtaler unngår du unødvendige årlige gebyrer, samtidig som du får bedre kontroll over din fremtidige pensjon Hva er pensjonskapitalbevis? Dersom du jobber på en arbeidsplass som sparer til pensjon for sine ansatte i en innskuddsbasert tjenestepensjon får du pensjonskapitalbevis når du: Slutter i jobben etter minst 12 mnd Ønsker å starte uttak av pensjon Hvorfor samle pensjonskapitalbevisene på ett sted? Du unngår unødvendige årlige gebyrer Enklere oversikt og bedre kontroll over egen pensjon Hvorfor velge LOfavør pensjonskapitalbevis? Lavere forvaltningskostnader Nedtrapping av aksjeandel i forhold til din alder Årlig avkastningsgaranti i utbetalingsperioden

19 Medlemsfordelen for deg Betalingsforsikring
Lofavør billån Medlemsfordelen for deg Gunstig lån. Lavere etableringskostnader, lavere termingebyr samt konkurransedyktig rente Frihet. Med LOfavør Billån er det selve kjøretøyet som er panteobjektet. Det betyr at du sparer sikkerheten i boligen din, noe som gir deg større frihet Med bilen som eneste sikkerhet for lånet, kan du få inntil 10 års nedbetalingstid Betalingsforsikring Med forsikret billån er du trygg hvis noe uforutsett skulle skje. Skulle du bli arbeidsledig, permittert eller fullt sykemeldt dekker forsikringen billånet. Forsikringen dekker renter, avdrag og gebyr inntil 12 måneder per skadetilfelle, maks kroner per måned. Ved død eller kritisk sykdom slettes all restgjeld inntil kroner. Forsikringen koster 7,7 % av månedlig terminbeløp inkludert gebyrer og gjelder både hovedlåntaker og medlåntaker. Medlåntaker dekkes ved tap av liv.

20 Mobilt bredbånd LOfavør Alltid abonnementet
Du får markedets gunstigste betingelser på R90 Mobil bredbåndsrouter med Alltid abonnement. Dette er bestselgeren til ice.net. R90 Mobilt Bredbåndsrouter kr 1,- LOfavør Alltid abonnementet - 8GB til kr 259,- per måned - Gratis frakt - 15 % rabatt på øvrig utstyr og abonnement* Besparelser sammenliknet med ordinære priser. Ordinær pris LOfavør pris R90 Mobil Bredbåndsrouter Kr 499, Kr 1,- Månedsavgift for abonnementet Alltid LOfavør Avtale Kr 299, Kr 259,- Frakt Kr 99, Kr 0,- Kostnad første år Kr 4 186, Kr 3 109,- Besparelse første år Kr 1 077,- Påfølgende år betaler du kun for abonnementet. *Rabatten gjelder ikke ekstra kvotekjøp og abonnementsutvidelser.

21

22

23 Advokatforsikring Medlemsfordel
Velger du advokatforsikring gjennom LOfavør får du din egen advokat til private forhold. Det er nyttig for både å unngå  problemer og ha en sterk støttespiller hvis det oppstår en konflikt. Medlemsfordel Advokatbistand ved konflikter og rettsaker innen: Advokatforsikringen kan tillegnes : Familierett individuellt Arverett i mnd Kjøpsrett Fast eiendom (ikke kjøp og salg) Kollektivt (min 20 personer) Identitetstyveri - Klubb/avd/forening 80.- i mnd Førekortbeslag i trafikksaker utenfor arbeidsforhold 15 timer rådgivning fra advokat pr år Dekning for juridiske kostnader opp til 2 mill hvis saken må løses i rettssystemet Dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger Forsikringen gjelder for husstanden, dvs medlemmer, medlemmets ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Der det er tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i LO og er med i forsikringsordningen.

24 Advokatbistand Medlemsfordeler for deg Juridisk rådgivning
Medlemstelefonen: Enkelte spørsmål og anbefalinger til videre prosess er gratis. Mange saker kan løses via hjelp på e-post. Enkelte svar eller anbefaling om videre prosess er gratis Kr 375,-. Juridisk svar på ditt spørsmål/Juridisk vurdering Kr 750,-. Arbeid på timebasis . 20% rabatt på alle juridiske kontrakter Det tas forebehold for saker som dekkes av rettshjelpforsikring og domstolsbehandling hvor motparten blir idømt omkostninger. Du får øyeblikkelig hjelp av advokat og tilgang til viktige juridiske kontrakter. Du er garantert tilbakemelding i saken din innen en virkedag Advokatfirmaet Legalis ligger i utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig timepris for advokater (inkl mva kr )

25 Strøm LOfavør TOPP 5 – GARANTI – En av landets beste strømavtaler!
For å gi deg trygghet i et marked med nærmere 100 leverandører med ulike priser, tilbyr NorgesEnergi en reell og definert prisgaranti som sikrer deg en av markedets beste strømpriser. Medlemsfordeler for deg - Garantien gir deg årlig trygghet for en konkurransedyktig strømpris - Garantien regnes fra nyttår til nyttår for å sikre deg en god pris over tid. (Du får fullt utbytte av garantien ved å være kunde et helt kalenderår) Din kraftpris vil heretter på årlig basis være en av de 5 rimeligste målt mot en representativ liste over Konkurrentene ( listen dekker 4 av 5 av landets husstander) Kutt strømutgiftene med SPAREPAKKEN les mer på – strøm SPAREPAKKEN koster kun kr 1,50 pr dag og inngår som en standard del av garantiproduktet. Dersom du ikke ønsker fordelene i SPAREPAKKEN kan du velge bort dette etter bestilling.

26 kredittkort Trygghet og fleksibilitet i hverdagen. Det handler ikke om å bruke penger du ikke har - det handler om å fordele utgifter på en måte som er praktisk for deg og din økonomi. Visste du for eksempel at: … LOfavør MasterCard kan være lurt å bruke på utenlandsreiser? Ingen vil ha tilgang til brukskontoen din, og du slipper å miste/bli fråstjålet store kontantbeløp eller å få reisekontoen tømt. … hoteller og bilutleiefirmaer ofte reserverer et beløp i en kort periode som garanti for betalingen? Ved å benytte LOfavør MasterCard når du betaler, unngår du at penger blir bundet opp på din brukskonto. … kredittkort er det tryggeste betalingsmiddelet ved netthandel? Du får tilsendt faktura i etterkant og kan kontrollere varene før du betaler regningene, samtidig som du er sikret at ingen får tilgang til din konto. … betaling med LOfavør MasterCard kan gi deg en ekstra sikkerhet ved at kortselskapet kan hjelpe deg med å få pengene refundert, dersom leverandører av varen eller tjenesten går konkurs?

27 NYHET! hotell Nordic Choice Hotels Scandic Hotels
Medlemsfordeler for deg Du får 20% rabatt på alle kjedens hoteller i Norge 10% rabatt på alle kjedens hoteller i Sverige, Danmark og Baltikum Tilbudet gjelder hele uken på forespørsel. Oppgi at du er medlem av et LO- forbund når du bestiller. Scandic Hotels er Nordens ledende hotellkjede med nærmere 230 hotell i Europa Medlemsfordeler for deg Tilbudet gjelder pr rom alle ukedager, på alle romkategorier inklusiv frokost. NOK i rabatt på gjeldende publiserte flex pris* Tilbudet gjelder ved ledig kapasitet * Rabatten regnes i lokal valuta på alle destinasjoner * Rabatten er basert på valuta kurs pr oktober 2014 og korrigeres for endringer 1 gang pr år NB! Overnattingen bør forhåndsbestilles via lofavør.no/hoteller for å få medlemsfordelen.

28 eiendomsmegler EiendomsMegler 1 er landets ledende meglerkjede med kontorer over hele landet. Slik sørger de for å ha dyktige meglere med god lokalkunnskap i det området du ønsker å selge din bolig

29 leiebil Hertz tar miljøarbeidet på alvor, og jobber derfor systematisk for å redusere miljøeffektene av virksomheten Vår miljøvisjon er å tilby deg den beste service og de beste produktene med minst mulig miljøbelastning Medlemsfordeler for deg 10% rabatt på forhåndsbetalte leier over hele verden Inntil 33% rabatt på kampanjepriser over hele verden ( inntil 40% i Norge) - Gratis medlemskap i Hertz Gold Plus Rewards Du er garantert rabatten når du bestiller via lofavør.no

30

31

32

33


Laste ned ppt "Fordelene ved å være mange er mange"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google