Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariffkonferanse NFF 8.1.20081 Om lønnsoppgjøret 2008 – forhandlingssjef Stein Gjerding Tariffkonferanse i 8. januar 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariffkonferanse NFF 8.1.20081 Om lønnsoppgjøret 2008 – forhandlingssjef Stein Gjerding Tariffkonferanse i 8. januar 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariffkonferanse NFF 8.1.20081 Om lønnsoppgjøret 2008 – forhandlingssjef Stein Gjerding Tariffkonferanse i 8. januar 2008

2 Tariffkonferanse NFF 8.1.20082 Lønnsfest i anmarsj Neste års lønnsoppgjør ligger an til å bli det beste på 20 år. Medieoppslag i desember:

3 Tariffkonferanse NFF 8.1.20083 Aksjemarkedene liker ikke utviklingen i arbeidsmarkedet. ( Scanpix ) Skrekktall fra USA Ledigheten øker og det skapes færre jobber enn ventet. Børsene raser. Fredag 4. januar 2008:

4 Tariffkonferanse NFF 8.1.20084 Rammebetingelser Prognosemiljøene spår fortsatt høykonjunktur Men: Usikkerhet da situasjonen i USA kan gi et omslag i økonomien Største utfordring for Spekters virksomheter:  Knapphet på arbeidskraft  Høy lønnsvekst  Kan få et pris- og rentenivå høyere enn det vi har i dag

5 Tariffkonferanse NFF 8.1.20085 Politiske prioriteringer og prosesser Pensjonsreformen  Ny folketrygd  Folketrygdens tidligpensjon  Folketrygdens uførepensjon  AFP  Tjenestepensjon  AFP og uførepensjon i tjenestepensjonsordninger Arbeidstidsreformer  Krav om likestilling av skift/turnus  Krav om 6 timers arbeidsdag  AML utvikles vekk fra vernehensyn til redskap for lønnspress Likestilling/likelønn Likelønnskommisjonen Heltid/deltid

6 Tariffkonferanse NFF 8.1.20086 Større overheng enn tidligere: Spekter Helse ca 1,6 prosent overheng, men varierer mellom forbundene

7 Tariffkonferanse NFF 8.1.20087 Hovedorganisasjoner Spekter

8 Tariffkonferanse NFF 8.1.20088 Hovedorganisasjoner ekskl. Helse

9 Tariffkonferanse NFF 8.1.20089 Hovedorganisasjoner Helse

10 Tariffkonferanse NFF 8.1.200810 NSF dominerer i Unio

11 Tariffkonferanse NFF 8.1.200811 Helse dominert av ett stort forbund i hver hovedorganisasjon

12 Tariffkonferanse NFF 8.1.200812 Overenskomstforhandlinger Helse Regulert i egen avtale inngått under hovedavtaleforhandlingene Del A Sos. best. ”A2”Del B Resultat: Spekter Avsluttende sentrale forhandlinger som avgjør overenskomstens innhold Spekter Unio Spekter Helse NFF Overenskomst mellom Spekter og Unio/NFF Helse- foretak

13 Tariffkonferanse NFF 8.1.200813 Hvorfor lokal lønnsdannelse? Bare ”hovedgruppene” kan ivaretas sentralt Ikke rom for lokale prioriteringer og tilpasninger Ikke rom for individuelle forskjeller Hva skal være NFFs profil i Spekter-området – mer enn en kopi av NSF?

14 Tariffkonferanse NFF 8.1.200814 Nasjonalbudsjettet

15 Tariffkonferanse NFF 8.1.200815 Utfordringer område 10 Helse 2008  Områdeinndelingen  Treffer statsbudsjettet?  Samtidige forhandlinger med alle hovedorganisasjonene  Hva skjer i NHO?  Hva skjer i KS/Staten?


Laste ned ppt "Tariffkonferanse NFF 8.1.20081 Om lønnsoppgjøret 2008 – forhandlingssjef Stein Gjerding Tariffkonferanse i 8. januar 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google