Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Losam utdanning og læringskvalitet 18.12.12 Inkluderende arbeidsliv Anne Lise S. Larsen Personalavdelingen Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Losam utdanning og læringskvalitet 18.12.12 Inkluderende arbeidsliv Anne Lise S. Larsen Personalavdelingen Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Losam utdanning og læringskvalitet 18.12.12 Inkluderende arbeidsliv Anne Lise S. Larsen Personalavdelingen Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

2 2 Hva jeg skal snakke om… Hvordan IA er organisert ved NTNU, noen erfaringer… Delmålene i IA handlingsplan og LOSAMs rolle

3 3 Organisering av IA ved NTNU IA ved NTNU 2003 - 2013 Ansvaret ligger i linja i organisasjonen –Et lederansvar –Men også et medarbeideransvar Trepartssamarbeid vektlegges Tema i Losam, Sesam og AMU 2 årlige faste kontaktmøter mellom NTNU og NAV IA som eget saksområde i PA/HMS HR-konsulentene skal gi lederstøtte på IA Det skal drives systematisk opplæring

4 4 Problemer/Utfordringer Det jobbes generelt jevnt og bra innenfor IA-avtalens målområder ved NTNU, men IA har liten oppmerksomhet i kraft av et eget «selvstendig system og fagområde» Bortsett fra sykefravær mangler universitetet gode nøkkeltall som kan måle innsats og resultater innenfor IA-området

5 5 Målene i IA-arbeidet 1.Redusere sykefraværet 2.Rekruttere personer med redusert arbeidsevne/ funksjonsevne og redusere antallet som går fra arbeid til passive ytelser 3.Øke gjennomsnittlig pensjoneringsalder

6 6 Virkemidler Som IA bedrift har vi Egen kontaktperson NAV–arbeidslivssenter Tilretteleggingstilskudd (dekke merutgifter) Egenmelding 24dg/12mnd Andre tiltak etter avtale med NAVs arbeidslivssenter

7 7 Forpliktelser Aktiv medvirkning i IA-arbeidet Konkrete mål/utarbeide handlingsplan Åpne virksomheten for utprøving av arbeidsevne for eksterne To årlige møter mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud hvor IA-arbeidet er eneste tema

8 8 Videre arbeid med IA ved NTNU – (hvordan kan IA bli en del av hverdagen som selvstendig system?) Overordnet handlingsplan Lokale handlingsplaner IA på systemnivå IA på individnivå Lederforankring Opplæring Lederstøtte

9 9 Tiltak i handlingsplanene(1)?? Delmål 1 Sykefravær - forslag –Fravær < 3,5% –Enhetsvise tiltaksplaner for å redusere/ev. unngå økt sykefravær –Omstillingspotter på fak.nivå (letter omstilling og utprøving)

10 10 Tiltak i handlingsplanene(2)?? Delmål 2 Personer med redusert funksjonsevne – forslag –Problemstillingen som fokus ved rekruttering? –Kunnskap om støtteordninger –Bedriftskultur/åpenhet Redusere antall personer som går fra arbeid til passive ytelser, og øke motsatt

11 11 Tiltak i handlingsplanene(3)?? Delmål 3 Avgangsalder –Bedret statistikk/datagrunnlag –Kartlegge seniorenes kompetanse –Spissing mot oppgaver som er motiverende –Seniorpolitikk

12 12 IA-Handlingsplan Noen hovedpunkter og hva kan være Losams rolle? Handlingsplanens generelle del: Ansvaret for IA ligger hos ledelsen. –Losam: Hvordan følges dette ansvaret opp? Tidsfrister og lokale handlingsplaner for IA-tiltak. –Losam: En del av årshjulet – hva skjer med IA i avdelingene?

13 13 Handlingsplanen delmål 1 og 2 Tilrettelegge arbeidsforhold (hindre lange fravær og øke muligheten for at ansatte fortsetter i sin stilling) Øke antall plasser for personer som trenger tilrettelegging/arbeidstrening –Rapportere til Losam…? –Hvordan kan Losam understøtte arbeidet med delmålene?

14 14 Delmål 3 Seniorsamtale fra fylte 60 år –Vet Losam noe om hvordan dette følges opp?

15 15 IA og Losams rolle IA må stå på Losams sakliste et par ganger årlig –«Tilbakerapport» på tiltak ihht. handlingsplanens mål og delmål –Drøfte tiltak og arbeid med et inkluderende arbeidsliv

16 16 Statistikk 3. kvartal 2012 (1/2012) NTNU som helhet: 3.0 (3,3) Sentraladministrasjonen: 6.3 (6.7) Universitetsbiblioteket: 3.1 (4.1)

17 17 Diagnoser Muskel/skjelett-lidelser (26 %) Psykiske lidelser (22%) Andre lidelser (11%) Svangerskapssykdommer (8%)


Laste ned ppt "1 Losam utdanning og læringskvalitet 18.12.12 Inkluderende arbeidsliv Anne Lise S. Larsen Personalavdelingen Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google