Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 HELSEPSYKOLOGI STRESS OG HELSE Hva er helse Hva er stress Hva er sammenhengen mellom stress og helse Roald Bjørklund, Høst-2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 HELSEPSYKOLOGI STRESS OG HELSE Hva er helse Hva er stress Hva er sammenhengen mellom stress og helse Roald Bjørklund, Høst-2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 HELSEPSYKOLOGI STRESS OG HELSE Hva er helse Hva er stress Hva er sammenhengen mellom stress og helse Roald Bjørklund, Høst-2003

2 2 Litteratur Passer & Smith (2001): Psychology, Frontiers and Applications. New York: McGraw-Hill. Kap. 10, l 3 & 14 Atkinson et al. (2000): Hilgard’s introduction to psychology. 13th ed. New York: Harcourt College Pub. Kap. 14, 2

3 3 HELSE Fravær av sykdom, skade og belastning Nærvær av trivsel, velvære og vekst Omfatter dimensjonene: – Fysiologisk, biologisk – Psykologisk – Sosialt

4 4 HELSESKALA Meget god helse, livsstil og personlig utvikling Høy trivsel og velvære Gjennomsnittlig helse Belastninger Symptomer på sykdom Alvorlige sykdommer, skader og død

5 5 STRESS-BEGREPET Stimulus, stressor, ’det er mye stress nå’ Respons: kognitive, fysiologiske & adferdsmessige komponenter (Keyse, 2000) ’jeg er stresset’ Individ-miljø interaksjon, transaksjon mellom person og miljø (Lewin, 1944; Lazarus, 1991, 1998)

6 6 STRESSMODELLER Transaksjonistisk modell Stmulus-respons modell Dose-respons modell Sentrale begrep: – Inngangsinvaliditet (premorbid personlighet) – Påvirkningsgrad (dose) – Effekt (symptomer) – Selvrapporterte plager vs. Objektive funn

7 7 Stress som stimulus Varierer i alvorlighet, varighet og omfang Mikro-stressorer: daglige livsbelastninger – Tidspress; ’fort og galt’ – Arbeidsprestasjoner – Bli stirret på¨; øyekommunikasjon Katastrofe hendelser Psykiske traumer

8 8 Kritiske livshendelser (Holmes & Rahe, 1967) Ektefelles død100 Skilsmisse 73 Separasjon 65 Nær familiemedlems død 63 Ekteskap 50 Oppsigelse 47 Sex-problemer 39 Fremragende personlige prestasjoner 28

9 9 PSYKISKE TRAUMER Selvopplevd, eller vært vitne til, eller konfrontert med en eller flere hendelser som representerer en reell livsfare, eller livstrussel, eller alvorlig skade eller som utgjør en trussel mot fysisk integritet til seg selv eller andre (DSM-IV-TR, 2000) ’normal individet’ som standard

10 10 Internasjonale klassifikasjonssystem av psykiske lidelser 1) DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Amerikanske Psykiatri foireningen 2)ICD-10: Den Internasjonale Sykdomsklassifikasjon, World Health Organizationj, kap.V (F): Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser – F.43: Tilpasningsforstyrrelser og reaksjoner på alvorlig belastning

11 11 Transaksjonistisk stress modell

12 12 Kjennetegn på stressor Intensitet – voldsomhet Varighet Forutsigbarhet Kontrollerbarhet  KRAV Grensesprengende Konisitet

13 13 Stimulering fører til stress respons Kognitiv vurdering – situasjonen (primary appraisal) – personlige forutsetninger (secondary appraisal) – konsekvenser – Personlig mening –betydning for meg  – Bekymring, grubling, hjelpeløshet – Tilbaketrekning – Dårlig selvbilde, lav personlig integritet

14 14 Stimulering fører til stress respons Fysiologiske reaksjoner – Persepsjon aktiverer hypothalamus (stress kontroll senter) Sympatikus aktivering (nerve-aktivering) Adrenokortikal aktivering (stress-hormoner) Stress kan påvirke produksjon av GABA signalstoffer som påvirker amygdala (reaktivt nervesystem) (Bremner,2000)

15 15 Fysiologisk aktivering ved stress Sympatikusaktivering og stresshormoner danner kamp- eller fluktrespons Karasek (1981): Jobber med ’high strain’dvs. store krav – lav kontroll øker risiko for hjerte- kar sykdom med 1.5 ganger smlg. andre yrker

16 16 Effekt på immunsystemet Psykonevroimmunologi (PNI): kroppens immunsystem påvirkes av stress. Immunsystemet består av lymfocytter Fremmedstoff (antigen) i organismen resulterer i immunologisk prosess hvor produksjon av lymfocytter øker T-cellene (Natural Killer) angriper og ødelegger fremmede organismer i kroppen

17 17 Generelle Adaptasjons syndromet (GAS) Hans Selye, 1978 beskrev fysiologiske effekter av stress: 1. Fase : alarmreaksjon 2. Fase : økt motstand 3. Fase : utmattelse GAS resulterer i økt sårbarhet (susceptibility)

18 18 Generelle Adaptasjons syndromet (GAS)

19 19 Stress og Helse Rubonis & Bickman (1991): Metastudie av 52 naturkatastrofer – Flom – Orkan – Brann Naturkatastrofene reulterte i 17 % økning av psykologiske lidelser som angst og depresjon

20 20 Voldtekt og helse-effekter

21 21 STRESS Sårbarhetsfaktorer Beskyttelsesfaktorer


Laste ned ppt "1 HELSEPSYKOLOGI STRESS OG HELSE Hva er helse Hva er stress Hva er sammenhengen mellom stress og helse Roald Bjørklund, Høst-2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google